Rudy for Prez?

NROs Jonah Goldberg mener, at New Yorks borgmester 1994-2001, den 62-årige Rudolph Giuliani har en chance for at blive nomineret til Republikanernes kandidat ved præsidentvalget i 2008.  Eller rettere, Goldberg synes, at Giuliani burde have en chance herfor, og opfordrer ham til at gøre sig til en “amerikansk Pim Fortuyn”.

Giuliani har nemlig iflg. Goldberg de rigtige kvaliteter for at tiltrække såvel omskiftelige midtervælgere som trofaste Republikanere.  Han nedbragte kriminaliteten i New York blandt andet ved at følge James Q. Wilsons forslag om at sætte konsekvent ind også mod små forseelser, med det resultat at New York på få år blev sikrere og renere end nogensinde før (og betydeligt renere og med en lavere berigelseskriminalitet end Danmark).  Derved har han vist sig som konservativ, hvor det gælder.  Han er tilmed socialt “liberal” i amerikansk forstand, men vil iflg. Goldberg favorisere dommerkandidater som Antonin Scalia og John Roberts.

Efter 9/11 blev han kortvarigt hele landets helt, og han viste sig da også som en politiker og ikke mindst retoriker af et for vor usle tid ganske ekstraordinært niveau.

Altsammen sikkert rigtigt nok, og jeg ville da stemme på ham uden tøven (selvom jeg ikke er enig i alle dele af hans socialliberalisme), men jeg tror dog ikke, han har realistiske chancer.  Døm selv.

http://article.nationalreview.com/?q=NjMwMDJlMWZkZDJhZjU0Zjk4ZWJjMGNkN2M3Mzc0ZjA=

7 thoughts on “Rudy for Prez?

 1. JC

  Giuliani nedbragte ikke kriminaliteten i New York. Det gjorde Roe vs. Wade i 1973, og virkningen sås 15-20 år senere.Det er en løjerlig ide, at mere politi på gaden og nultolerance med bøder for småforseelser skulle have en nævneværdig effekt på den hårde kriminalitet.Guiliani var ikke sen til at tage æren for kriminalitetsfaldet, ligesom han forstod at profilere sig på 9/11, men megen nytte gjorde han ikke i nogen af situationerne.Så er McCain trods alt mere reel, hvis der skal vælges en republikaner.

  Svar
 2. JR

  Søren P: “At legalliseringen af abort rent faktisk har haft en betydning kan bla. ses af at de fem stater, der tillod abort i 1970 også oplevede et fald i kriminaliteten før resten af landet. Samt at stater med en høj abortrate også har haft de mest markante fald i kriminaliteten.”Er faldet korrigeret for forskelle i alderssammensætningen i befolkningen staterne imellem. Umiddelbart skulle man tro, at stater med forbud mod abort har en yngre befolkning (både pga. selve forbuddet og fordi de formentlig har mere religiøse indbyggere (religiøse føder flere børn end a-religiøse i disse tider)).Det bevirker, at de naturligt vil have en højere kriminalitetsrate (den bedste kur mod kriminalitet er vist nok fødselsdage – jo flere man har haft jo mindre kriminel bliver man statistik set).Af andre årsager er det jo ønskværdigt at opretholde en relativt høj fødselsrate. Det er derfor interessant at vide om abort gør, at fostre med dårlige chancer for et liv udenfor kriminalitet bliver fravalgt – eller om det bare gør at der bliver født færre børn.

  Svar
 3. Søren P

  Han kontrollerer også for demografiske forhold, ja. Her finder han, at der er en effekt på vold (lille) og berigelseskriminalitet. Denne effekt tilskrives som du rigtigt siger, at ældre åbenbart begår mindre kriminalitet. Det betyder blot ikke at effekten af aborter falder bort.

  Svar
 4. Peter Kurrild-Klitgaard

  Jeg er enig i, at Giulianis “ære” for nedbringelsen af kriminalitet i NYC (i bedste fald) er kraftigt overvurderet. Personer, der har fremført det synspunkt, har altid haft svært ved at forklare, hvorfor faldet i kriminalitet i samme periode var lige så stort i en række andre amerikanske byer, inkl. nogle hvor faldet var endnu større.Jeg er dog heller ikke helt overbevist om JC’s påstand (hentet fra Levitt?), at det var de facto legaliseringen af abort på nationalt plan, som gjorde udfaldet. Hvorfor ikke? Af den simple grund, at abort allerede før R. v. W. var en eksisterende mulighed i utallige amerikanske delstater (inkl. NY); dommens betydning var at stater (eller forbundsstaten) ikke kunne _forbyde_ abort.Nej, forklaringen på at kriminaliteten faldt i NYC under RG er den samme som, at den faldt i en masse andre storbyer i samme periode–og er fortsat bagefter. Nemlig at levestandarden generelt gik op, og at flere fattige gik fra bistandshjælp til arbejde.Når det er sagt, er jeg ikke i tvivl om, at RG’s politikker på en række punkter alt andet lige bidrog til udviklingen i NYC–det var bare ikke den væsentligste årsag.

  Svar
 5. Søren P

  JC har næppe hentet argumentet hos Levitt – i så fald har han været meget selektiv i sin læsning. Levitt peger på fire årsager til at kriminaliteten i 90’erne faldt i USA; 1) mere politi2) antallet af folk i fængsel3) crack blev mindre almindeligt4) legalisering af abortHvad der har størst betydning afhænger af hvilken type kriminalitet, der er tale om. Han kontrollerer iøvrigt også for økonomi og finder, at det har en betydning for berigelseskriminalitet, men ikke for vold og mord. At legalliseringen af abort rent faktisk har haft en betydning kan bla. ses af at de fem stater, der tillod abort i 1970 også oplevede et fald i kriminaliteten før resten af landet. Samt at stater med en høj abortrate også har haft de mest markante fald i kriminaliteten.Min (eller rettere Levitt’s) primære pointe er altså at der ikke kun er en forklaring på faldet i kriminaliteten.

  Svar
 6. CD

  Hvis vi ser bort fra policy, så er Guiliani en horebuk ud over alle grænser, og der er givetvis masser af snavs at grave op fra hans tid som borgmester – Bernard Kerik er nok et godt sted at starte … ;-)At RG skulle have en chance i en valgkamp, hvor han skal kæmpe for at holde fast i en god del af det republikanske heartland – family values er ikke det ord, der ligger forrest på tungen, når tankerne falder på RG – forekommer som drømmetænkning.

  Svar
 7. Repsak

  Jeg er fuldstændig enig i, at Guiliani ikke ene mand fik kriminaliteten til at falde. Broken Windows var i øvrigt introduceret inden han blev valgt.Men så vidt jeg er orienteret faldt antallet af voldelige overfald med mere end 56 procent i NY, hvorimod volden kun faldt med 28 procent i resten af USA i løbet af 1990’erne. Antallet af indbrud faldt med 65 procent, men kun 26 procent på landsplan.Guiliani bidrog bestemt til udviklingen i NYC. Han ryddede op og fik business tilbage til byen. Og så stod han fast på sin politik – også når politikken ikke umiddelbart var populær. Det var jo en af årsagerne til, at han ikke selv var populær i sin sidste embedsperiode (pre-9/11). Dermed ikke sagt, at han bliver kandidat. Jeg tror heller ikke, han bliver republikanernes præsidentkandidat, selvom han ville blive en glimrende præsident.Og prøv nu at holde lidt inde med begejstringen for McCain. Manden er senator, fiscal-conservative og 70 år!! Ham bliver det altså heller ikke.

  Svar

Leave a Reply to JCCancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.