Hvorfor vil man have en afstemning om euroen nu?

Det ser ud til at vi skal stemme om euroen igen indenfor overskuelig fremtid, både statsministeren og finansministeren er kommet med udtalelser der kunne tyde i den retning. I sin grundlovstale i dag sagde statsministeren, at “det er hævet over enhver tvivl, at Danmark skal med i euroen for at være med i hjertet af Europa,” og han argumenterer for, at ”Danmark er uden indflydelse, selv om Danmark fører en økonomisk politik, som om “vi var med i euroen.””

Dette er på linie med hvad der blev sagt op til afstemningen i 2000, hvor f.eks. professor Niels Thygesen, en af arkitekterne bag ØMU’en udtalte, at “Vi får alle lidt mere i lønningsposen, fordi vi sparer de overflødige omkostninger ved en højere rente, og fordi virksomhederne ikke længere vil have brug for at dække sig ind over for valutakurstab,” og “Vi kommer til at sidde med ved bordet, når euro-landene beslutter den økonomiske politik”.

Mon Tyskland, Frankrig og ikke mindst Italien ville have ført en mere fornuftig økonomisk politik, hvis vi havde siddet med til bords?

Dansk folkeparti, og efter lidt forvirring SF, samt måske mest overraskende Ny Alliance har sagt fra overfor indførelsen af euroen, ligesom direktøren for Saxo bank Lars Seier Christensen ved flere lejligheder har advaret mod at opgive kronen. Det fik finansminister Lars Lykke Rasmussen til i Jyllandsposten at sige, at ”Lars Seier Christensen har meget farlige politiske synspunkter, når han argumenterer for at bevare kronen fremfor dansk deltagelse i euro-samarbejdet.

Det ser altså ud til, at en argumenterne for, at Danmark skal gå med i euroen i vid udstrækning vil være de samme som ved den sidste afstemning i 2000. Hvilket i korte træk vil være fremførelse af cirkelargumentet om, at når vi alligevel fører fastkurspolitik overfor euroen, hvorfor så sidde udenfor, når beslutningerne tages, og mon ikke den gamle traver om at tilliden til den danske krone er afhængig af vores tilknytning til og fastkurs overfor euroen. Med andre ord, enten må man mene, at resten af verden er ude af stand til at vurdere dansk økonomi, eller også må det grundlæggende synspunkt være, at vi er dårlige til at føre økonomisk politik end euroområdet.

Set i et historisk perspektiv er det ikke overraskende, at en fravigelse fra fastkurspolitikken per automatpilot sættes lig med en svagere dansk krone. Det var jo en af den borgerlige regering i 1980ernes store fortjeneste, at man gik bort fra periodiske devalueringer, som konsekvens af den tåbelige økonomiske politik, der førstes under skiftende socialdemokratiske regeringer indtil 1982.

Men en opgivelse af muligheden for at devaluere er selvfølgelig også en opgivelse af muligheden for at revaluere.

Ca. et halvt år før euroafstemningen i 2000 kom de økonomiske vismænd med en dengang opsigtsvækkende rapport, der konkluderede at euroen primært var et politisk projekt, og at det ikke indebar væsentlige økonomiske ulemper at stå udenfor. Dette i klar modstrid med hvad ja-sigerne dengang spåede, nemlig at omkostningerne ved at stå udenfor ville være betydelige. Den mellemliggende periode har vist, at disse dystre forudsigelser ikke holdt stik. Hvilket næppe øger sandsynligheden for et ja. Og selv om en afstemning nu ifølge meningsmålingerne, så vist jeg husker viser, at der er flertal for at opgive kronen og indføre euroen, indebærer det jo langt fra, at det bliver et ja. Erfaringen er, at det er nej.-siden der vinder stemmer fra det øjeblik der udskrives en folkeafstemning – og hvad det er ja-siden har i posen denne gang, der skulle afværge at det bliver et nej igen kan være svært at se.

Det er interessant at genlæse daværende nationalbankdirektørs tale i British Import Union den 18. januar 2000, hvor hun bl.a. siger, at: ”Rentespændet benyttes ofte ukritisk som mål for omkostningerne ved at stå udenfor. Det kan man imidlertid ikke. Selv om vi blev medlemmer, ville rentespændet mellem danske og tyske statsobligationer ikke blive nul. Tyske statsobligationer udstedes i meget store serier, der som toneangivende obligationer er mere attraktive for internationale investorer, end danske statsobligationer vil kunne blive. Det viser sig da også, at fx hollandske statsobligationer har en vis merrente, ca. 15 basispoint, i forhold til tyske. Så selv om man kan regne med, at det danske rentespænd ved medlemsskab vil blive mindre end i dag, vil det næppe helt forsvinde”. Og fortsatte med, at ”i modsat retning trækker, at det rentespænd, vi har i dag, i høj grad er påvirket af forventningen om, at Danmark vil indføre euro inden for en kortere årrække. Hvis det trækker i langdrag, eller man får et nej ved en folkeafstemning, er der næppe tvivl om, at rentespændet vil stige sammenlignet med den nuværende situation.”

Men sådan gik det ikke – illustreret af nedenstående figur fra NB.

I en undersøgelse i 2006, konkluderede Centre for Economic Policy Research da også, at lande som Danmark, Sverige og Storbritannien ikke tabte økonomisk terræn til de 12 eurolande ved at stå uden for

Der skal sikkert blive rigelig med lejlighed til at komme med indlæg her på bloggen om euroen, efterhånden som vi nærmer os en egentlig afstemning. Indtil da vil jeg nøjes med at undre mig over at det skulle være nødvendigt med en afstemning om euroen på nuværende tidspunkt – set fra ja-siden vil jeg endda kalde det noget af en gambling. For det kan vel ikke være på grund af én mands (statsministerens) personlige karriereambitioner? – eller kan det? Måske kan nogle af bloggens læsere hjælpe til med bud på hvorfor der lægges op til en afstemning nu.

19 thoughts on “Hvorfor vil man have en afstemning om euroen nu?

 1. Peter Nedergaard

  Jamen, det mest sandsynlige er, at der alene kommer en folkeafstemning og rets- og forsvarsforbeholdet i slutningen af september eller oktober i år. Afstemningen om euroen tager man derimod senere, men inden næste folketingvalg.

  Svar
 2. C

  “For det kan vel ikke være på grund af én mands (statsministerens) personlige karriereambitioner? – eller kan det?”Helt ærligt? Jeg har selv tænkt tanken. Og lur mig om ikke Pia K. vil nyde at antyde dette op til afstemningen…

  Svar
 3. Filip Berghamar

  Jeg kan heller ikke forstå det, men…Jeg er ikke økonom, så derfor spørger jeg:Kan det have noget at gøre med at Danmark står overfor en nul-vækst i nærmeste fremtid? Giver euroen ikke regeringen mulighed for at være lidt mere “løsslupne” i deres økonomiske politik? Det er vel sådan at valutaen kommer under pres, hvis inflationen stiger for meget. Jeg forestiller mig blot, at ved at gå over til euroen, kan det give et ekstra skub, i forhold til renten og (offentligt) forbrug.Sagen er jo at regeringen åbenbart ikke har tænkt sig at føre en ansvarlig økonomisk politik, og til stadighed pumper milliarder ud i offentligt forbrug, selv om økonomien er glohed. Med euroen afbødes inflationen.Eller hvordan?

  Svar
 4. falkeøje

  Det har været et meget anvendt argument, at med bindingen til Euroen, så kunne vi ligeså godt antage Euroen.Men vore europæiske kollegaer er ikke så flinke til at overholde stabilitetspagten.Skulle det af den grund gå galt, så er det bare et brev om, at nu er Kronen ikke længere hæftet til Euroen.Så står vi atter frit.Hvorfor i alverden skulle vi så antage Euroen og lade de uforsigtige andre europæere trække os ud i sølet.Det ville være komplet åndssvagt.falkeøje

  Svar
 5. falkeøje

  Hans HenrikDet er det yderste af neglene, vi har tilbage til at fastholde den smule frihed, vi har tilbage.Det er en skandale, at regeringen har tilsluttet sig Lissabon Traktaten uden at spørge det danske folk.Skandalen er så stor, at det berettiger en væbnet modstandsbevægelse.falkeøje

  Svar
 6. falkeøje

  Hans HenrikDet er det yderste af neglene, vi har tilbage til at fastholde den smule frihed, vi har tilbage.Det er en skandale, at regeringen har tilsluttet sig Lissabon Traktaten uden at spørge det danske folk.Skandalen er så stor, at det berettiger en væbnet modstandsbevægelse.falkeøje

  Svar
 7. Hans Henrik Hansen

  ‘Hvorfor nu?’Kunne den simple forklaring ikke være, at det er statsministerens svendestykke?:Inden han eventuelt kan opnå sin legendariske ‘internationale toppost’, må han først få ‘ryddet op i Danmarks forhold til EU’!(?)En voksen-parallel til børneeventyrerne, hvor helten må bestå sine tre prøver – inden prinsessen og det halve kongerige bliver hans! 🙂

  Svar
 8. niels westy

  Filip Berghamar skriver, om det fornyede ønske om at Danmark skal med i euroen måske kunne have noget at gøre med at “at Danmark står overfor en nul-vækst i nærmeste fremtid? Giver euroen ikke regeringen mulighed for at være lidt mere “løsslupne” i deres økonomiske politik? Det er vel sådan at valutaen kommer under pres, hvis inflationen stiger for meget. Jeg forestiller mig blot, at ved at gå over til euroen, kan det give et ekstra skub, i forhold til renten og (offentligt) forbrug.”Det tvivler jeg stærkt på, dels indebærer ovenstående at der ER realøkonomiske fordele ved euroen, hvilket er mere end tvivlsomt, og dels er det i det oprindelige ømu-arbejdes forudsætninger om reformer ikke sket i de nuværende medlemslande, hvilket dog ikke er det samme, som at de har ført en mere “løssluppen” politik end de ellers ville have gjort – den disciplinerende effekt i euroen er blot ikke af en karat, som man (naivt) forestillede sig i 80erne.Indtil videre hælder jeg nok mest til teorien om, at det alene handler om personlige ambitioner – omend næppe alene som jeg lidt provokerende skrev, men mere i stil med det Hans henrik Hansen skriver, nemlig at den simple forklaring måske er, at det er statsministerens regeringens] svendestykke?:Inden han eventuelt kan opnå sin legendariske ‘internationale toppost’, må han først få ‘ryddet op i Danmarks forhold til EU’!Man kan sige lidt i stil med vores miljøpolitik, inklusiv konferencen til næste år (og den skal nok hjælpe på den i forvejen pauvre service politiet er i stand ti lat byde borgerne), dansk miljøpolitik betyder reelt intet globalt, men for de involverede ministre, embedsmænd osv. er det personlige payoff betydeligt.Hvis eller rettere når euroen kommer til afstemning bliver der rig mulighed for at behandle de økonomiske sider af euroen – ikke mindst alt det den økonomisk blev tillagt at kunne, men aldrig har været i stand til.På den anden side, hvis man accepterer det som et rent politisk projekt, gælder naturligvis at en fælles mønt i lighed med en hær (har man), et parlament (har man) osv., er en del af de institutioner, der definerer en stat – hvilket vel fortsat er endemålet med EF/EU.

  Svar
 9. Hans Henrik Hansen

  “Det er en skandale, at regeringen har tilsluttet sig Lissabon Traktaten uden at spørge det danske folk.” – enig! Men måske bliver vi (for en tid?) ‘reddet på målstregen’ af et dundrende irsk NEJ på torsdag? Seneste meningsmålinger ser lovende ud – jeg foreslår, at de som kan, via irske EU-blogs tilskynder irerne til ‘størst mulige nej’, for alle europæeres skyld!Selv har jeg et sådant indlæg på bedding – og jeg søger ihærdigt efter de bedste steder at publicere det! 🙂

  Svar
 10. Filip Berghamar

  Hej Westy.Kan du ikke lige af- eller bekræfte min mistanke, i kommentar nr 3?MVHFilip

  Svar
 11. Vivi Andersen

  WestyEndemålet omfatter vel også de , fra år 2010,kommende EU-Partnerlandes endelig optagelse ,som fuldgyldige medlemmer af Eu(rabia ) ?

  Svar
 12. RasmusE

  Jeg vil gerne stille punditokraterne et spørgsmål. Hvad er det man har imod Euroen?Mange kommentarer til indlægget refererer til de mest udelukkende nationalistiske argumenter (væbnet modstandskamp mod Lissabon-traktaten???). Er det virkelig også det, punditokraterne mener?Hvis vi nu accepterer præmissen om, at det ikke har nogle økonomiske konsekvenser, hverken hvis vi er med eller ej, hvad er så punditokraternes argument imod, at vi tager skridtet fuldt ud og indfører euroen?For mit vedkommende mener jeg, det er på tide, at Danmark accepterer, at det ligger i Europa. Og jeg kunne godt tænke mig at slippe for vekselgebyrer hele tiden.

  Svar
 13. Andersen

  RasmusE:”Og jeg kunne godt tænke mig at slippe for vekselgebyrer hele tiden.”Så skulle du måske skifte bank, eller tage en snak med din nuværende. Det kan lade sig gøre at slippe for, såfremt man har den rigtige kundestatus S(super, fordel+ eller hvad de nu kalder det) i banken, og nej – det kræver ikke at man har flere millioner kroner placeret hos banken. Og brug så iøvrigt dit Visa-kort, og alle dine problemer er løst. “Hvis vi nu accepterer præmissen om, at det ikke har nogle økonomiske konsekvenser, hverken hvis vi er med eller ej, hvad er så punditokraternes argument imod, at vi tager skridtet fuldt ud og indfører euroen?”Hvorfor skal man argumentere imod. ER det ikke dig der skal argumentere for – vi har jo trods alt en valuta allerede, og det går jo meget godt. Don’t fix it, if it ain’t broken mantraet kunne jo være vores udgangspunkt.Det næste argument kunne jo være ønkset om at bevare et vist politisk råderum – og ikke deponere dette hos en centralbank i Frankfurt er skal tage hensyn til en masse forskelligt artede landes økonomiske situation.”For mit vedkommende mener jeg, det er på tide, at Danmark accepterer, at det ligger i Europa.”Øhh, fint nok. Det er vi vist mange der har gjort ret længe. Er det dit argument FOR euroen ? – altså ren symbolpolitik, for at sende et signal om noget som alle både i ind- og udland i forvejen er bekendt med og enige om.

  Svar
 14. Niels Westy

  Til RasmusE.Jeg vil gerne på et tidspunkt lave en længere post om, hvorfor jeg mener, at vi ikke skal deltage i euroen – og der vil ikke optræde et eneste nationalistisk argument, men alene økonomiske. Meget kort vil jeg dog anbefale, at man ser på de forudsætninger der blev opstillet for at euroen ville have en gavnlig effekt for Euroøkonomierne, som f.eks. kravet om lønfleksibilitet i lyset af, at der ikke længere kan ske reguleringer via valutakurserne.Dernæst skal jeg understrege, at punditokraterne ikke som helhed kan tages til indtægt for, at jeg er modstander af euroen – jeg er ret sikker på, at det er et af de emner, hvor der er divergerende opfattelser – og det drejer sig også om det overhovedet er efterstræbelsesværdigt med fastkurspolitik eller om man i stedet skulle have frit flydende valutakurser.

  Svar
 15. RasmusE

  Til Andersen:”Øhh, fint nok. Det er vi vist mange der har gjort ret længe. Er det dit argument FOR euroen ?”Øhh, ja. Jeg mener faktisk, at vi bør involvere os mere helhjertet i det europæiske projekt, og her er EUROen et meget vigtigt symbol. Hvis du synes det er latterligt, så dig om det.Til Westy:Jeg er ikke økonom. Men jeg kan bare ikke forstå, hvilken forskel det vil gøre, om vi har den euro eller ej, når vores krone alligevel er bundet til den. Er det så ikke bare selve symbolet euroen, der er tilbage?

  Svar
 16. niels westy

  RasmusE skrev:Jeg er ikke økonom. Men jeg kan bare ikke forstå, hvilken forskel det vil gøre, om vi har den euro eller ej, når vores krone alligevel er bundet til den. Er det så ikke bare selve symbolet euroen, der er tilbage?At kronen er bundet til Euroen er et valg vi har foretaget – hvis den økonomiske udvikling i DK tilsiger det kan dette gøres om, og kronen kunne stige i værdi overfor euroen. Dette kunne både være resultat af egen (fornuftig) politik eller resultat af problemer i euroområdet (mere sandsynligt).

  Svar
 17. Tore Toivicco

  Kan det blive mere fascistisk?Ja!:Message about Lisbon treaty:Lisbon treaty seems to be totally strange and deleting democracy or human rights? http://conservativehome.blogs.com/centreright/2008/01/lisbon-treaty-c.html I’ve read an article which states that police gets rights to shoot people in some situations. These kind of things are totalitarian politics. It also probably stops right to go on strike. http://www.no2lisbon.ie/en/press-centre/entry/160 And all this in whole Europe … It is sad to notice that all other countries have accepted this treaty, but many governments have not even given people chance to vote about it. Irish government has given you this right,…anyway it is really strange that Ireland maybe votes again about this, and only after few months?(or 2009?) EU elite needs this YES, and they have ordered new voting? If this is true it shows how horrible secret elite rules EU, and what can we expect from the future?Lisbon treaty is basically giving ‘Gestapo’-laws to EU-government, if needed? And they seem to need those laws fast? Vote NO, and save the world? F.ex. in many european countries media and politicians has almost 100% ignored discussions about this subject, and people are not even aware about whole thing?It is also good to remember that USA has now similar ‘martial laws’ there, after 11th september 2001… ?EU security officials decide about all security matters of whole EU? Also there is some things which makes it very difficult for normal people to complain and get things corrected if there is wrongful handlings? I hope I am wrong, but this whole thing , and how it has been handled seems really wrong? And it is not a democratic way to handle politics.?http://www.europeanfoundation.org/docs/Treaty%20of%20Lisbon.htm ps. this writing may include errors.-Tore Toivicco—Now also EU web-cencorship?http://www.masternewmedia.org/europe-under-internet-censorship-threat-new-eu-telecom-package/Give us back our democracy!—Besked om Lissabon-traktaten: Lissabon-traktaten synes at være helt mærkeligt og sletning af demokrati eller menneskerettigheder? http://conservativehome.blogs.com/centreright/2008/01/lisbon-treaty-c.html Jeg har læst en artikel, hvori det hedder, at politiet får ret til at skyde folk i nogle situationer. Disse slags ting er totalitære politik. Det sandsynligvis også stopper ret til at gå i strejke. http://www.no2lisbon.ie/en/press-centre/entry/160 Og alt dette i hele Europa … Det er trist at bemærke, at alle andre lande har godkendt denne traktat, men mange regeringer har ikke engang givet folk chancen for at stemme om det. Irske regering har givet dig denne ret, … anyway det er virkelig mærkeligt, at Irland måske stemmer igen om dette, og først efter nogle måneder? (Eller 2009?) EU-eliten behov denne JA, og de har bestilt nye afstemningssystem? Hvis dette er sandt, det viser, hvor forfærdelig hemmelighed elite regler EU, og hvad kan vi forvente af fremtiden?Lissabon-traktat er grundlæggende give ‘Gestapo’-lovgivning til EU-regering, hvis det er nødvendigt? Og de synes at have behov for disse love hurtigt? Stemme nej, og redde verden? Eksempel i mange europæiske lande, medier og politikere har næsten 100% ignoreres diskussioner om dette emne, og folk ikke engang er klar over alt? Det er også godt at huske på, at USA nu har lignende ‘martial love’ der, efter den 11 september 2001 …? EU sikringsmedarbejdere beslutte om alle sikkerhedsspørgsmål i hele EU? Der er også nogle ting, som gør det meget vanskeligt for almindelige mennesker til at klage og få tingene korrigeret, hvis der er ulovlig handlings? Jeg håber, jeg tager fejl, men det hele, og hvordan den er blevet håndteret synes virkelig galt? Og det er ikke en demokratisk måde at håndtere politik.? http://www.europeanfoundation.org/docs/Treaty% 20of% 20Lisbon.htm ps. denne skriftligt kan indeholde fejl. -Tore Toivicco – Nu også EU web-cencorship? http://www.masternewmedia.org/europe-under-internet-censorship-threat-new-eu-telecom-package/ Giv os vores demokrati tilbage!

  Svar

Leave a Reply to Vivi AndersenCancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.