En vaskeægte borgerlig-liberal regering

Denne punditokrat er for nylig kommet hjem fra et tre ugers ophold i Australien. Udover at have en fantastisk og smuk natur er Australien bemærkelsesværdigt fordi landet har noget så sjældent som en borgerlig-liberal regering, som rent faktisk fører borgerlig-liberal politik – og tør stå ved det.

Siden 1996 har landets premierminister været John Howard, der også er leder af Australiens Liberale parti. De liberale er i regering med det konservative National Party og regeringens resultater er på mange områder imponerende.

I så godt som hele Howard-regeringens embedsperiode har Australien oplevet solid økonomisk vækst og lav arbejdsløshed. Denne udvikling har været hjulpet af, at Howard regeringen har foretaget en række relativt vidtgående reformer af bl.a. den offentlige sektor (der blev slanket bl.a. via en række privatiseringer), arbejdsmarkedet (der blev gjort mere fleksibelt) og skattesystemet (skatteprocenten – inklusiv topskatten p.t. på 45% – er kontinuerligt blevet sænket, ligesom, der i 2006-2007 skal tjenes 150,000 AUD, før topskat skal betales mod AUD 95.000 i 2005-2006).

Effekten af disse reformer har været så populære, at Howard regeringen ved parlamentsvalget i 2004 opnåede flertal i både Repræsentanternes Hus og Senatet. I modsætning til i Danmark, hvor en borgerlig regering bliver nødt til at føre socialdemokratisk politik for at være spiselig for et flertal af vælgerne, er det i Australien Labour, der (ligesom Tony Blair i 1997) har set sig nødsaget til at opgive tidligere tiders ideologiske tankegods og stiltiende acceptere centrale dele af Howard-regeringens tiltag.

Howard regeringen er ikke en ærkeliberalistisk regering, der søger at indføre en minimalstat, og den er heller ikke immun overfor populisme. For den liberalistiske krakiler vil, der givetvis være masser af tiltag, der ikke burde være ført ud i livet eller som man ikke har været modige nok til at gennemføre. Men Howard regeringen har en klar borgerlig profil, både i sin grundlæggende ideologi og i de politiske tiltag man gennemfører. Det liberale partis “core beliefs”, er oplysende:

We are the party of initiative and enterprise.

We believe in the inalienable rights and freedoms of all peoples; and we work towards a lean government that minimises interference in our daily lives; and maximises individual and private sector initiative. We believe in government that nurtures and encourages its citizens through incentive, rather than putting limits on people through the punishing disincentives of burdensome taxes and the stifling structures of Labor’s corporate state and bureaucratic red tape. […]In short, we simply believe in individual freedom and free enterprise.

Den slags retorik – der vel nærmest er uddød i det politiske liv i Danmark – er ikke kun henvist til principprogrammer og skåltaler men går igen i Howard-regeringens praktiske politik (man har åbenbart endnu ikke opdaget, at en stærk velfærdsstat er forudsætningen for den moderne liberalisme, men der er selvfølgelig også en betragtelig tidsforskel mellem København og Canberra).

Howard-regeringens liberale økonomiske politik er blandet med en solid dosis patriotisme (som denne punditokrat i stigende grad er overbevist om er forudsætningen for folkelig opbakning til borgerlig-liberale regeringer). Den almindelige australier er tydeligvis glad og stolt over sit land og såkaldte “Australian Values”. Men den australske patriotisme er – med visse undtagelser –  af en underfundig størrelse, fri for den konfrontatoriske og selvretfærdige bragesnak, der så ofte skæmmer patriotismen (Søren Krarups “Systemskiftet” er et godt eksempel)  – og heller ikke uden selvironi.

For desillusionerede borgerlige er Australien således et godt eksempel på, at klassisk borgerligt-liberalt tankegods langt fra er forældet men tværtimod selv i det 21. århundrede kan udgøre fundamentet for det gode samfund. Endvidere viser Howard regeringens succes, at borgerlig-liberale ideer kan opnå bred folkelig appel og tilsutning, hvis blot deres ansvarlige politiske bannerførere har modet og viljen til at være dem tro.

5 thoughts on “En vaskeægte borgerlig-liberal regering

 1. Jacob Mchangama

  Ad Felix – tak for ros – fejlen skulle være rettet. Mht narkopolitik må jeg være dig svar skyldig…

  Svar
 2. Felix

  De 3 afsnit efter citatet er vist blevet indsat i 2 kopier ved en fejl. En glimrende artikel, ved du hvordan det står til med narkolovgivningen down under?

  Svar
 3. Anne Kaffekande

  Howard-regeringens liberale økonomiske politik er blandet med en solid dosis patriotismeAustralierne er bestemt meget patriotiske, og går meget op i australske værdier og livsstil. “Proudly Australian” går igen som slogan i utallige reklamer, og der er stor stolthed over “Aussie values” og alle de udtryk der er unikt australske. Howard spiller bestemt på den australske patriotisme, og ellers ville han heller ikke sidde der endnu.Men han har også ry for at være en amerikansk hundehvalp, der har trukket Australien med ind i Irak krigen. Nogle af de tiltag du nævner, navnlig arbejdsmarkedsreformen der gør det let at fyre unge mennesker, er upopulære og meget omdiskuterede.Den lave arbejdsløshed kan til dels henføres til at aldersdemografien ændrer sig i retning af relativt flere ældre i forhold til resten af befolkningen. Det er det samme som der sker i Vesteuropa, plus i særlig høj grad i Japan. Massiv indvandring fra Asien udglatter problemet noget i Australien men er til gengæld ikke populær (vis mig et sted hvor indvandring er populært).Den høje økonomisk vækst i Australien, som også følger resten af den industrialiserede verden, kan sandsynligvis primært tilskrives øget international handel og produktivitet ~ økonomisk globalisering, som bringer stadig flere ressourcer i spil globalt (men det kan man jo altid diskutere – der er selvfølgelig mange andre faktorer involveret). For Australien er det især liberaliseringen af og væksten i asiatiske lande der tæller.Australiens er en lille økonomi med 20 mio indbyggere – kun 4 gange Danmark, og slankning af den offentlige sektor har næppe gjort den store positive forskel – den var i forvejen slank. Der er ikke skyggen af dansk service niveau i den offentlige sektor, og det gælder offentlig transport, sygehuse, administration, alt. Hvilket er fair nok, skatten er jo også lav. Men det er bare for at sige at det er anderledes at slanke den australske offentlige sektor end den danske, og at det drejer sig om skattelettelser fra lav til lavere, og et offentlig service niveau fra under middel til skrabet. Så Howard er ikke nødvendigvis den store populære folkehelt som der ligges op til her – i hvertilfælde ikke længere.

  Svar
 4. Rene Andersen

  Jeg må sige jeg er lodret uenig i dette skønmaleri af den Australske regering. Efter 6 år i “down under” besluttede vi os til at vende hjemad. Howard regeringEN og dennes ærke-kapitaliske gøren og laden var bestemt en del af beslutningen. Som eksempel kan nævnes de store kæder af vuggestuer/børnehaver som eksisterer dernede – hvoraf den ene faktisk er børsnoteret!! Her er det helt tydeligt at man får halv så god service for en dobbel så dyr pris. Når først man har haft sit barn i en børnehave hvor legetøjet er lavet af gamle WC-ruller og der reklameres direkte for bestemte brands chokolade i forældrene dueslag, ja så er man glad for det danske system. Jeg kan komme med mange tilsvarende eksempler (MacDonalds i foyeren på børnesygehuse) men det fører for vidt. Blot skal I ikke tro at den Australske model er noget specielt værdifult at komme efter.mvh,René

  Svar

Leave a Reply to Anne KaffekandeCancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.