EU ved begyndelsen på afslutningen?

Dette er ikke afslutningen på EU, men det er måske begyndelsen på afslutningen.

EU befinder sig nu i sin værste krise nogensinde, men det er kun en forsmag på, hvad der venter.

EU har intet svar på flygtningestrømmen. Landene kan ikke blive enige om, hvordan den skal håndteres her og nu, og hvad der bør gøres fremadrettet.

Der er dem, der tror, at flygtningestrømmen skyldes ISIS hærgen og borgerkrigen i Syrien, og at der derfor er tale om et akut problem, som vil lægge sig, ligesom man står overfor at skulle evakuere et fodboldstadion, der er i flammer.

Men de tager fejl. For de glemmer, hvor flygtningestrømmen også kommer fra. Det blev ellers klart eksponeret tidligere på året: Den kommer også fra landene omkring Sahara.

I de lande vokser befolkningstørrelsen hastigt, og langt hurtigere end økonomien udvikler sig. Det er virkeliggørelsen af Thomas Maltus (1766.-1834) teori:

Population, when unchecked, increases in a geometrical ratio. The superior power of population cannot be checked without producing misery or vice“.

Og fattigdom og trøstesløshed samt forsmåede håb, om at det kan blive bedre, er lige præcis, hvad de yngre generationer oplever. Ungdomsarbejdsløsheden er kollossal.

I det arabiske forår blev der tændt et lille lys i mørket. Et håb om, at fremtiden ville blive bedre. Men det lys er gået ud. Nu ligger håbet et andet sted: Destination Europa.

Vi har taget hul på en veritabel folkevandring.

Med tysklands beslutning om at hejse det hvide flag og bare åbne grænsebommene, er der blevet sendt et klart signal til såvel flygtninge som would-be flygtninge.

Der er også blevet sendt et signal til would be-menneskesmuglere om, at der ligger en fremtid i denne lukrative branche. Det er en af de få jobmuligheder, som findes.

Og når udbuddet af menneskesmuglere vokser markant, hvad sker der så med priserne? De falder naturligvis. Muligvis drastisk.

Og hvad sker der så med efterspørgslen? Den vokser.

Med andre ord: Flygtningestrømmen til Europa vil blive meget større.

I EU advarede man allerede om det i 90’erne. Jeg husker en EU-Megreb konference i Nordafrika, hvor vi netop diskuterede dette tema. Dengang var der et spinkelt håb, om vi i fællesskab kunne løfte den økonomiske udvikling og fremme den politiske demokratiseringsproces. Men dette håb er forlængst slukket.

Nu er det hver mand for sig selv.

Flygtningestrømmen vil paralysere EU, hvis EU ikke allerede er blevet paralyseret. Hvis flygtningestrømmen blot var et akut og midlertidigt problem, kunne man måske håndtere det.

Men det er ikke et midlertidigt problem. Det ved man godt i EU, og derfor går medlemslandene allerede enegang. De søger nationale løsninger på fælles problemer. Og derfor er samarbejdet på dette vigtige område blevet omsonst. Det vil muligvis få negative konsekvenser (negative spilll-overs) til andre politikområder.

I 2018 får EU sit næste chok. For da træder det første store medlemsland ud af samarbejdet. Beslutningen vil blive taget om to år. Efter den britiske folkeafstemning. I går blev den første meningsmåling, som viste et britisk nej til fortsat medlemsskab, offentliggjort. Det Nej-forspring vil vokse sig større frem mod folkeafstemningen.

Goodbye EU, I wouldn’t say it wasn’t nice.

5 Kommentarer

 1. Din grundlæggende præmis er forkert. I de lande du taler om, har væksten i GNP/Cap (GNI per capita, PPP (constant 2011 international $)) fra 2000-2014 været 3,8 % og dermed rigeligt høj nok til at den demografiske transition er i fuld gang og fertiliteten falder. Som det gælder for hele Afrika. Malthus tog fejl.

 2. @Karl

  Fertiliteten i Afrika falder forbløffende langsomt – nogle steder har den endda været stigende.
  Og uanset hvad, så er der ualmindeligt lang tid til stabilitet.

  Og “vækst” miraklet er også så som så. Bevares noget vækst er der da mange steder. Andre steder er der ingen og derefter er der også fordelingen af den internt i landende. Noget udbredt “kinesisk” agtigt væksteventyr er der ikke tale om.
  3,8% der er ekstremt ujævnt fordelt lyder ikke ligefrem som noget særligt fantastisk for de mange millioner der har set billeder og tv af vestlige levevilkår.

  Og dermed holder præmissen for Karsten hele vejen igennem. Befolkningsvæksten i Afrika er kraftig, den økonomiske vækst knap så fantastisk, drømmene i hovederne på dem forsætter med uformindsket styrke. Ergo er der ingen grund til ikke at forvente et kraftig øget migrationspres fra Afrika.

 3. Jeg må tilslutte mig Karl-Ivers pointe. Malthus’ teori gik ud på at verden som helhed ville lide under overbefolkning, da den i hans perspektiv ikke kunne øge fødevareproduktionen eksponentielt for at matche befolkningstilvæksten. Malthus mente med andre ord at fødevareproduktionen steg linært mens befolkningen ville stige eksponentielt, og verdensbefolkningen ville gå en tid i møde med sult og sygdom.

  Malthus har på alle måder taget grusomt fejl af mennesket og markedets suveræne evne til at optimere, opfinde og udnytte mulighederne for at øge fødevareproduktionen gennem historien. Fødevareproduktionen i dag har gjort det Malthusiskt umulige muligt – befolkningen er steget eksponentielt, men produktionen af fødevarer er steget endnu hurtigere og har hævet levestandarden for de mange mennesker på kloden.

  Det ændrer ikke på at befolkningsvandringen er reel og antageligt ikke stopper op foreløbig.

  Men hvilke præmisser er ændret over de seneste år der kan forklare stigningen i befolkningsvandringen?

  Afrikanerne har i lang tid haft en høj fertilitetsrate og en befolkningstilvækst der er stor.

  Rejsen fra Afrika til Europa er ikke gratis, hvis problemet skulle være økonomisk udsultning og faldende råderum ville rejsen være sværere og sværere at betale sig til, alt andet lige.

  Men vi ser det modsatte. Forklaringen synes umiddelbart ikke at være svære økonomiske kår – måske nærmere det modsatte: En billigere rejse og en forventet større gevinst ved at rejse har gjort det mere attraktivt at tage chancen.

  En befolkning der lever tæt på fattigdomsgrænsen med faldende levestandard har ikke råd til at udvandre. De må finde sig i at leve hvor de er.

  Så vidt jeg er orienteret så er det heller ikke ludfattige migranter der møder journalisterne, det er rimelig klædte mænd med gummisko og jeans der er på rejse til et bedre liv i Europa.

 4. Jeg er enig i det meste du skriver Uffe.

  Men jeg forstår ikke hvorfor Malthaus skal trækkes frem igen og igen og igen.
  Han er fuldkommen irrelevant i forhold til problemstillingen i Afrika. At noget i teori og praksis kan lade sig gøre, medfører ikke at det automatisk er det der sker i Afrika. Og dertil er der så meget andet end fødevareproduktion.
  Afrika er fattigt, og den kraftige befolkningsvækst udgør et stort problem for dem – også selvom der er produktivitetsforbedringer i landbruget. Var befolkningstilvæksten kun den halve, ville Afrika’s befolkning er voldsomt meget bedre stillet de kommende 50 år.

  • Malthus nævnes fordi artikelforfatteren nævner ham. Malthus er ikke irrelevant i forhold til udviklingen i Afrika, fordi hvis ens verdenssyn er at afrikanerne flygter fordi der ikke er levefod til dem i hjemlandet, så køber man også præmissen om at flugten er nødvendig. Det er den ikke, flugten er til dels en magelig måde at komme fra en relativ lav levefod til en relativt højere i Europa.

   Det drejer sig ikke om at hvis man bliver, sulter man. Det drejer sig om at man nu har fået råd til at flytte fra sit hjemland, fordi man ser større forbedring af sit liv ved at flytte til Europa end ved at blive hjemme og medvirke til at bygge sit eget land op.

   Så er det ganske muligt at man ser på velfærdsstaterne som et himmelsk paradis – her behøver man ikke bestille noget for at sikre en magelig tilværelse. Kommer man til destinationen så vil man stå degraderet af det offentlige Danmark der underkender de uddannelser man kommer med, og kan forvente enten at måtte slæbe sig igennem det danske uddannelsessystem, eller tage imod et liv på overførselsindkomst.

   Det er således jeg ser på situationen.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2019 Punditokraterne

Tema af Anders NorenOp ↑