Intelligente politikere – en selvmodsigelse?

Det unge konservative håb, Connie Hedegaard, bliver betragtet som en vidende og indsigtsfuld politiker. Sådan én som ikke BARE er politiker.

I et indlæg på politiken.dk’s weblog skriver hun følgende:

“Da jeg ved Clinton Global Initiative i september 2005 hørte den tidligere amerikanske general Wesley Clark tale om klimaudfordringen som et spørgsmål om national security interest, vidste jeg, at der også var håb for klimadebatten i Det Republikanske Parti”

Det er som om hun har glemt to ting. 1) At Clinton var demokrat og ikke republikaner. 2) At general Wesley Clark ikke var republikaner, men demokrat. Han stillede oven i købet op som Clinton-klanens bud på en demokratisk præsidentkandidat for nogle år siden.

Connie Hedegaards indlæg er i øvrigt en hyldest til generalers rolle i polilitik. I Hedegaards optik er det åbenbart en kvalifikation, at generaler blander sig i klimapolitikken, ja miljøpolitikken i det hele taget. Mon ikke det kunne friste et par kinesiske generaler til at skifte kurs?

Hedegaard citerer en gruppe amerikanske generaler for, at mangel på naturlige ressourcer var årsagen til konflikterne i Darfur og Somalia.

Hvor ville det dog være let, hvis alle konflikter kunne sættes ind i dette skema! Så ville vi kunne løse konflikten mellem israelere og palestinensere ved at give dem el-biler. Vi kunne løse konflikten mellem tjetjenere og russere ved at give dem solceller. Og vi kunne løse konflikten mellem sunnier og shiaer i Irak ved at give dem afgifter på CO2-udledning.

Good luck Connie!

En lille tilføjelse til alle kommentarerne:

Guys, guys, guys.

Læg mærke til et par ting:

1. Connie havde ikke styr på, at general Wesley Clark var demokrat. Det er hér, jeg synes, at hun er temmelig meget til grin.

2. Generalerne skrev: “Access to vital resources, primarily food and
water, can be an additional causative factor of conflicts”

Så vidt jeg ved, betyder “additional” en ekstra – ikke den afgørende.

Krige er blevet udkæmpet om hvad som helst i tidens løb.

* Kvinder (grækere mod trojanere – romere mod sabinere).
* Ære (fodbold-krigen mellem El Salvador og Nicaragua)
* Religion.
* Olie (Chaco Krigen – muligvis Irak-krigen).

Mangel på naturlige ressoourcer kan givetvis udløse krige.

Men det er faktisk ret irrelevant – som Connie gør – at henvise til generalers særlige ekpertise på området. Den slags fascination af stjerner på skuldrene er (heller) ikke særlig kløgtig.

35 thoughts on “Intelligente politikere – en selvmodsigelse?

 1. Christian Bjørnskov

  Ja, det er en usædvanligt ubegavet kommentar af Hedegaard. Og så påstår hun endda, at_mangel_på naturlige ressourcer er årsag til konflikter i Darfur, Somalia og andre steder! Der findes en hel del økonomisk og politologisk forskning der peger på, at naturressourcer faktisk_fører_til konflikter. Hvorfor nogen nogensinde har set hende som en af de begavede – hvis sådan nogen findes – politikere forstår jeg overhovedet ikke. Men måske? Hun bruger bare ikke begavelsen politisk.

  Svar
 2. Christoffer Bugge Harder

  Connie Hedegaards pointe (som tidligere er blevet fremført af talrige andre før hende) er meget tydelig for enhver: Hvis det kan gøres klart, at klimaproblematikken ifht. oliforbruget også er et vigtigt sikkerhedspolitisk spørgsmål, kan man trænge igennem selv til de allermest forbenede dele af Det republikanske Parti. I den forbindelse kan hun endvidere have en pointe i, at bredt respekterede folk som Wesley Clark med militær erfaring og sikkerhedspolitisk viden også kan spille en positiv rolle. Jeg tror for den sags skyld ikke, at én eneste dansk politiker (hverken Connie Hedegaard eller de mere middelmådige af slagsen) er uvidende om, at Clinton og Clark er demokrater. Jeg er godt klar over, at alt, hvad klimaspørgsmålet vedrører, åbenbart virker som en rød klud på Punditokraternes skribentpanel, men derfor behøver man vel ikke at opgive ævred så demonstrativt med hensyn til at finde på noget fornuftigt at skrive i den forbindelse? Men måske er dette indlæg havnet her ved en fejl? Det skulle hellere have været sendt til Liberators “brog – weblog for brokkere”?http://www.liberator.dk/brog/ Dét er et forum specielt dediceret til at give mavesure liberale debattører afløb for fuldstændig ureflekteret brok under mere eller mindre obskure dæknavne.Jeg er sikker på, at Dr. Mephisto samt medfølgende indlæg vil blive modtaget med åbne arme.

  Svar
 3. Christian Bjørnskov

  Bugge: Du kan da godt tillægge generalers osv. ord stor vægt, men vil du afvise topøkonomer og -politologers forskning helt? Jeg kan i flæng nævne Jeffreu Sachs, Andrew Warner, Roland Hodler og William Easterly. De er på trods af meget store forskelle på mange andre områder enige om, at naturressourcer i høj grad hæmmer landes udvikling og fører til konflíkt.

  Svar
 4. Jævnlig læser

  Ja, jeg må nok tilslutte mig kritkken af… Dr. Mephisto. Enten må den gode doktor have været lettere(massivt) beruset da han læste Miljøministerens post eller også er han blot lidt tåbelig. Det kræver næppe en ph.d. i hverken syntaks eller semantik for at lure hun henviser til den sikkerhedspolitiske henvisning Clark afgiver og ikke mandens politiske ståsted. At den gode doktor misser noget så elementært OG at redaktøren ikke opdager det taler sit eget sprog. Det indlæg bør nok revideres af doktoren.

  Svar
 5. Niels A Nielsen

  Ja, Connie Hedegaards kommentar om “klimaudfordringen” og det republikanske parti er usædvanlig ubegavet. Lad os forestille os et isomorft eksempel:Hedegaard overværer en radikal partikongres, hvor en pensioneret major Plaff ivrigt agiterer for at øge udviklingsbistanden til 2% af BNP og samtidig lade alle restriktioner på indvandring til Danmark falde. Et af hans væsentligste argumenter er, at det vil være i Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitiske interesse at følge disse forslag, fordi det vil “bidrage til at mindske nationale og religiøse spændinger i en urolig verden”, som han siger. Hedegaard skriver nu et læserbrev, hvor hun skriver, at Plaffs indlæg på den radikale kongres overbeviste hende om, at der var håb for debatten om indvandring og udviklingsbistand i Venstre og Konsevative.Udtrykket ”håb for en debat” har jeg lånt fra Hedegaard.PS US’s link er yderst velanbragt.

  Svar
 6. Niels A Nielsen

  OT: Hvad skal vi tro Rasmussen/Rasmus Benestad, Realclimate? (han kommenterer i denne tråd http://punditokraterne.smartlog.dk/91899_Globale_gennemsnitstemperaturer_giver_ingen_mening.html)Moptop har påpeget, at du blot har bekræftet hans pointe, og så stikker du piben ind???Tør du ikke fortsætte debatten med Moptop? Har du indset, at han ved, hvad han taler om, og at det vil være farligt for klimasagen at fortsætte diskussionen?Du efterlader os i hvert fald ikke de store muligheder for at tro andet. Det skulle da lige være, at du er blevet klogere – nahhh 😉http://motls.blogspot.com/2007/03/skeptics-vs-alarmists-4642.html

  Svar
 7. Christoffer Bugge Harder

  Bjørnskov: Nej, selvfølgelig vil jeg ikke afvise topøkonomer eller ditto politologer, og jeg har ikke selv nogen særlig kvalificeret mening om hovedårsagen til krige – udover almindelig hörensagen. Jeg kan bare læse disse generalers rapport: http://securityandclimate.cna.org/report/National%20Security%20and%20the%20Threat%20of%20Climate%20Change.pdfhvor de beskriver konkrete tilfælde af tørkeforårsaget udpining af allerede knappe ressourcer i bla. Darfur som hovedårsager til konflikten: “IMPAIRED FOOD PRODUCTIONAccess to vital resources, primarily food andwater, can be an additional causative factor of conflicts, a number of which are playing out today in Africa. Probably the best known is the conflict in Darfur between herders and farmers. Long periods of drought resulted in the loss of both farmland and grazing land to the desert. The failure of their grazing lands compelled the nomads to migrate southward in search of waterand herding ground, and that in turn led to conflict with the farming tribes occupying those lands. Coupled with population growth, tribal, ethnic, and religious differences, the competitionfor land turned violent. Probably more than any other recent conflict, Darfur provides a case study of how existing marginal situationscan be exacerbated beyond the tipping point by climate-related factors. It also shows how lack of essential resources threatens not only individuals and their communities but also the region and the international communityat large.Worldwide food production will be affected by climate change in a variety of ways. Crop ecologists estimate that for every 1.8°F risein temperature above historical norms, grainproduction will drop 10 percent [6].Most of the world’s growth in food demandis occurring on the Indian subcontinent and insub-Saharan Africa, areas already facing food shortages [6]. Over the coming decades, these areas are expected to become hotter and drier [7]”.Det lyder umiddelbart ganske troværdigt for mig at se. Jeg tvivler i øvrigt stærkt på, at disse 11 generaler er specielt venstreorienterede eller har politiske kæpheste at ride i klimaspørgsmålet. Jeg kan sagtens se argumentet i, at der skal være “noget at slås om”, for at konflikter kan opstå, men det er der vel også i højeste grad Darfur, når det åbenbart handler om helt elementær overlevelseskamp om adgangen til vand- og græsningsressourcer?Ville Sachs, Warner eller Easterly være uenige i det? Det er mest ment som et spørgsmål – for mig at se kan man godt argumentere BÅDE for, at f.eks Katangas diamantforekomster i DR Congo (Zaire) er en klar årsag til konflikter i et land, der ellers ikke har problemer med tørke og sult, OG at adgangen til knappe ressourcer som en forudsætning for basal overlevelse OGSÅ kan give ophav til konflikter (som i mange af landene i Sahara-området som netop Sudan, Æthiopien eller Somalia). MvhChristofferP.S Enten generalerne har ret eller ej, vil jeg stadig hævde, at “Dr. Mephisto”s indlæg her er en klokkeklar forbier. Man kan bryde sig om klimapolitiken eller ej (og jeg ved udmærket, at Punditokraterne har en stærkt ideologisk blokering her), men uanset hvad tager det intet fra Hedegaards krystalklare pointe: At klimadebatten i USA har flyttet sig takket være det sikkerhedspolitiske aspekt, fordi dette ikke overraskende appellerer mere til republikanere end beretninger om truede dyr, fattige afrikanere og lignende “feministisk bøsseævl”.

  Svar
 8. Christoffer Bugge Harder

  Er der noget i det, Hedegaard skriver, der giver indtryk af, at hun ikke skulle vide, at Clinton og Clark er Demokrater?Og er der nogen her, der ved nærmere eftersyn ikke godt kan se, hvad Connie Hedegaard mener? Enten man bryder sig om det eller ej, så er det jo ubestrideligt, at klimadebatten i Det republikanske Parti har flyttet sig meget i løbet af de sidste få år, og at det sikkerhedspolitiske har spillet en ikke ubetydelig rolle for dette, fordi klimaforandringerne fik en patriotisk vinkel. Det er da rigtigt, at det ikke kræver usædvanlig begavelse at kunne konstatere dette. Til gengæld fornemmer jeg, at det må have krævet kræve usædvanlig megen intellektuel anstrengelse (eller bare forbitrelse) at få vredet alt det ud af Hedegaards ord, som det lykkes “Dr. Mephisto”. Jeg har i hvert fald svært ved at se noget i hendes artikel, der kan tolkes som en generel hyldest til generalers rolle i politik, og der står slet intet omkring, at alle konflikter skulle kunne sættes ind i et bestemt skema. Jeg skal ikke udtale mig om, om hvilken af mulighederne (tilstedeværelse af eller mangel på naturressourcer) der er den sandsynligste årsag til krige, men jeg tillægger umiddelbart vurderinger af konkrete tilfælde fra Darfur og Somalia fra 11 erfarne, tidligere øverstbefalende militærfolk (hvoraf flere har politologiske uddannelser) stor vægt. Det virker i hvert fald noget mere overbevisende end tilfældigt brok fra en anonym blogger.

  Svar
 9. Lauge Skovgaard Poulsen

  @ Bjørnskov: Det er efter min bedste overbevisning tendentiøst og misvisende at bruge Sachs, Easterly, m.fl. – en litteratur jeg er bekendt med – til at afvise påstanden om at adgangen til knappe ressourcer kan medføre konflikter. Hvis du f.eks. hører Sachs’ foredrag (jeg har været så heldig at høre to) og læser hans seneste bog står det da også klart, at han er helt på linje med pointerne i Generalernes rapport! Ikke dermed sagt, at Sachs er den helgen han fremstiller sig selv som, men at bruge bringe ham ind i denne her debat på den måde du gør er på grænsen til det absurde. Herudover, er du vel også bekendt med Miguel og Satyanath’s arbejde om sammenhængen mellem vækst og konflikter i Afrika, hvor de bruger regnfald som IV for vækst. For udenforstående: De viser at eksogen variation i vækst – forklaret af regnfald – kan forklare fremkomsten af konflikter. Interessant for vækst/konflikt litteraturen, men så sandelig også relevant i denne her kontekst (http://web.mit.edu/14.773/www/conflict_15apr03.pdf).Som Christoffer rigtigt påpeger, sammenligner du altså æbler og bananer. Det er uden tvivl rigtigt, at noget af det værste der kan ske for et udviklingsland er at finde massive olie- eller andre ressourcer, da det giver dem carte-blanche til at opfører sig så tosset de vil. Men det udelukker jo ikke, at manglende regn i egne der allerede er tørkelagte også kan være kilde til konflikter og dermed til migration, etc. Og hvis vi anerkender, at global opvarmning netop medfører faldende regnmængder i tørre områder, ja så burde vores kausalkæde da være nogenlunde entydig.. Minimumsstandarderne for indlæg her på Punditokraterne er typisk særdeles høje, og det er vi mange der er glade for. Så tak for det! Men jeres religiøse forhold til klimapolitik er for det første ved at blive en kende kedeligt at høre på; og for det andet (og værre) sænker det niveauet på en ellers fremragende side noget så gevaldigt. MvhLauge

  Svar
 10. Christoffer Bugge Harder

  Som Lauge korrekt påpeger, er det selv for borgerligt sindede tydeligt, at Punditokraternes klimaindlæg mere er præget af instinktiv modvilje end af omtanke og faktuelle forhold. Nu er det selvfølgelig de færreste indlæg, der er så uigennemtænkte som “Dr. Mephistos” her, men der er efter min mening en gennemgående tendens til at skyde først og tænke sig om bagefter. Det står naturligvis enhver frit for at stille spørgsmål ved noget, man anser for tvivlsomt begrundet. Men med al respekt er det altså ikke imponerende, hvad Punditokraterne har præsteret i klimadebatten. David Gress er et kapitel for sig. Hånden på hjertet: Er der én eneste anden Punditokrat, der ikke udmærket kan se, at den arme mand har bevæget sig ud, hvor han slet ikke kan bunde? Selv skeptikere må jo ryste på hovedet over hans troskyldige uvidenhed om selv elementære forhold. Jeg forstår helt oprigtigt ikke, hvorfor Punditokraterne vil underminere deres egen troværdighed ved at lade så ringe kommentarer om David Gress´ sammensværgelsesteorier optræde på denne hjemmeside. Bjørnskovs kritik er på et anderledes højere niveau. Alligevel sidder man tilbage med en fornemmelse af uigennemtænkthed, når han f.eks skriver, at IPCCs emissionsberegninger overvurderer co2-udslippet med 3-400%, hvis man beregner det ud fra ikke-købekraftskorrigeret BNP. Det skal nok være rigtigt, men nu beregner IPCC heller ikke co2 kun ud fra BNP – og dette ret enkle forhold har Bjørnskov tydeligvis ikke ulejliget sig med at kontrollere. På samme måde henviser Bjørnskov til, at den meget diskuterede “Hockeystav” skulle være et “matematisk artefakt” snarere end en troværdig temperaturrekonstruktion. Begrundelsen? Bjørnskov “har læst det et sted”. Bjørnskov må åbenbart tro, at ingen af læserne her tjekker de relevante kilder – gør man det, kan man se, at en uafhængig komite har gennemgået både Hockeystavskurven samt indvendinger og grundlæggende fundet Hockeystaven troværdig. Jeg nærer ingen tvivl om Bjørnskovs begavelse, så jeg vil gerne vædde med, at Bjørnskov ved nærmere gennemlæsning udmærket kan se, at der er endog rigtig gode videnskabelige grunde til at foretrække et aritmetisk gennemsnit, og at temperaturer bør regnes i Kelvin snarere end i Celsius. Derfor vil jeg også tillade mig at gætte på, at det skyldes manglende omtanke, når han kunne erklære, at det svimlede for ham ved at læse Essex, McKittricks og Andresens artikel om globale gennemsnitstemperaturer. Alt i alt tvivler jeg stærkt på, at nogen af Punditokraternes klimaindlæg har overbevist andre end de i forvejen frelste. De er simpelthen for dårligt skrevne, for uigennemtænkte og har ikke tjekket de relevante kilder. Der er religiøse elementer i begge lejre, men hvis vi skræller alt det af og holder os til videnskaben, er den klart på interventionisternes side. Som Lauge Skovgaard er jeg heller ikke i tvivl om, hvor det religiøse aspekt så skal findes. Det er klart hos markedsfundamentalisterne, som her hos Punditokraterne. Jeg tror, at mange Punditokrater og sympatisører ynder at se sig selv som superrationalister med det kølige overblik i modsætning til de forhadte “Mainstream-Medier”, IPCC eller følelsesladede venstreorienterede aktivister. Hertil er kun at sige, at man netop først for alvor lader sine følelser og udokumenterede fordomme få frit løb, når man tror sig fornuftigere, mere gennemtænkt og mere objektiv end alle andre. Det synes at være sket for Punditokraterne i klimaspørgsmålet. MvhChristoffer

  Svar
 11. Big D

  “Alt i alt tvivler jeg stærkt på, at nogen af Punditokraternes klimaindlæg har overbevist andre end de i forvejen frelste. De er simpelthen for dårligt skrevne, for uigennemtænkte og har ikke tjekket de relevante kilder.”Det samme gør sig desværre gældende når Bjørnskov bevæger sig over i juraen, hvor han tydeligvis heller ikke hører hjemme. Hold dig til dine tal og kurver Christian. Der gør du mest nytte og mindst skade!

  Svar
 12. Niels A Nielsen

  Kedeligt at høre på?Kan det mon have undsluppet Lauge Skovgaard Poulsens opmærksomhed, at de klimarelaterede posteringer på denne blog er blandt de mest kommenterede overhovedet? Jeg vil endda vove det gæt, at rigtig mange læsere er blevet klogere af disse posteringer og medfølgende kommentarer. Hvis Lauge Skovgaard Poulsen finder klimarelaterede indlæg kedelige og under det sædvanlige niveau, så kunne han jo springe de indlæg over der bærer det tag “klima”. Andre springer måske over indlæg med andre tags, som de finder kedelige eller under niveau. Det er faktisk ikke ret svært.I øvrigt forstår jeg ikke, at det skulle være religiøst at sætte spørgsmålstegn ved det videnskabelige grundlag for de højrøstede proklamationer af nødvendigheden af verdensomspændende, traktatfæstede, astronomisk dyre indgreb i de globale økonomiske aktiviteter.Når jeg lytter til begge sider i debatten, så er jeg overhovedet ikke i tvivl om, hvor jeg skal finde det religiøse aspekt. Det er Lauge Skovgaard Poulsen heller ikke, kan jeg forstå.Mvh

  Svar
 13. Christoffer Bugge Harder

  Der skulle i min kommentar stå:”Jeg forstår helt oprigtigt ikke, hvorfor Punditokraterne vil underminere deres egen troværdighed ved at lade så ringe kommentarer SOM David Gress´ klimasammensværgelsesteorier optræde på denne hjemmeside”. MvhChristoffer

  Svar
 14. Rasmus Ole Hansen

  Jeg blander mig sjældent i miljødebatten, da debatten føres med en nærmest religiøs undertone.Ingen er vel uenige i at foruening skal begrænses så vidt muligt.Men er globalopvarmning ikke bare den seneste hype. Tidligere var det frygten for at løbe tør for olie. At der ikke var jord nok til at brødføde verdensbefolkning, og pudsigt nok talte man i 70`erne om frygten for globalnedkøling og ny istid.Min skepsis mod global opvarmning skyldes alene at man skal være skepsis over for enhver der tilbyder en den absolutte sandhed.Er det bare mig eller minder CO2 kvoter ikke lige lovlig meget om den gamle idé om nul-vækst, der har været en tur forbi skrædderen.

  Svar
 15. Dr.Mephisto

  Guys, guys, guys.Læg mærke til et par ting:1. Connie havde ikke styr på, at general Wesley Clark var demokrat.2. Generalerne skrev: “Access to vital resources, primarily food andwater, can be an additional causative factor of conflicts”Så vidt jeg ved, betyder “additional” en ekstra – ikke den afgørende. Krige er blevet udkæmpet om hvad som helst i tidens løb.* Kvinder (grækere mod trojanere – romere mod sabinere).* Ære (fodbold-krigen mellem El Salvador og Nicaragua)* Religion.* Olie (Chaco Krigen – muligvis Irak-krigen).Det kan godt være, at mangel på naturlige ressoourcer kan udøse krige. Men det er faktisk ret irrelevant – som Connie gør – at henvise til generalers særlige ekpertise på området. Den slags fascination af stjerner på skuldrene er ikke særlig kløgtig.

  Svar
 16. Christoffer Bugge Harder

  Rasmus: Der er “religiøse” elementer i begge lejre, men hvis vi skræller alt det af og kigger på fakta og det videnskabelige grundlag, er der ingen tvivl om, hvor rationelle mennesker bør kaste deres lod mht. årsagen til den nuværende opvarmning. Man kan selvfølgelig som den ihærdige blogger Niels A.Nielsen sætte sin lid til anonyme blog-kommentatorer (som den tilbagevendende “MOPTOP”?) eller en efter eget udsagn “reaktionær strengteoretiker” som Lubos Motl, der kan fortælle, at co2-teorien bare er et stort svindelnummer (fra http://motls.blogspot.com/2006/07/carbon-dioxide-and-temperatures-ice.html): “The theory about an important role of CO2 is a randomly picked conspiracy theory that is created for political means and no evidence worth a discussion exists – it’s just a verbal orthodoxy to intimidate scientists as well as other people and reorganize world”. Hvis man først bevæger sig ind på det spor, der siger, at videnskaben bare finder på alt muligt for at skaffe sig finansiering, er der intet, man ikke kan affeje som “hype”, hvis det er det, man vil. Det fører alt for nemt folk ud i sammensværgelsesteorier, og jeg overlader den slags til Hr. Nielsen, Lubos Motl, David Gress og lignende godtfolk – det lønner sig sjældent at diskutere med dem, der tror på den slags, og det er i hvert fald ikke noget for rationelle mennesker. Det smager også lidt af en bekvem undskylding for ikke at sætte sig ind i det, der diskuteres. Der er ingen seriøse klimadebattører, der taler om co2-teorien som en “absolut sandhed” – det er blot den bedst underbyggede teori, vi har. Hvis nogen finder på en bedre forklaring og skaffer nogle overbevisende data for dette, skal vi naturligvis revidere vores opfattelse. Indtil videre er indicierne for co2-teorien dog kun blevet stærkere og stærkere med årene. Derfor vælger jeg at holde mig til dette – og jeg må ærligt indrømme, at jeg ikke kan se andet end politiske grunde til at gøre andet. Jeg kan heller ikke se, at co2-begrænsning skulle have noget at gøre med “nulvækst” – det handler om omstilling til alternative energikilder som atomkraft, vind- vand- og solenergi. Empirien på miljøområdet viser klart, at hurtig og konsekvent miljølovgivning er meget effektiv og langt billigere end på forhånd frygtet – det har vi set både med asbest, blyfri benzin, DDT og hullet i ozonlaget. Markederne tilpasser sig jo.Den globale opvarmning er ligesom hullet i ozonlaget en verdensomspændende negativ eksternalitet, og der findes ingen gode markedsbaserede løsninger på slige problemer. Mange af industriens dommedagsprofeter advarede også om, at Montrealprotokollen (der udfasede CFC-gasserne, der ødelagde ozonlaget) ville betyde forbud mod køleskabe, fordærvet mad, døden for parfume- og rengøringsindustrien og det, som værre er – og den viste sig at virke hurtigt, effektivt og langt billigere end frygtet. Så hvorfor ikke være optimistiske mht. Kyoto og co2 også? Jeg kan ikke se ret mange videnskabeligt baserede grunde til at være andet. MvhChristoffer

  Svar
 17. Per N

  “Christoffer”Rasmus: Der er “religiøse” elementer i begge lejre, men hvis vi skræller alt det af og kigger på fakta og det videnskabelige grundlag, er der ingen tvivl om, hvor rationelle mennesker bør kaste deres lod mht. årsagen til den nuværende opvarmning.”Jeg vil da så sige, at jeg er en religiøs tosse, og det er nok fordi jeg til trods, ikke er forsker.Men jeg har læst en del om klima debatten, pro, contra, og jeg ser ikke noget i dit indlæg som værende specielt afgørende, men så må jeg være en der undergraver Pundikraterne!Jeg er en lægmand som da har flere end 2 brikker at flytte rundt med.Alt det jeg har fuldt med i (klima) er for mig meget op til diskurs, og L staven har ikke overbevist mig endnu.Jeg har en mere geral undren, og det er at der sjælent er response fra tråd holderen efter ca. 6 indlæg.

  Svar
 18. Christoffer Bugge Harder

  Tarras: Jeg har forholdt mig til talrige af David Gress påstande om klimaet, f.eks her:https://www.punditokraterne.dk/91123_Klimafornuft.html#kommentarer Hvis der skal skabes fremdrift i klimadebatten, er det en fordel, hvis folk ved, hvad de taler om – og det gør David Gress ganske enkelt ikke. Hvis du nærmere kan underbygge hans besynderlige påstande i ovenstående tråd, hører jeg gerne fra dig. Ellers skulle jeg mene, at det fremgår klart, at jeg ikke er fornærmet over, at nogen kritiserer Hedegaard (som jeg for den sags skyld ikke stemmer på) – det forekommer mig bare temmelig tåbeligt, når “Dr. Mephisto” selv har misforstået Hedegaards argument. Dr. Mephisto: Du fremturer med din nægten at forstå Hedegaards temmelig banale pointe!? Connie Hedegaard er formodentlig udmærket klar over, at Clark var kandidat for Det demokratiske Parti ved sidste præsidentvalg. Som flere andre kommentatorer her har påpeget, handler hendes kommentar ikke om Clarks eller andre generalers partipolitiske ståsted, men blot om, at en betoning af det sikkerhedspolitiske element er mere effektivt til at nå ud til amerikanske republikanere. Wesley Clark er (som Colin Powell) bredt respekteret og kan få folk i tale på tværs af partiskel. Det, jeg kan forstå af generalernes rapport, er, at strid om adgangen til knappe naturressourcer har været det afgørende “tipping point” i at udløse konflikten i Darfur, og at man må forvente langt flere af slige konflikter i fremtiden ved øget opvarmning. Jeg er åben overfor, at generalerne tager fejl, men der er pænt sagt intet i de kommentarer, Punditokraternes redaktionsmedlemmer er kommet med, der er i nærheden af at sandsynliggøre dette. Kom med noget konkret i stedet for besværgelser og de trættende jeremiader om de dumme politikere – den slags bliver kun endnu mere pinligt i lyset af, at “Dr. Mephisto” selv end ikke har forstået Hedegaards pointe. Men der er jo ofte en meget nærliggende grund til, at mange bloggere insisterer på at skrive anonymt.

  Svar
 19. Tarras

  @Christoffer:Hvorfor kan du ikke fatte dig i korthed? Hvorfor fremfører du blot postulater som: “at den arme mand har bevæget sig ud, hvor han ikke kan bunde”. Uden begrundelse. Hvorfor anvender du så mange ord, men har intet indhold? Du er blot fornærmet over, at der er stillet spørgsmålstegn ved Hedegaards begavelse, du er fornærmet over at der stilles spørgsmålstegn ved den konforme klima debat.Hvis punditokraterne og andre ikke stillede spørgsmålstegne ved ”det vedtagne” så var der ingen fremdrift. Det er uenighederne, diskussionerne der skaber fremdrift ikke det konforme og vedtagne. Så lad alle diskuterer klima, Hedegaards begavelse, socialstatens undertrykkelse – lad uenighederne blomstre og skab fremdrift ved begrundelser ikke postulater og smålig fornærmelse.

  Svar
 20. Niels A Nielsen

  Bugges rablerier bliver sjovere og sjovere. Gad vide hvem han forsøger at overtale?Alle Bugges indvendinger har Motl naturligvis taget højde for, som enhver læser af hans blog ved. Og Bugge ved det også, for han har selv konfronteret ham med nogle af dem – med pinligt resultat. Punditokraternes læsere har forlængst gennemskuet dig, Bugge. Propaganda, karaktermord og billige debattricks er din eneste force, som vi har set det ved klimaposteringerne på denne blog; men indrømmet, de discipliner mestrer du til førstekarakter.

  Svar
 21. Christoffer Bugge Harder

  NAN: På den ene side har vi Lubos Motl, en teoretisk fysiker, der forsker i strengteorier – ikke noget, der har med klima at gøre – som skriver på sin blog. Overfor ham har vi 1: en videnskabelig rapport med en sammenfatning af 30 års forskning på områdetforfattet af en række atmosfærefysikere – bla. af Motls egen kilde, John Christy – der konkluderer, at den tidligere uoverensstemmelse mellem overflademålinger og satellittemperaturer ikke længere eksisterer.2: En artikel med den originale opdagelse af de 800 års forsinkelse mellem temperaturerne og co2-stigningen på den sydlige halvkugle samt opdagernes (glaciologer, oceanografer og atmosfærefysikere)videnskabelige forklaring på deres opdagelse – det er citeret i min post ovenfor. Jeg foretrækker at følge 1. videnskabsmænd med kompetencer og forskningserfaring i de relevante emner, samt2. deres resultater og konklusioner i peer-reviewede publikationer.Hvis Lubos Motl er i stand til at modbevise atmosfærefysikernes og glaciologernes opdagelser og konklusioner, synes jeg, at han skal skrive nogle artikler til de relevante tidsskrifter. I så fald vil jeg bestemt tage min holdning op til revision. Men indtil da foretrækker jeg at holde mig til det videnskabelige grundlag for co2-teorien. Hvis du i stedet ønsker at følge en ikke-fagmand som Motl, der ikke har publiceret noget omkring klimaet i videnskabelige tidsskrifter, men kun på sin egen weblog, er det fint med mig – så håber jeg blot at kunne forskånes for højtidelige proklamationer om, hvordan du modsat alle andre vil “gå videnskabens vej”. Hvad angår Punditokraternes læseres vurdering af disse argumenters og af dine påstandes troværdighed, overlader jeg ganske vurderingen til førnævnte læsere selv. MvhChristoffer

  Svar
 22. Niels A Nielsen

  Jeg foretrækker de argumenter og konklusioner, der er båret af logik og konsistens.Som Motl formulerer det: “I leave it up to you whether you learn just the hard data or also their bizarre interpretation”

  Svar
 23. Christoffer Bugge Harder

  Hvis Niels A. Nielsen mener sig i besiddelse af større evne til at vurdere logik og konsistens – på det fornødne naturvidenskabelige grundlag -end disse forskere, hvis resultater og konklusioner, han drager i tvivl:”Tom M. L. Wigley, NSF NCAR, V. Ramaswamy, NOAA; J.R. Christy, Univ. of AL in Huntsville; J.R. Lanzante, NOAA; C.A. Mears, Remote SensingSystems; B.D. Santer, DOE LLNL; C.K. Folland, U.K. Met Office”samt”Nicolas Caillon, Jeffrey P. Severinghaus, Jean Jouzel,Jean-Marc Barnola, Jiancheng Kang, og Volodya Y. Lipenkov”- så synes jeg, at han bør skrive nogle videnskabelige artikler, der kan sætte alle disse ting på plads. Han kan evt. slå sig sammen med Lubos Motl. Der er både hæder, ære og penge at hente, og det er vel nærmest uetisk at holde viden af så banebrydende karakter tilbage for den nysgerrige offentlighed. I så fald vil jeg afgjort tage min holdning op til revision. Indtil dette sker, vil jeg dog “gå videnskabens vej” og holde mig til de data og de konklusioner, som videnskabsmænd og -kvinder med ekspertise og forskningserfaring på de relevante felter har offentliggjort i den videnskabelige litteratur. Da jeg trods en vis naturvidenskabelig baggrundsviden på ingen måde mener mig i stand til at vurdere det videnskabelige grundlag bedre end klimaforskerne selv, foretrækker jeg at stole på eksperternes stadig klarere og mere velunderstøttede konklusioner af, at vi ser en klar opvarmning som følge af menneskelige co2-udledninger. MvhChristoffer

  Svar
 24. Niels A Nielsen

  Jeg tvivler på, at der efter de mange klimadebatter på denne blog er ret mange læsere, der er i tvivl om, at de højrøstede skrig og skrål om menneskeskabt opvarmning (der giver børn søvnløshed http://news.scotsman.com/uk.cfm?id=289422007) er ideologisk betingede i meget stor udstrækning. Der findes såmænd besindige folk, der er fuldt ud klar over, at de stupide Én-Verden-med-Grænser-for-Vækst-folk har kapret dagsordenen, og at der ikke er det fjerneste hold i de værste skrækscenarier. Alligevel har mange fornuftige mennesker resigneret, for som ordsproget går, der går vel ikke røg uden af en brand? Men her tager de efter min mening fejl af menneskets natur og af, hvilken uhyggelig crowding out-effekt en politisk korrekthed kan have på rationel tankegang såvel individelt som aggregeret over individer – i hvert fald på kort sigt (sandheden sejrer altid til sidst). Klimavidenskaben har desværre ikke kunnet stå for det massive politiske tryk og er i øjeblikket drejet ned i en ideologisk Prokrustesseng, hvor de almindelige videnskabelige regler ikke gælder. Og man forstår sådan set godt, at mange videnskabsfolk ikke har kunnet/villet modstå trykket, når man ser på den behandling, som videnskabelige hædersmænd som Richard Lindzen har fået. Man skal være gjort af et meget stærkt stof for at stå udenfor den proklamerede ”klimakonsensus”.Lindzen gør i følgende lille interessante skrift rede for nogle af de logiske inkonsistenser, som de videnskabelige påstande om menneskeskabt global opvarmning er så rige på:http://www.physics.harvard.edu/%7Emotl/lindzen-nature-of-arguments.pdfOg man behøver såmænd ikke være klimavidenskabelig forsker for at få øje på de mange inkonsistenser og logiske brud, der ikke benyttes som anledning til grundlæggende at revidere teorien om menneskeskabt global opvarmning, AGW, og overveje, om andre faktorer end menneskelig udledning af CO2 er ansvarlig for broderparten af den opvarmning, som vi har set (bemærk i øvrigt, at der ikke er sket ”global opvarmning” siden 1998). Lad os tage tre eksempler fra bunken. For Bugges skyld er de alle hentet fra Motls formidable blog.Teorien om menneskeskabt global opvarmning er i modstrid med den meget beskedne opvarmning i troposfæren (den skulle efter AGW være _større_ en overfladens opvarmning). Se f. eks:http://motls.blogspot.com/2007/04/troposphere-warming-slower-than-surface.htmlDette er i realiteten en falsifikation af AGW som førende forklaring på opvarmningen.AGW er også i modstrid med den synkrone opvarmning af atmosfære og oceaner, som Rasmussen/Rasmus Benestad, Realclimate har været så venlig ved sin tavshed at bekræfte overfor Moptop:http://motls.blogspot.com/2007/03/skeptics-vs-alarmists-4642.html Men de data, der trykker AGW helt ud i usandsynlighedens overdrev, er Vostock-iskernernes målinger af bl. a. temperaturer og co2-niveauer i fortiden. De viser, som Motl så præcist konkluderer det, at “..the greenhouse effect couldn’t have been among the most important effects. Not only the ice core data fails to provide us with evidence supporting the greenhouse theory of the climate; it provides us with strong evidence against it.”:http://motls.blogspot.com/2007/04/co2-lags-temperature-how-alarmists.htmlse også:http://motls.blogspot.com/2006/07/carbon-dioxide-and-temperatures-ice.htmlJeg vil varmt anbefale interesserede også at læse diskussionerne i kommentarsektionen på Motls blog, der har deltagelse af de førende AGW-troende. De er virkelig gode at få forstand af, og i den forbindelse taler det sit eget meget tydelige sprog, at diskussionerne på ”skeptikernes” sider er åbne og ucensurerede, mens førende agw-websteder som Realclimate.org censurer ubekvemme kommentarer bort. Meget meget mærkelig situation på et videnskabeligt område, hvor AGW er så sikker, at ”debatten er slut”. Men det er måske det, de mener med det ;-)PS. Bugge citerer Motl: “The theory about an important role of CO2 is a randomly picked conspiracy theory that is created for political means and no evidence worth a discussion exists – it’s just a verbal orthodoxy to intimidate scientists as well as other people and reorganize world”. Lige Præcis. Mange tak til Bugge, der, som det er demonstreret utallige gange på denne og Motls blog, ikke kan læse indenad, og derfor ikke har bemærket, at Motl her beskriver AGW-støtterne som konspirationsteoretikere, der uden støtte i virkelighedens verden (data modsiger det) har udpeget CO2 (jøderne gik fri denne gang) som den globale opvarmnings ophav.

  Svar
 25. Christoffer Bugge Harder

  Når nu Niels A. Nielsen har så mange meget bedre alternative forklaringer på den nuværende opvarmning end alle de folk, der beskæftiger sig med emnet, så synes jeg, at han skulle skrive nogle videnskabelige artikler i stedet for at nøjes med at brokke sig på Punditokraterne. Her er et forslag til tekst til første artikel med forskellige af N.A. Nielsens argumenter mod AGW:1. Jeg kan ikke få nogle kameliaer til at trives i min have.2. Jeg kan ikke få mit tevand i kog med min kones hårtørrer.3. En blogger ved navn Rasmussen har ikke svaret på en anonym bloggers indlæg på en tilfældig blog.4. Derfor er alt det med klima noget rigtig væmmeligt politisk korrekt noget, en tilfældigt valgt sammensværgelse til at gennemtvinge “New world order”, og en “Rasmussen” må være Rasmus Benestad eller i hvert fald en anden hemmelig agent for co2-sammensværgelsen. Litteraturlisten:Nogle blogs af ikke-klimaforskere Nogle blog-kommentarer (helst anonyme)Paul Johnson (engelsk historiker) Alan Bullock: Hitler og Stalin – parallel lives (det er ifølge NAN noget med, at klimaspørgsmålet minder om stalinistisk propaganda). Jeg er sikker på, at din artikel nok skulle komme gennem peer-review på bladet “Nexus” – (samme blad, som offentliggjorde Christopher Moncktons “Apocalypse cancelled” ind mellem en artikel om invasioner fra det ydre rum samt om hvordan George Bush stod bag 11/9-angrebet). http://www.nexusmagazine.com/backissues/1401.conts.html Hr. Nielsen må endelig huske at skrive, at han er pensioneret revisor, økonom eller hvad han nu har bedrevet. De vil helst ikke have indlæg fra folk, der kunne frygtes at vide, hvad de taler om. Held og lykke herfra,ChristofferP.S: Jeg ved ikke, om nogen skulle komme til at tage Niels A.Nielsen alvorligt, men for god ordens skyld kan vi lige gennemgå hans to påstande:1: “Troposfæren opvarmes langsommere end jordoverfladen” Nej, det gør den ikke – det var en legitim indvending for 10-15 år siden, men uoverensstemmelsen har nu vist sig at skyldes fejlagtige målinger. Den kilde, NAN og Motl henviser til, er John Christy, som førte an i kritikken af satellitmålingerne i troposfæren. Men efter korrektionerne af de nævnte fejl var Christy medforfatter på en stor rapport http://www.climatescience.gov/Library/sap/sap1-1/finalreport/sap1-1-final-execsum.pdfder konkluderede: “Previously reported discrepancies between the amount of warming near the surface and higher in the atmosphere have been used to challenge the reliability of climate models and the reality of human induced global warming. Specifically, surface data showed substantial global-average warming, while early versions of satellite and radiosonde data showed little or no warming above the surface. This significant discrepancy no longer exists because errors in the satellite and radiosonde data have been identified and corrected. New data sets have also been developed that do not show such discrepancies”.2. “Der er 800 års forsinkelse mellem temperatur- og co2-stigningen i de varme mellemistider” Det er sandt nok, det dokumenteres i denne artikel af seks isforskere:http://icebubbles.ucsd.edu/Publications/CaillonTermIII.pdf Er dette et frygtindgydende grundskud mod co2-teorien? Tja, vi kan jo lytte til de forskere, der fandt ud af dette – fra artiklen ovenfor:”This sequence of events is still in full agreement with the idea that CO2 plays, through its greenhouse effect, a key role in amplifying the initial orbital forcing. First, the 800-year time lag is short in comparison with the total duration of the temperature and CO2 increases (5000 years). Second, the CO2 increase clearly precedes the Northern Hemisphere deglaciation (Fig. 3)”. “Finally, the situation at Termination III differs from the recent anthropogenic CO2 increase.As recently noted by Kump (38), weshould distinguish between internal influences (such as the deglacial CO2 increase) and external influences (such as the anthropogenic CO2 increase) on the climate system. Although the recent CO2 increase has clearly been imposedfirst, as a result of anthropogenic activities, it naturally takes, at Termination III, some time for CO2 to outgas from the ocean once it startsto react to a climate change that is first felt in the atmosphere. The sequence of events during thisTermination is fully consistent with CO2 participating in the latter 4200 years of the warming.The radiative forcing due to CO2 may serve as an amplifier of initial orbital forcing, which is then further amplified by fast atmospheric feedbacks(39) that are also at work for the presentday and future climate”. Kort sagt med opdagernes egne ord: Alt, hvad denne forsinkelse viser, er, at co2 ikke forårsagede de første 800 års opvarmning ud af 5000 års trend. Det er en feedback-mekanisme, hvor co2, når først den var frigivet, øgede opvarmningen og forårsagede en yderligere stigning i de sidste 4200 år.- “as far as we [forfatterne] can tell from this ice core data”. (Trods disse forskeres meddelagtighed i den føromtalte store klimasammensværgelse, Niels A. Nielsen forestiller sig, er deres resultater åbenbart alligevel gode nok – nå ja, manglende logik er vel det mindste af problemerne i denne syllogisme). Hr. Nielsen omtaler gerne sig selv i floromvundne vendinger og påstår blandt andet, at han “insisterer på at gå videnskabens vej”. Han må så åbenbart mene, at alle disse forskere, der selv har udført det videnskabelige arbejde, han refererer til, ikke laver rigtig videnskab eller går forkerte veje. Det må kunne bære mindst et par videnskabelige artikler. Det er bare at komme i gang – nu er der et forlæg ovenfor, og Niels A.Nielsen må for min skyld beholde hele æren selv – han behøver ikke at opføre mig under “acknowledgements”. 😀

  Svar
 26. Niels A Nielsen

  Den “kloge” Connie Hedegaard har hede drømme om, at også USA på basis af anbefalinger fra en politisk forvrænget videnskab skal omfavne et planøkonomisk vanvid som det, der beskrives her: http://www.openeurope.org.uk/research/ets.pdfHun kan godt bilde os ind, at hun foretrækker socialisme for liberalisme, som kvinden åbenbart har udtalt!

  Svar
 27. Niels A Nielsen

  Jeg har nu haft tid til at kigge lidt grundigere på det link, Bugge gav ovenfor, til en rapport om temperaturerne i den nedre troposfære, og selvom det sandt at sige ikke er nogen nyhed, at Bugge ikke kan læse indenad, så er det dog alligevel bemærkelsesværdigt, at det dokument, han vil bruge til at modsige, at troposfæren opvarmes langsommere end jordoverfladen, bekræfter det ;-)Bugge skriver: ” 1: “Troposfæren opvarmes langsommere end jordoverfladen”Nej, det gør den ikke – det var en legitim indvending for 10-15 år siden, men uoverensstemmelsen har nu vist sig at skyldes fejlagtige målinger.”Fra Bugges kilde: “For observations during the satellite era (1979 onwards), the most recent versions of all available data sets show that both the low and mid troposphere have warmed. The majority of these data sets show warming at the surface that is greater than in the troposphere.”De fleste datasæt viser altså større opvarmning ved overfladen end i troposfæren, men det er nu slet ikke det mest interessante Bugges henvisning. De trends i troposfærens temperatur, der henvises til ovenfor, er nemlig _globale_ gennemsnit.Som forfatterne til rapporten gør opmærksom på – omend ikke særlig fremhævet 😉 – så er det forskellen i temperaturtrends i de tropiske egne, som man særligt skal hæfte sig ved:”The issue of changes at the surface relative to those in the troposphere is important because larger surface warming (at least in the tropics)[bemærk parantesen, NAN] would be inconsistent with our physical understanding of the climate system, and with the results from climate models.” Parantesen skal forstås sådan, at teori og modeller lettere kan forklare en større stigning i overfladetemperatur end i troposfæretemperatur i områder udenfor troperne. Men ak, for tropernes vedkommende er temperaturobservationerne særligt ubekvemme:”In the tropics, most observational data sets show more warming at the surface than in the troposphere, while almost all model simulations have larger warming aloft than at the surface.” (husk at opvarmningen i troposfæren ifølge modellerne skulle være 1,3 gange _større_ end overfladens) Christy, Norris, Spencer, Hnilo’s helt nye artikel, som Motl refererer til, øger blot sikkerheden i disse for AGW så ubekvemme troposfære-temperaturobservationer.Som Motl forklarer artiklens konklusion:”The authors finally end up with the following figure for the trend in tropics:+0.05 +- 0.07 K/decade.You can see that this interval is fully compatible with the conjecture that there is no tropospheric warming in tropics at all. On the other hand, it seems incompatible with the prediction of the greenhouse theory that the tropospheric warming trend should be 1.3 times greater than the surface warming: the surface warming trend is 0.13 K/decade while the troposphere is only 1/2 of it, and even when you add the error margin, it is still less than the surface trend and much less than the trend 0.17 K/decade predicted from the surface trend by the AGW climate models.”

  Svar
 28. Christoffer Bugge Harder

  Jeg kan blot opfordre Punditokraternes læsere til at læse den komplette rapport her:http://www.climatescience.gov/Library/sap/sap1-1/finalreport/sap1-1-final-execsum.pdf Den er ikke så lang. Jeg overlader det Punditokraternes læsere selv vurdere, om den støtter de konklusioner, Niels A. Nielsen forsøger at give indtryk af.Ellers er her en fyldigt uddrag med de centrale passager (inkl. et par vigtige, som NAN forståeligt nok foretrak at klippe ud)”• Since the late 1950s, all radiosonde data sets show that the low and mid troposphere have warmed at a rate slightly faster than the rate of warming at the surface. These changes are in accord with our understanding of the effects of radiative forcing agents on the climate system and with the results from model simulations.• For observations during the satellite era (1979 onwards), the most recent versions of all available data sets show that both the low and mid troposphere have warmed. The majorityof these data sets show warming at the surface that is greater than in the troposphere. Some of these data sets, however, show the opposite – tropospheric warming that is greaterthan that at the surface. Thus, due to the considerable disagreements between tropospheric data sets, it is not clear whether the troposphere has warmed more than or less than thesurface.• The most recent climate model simulations give a range of results for changes in global-averagetemperature. Some models show more warming in the troposphere than at the surface, while a slightly smaller number of simulations show the opposite behavior. [b]There is no fundamental inconsistency among these model results and observations at the global scale [/b] (bemærk fremhævningen, CBH).• Studies to detect climate change and attribute its causes using patterns of observed temperature change in space and time show clear evidence of human influences on the climate system (due to changes in greenhouse gases, aerosols, and stratospheric ozone).• The observed patterns of change over the past 50 years cannot be explained by natural processes alone , nor by the effects of short-lived atmospheric constituents (such as aerosols and tropospheric ozone) alone”. Hvad angår troperne, er der sandt nok nogle uoverensstemmelser mellem forskellige måleserier af temperaturerne – ved hhv. sonder og satellitter i troposfæren og ved jordoverfladen. (Hvis opvarmningen skyldes drivhuseffekten, bør både overfladen og troposfæren opvarmes, mens den højereliggende stratosfære burde afkøles – og troposfæren bør opvarmes noget hurtigere end overfladen). Der har været en lang række problemer og upålideligheder ved disse målinger – i lang tid viste satellitter meget lidt opvarmning, men det viste sig at være fejl i satellitmålingerne. Endvidere er størrelsen af den opvarmningstrend, man kan konstatere i troposfæren, påvirket af, hvilken tidsskala, man anskuer det under, og om de måles med sonder eller satellitter: “• Upper-air data sets have been subjected to less scrutiny than surface data sets.• Adjustments are complicated, can be large compared to the linear trend signal, involve expert judgments, and cannot be stringently evaluated because of lack of traceable standards.• Unlike surface trends, reported upper-air trends vary considerably between research teams beginning with the same raw data owing to their different decisions on how to remove non-climatic factors”.Forfatterne forklarer endvidere:”For global averages, observed changes from 1958 through 2004 exhibit amplification: i.e., theyshow greater warming trends in the troposphere compared with the surface. Since 1979, however, the situation is different: most data sets show slightly greater warming at the surface.Whether or not these results are in accord with expectations based on climate models is a complexissue, one that we have been able to address more comprehensively now using new model results. Over the period since 1979, for global-average temperatures, the range of recent modelsimulations is almost evenly divided among those that show a greater global-average warming trend at the surface and others that show a greater warming trend aloft. […]Given the range of model results and the overlap between them and the available observations, there is no conflict between observedchanges and the results from climate models.In the tropics, the agreement between models and observations depends on the time scale considered. For month-to-month and year-to-year variations, models and observations both show amplification (i.e., the month-to-month and year-to-year variations are larger aloft than at the surface). […] On decadal and longer time scales, however, while almost all model simulations show greater warming aloft (reflecting the same physical processes that operate on the monthly and annual time scales), most observations show greater warming at the surface”.”These results could arise either because “real world” amplification effects on short and long time scalesare controlled by different physical mechanisms, and models fail to capture such behavior; or because non-climatic influences remaining in some or all of the observed tropospheric data sets lead to biased long-term trends; or a combination of these factors”. Og forfatterne konkluderer afsluttende i lyset af de mange tidligere fejlagtige satellitmålinger:”The new evidence in this Report favors the second explanation (altså ikke-klimatiske forstyrrelser af troposfæremålingerne, CBH)”. Kort sagt er forfatterne til rapporten tilbøjelige til at tilskrive uoverensstemmelsen i troperne upålidelige stellit- og sondemålinger – og disse forfattere inkluderer altså John Christy, Motls og Niels A. Nielsens egen kilde. Læs selv og døm.MvhChristoffer

  Svar
 29. Per Schytt

  Dr Mephisto skrev:* Ære (fodbold-krigen mellem El Salvador og Nicaragua)Fodboldkrigen blev udkæmpet mellem El Salvador og HONDURAS!Dr Mephisto, prøv en skefuld af din egen medicin og stik Connie Hedegaard en undskyldning for, at du ikke kunne læse indenad. Nå ja, og bed redaktøren om hurtigt at slette dit indlæg inden alt for mange kommer til at finde det. HAHA.

  Svar

Leave a Reply to Christian BjørnskovCancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.