Drop minaretforskrækkelsen

I Århus har en gruppe af driftige og engagerede samfundsborgere organiseret sig for at forhindre danske muslimer i at opføre en moské i smilets by. ”Århus Mod Moskéen”, som gruppen kalder sig, er ifølge foretagendets hjemmeside, en ”tværpolitisk forening bestående af borgerlige, socialdemokrater, venstrefløjsfolk og traditionelt upolitiske, der er samlet om én fælles sag – et Århus uden minareter…”. En stormoske vil nemlig – stadig ifølge hjemmesiden – ”forandre Østjylland for altid”. Og, forstår man, ikke al forandring fryder.

Nu kan enhver jo tænke sit om den slags foreninger, men de minaret-skeptiske århusianere står langtfra alene med deres forsøg på at forpurre foretagsomme muslimers bestræbelser på at bygge moskéer. I en stribe europæiske og amerikanske storbyer er planer om at opføre moskéer blevet mødt med lignende – og ofte skarpere – protester indenfor de seneste måneder. Blandt andet Köln, Marseille, Berlin, Duisburg, London, Rom, Boston, San Francisco og Chicago har således været skueplads for sammenstød mellem minarettilhængere og -modstandere. I Schweiz har en række politikere fra to af landets største partier sågar forsøgt at vinde opbakning til en ”konstitutionstilføjelse”, der – hvis vedtaget – forbyder opførelsen af minareter i Alpelandet, og i Kärnten har Jörg Haider stillet forslag om et generelt forbud mod anlæggelsen af moskéer og minareter. Så meget for religionstolerancen!

Selvom modstanden mod at lade muslimer etablere sig i større moskéer trives på begge sider af Atlanten, er der imidlertid noget, der tyder på, at religionsfriheden har bedre kår i USA. I hvert fald hvis man skal tro forrige nummer af The Economist. På lederpladsen giver det britiske tidsskrift således følgende vurdering:

But there is a big differnce in the way such disputes are handled. Although America has plenty of Islam-bashers ready to play on people’s fears, it offers better protection to the mosque builders. In particular, its constitution, legal systems and political culture all generally take the side of religious liberty. America’s tradition of freedom is rooted in the First Amendment, and its stipulation that ‘Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof…

More important that the letter of the law is an ethos that leans in favour of religious communities which are ‘new’ (to neighbours) and simply want to practise their faith in a way that harms nobody. In America the tone of disputes over religious buildings (or cultural centres or cemeteries) is affected by everyone’s presumption that if the issue went to the highest level, the cause of liberty would probably prevail.

Af flere årsager burde europæiske minaret-skeptikere tage ved lære af forholdene hinsides Atlanten og droppe moskéforskrækkelsen. Der er for det første det helt principielle aspekt: Religionsfriheden er en fundamental negativ frihedsrettighed, og den gælder naturligvis også for folk, der ønsker at opføre moskéer, synagoger eller rigssale. ”Frihed for Loke såvel som for Thor”. Der er for det andet en mere pragmatisk årsag til at europæere burde byde stormoskéerne velkomne. Som The Economist argumenterede i forrige uge:

Most mosques in the Western world pose not threat to non-Muslims citizens; but a few do pose such a danger, because of the hatred that is preached in them. In such cases police forces generally have the legal armoury they need to step in and make arrests in necessary. Quashing extremism will surely be easer in an atmosphere where the founding and running of mosques is an open transparent business. As Nicolas Sarkozy, the French president, once said: ‘It is not minarets which are dangerous; it is the basements and garages which hide secret places of worships’

Endelig – og for det tredje – er det nok på tide at se i øjnene, at de efterhånden ganske store muslimske mindretal i Europa ikke emigrerer til Mellemøsten eller Asien i løbet af de førstkommende fjorten dage. De er kommet for at blive, og intet tyder på, at de begynder at spise frikadeller og gå i kirke juleaften indenfor den nærmeste fremtid. Der er derfor ingen grund til at grave grøfterne dybere end højst nødvendigt. Heller ikke i Århus.

35 thoughts on “Drop minaretforskrækkelsen

 1. Niclas

  Jeg synes, indlægget bærer lidt præg af den pointe, at minaretterne møder modstand, fordi det repræsenterer en religion – hér islam.Mon ikke argumentet for de århusianske borgere – jeg ved det dog selvfølgelig ikke – består i “støjforureningen” fra de prædikende præster? Umiddelbart kan jeg ikke se, at religionen er problemet; til sammenligning tror jeg ikke, at selvsamme personer ville have det store ved en muslimsk gravplads…. det kan naturligvis også være det diffuse fatamorgana af et homogent dansk samfund med dertilhørende faste, absolutte værdier og elementer, der præger de – i så fald stoknationalkonservative – pågældende mennesker, ligesom det ses hos “Tivolis venner”, eller hvad de nu hedder, et al, der stormer imod ethvert forslag om arkitektonisk fornyelse (eller hvis jeg selv skal sige det, ‘forbedring’).

  Svar
 2. Niclas

  Jeg har ikke megen erfaring med kirkegængeri såvel som -klokkeri, men det kunne da være interessant, hvis nogen kunne diske op med en decibelsammenligning mellem de to religiøse “støjepicentre”, så man havde noget nært et fuldkommen faktuelt udgangspunkt…. dertil kender jeg hverken nogen muslimer eller dittos kilder at kunne tage udgangspunkt i.

  Svar
 3. Per N

  Der skal noget til at overaske mig, men overrasket blev ja da godt nok over at se sådan en gang venstre snoget, på stået, inteligens, den smager af enhedslisten / SFmed lidt interlektuelt tvist.At tænke sig at at sådan en mening er værdig til at komme ind som tema??? her.Islam er ikke en religion det er en fasistisk brutal forhånende ødelægende motiveret had til alt vesterlig forståelse og værdier, det er en totalitær bevægelse der forklæder sig som religion, Islam er fred, ja min bare …Minereter, tørklæder, æresdrab, ingen frihed til kvinder, patriarken / stamme regler fra år 600, hallooo er der nogen hjemme?Hvis limagolf mener at det er sand liberal, så er jeg en ged.Og dette kommer dagen før 11-9-2001Hvorherre bevares.

  Svar
 4. Limagolf

  “Islam er ikke en religion det er en fasistisk brutal forhånende ødelægende motiveret had til alt vesterlig forståelse og værdier, det er en totalitær bevægelse der forklæder sig som religion, Islam er fred, ja min bare …”Så meget for friheden til at dyrke dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning. Her viser de nationalkonservatives kollektivisme sig ganske tydeligt!Man har vel lov til at være muslim så længe man i øvrigt overholder landets love?Hvorfor jeg bare endnu engang må takke Punditokraterne, i dette tilfælde hr. Ringmose, for at være sande liberale./Limagolf

  Svar
 5. Lars Pedersen

  Tjaa, Limagolf har jo principielt ret i at folk må dyrke gud på den måde de har lyst til og at dette må være det “sande” liberale standpunkt.Men Limagolf viger jo elegant uden om det reelle problem; I hvilket omfang skal det intolerante tolereres. Mig bekendt en klassisk problemstilling for det liberale demokrati. Det er jo dejligt let at sige at enhver skal kunne dyrke sin gud frit, uden at skulle forholde sig til de konsekvenser dette kan have for samfundet på længere sigt.Og hverken sande liberale som Limagolf eller personerne i det mest rabiate hjørne af det radikale venstre kan vel i længden vedblive at holde kikkerten for det blinde øje hvad islam angår. Det er jo ikke ligefrem en religion der hylder den personlige frihed, og mig bekendt heller ikke det budskab der sendes fra moskeerne. Og et hurtigt blik på de ca. 55+ lande der er muslimsk domineret er jo ikke ligefrem noget der kan give “sande” liberale julelys i øjnene. Der er vel næppe andre steder i verden (nordkorea undtaget) hvor en ideologi/religion bruges til at krænke den personlige frihed i et sådan omfang. Denne virkelighed kan vi ikke desværre ikke løbefra – og den demografiske udvikling gør ikke ligefrem problemet mindre.Så det spørgsmål som selv “sande” liberale som Limagolf må forholde sig til er i hvilket omfang vi i det liberale demokratis navn skal tolerere det intolerante ?Lignende problemstillinger har europas demokratier med f.eks. nazismen – i hvilket omfang skal vi tillade nazisterne at ytre deres propagande ? (og her er europas demokratier jo ikke enige, primært pga historiske erfaringer)Men Limagolf, skal vi også tillade en gruppe nazister at bygge et stort monument i centrum af f.eks. Århus hvor de åbent hylder Hitler og hvor der tre gange i døgnet bliver udsendt nazistisk propagande ud af højtalere fra et tårn ?Forøvrigt, minaret eller ej – der opstår jo et praktisk problem med et støj-helvede uden lige såfremt alle personer frit skal kunne udsende larm fra deres “guds hus” -og så kan man da godt mene at det er uretfærdigt at kirkerne må, men det kan vel betragtes som en ret de har vundet hævd over.

  Svar
 6. Per N

  # 5Jep det er lige min pointe, hvordan har du sneget dig ind her?Til den / de Punditokraterne, har i / den, en mening om dette tema? det er jo udgivet på jeres side, og da det jo er et diskurs forum, vil jeg gerne høre om et sådan tema! har en videnskabelig forklaring på dette paradoks, religion kontra politisk indhold som Muhammed forklare igen og igen i Koranen?

  Svar
 7. Superman

  Som udgangspunkt er sagen jo klar: der er religionsfrihed og alle har ret til at dyrke deres religion, og må derfor naturligvis også have ret til templer, moskeer, kirker eller hvad de nu mener der kræves for at komme i kontakt med deres “gud/guder” Det er der vel i og for sig heller ikke mange her i landet (eller resten af den vestlige verden) der er uenige i, og jeg synes heller ikke at kunne huske mange brokkerier over synagoe, buddist-templer eller lignende – og mon ikke årsagen hertil er at de ikke prædiker noget der krænker andre frihed.Ringmose og Limagolf afviser hurtigt at der kan være andre årsager til moskemodstanden end banal racisme og/eller nationalkonservativ kollektivisme. Men det kunne jo også være en modstand mod at være tolerante overfor en religion/ideologi som prædiker en lære der krænker andres frihed, en lære som ikke viser en modsvarende tolerance. Mon ikke der er en årsag til at der er modstand mod lige præcis opførslen af moskeer !!Nuvel, det kan være svært at forstå for personer der mener at islam er en religion som alle andre – og at det kan være hip som hap hvilken gud og religionslære man abonnerer på. Jeg har derfor nedenfor lavet et par henvisninger til engelske aviser som måske kan hjælpe med at løse lidt af “mysteriet” om hvorfor nogen frygter opførslen af moskeer – og som samtidig stiller alvorligt spørgsmålstegn ved Ringmoses optimistiske og lettere naive tanker om at moskeer gør det lettere at forhindre islamisk ekstremisme.http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/faith/article2402973.ecehttp://www.thesun.co.uk/article/0,,2-2007410806,00.htmlDet er tydeligvis ikke ligefrem det liberale demokrati og vestlige frihedsidealer der bliver hyldet i mange af de engelske moskeer.Og lad mig dertil tilføje hvad islamforsker ved Århus universitet Tina Magaard siger:”Såkaldte “moderate islamister” opfordrer ikke decideret til terror i Europa, men de er med til at skabe den ideologiske platform, som terroristerne tager afsæt fra, når de vil legitimere deres handlinger.« Prøv så engang til at forklare at der overhovedet ikke er nogen grund til at frygte opførslen af moskeer ?Kan i forøvrigt prøve at redegøre for hvilke muligheder kristne, jøder, buddister, hinduer, scientology m.fl. har for at opføre religiøse bygninger i den islamiske verden – og prøv derefter at fortælle om de islamiske lande udviser den samme tolerance overfor andre religioner, som den det forventes at resten af verden skal udvise overfor islam og opførslen af moskeer.Dette ændrer naturligvis ikke på at muslimer (ligesom nazister og kommunister og pædofilforeningen og hiz-but-tahrir osv) principielt bør have ret til at opføre moskeer i europa, men det må da i det mindste føre til en forståelse for modstanden mod moskebyggerier, som er lidt mere nuanceret end “nationalkonservativ kollektivisme”.

  Svar
 8. Limagolf

  # 6″Men Limagolf viger jo elegant uden om det reelle problem; I hvilket omfang skal det intolerante tolereres. “Jeg veg ikke uden om problemet, jeg antog bare at individualismen tilskrev at skyld blev tildelt individuelt. Altså at det enkelte menneske er uskyldigt til det modsatte er bevist ved en retfærdog domstol.Eller hur?De intolerante skal tolereres sålænge de ikke overtræder loven. Punktum.Kollektive skyld eksisterer kun i en totalitær tankegang./Limagolf

  Svar
 9. Limagolf

  “… og prøv derefter at fortælle om de islamiske lande udviser den samme tolerance overfor andre religioner, som den det forventes at resten af verden skal udvise overfor islam og opførslen af moskeer.”Jeg synes det er flot du indrømmer at du nulstiller dit moralske kompas efter Saudi Arabien.Men det gør jeg ikke./Limagolf

  Svar
 10. Superman

  LimagolfJeg har ikke indstillet mit kompas på Saudi Arabien, som jeg overhovedet ikke har nævnt i mit indlæg. Fritag os venligts for stråmænd. Jeg må antage at det er din uvidenhed om forholdene i den islamiske verden, der gør at du pr. automatik tror at det kun er saudi arabien jeg skriver om.Men det er jo en behændig måde at undgå at forholde sig til realiteterne, og undgå at bruge tid på at argumentere.Det er da fuldstændig korrekt at saudi arabien er blandt de mest intolerante, men undertrykkelse af andre religioner er jo ikke et isoleret saudisk fænomem. Det gælder rundt regnet blandt alle medlemmer af OIC, muligvis med Albanien og få andre som undtagelsen.I de fleste af landene er det nærmest umuligt at få opført kirker eller lignende, inklusiv f.x. tyrkiet og egypten. Ligeledes er der problematisk bare at få lov til at renovere de nuværende.I flere lande er det forbudt at konvertere fra islam f.x. i iran, afganistan og det såkaldte moderate malaysia. Hertil kommer naturligvis at andre religioner ikke må missionere f.eks. er missionærer blevet udvist fra marokkoAndre steder bliver religioner ikke anerkendt f.x. alleviterne i tyrkiet, eller muslimer får positiv diskrimation f.eks. i Malaysia og Egypten.Det er da for pinligt bare at afvise de fuldstændigt groteske forhold som ikke-muslimer bydes i muslimsk dominerede samfund, med en bemærkning om at det nok er saudi arabien jeg har fokus på.Jeg skriver forøvrigt ikke at jeg nødvendig mener at moske byggerier skal forbydes. Mit indlæg handler kun om hvor frygten kan komme fra, og hvorfor Ringmoses tanker om moskeer som værn mod ekstremisne er tåbelige og strid mod kendsgerninger i england.Men Limagolf, selvom vi principielt mener at muslimer skal have lov til at bygge moskeer, forstår du så overhovedet ikke den frygt folk kan have, det krav om gensidighed som nogen ønsker (altså at der kan bygges kirker og templer i den islamiske verden) ?Kan du overhovedet ikke se noget problematisk i det ? Finder du det slet ikke bekymrende at der opføres bygninger hvor der vil blive prædiket en ideologi som vil krænke andres frihed ? Hvad med nazisterne – de skal naturligvis også have lov til at bygge – kan du heller ikke se noget problem med en massiv opførsel af nazi-bygninger der spreder deres propaganda ?

  Svar
 11. Limagolf

  Hvis det bare var et spørgsmål om støj, var der nok en del kirkeklokker der var i fare for alvorlige protestbevægelser. Så det er det nok ikke.(I mit forhenværende studenterhybel er jeg vågnet mangen en søndag morgen med alvorlige tømmermænd, til en ulyksalig bimlen fra den lokale kirke, og har forbandet den danske folkekirke langt væk)Tak til Punditokraterne for at stå vagt om den egentlige liberalisme. Den hvor personlig frihed står over statens ret til at blande sig i folks private liv.Lige præcis dette emne har en tendens til at bringe kollektivistiske (og dermed totalitære) tanker ind i det liberale hus./Limagolf

  Svar
 12. Limagolf

  ad # 13 Superman “Jeg har ikke indstillet mit kompas på Saudi Arabien, som jeg overhovedet ikke har nævnt i mit indlæg. Fritag os venligts for stråmænd.”Nu var Saudi Arabien bare et eksempel, men da bestemt ikke en stråmand, som du selv demonstrerer senere!”… forstår du så overhovedet ikke … det krav om gensidighed som nogen ønsker (altså at der kan bygges kirker og templer i den islamiske verden) ?”Nej. Og her demonstrerer du så at du (eller “nogen”) ønsker at vi skal forfalde til Sauderne, m.v.’s niveau af intolerance, eller med andre ord, indstille dit moralske kompas efter deres!Vi i Vesten, har helt anderledes frihedsgarantier som borgere end Sauderne. Ville det ikke være herligt hvis alle havde det i Mellemøsten? Tror du virkelig det hjælper på situationen i Mellemøsten at være kollektivistisk og totalitær i Danmark?Nej, det gør det naturligvis ikke!Vi skal naturligvis bevare vores enestående frihedsrettigheder her Vesten og ikke give køb på dem. det kunne være de kunne tjene til inspiration for andre./Limagolf

  Svar
 13. superman

  LimagolfSagen er jo den at saudi arabien ikke er et isoleret eksempel på islamisk intolerance. Intolerancen kan desværre genkendes over stort set hele den islamisk dominerede verden i større eller mindre grad – og så kan man jo derefter overveje om det har noget med islam eller ej at gøre.Så det bliver som det er nævnte længere oppe i tråden, et spørgsmål om hvor tolerant samfundet skal være overfor det intolerante. Er der overhovedet ikke nogen grænser for hvilket spillerum det liberale demokrati kan tillade ideologier som vil selvsamme demokratis endeligt, som vil fratage dig din frihed.Du må da have en dejlig let gang på jorden, med den ubegrænsede liberalisme du hylder. Den lyder jo fint på kort sigt, men hvad vis konsekvensen på længere sigt er en indskrænkning af friheden. Det er dette dilemma du overhovedet ikke forholder dig til.”Tror du virkelig det hjælper på situationen i Mellemøsten at være kollektivistisk og totalitær i Danmark?”Nej, men du må have misforstået noget,for det er heller ikke situationen i mellemøsten der bekymrer mig eller folkene der er imod moskeerne – det er situationen i danmark der er i fokus. Og nu er der jo ingen der har sagt at vi skal falde ned på saudernes niveau for intolerance. Men lur mig om ikke der er nogen muligheder imellem saudernes intolerance og så den ubegrænsede sande liberale holdning som du giver udtryk for. F.eks. kan de jo sagtens have moskeer uden at de skal være udstyret med minaret og opråb til bøn, ligesåvel som de jo godt kan have deres religion selvom vi må tegne muhammed, og at de ikke må stene nogen ihjel her i landet – forhold som jo ellers gør sig gældene i saudiarabien. Du kan da ikke reducere det hele til “den saudiske vej” eller ingen regler.”og ikke give køb på dem (frihedrettighederne”) – fuldstændig enig, men vi har jo sjovt nok haft en muhammed-krise her i landet, hvor konklusionen efterfølgende må ære at ytringsfriheden er indskrænket – der er jo næppe nogen der tør tegne muhammed, hvorimod jesus stadig ikke er noget problem.

  Svar
 14. Superman

  tak til Lise for den grundige analyse af verdensreligionerne.Der er naturligvis ingen reel forskel på dem, alt er det samme og alt er ingenting og bla bla bla….Vi kan nu engang ikke komme udenom at samtlige 55 lande i OIC er betydeligt mere intolerante end snart sagt alle andre lande i verden. Og denne intolerance begrundes med og skyldes i allerhøjeste grad islam. Det er jo heller ikke så tit at “eksperter” i f.x. buddisme eller vietnamesik kultur er ude at snakke om den frygtelige radikalisering blandt unge med en sådan baggrund.Hvis det ligner en and, siger som en and og går som en and – så er det måske forid der er tale om en and.Så jo, både ringmose og limagolf viger uden om det reelle problem, uden om det som bekymrer så mange og som derfor fører til at de er imod moskebyggerier.De selvsamme folk vil også være imod opførslen af store nazi-monumenter overalt i landet – monumenter som vi må formode de “sande” liberale vil forsvare, ja måske ligefrem støtte gør det jo muligt for nazisterne at praktisere deres ideologi offentligt så de ikke tvinges ud i en radikaliseringsproces.Det åbne liberale demokrati står i et dilemma med, i hvilket omfang det skal tillade bevægelser som vil indskrænke andres frihed – og som links ovenfor belyser har england nu lært det på den trælse måde.Vi kan sagtens sige at naturligvis må de bygge som de vil, for det tilsiger den “sande” liberale tanke os at sige, og så håbe på det bedste. Men det ændrer ikke på at det kan blive et problem for fremtidige generationer her i landet, at vi har tilsluttet os en den ubegrænsede liberale holdning.Og selv om grundloven og frihedsrettigheder tilsiger at de naturligvis skal kunne bygge minaretter og moskeer, ændrer det jo ikke ved det faktum at Ringmose også kaster sig ud i pseudo-argumenter hentet direkte fra pladderhumanismen,om hvordan alle religioner er lige gode – og at de derfor alle er fuldstændig uproblematiske.Nej de er ej. Der er enorme forskelle, ligesom der er forskelle på nazisme, kommunisme og liberalisme. Og hvad nu hvis en religion åbent prædiker en lære som strider med frihedsrettighederne, måske en lære som prædiker vold, eller som fjerner folks ret til skifte til en anden religion. Ligeledes er ringmose jo på tynd is med det håbløse argument om hvordan moskeer forebygger ekstremisme. Et argument som vi jo ved er imodstrid med fakta i f.eks. England.Så naturligvis skal muslimer have ret til at bygge moskeer, men det betyder da ikke at det er en fuldstændig uproblematisk affære vi har med at gøre – og det er dette Ringmose og Limagolf og Lise lader som om det er med deres “vi skal have den “sande liberale” frihed for alt, og så skal vi ikke overveje konsekvenserne på længere sigt eller være kritiske overfor om det er noget som vil ønsker at fratage os, vores frihed”

  Svar
 15. Lise

  Superman,Du skriver flg. til Lima:”Intolerancen kan desværre genkendes over stort set hele den islamisk dominerede verden i større eller mindre grad – og så kan man jo derefter overveje om det har noget med islam eller ej at gøre.”Det fik du så overvejet til næste mail…”Vi kan nu engang ikke komme udenom at samtlige 55 lande i OIC er betydeligt mere intolerante end snart sagt alle andre lande i verden. Og denne intolerance begrundes med og skyldes i allerhøjeste grad islam.” …Og så er det svært at se, hvordan den skulle være længere. Men nu gør du den rent faktisk en del længere og så knækker filmen desværre:”Det er jo heller ikke så tit at “eksperter” i f.x. buddisme eller vietnamesik kultur er ude at snakke om den frygtelige radikalisering blandt unge med en sådan baggrund.” Det er såmænd ikke så længe siden, der var en så farlig radikalisering af den vietnamesiske ungdom, at det eneste der kunne redde hele Vesten fra at blive wiped off the map var at tage over og bombe dem i 10 år. Kineserne er vi heller ikke glade for, og Japanere, tyskere og italienere kan jo også hurtigt gå hen og blive radikale, for slet ikke at tale om Yugoslavien, Rusland, NordKorea, Cuba, Nicaragua, Venezuela. . . I går var det kommunister i dag islamister, i morgen…. det eneste der er sikkert er at frihedselskende, Bibelbæltede USA medsamt skødehunde aldrig er radikale eller intolerante. Det er alle de andre der er farlige. “Og hvad nu hvis en religion åbent prædiker en lære som strider med frihedsrettighederne, måske en lære som prædiker vold, eller som fjerner folks ret til skifte til en anden religion”Ja hvad nu hvis? Men det er nu engang mennesker der prædiker – ikke religioner

  Svar
 16. Peter Buch

  Grøftegravere ses ikke kun nær bygninger af særlig art, de ses overalt:http://jp.dk/indland/krimi/article1082259.ece“…Ekstremistisk snak foregår ikke nødvendigvis i moskeen. De unge ekstremister, som er villige til at begå vold og terror, føler, at de er med i et globalt islamistisk netværk. Og deres snak med ligesindede foregår ikke nødvendigvis i moskeer. Det fremgår af et notat fra Center for Terroranalyse, som Politiets Efterretningstjeneste mandag offentliggjorde…”.

  Svar
 17. superman

  Åhh kære Lise, du har da fuldstændig ret. Der er naturligvis ingen forskel på den ekstremisme vi finder i store dele af den muslimske verden og blandt grupper af muslimer i vesten i dag, og så situationen under f.eks. den kolde krig. Det er så dejligt sagligt det du skriver, og knaldgode eksempler på, at der såmænd ikke er noget problem med islam.Jeg har svært ved at forstå dine tanker om at filmen knækker. Jeg gør bare opmærksom på det forhold, at der er en pudsig tendens til hvordan nogle religioner i højere grad end andre bliver brugt til at legitimere vold og krænkelsen af andres frihed. Ligeså med traditionelle ideologier. Det betyder naturligvis ikke at folk med en anden religion ikke kan adoptere andre ideologier der også er imod “sande” liberale værdier f.eks. kommunisme.Om så man skal forsøge at tage dit platte indlæg alvorligt, så ændrer det da ikke ved den nuværende trussel at der måske opstår en ny i morgen. Eller at der for den sags skyld har været andre problematiske ideologier tidligere.Og tak for den fine og nuancerede udlægning af vietnam krigen. Jeg har svært ved at se hvad det ændrer ved denne tråds debatemne. Men du kan godt have ret i at om 100 år, er der måske i vietnam nogle med en ideologi der vil krænke andres frihed – og så vil den følgelig være et problem for det liberale demokrati som vi må forholde os til.Men du har nok ret, det er faktisk de fæle kristne i usa, der er det virkelige problem. Vi ved jo alle hvor intolerant et land usa er, der er jo ingen frihed. Og ja det er mennesker der prædiker og ikke religionen selv, men sjovt nok tager menneske udgangspunkt i nogle særlige tekster, og måske de ikke alle harmonerer lige godt med den frihed som påståes hyldet på denne side.

  Svar
 18. Lise

  “Åhh kære Lise, du har da fuldstændig ret. Der er naturligvis ingen forskel på den ekstremisme vi finder i store dele af den muslimske verden og blandt grupper af muslimer i vesten i dag, og så situationen under f.eks. den kolde krig. Det er så dejligt sagligt det du skriver, og knaldgode eksempler , at der såmænd ikke er noget problem med islam.”Jeg HAR fundet ud af at det er pundittoernes partisport at lægge andre folk ord i munden, men alligevel Hr. Superman, nu strammer du den. Der er al mulig forskel på den kolde krig og situationen i dag; jeg har aldrig sagt andet.- Jeg har faktisk slet ikke nævnt den kolde krig i et eneste indlæg her. Bl.a. er McCarthy endnu ikke genopstået for at føre heksejagt på alle muslimer i fremtrædende positioner, skønt det er tæt på. Det kan være når Mitt Romney kommer til roret og får fordoblet størrelsen på Guantanamo, vi kan nå dertil. “Jeg har svært ved at forstå dine tanker om at filmen knækker. Jeg gør bare opmærksom på det forhold, at der er en pudsig tendens til hvordan nogle religioner i højere grad end andre bliver brugt til at legitimere vold og krænkelsen af andres frihed. Ligeså med traditionelle ideologier.”Og jeg giver dig ret. nogle af de største eksempler er demokrati, kapitalisme, kommunisme, kristendom og islam med kristendommen langt i spidsen. Den er jo også 700 år ældre end toeren. “Og ja det er mennesker der prædiker og ikke religionen selv, men sjovt nok tager menneske udgangspunkt i nogle særlige tekster, og måske de ikke alle harmonerer lige godt med den frihed som påståes hyldet på denne side.”Jep. Enige igen.

  Svar
 19. Lise

  Selvfølgelig bliver der snakket “ekstremisme” alle steder, især blandt taberne; Bush admin. har jo gjort det fashionabelt og heroisk. Hvem gider at være moderat, når enhver rebel/misfit without a cause nu kan komme til at føle sig som en vinder (for de vinder jo) ved lade sig “radikalisere”, som der står i sidstnævnte link fra PET. Jeg har selv overvejet at skifte min Chavez bandana og Bin LadenT-shirt ud med en Ahmadinejad burka for at holde mig på forkant med den rivende udvikling. Derudover skal jeg ikke lægge skjul på, jeg synes enhver religion og dens huse klæder den oprindelige jord bedst, men hverken Lima (som jeg er chokeret over at se ikke er enig i alt jeg skriver på disse sider – er jeg mon blevet misforstået?), eller Ringmose snakker udenom her. Tværtimod. Islam er ikke væsentlig mere intolerant end kristen- og jødedom eller Kapitalisme. Kun den centrale betydning tillagt Jesu liv og lære i kristendommen, udgør en nævneværdig forskel; skønt det gudommelige eksempel ikke af moderne kristne ses som en hindring for at levere “preemptive” strikes over halvdelen af jorkloden. Koranen kan, som Bibelen, læses med “ekstremistiske” såvel som med “moderate” øjne, jeg ser ikke Lima benægte dette, men som liberal skylder man vel at vente og se hvilken retning individet eller den individuelle moske tager. Ringmose mener ikke det vil stoppe radikaliseringsprocessen at forbyde muslimerne blandt os at praktisere deres religion offentligt og derved garanteret tvinge dem i grøften snarere end bygge bro over den.

  Svar
 20. Limagolf

  “Derudover vente jeg mig mod både Ringmoses og Limagolf’s hurtige konstatering af at moske modstanderne er banale racister eller konservativ kollektivisme, som om der overhovedet ikke er nogen mening med galskaben fra moske-modstanderne.”Ja men så kom da med de argumenter mod moskéer som ikke baserer sig på nationalkonservativ kollektivisme!De eneste argumenter der er kommet på bordet er at:1) Der er en masse muslimske diktaturer i Mellemøsten, der jævnligt undertrykker kristne.2) Nogle muslimer har planlagt terrorangreb i Danmark, flere har ytret holdninger der mildest talt er totalitære.Hvad har det med frie menneskers ret til at bygge en bygning efter deres eget hoved og til hvilken brug de kunne ønske sig, at gøre? INGENTING!Hvis nogen individer begår noget strafbart, så straf dem.Hvis i ønsker at fratage en bestemt gruppe mennesker deres frihedsrettigheder, tilbedelsen af en bestemt gud, opførelsen af bestemte typer bygninger, uden konkrete, retslige årsager, så er vi altså ude i noget totalitært kollektivisme!”Og vedr. den kollektive skyld som Limagolf omtaler, så har vi jo syd for grænsen et eksempel på hvordan man kan forbyde visse ideologier, og krænke deres rettigheder, uden at Tyskland af den grund vel kan kaldes en totalitær stat.”Jeg er fuldstændig uenig i den førte tyske politik på dette område! Man kunne også nævne deres Berufsverbot i 70’erne.Det kan man da roligt kalde totalitære elementer i et, iøvrigt demokratisk, samfund./Limagolf

  Svar
 21. Niels A Nielsen

  Lidt i lighed med superman, så forstår jeg ikke den ulideligt lette vinkel, som Ringmose og nu også Kurrild-Klitgaard lægger på sagen om moské-byggerier. Er der tegn i måner og stjerner på, at det princip, som Klitgaard formulerer ovenfor, brydes i Århus? Næh, vist ikke rigtig.Hayek og andre liberale forfattere fremhæver, at den fantastiske succes-historie, som vores frie samfund i store træk udgør, i bund og grund er en succeshistorie for visse grundtræk af en _moralsk_ orden i de menneskelige samfund, grundtræk, som har udviklet og spredt sig med udgangspunkt i det kristne Europa. Disse grundtræk har spredt sig til andre dele af verden; men de har sandt at sige haft uhyre vanskeligheder ved at slå rod i muslimske samfund. Hayek så den mest grundlæggende trussel imod vores frie, demokratiske, kapitalistiske samfundsform i en opgivelse eller forsvinden af den moralske orden, som kapitalismen og den vestlige samfundsform hviler på. I The Fatal Conceit. The Errors of Socialism (1990) er det godt nok socialismen/kommunismen, som er genstand for hans skarpe analyse; men den passer efter min mening også meget fint på islam, der som bekendt også omfatter en alternativ ideologi og moralsk orden. Et enkelt citat:“Mankind is split into two hostile groups by promises that have no realisable content. The sources of this conflict cannot be dissipated by compromise, for every concession to factual error merely creates more unrealisable expectations. Yet, an anti-capitalist ethic continues to develop on the basis of errors by people who condemn the wealth-generating institutions to which they themselves owe their existence. Pretending to be lovers of freedom, they condemn several property, contract, competition, advertising, profit, and even money itself [Nogle af fordømmelserne skal måske modereres en smule, men andre kunne med rimelighed tilføjes som for eksempel ytringsfrihed, religionsfrihed, respekt for individet, respekt for fornuften som redskab, NAN]. Imagining that their reason [indsæt Koran og Sunna, NAN] can tell them how to arrange human efforts to serve their innate wishes better, they themselves pose a grave threat to civilisation.”Hvis et kompromis heller ikke er muligt med islam og den moralske og samfundsmæssige orden, som kan udledes heraf og som prædikes også i vestlige moskéer i stadig mere radikaliseret form (som vi kan se skræmmende dokumenteret i links ovenfor), så var det vel mere naturligt og væsentligt for en liberal at fokusere på dette reelle og noget mere påtrængende problem? Må jeg minde om, at Bernard Lewis siger, at Europa er muslimsk inden dette århundrede er gået! Vi kan da godt vælge at sidde og pille navle og pudse den liberale glorie i den tid, altimens vi fornemt siger ”føj!” til dem, der dog forsøger at gøre et eller andet ved det. Men ville for eksempel Hayek have gjort det? Og vil vi blive takket af vores børn for det? Jeg vil besvare begge spørgsmål benægtende.

  Svar
 22. Lise

  “Må jeg minde om, at Bernard Lewis siger, at Europa er muslimsk inden dette århundrede er gået! Vi kan da godt vælge at sidde og pille navle og pudse den liberale glorie i den tid, altimens vi fornemt siger ”føj!” til dem, der dog forsøger at gøre et eller andet ved det”.Hr. Nielsen,Der er vel ingen der “siger føj! til dem, der dog forsøger at gøre et eller andet ved det”. Men hvad er det præcis der skal gøres for at afværge civilisationens, demokratiets, frihedens og, giiisp… værst af alt kapitalismens ende? Er det blot minaretter der skal forbydes, eller skal der mere til? Lukning af grænser? Udvisning? Tvangssterilisering. . . Hvor meget skal der til for at beskytte friheden og demokratiet mod sig selv?

  Svar
 23. Superman

  LimagolfJeg respektere din holdning og støtte til den “ubegrænsede frihed” eller hvad vi nu skal kalde det, og at du er konsistent også hvad angår den omtalte situation i tyskland.Og jeg siger heller ikke at vi nødvendigvis skal forbyde moske/minaretter byggerier i Europa. Men der kan da være relevante argumenter imod moskebyggerier:1) Der er nu engang et mønster i samtlige de lande i verden hvor islam er dominerende i retning af betydeligt indskrænkede frihedsrettigheder, både for muslimer i almindelighed men også for ikke-muslimer i særdeleshed. Et mønster som vi desværre kan genkende i visse muslimske miljøer i europa. Og de demografiske ændringer taget i betragtning, kan man jo frygte for den fremtidige situation i europa, og hvilke frihedsrettigheder kommende generationer vil nyde her. Altså kan den såkaldte negative rettighed her, få nogle ubehagelige konsekvenser på længere sigtDu kan så godt være stædig og holde fast i den ubegrænsde frihed (og man kan naturligvis også mene at islam slet ikke udgør et problem for frihedsidealerne), men dette kan jo være på bekostning af betydeligt større frihedstab i fremtiden. Det er jo i den sammenhæng pudsigt at de nationalkoservatives kollektivisme ikke retter samme modstand/frygt mod f.eks. buddister og lignende. Modstanden er jo rettet specifikt mod moskeerne og altså en specifik religion/ideologi, og handler jo om at bekæmpe noget/nogen man er overbeviste om vil krænke ens egen frihed, så jeg synes ikke din “kollektivisme” afvisning er 100% fair.2) Friheden er jo i forvejen ikke ubegrænset. Alt religionsudøvelse skal jo være i overensstemmelse med “almindelig moral/skik” eller noget i den duer i følge lovgivningen, altså kan man ikke bare riste en levende kattekilling over bålet fordi din gud siger at du skal gøre sådan. Og lad mig så gentage følgende links….http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/faith/article2402973.ecehttp://www.thesun.co.uk/article/0,,2-2007410806,00.htmlDet er tydeligvis ikke ligefrem det liberale demokrati og vestlige frihedsidealer der bliver hyldet i mange af de engelske moskeer.Og lad mig dertil tilføje hvad islamforsker ved Århus universitet Tina Magaard siger:”Såkaldte “moderate islamister” opfordrer ikke decideret til terror i Europa, men de er med til at skabe den ideologiske platform, som terroristerne tager afsæt fra, når de vil legitimere deres handlinger.« Dette kunne da tyde på, om ikke andet så for englænderne, at der er en grund til at frygte moskebyggerierne, og derfor være modstander af sådanne. Så for at frygte moskeer/islam og derfor være modstander af opførslen af sådanne, behøver man vist ikke nødvendigvist at være nationalkonservativ.Og så kan du (vi) godt kalde det vi ser i tyskland for en totalitær tendens, men det viser dog samtidig at man godt kan have et velfungerede liberalt demokrati selvom det tager visse kontroversielle forholdsregler for at beskytte sig selv. Et forbud mod minaretter er således ikke det samme som at afvikle demokratiet.Og igen, mit primære ærinde i denne debat, var sådan set en irettesættelse af Ringmoses naive og pladderhumanistiske indlæg, som lugter langt væk af at skulle have været trykt i Politiken.Hvis han bare havde holdt sig til at de skulle have lov til at bygge minaretter fordi alle har deres religionsfrihed, færdig slut og basta bum.Men som tidligere påtalt stopper han jo desværre ikke der men forsætter med påståede “pragmatiske argumenter”, og samtidig taler han jo ned til modstanderne mod moskeerne – de kan da bare droppe deres pjat og deres moske-forskrækkelse. Men som forsøgt forklaret ovenfor, så kan der jo være en rationel begrundelse for frygten for moskeerne, og Ringmose ikke så meget som forsøger at forstå den, og det var vel det mindste man kunne forlange om så man er uenig med folk.Man kan så være uenig i metoderne til at imødegå denne evt. trussel. Limagolf og PKK vil ikke forbyde noget som helst så lang tid det holder sig indenfor straffeloven, men andre vil forbyde visse specifikke ideologier/bevægelser som de opfatter som en trussel mod det liberale samfunds videre bestående.Det er jo ca. den samme diskussion om Hizbuttahrir og til tider også med nazisterne. Nogle vil forbyde dem og andre (visse venstresnoede grupperinger) tager mere håndfaste metoder ibrug.

  Svar
 24. Peter Kurrild-Klitgaard

  Superman: “Man kan så være uenig i metoderne til at imødegå denne evt. trussel. Limagolf og PKK vil ikke forbyde noget som helst så lang tid det holder sig indenfor straffeloven, …”Selv hvis vi ser bort fra det ellers åbenlyst pleonastiske i dette, så vil jeg lige tilføje: DET HAR JEG ALDRIG SAGT! 😉

  Svar
 25. Superman

  PKK:”Selv hvis vi ser bort fra det ellers åbenlyst pleonastiske i dette, så vil jeg lige tilføje: DET HAR JEG ALDRIG SAGT! ;-)”:-) Fair nok, ikke en formulering der er en superman værdig.Det jeg vist nok forsøgte at formulere var kort fortalt sådan set bare at både Limagolf og PKK ikke ville have nogen særlige regler/forbud vedr. f.eks. moskeer, (eller lignende f.eks. nazi-monumenter ???) da det vil krænke andres religionsfrihed / ejendomsret, hvorimod andre såsom de såkaldte moske-forskrækkede vil have en eller anden form for forbud mod moskeer/minaretter fordi de opfatter det som en trussel mod den nuværende samfundsorden.Og det er jo to forskellige tilgangsvinkler til den type problemstillinger; at imødegå en potentiel trussel mod det liberale demokrati (velvidende at det naturligvis ikke er givet at alle i dette tilfælde betragter islam/moskebyggeri som en trussel mod demokratiet – og derfor naturligvis ikke kan se noget formål med forbud). En problemstilling vi herhjemme også kender fra debatten om f.eks. Hizbuttahrir, hvor nogen vil forbyde dem, mens andre mener det vil være brud på frihedsrettighederne, og at de derfor følgeligt må bekæmpes på anden vis såfremt man er modstander af deres synspunkter. Og ligesådan i Tyskland/Østrig og deres kontroversielle lovgivning vedr. nazismen, som vi jo kan forstå at Limagolf også er imod, hvilket man jo for så vidt godt kan være enig med ham i.

  Svar
 26. Limagolf

  “Så det bliver som det er nævnte længere oppe i tråden, et spørgsmål om hvor tolerant samfundet skal være overfor det intolerante. Er der overhovedet ikke nogen grænser for hvilket spillerum det liberale demokrati kan tillade ideologier som vil selvsamme demokratis endeligt, som vil fratage dig din frihed[?]”Jammen det har jeg allerede svaret på:”Jeg veg ikke uden om problemet, jeg antog bare at individualismen tilskrev at skyld blev tildelt individuelt. Altså at det enkelte menneske er uskyldigt til det modsatte er bevist ved en retfærdig domstol.Eller hur?De intolerante skal tolereres sålænge de ikke overtræder loven. Punktum.Kollektive skyld eksisterer kun i en totalitær tankegang.”Dette er liberal børnelærdom. Ikke noget fikumdik der.”Nej, men du må have misforstået noget,for det er heller ikke situationen i mellemøsten der bekymrer mig eller folkene der er imod moskeerne – det er situationen i danmark der er i fokus. “Men I ønsker at indføre totalitære tilstande i Danmark (knægte religionsfriheden), for at bekæmpe totalitære regimer i Mellemøsten?! I bruger dog situationen i Mellemøsten som DIREKTE årsag til at indføre totalitarismen i Danmark.Jeg ønsker ikke et totalitært samfund, hverken her eller der./Limagolf

  Svar
 27. Peter Kurrild-Klitgaard

  Ringsmose–og Limagolf–har naturligvis helt ret, selvom de udtrykker det (lidt) anderledes, end jeg ville gøre: _Hvis_ mennesker har ejendomsretten til et stykke jord,* så skal de naturligvis have lov til at bygge, hvad de vil på det´, så længe, at der ikke er åbenlyst negative og direkte konsekvenser for andre menneskers velfærd. Det gælder naturligvis også moskeer med minaretter og deslige.Jo, jeg foretrækker danske landsbykirker, men her handler det ikke om mine personlige præferencer men om menneskers generelle ret til at følge egne præferencer–selv når andre ikke bryder sig om dem. Det kan man kun synes er “defaitistisk”, hvis man (ligesom f.eks. DF) reelt er aldeles uinteresseret i de vestlige værdier, man ellers til festlige lejligheder og stemmejagt hævder at stå vagt om. Der er intet inkonsekvent ved at være en arg modstander af islamismen og de handlinger, der associeres med denne, og så at kæmpe for, at andre mennesker faktisk skal have religionsfrihed. Nogle af os vil endda sige, at de to ting hører uløseligt sammen og nærmest er at tage ens værdier ret alvorligt.* Den konkrete sag er naturligvis på nogle punkter lidt mere kompliceret, fordi den-som jeg husker det–involverer, hvad man skal gøre med et stykke ejendom, der allerede er offentligt ejet. Skal det henligge til rekreative formål for folk i området, eller skal der bygges en moske? Eller noget i den stil. Her er det lidt sværere med clear cut principielle svar. Min foretrukne løsning ville dog være simpelthen at sætte jordstykket til salg–så kan de konkurrerende parter konkurrere på betalingsvilje i stedet for politisk vilje.

  Svar
 28. superman

  “Ringsmose–og Limagolf–har naturligvis helt ret, selvom de udtrykker det (lidt) anderledes, end jeg ville gøre: _Hvis_ mennesker har ejendomsretten til et stykke jord,* så skal de naturligvis have lov til at bygge, hvad de vil på det´, så længe, at der ikke er åbenlyst negative og direkte konsekvenser for andre menneskers velfærd. Det gælder naturligvis også moskeer med minaretter og deslige.”Det er jeg principielt enig i, og jeg har vist heller ikke sagt at jeg synes det skal være forbudt at bygge moskeer og minaretter og deslige.Min indvending gik primært på at Ringmoses indlæg ikke er specielt nuanceret tværtimod på visse steder decideret tåbeligt, da han forsøger at legitimere byggeriet med pseudo-argumenter i stedet for blot den banale at alle har lov til at bygge deres “kirker m.m.”. Derudover vente jeg mig mod både Ringmoses og Limagolf’s hurtige konstatering af at moske modstanderne er banale racister eller konservativ kollektivisme, som om der overhovedet ikke er nogen mening med galskaben fra moske-modstanderne.Og selv om man ikke er enig med dem i at moske/minaretter skal forbydes, betyder det jo ikke nødvendigvis at de ikke har fat i noget, og at man ikke godt kan forstå hvor deres modstand kommer fra. Dette viger Ringmose uden om, og reducerer dem til børn der skal droppe deres minaret-forskrækkelse.Ligesådan med nazisterne, såfremt de ønsker at bygge et monument og partibygninger hvor de hylder hitler m.m., så må de vel også have lov til det.Der vil givetvis også være folk der er modstandere af et sådan byggeri – ville Ringmose i dette tilfælde også bare fratage dem enhver fornuft og sige at de skulle droppe nazi-forskrækkelsen.Og vedr. den kollektive skyld som Limagolf omtaler, så har vi jo syd for grænsen et eksempel på hvordan man kan forbyde visse ideologier, og krænke deres rettigheder, uden at Tyskland af den grund vel kan kaldes en totalitær stat.Og så vil jeg gerne holde fast ved at den ubegrænsede “sande liberale” holdning, som Limagolf og PKK her holder fast i, jo kan have nogle negative konsekvenser på længere sigt, som vil føre til mindre frihed, hvorved jeg sande liberale holdninger jo bliver en dyrbar lektion for fremtidige generationer. Dermed ikke sagt at det er tilfældet ved at tillade byggeriet af moske og minaretter, men det er jo desværre før set i historien at et land med demokrati og frihed, er blevet forvandlet til et totalitært helvede.Og limagolf:”Men I ønsker at indføre totalitære tilstande i Danmark (knægte religionsfriheden), for at bekæmpe totalitære regimer i Mellemøsten?! “Forkert igen. Det er stadig ikke et spørgsmål om at bekæmpe totalitære regimer i mellemøsten, men derimod at forvindre dem i DK/Europa. Derfor kan du stadig have ret i at det er den forkerte måde at gøre det på.Og Lise:Det var jo dig selv der begyndte på at drage mærkværdige paraller mellem nutidens islamisme og så situationen under vietnamkrigen og med totalitære kommunistiske stater.Og igen, du har nok ret; der er ikke nogen reel forskel på demokrati, kommunisme, islam, kristendom og kapitalisme, i deres evne til at sikre frihed. Det er hele er hip som hap, bortset naturligvis fra den fæle kristendom. Vi kan jo alle se hvor mange lande der i dag benytter kristendommen til at krænke andres frihed f.eks. ytringsfrihed og religionsfrihed og demokrati. Det er da soleklart at kristendommen er en trussel mod friheden der langt overgår den som islam repræsenterer. Islam har jo i sin ca. 1400 årige historie, altid været frihedselskende og tolerant, og aldrig benyttet sig at sværdets magt til sin udbredelse.

  Svar
 29. Limagolf

  “Du kan så godt være stædig og holde fast i den ubegrænsde frihed (og man kan naturligvis også mene at islam slet ikke udgør et problem for frihedsidealerne), men dette kan jo være på bekostning af betydeligt større frihedstab i fremtiden.”Jeg mener sagtens man kan bekæmpe totalitære tendenser i subkulturer, uden at give køb på samfundets overordnede frihedsrettigheder. Det gør vi faktisk allerede. Hizb ut Tahrirs formand er blevet dømt for trusler mod jøder, eksempelvis. Med kun to, aldeles sekulære, muslimer i Folketinget, har jeg svært ved at se hvordan det skulle kunne ændre sig, sådan lige med det første (og fertiliteten blandt efterkommere af indvandrere fra tredjelande ligger iøvrigt på linie med almindelige danskeres, i hvert fald i København).Kæden springer af i din argumentation når du siger, at ved at forhindre opførelsen af fritstående moskeer, kan man mindske islams indflydelse eller vækst.Muslimerne har i dag allerede masser af forskellige moskeer fordelt over forskellige undergrupperinger og nationaliteter. Hvorfor tro at det skulle gøre nogen større forskel at der bliver bygget en fritliggende moske, evt. med minareter? Derfor må jeg konkludere at modstanden ikke retter sig med det konkrete i moskeplanerne, men i det generelle. Skal man så også berøve muslimerne deres ret til at indrette andre lokaler til moskeer? Eller deres forsamlingsfrihed?Moske-modstanden er ikke rationel, medmindre man øsnker et voldsomt totalitært samfund. Hvis man skal regulere disse forhold, hvilke forhold kan staten så IKKE blande sig i?/Limagolf

  Svar
 30. trane

  En sen tak til Jens Ringsmose, Limagolf og Peter Kurrild-Klitgaard for at forsvare grundpillerne i det liberale demokrati.

  Svar
 31. superman

  traneDet er da fint at forsvare “grundpillerne i det liberale demokrati” – og forbud er næppe løsningen.men derfor behøver man jo ikke nødvendigvis som Ringmose at være blind overfor (øvrige) trusler imod det selvsamme. Og det er desværre her Ringmose går galt i byen med sit naive og unuancerede indlæg, for hvis hans ærinde “blot” var at forsvare demokratiets grundpiller, havde indlægget jo kun været på et par linier; muslimer må naturligvis have lov til at bygge moskeer da de har samme frihedsrettigheder som alle andre – færdig slut.Men Ringmose stopper jo ikke her, men vælger i stedet at tale ned til og latterliggøre modstanderne af moskebyggerierne, uden egenligt at forsøge at forstå årsagen til deres modstand, endsige forholde sig til hvorvidt der er en mening med galskaben. Måske er der andre trusler mod det liberale demokrati end lige “århus mod moskeen” som det ville være oplagt i det mindste at omtale i indlægget, når nu det handler om netop moskeer og dertil hørende religion.Endvidere forsøger han derefter med pragmatiske argumenter, som vist må siges at være yderst tvivlsomme.Hvis formålet var at forsvare de liberale frihedsrettigheder, havde Ringmoses indlæg været bedst tjent med at holde sig dertil, i stedet for at importere politisk korrekte pseudo-argumenter fra Politikens spalter. Desuden ville det være god stil at tage modstanderne seriøst, og reelt forholde sig til årsagerne til deres modstand.

  Svar

Leave a Reply to supermanCancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.