NA – nyt partiprogram?

Denne punditokrat har tidligere dristet sig til at støtte den kursændring, som NA påbegyndte efter, at de ramte bunden i forbindelse med Jørgen Poulsens exit.

Et fast modargument imod enhver optimisme har i kommentarspalten været: se deres partiprogram (og græd, var vel det underståede budskab).

I så fald giver det fornyet håb, at det gamle partiprogram bliver skrottet, og at et nyt skal udarbejdes, som omtalt i Berlingske her?

23 thoughts on “NA – nyt partiprogram?

 1. Kimpo

  Synes du selv du er demokrat? Det du gør, er jo at tale for at bruge folketingsmedlemmer som dumme ulønnede reklamesøjler for eksterne interesser. Med diverse tricks og penge køber liberalister et partis og nogle menneskers position til fremme af egne formål. Det er ikke politik i henhold til grundloven eller nogen demokratisk etik.Der har været sat spørgsmålstegn ved det før her på bloggen, men tør du, herr Lov, overhovedet tage debatten?

  Svar
 2. Limagolf

  Hvorfor er det ikke demokratisk?Det er fuldstændig synligt (i modsætning til en del af de penge politikerne får).Vægerne kan bare lade være med at stemme på partiet, hvis de er uenige med dets politik eller metoder. Det er der i det demokratiske består./Limagolf

  Svar
 3. Kimpo

  Iflg. grundloven og demokratiets centrale idé skal medlemmerne af tinget følge deres overbevisning. Hvis de ikke er andet end reklamesøjler til fals for hvad som helst, falder hele ideen om det repræsentative folkestyre til jorden. Det burde være oplagt for enhver. Folketinget er ikke en pose aktier som man kan byde ind på og dermed erobre kontrollen med firmaet Danmark. Læg mærke til hvor tavs herr Lov bliver hver gang man går ham på kloingen om disse ting. Han og de andre punditter ved inderst inde, at de er ude i noget antidemokratisk snavs med deres evige reklamer for NA.

  Svar
 4. JDT

  @kimpoJeg kan ikke se hvorledes NA adskiller sig fra resten af folketingets partier på den front, de får jo alle pengestøtte på den ene måde eller den anden.Og i øvrigt var NA allerede godt på vej i liberal retning med Anders Samuelsen i spidsen for kursskiftet også før Saxo Banks direktør blev medlem. Jeg er da stensikker på at de følger deres overbevisning, Anders Samuelsen har i hvert fald altid været meget klar omkring hans liberale holdninger og det har da intet at gøre med saxobank.Og hvis du mener liberales (og konservatives for den sags skyld) forbindelser med erhverslivet/finansverdenen er så fantastisk umoralske, er Socialdemokraternes forbindelser til fagforeningerne, som i mange år støttede dem, også umoralske? For slet ikke at tale om store dele af Venstrefløjens forbindelser til en fremmed fjendtligt indstillet magt gennem den kolde krig?

  Svar
 5. Kimpo

  Gud fader bevar mig vel, hvad med at få hjernevindingerne lidt i omdrejninger og forhold jer til mine pointer i stedet for den udenomssnak. Der er ikke noget parti, ingen idé, ingen retning, kun et par tandpastasmil som skifter form og farve hvert andet sekund. Hvilken planet lever I såkaldt liberale på? M.a.o: Ryk tilbage til start og tag debatten, eller ti.

  Svar
 6. Limagolf

  Kimpo,i følge grundloven er det op til VÆLGERNE at bestemme hvem der skal sidde i folketinget!Hvad de lover før de kommer ind, medvind på cykelstierne, f.eks, er totalt ligegyldigt. Det samme er hvem der finansierer deres valgkamp, dog skal beløb over en vis størrelse indberettes.Det er den simple sandhed om dette emne. DU kan synes at det er uværdigt, fint, så lad være med at stemme på NA. Andre der er ligeglade med Saxo-banks evt. sponsorat kan så stemme på NA, hvis de vil.Det er essensen af demokrati!Partierne er i forvejen reklamesøjler for diverse særinteresser./Limagolf

  Svar
 7. Kimpo

  Til Limagolf og andre:I må gerne føre en formalisme-debat med jer selv, men det vedkommer ikke sagen. Sagen er som beskrevet i mine første 2 kommentarer, og jeg skal her benytte lejligheden til at rette en slåfejl i den første:”som dumme ulønnede reklamesøjler ” skal naturligvis være”som dumme lønnede reklamesøjler “. Men hvis man evner at læse en debat har man sikkert allerede fattet meningen.

  Svar
 8. NW

  til Kimpo der skriver”Men hvis man evner at læse en debat har man sikkert allerede fattet meningen” – men det indebærer åbenbart ikke at afsenderen er i stand til at føre den på en civiliseret måde.

  Svar
 9. Kimpo

  Er det uciviliseret at blive knotten over den puerile skøjten udenom problemets kerne?Lad mig citere mig selv fra kommentarsporet på skattetryk.dk:”Nej, V, K og DF er ikke så utroværdige og omskiftelige som den lille reklamesøjle, der kalder sig NA. Og det mener I heller ikke selv, når jeres frustrationer lige er dampet af. Tænk jer dog lidt om. NA var ren totalitarisme for få måneder siden, på et plan, hvor VKO slet ikke kunne være med. Seeberg, Aamund, Poulsen. Hvordan mon de er i overmorgen?”Ikke at det burde være nødvendigt. Forskellen på NA og de andre partier burde være oplagt. Et “sådan er de andre også”-argument er falsk, men har altså været bragt til torvs her, hvor de den liberalistiske åndselite må formodes at holde til. Sørgeligt!

  Svar
 10. LuckyLibertas

  Siden Liberalisterne blev dannet har denne blogs skribenter haft en mulighed, som de på intet tidspunkt har benyttet; og det er på tide, at høre hvorfor “Punditokraterne” ikke havde lyst at give sit bidrag.

  Svar
 11. Hamasvan

  @ KimpoDin uvidenhed er slående. Anders Samuelsen har altid haft liberale holdninger på de økonomiske områder, mens Naser Khader er liberal i værdipolitikken. Det er der intet nyt i. Hvad du skyder på er de kompromisser, som de to stiftere indgik med de øvrige partimedlemmer, fx ved udarbejdelsen af partiprogrammet. Men Seeberg-fløjen er væk nu, og kompromiserne ligeså.Dermed ikke sagt at NA er hellige. NA’s kursændring er et forsøg på at skabe en klar profil, så utilfredse liberale vælgere kan tiltrækkes. En liberal profil er den nemmeste vej til at nå over spærregrænsen. Om det er usmageligt er vel op til den enkelte. Jeg synes det er fair.

  Svar
 12. Kimpo

  Jeg har været med i politisk debat mens de fleste af kommentar-skriverne her gik i børnehave, så køl lige lidt af og forsøg debatten.Brugen af ordet “liberal” udgør ikke noget argument mod mine betragtninger. Jeg KAN godt tage en mere detaljeret debat om konstallationen Khader-Samuelsen, men jeg VIL selvfølgelig ikke medvirke til denne afsporing af min oprindelige pointe, som kan læses i mine første 2 kommentarer. Endnu har ingen af de herrer forsøgt at forholde sig til dem, så indtil videre ser det lidt pinligt ud med de “liberale”s debatkapacitet.

  Svar
 13. Crass Børsting

  Kære KimpoMin opfattelse:Den lillebitte tilbageværende NA-gruppe har besluttet at satse på en liberal fremtid. Saxo Banks velpolstrede pengemand går ind som sponsor og sparringpartner. Danmark får et liberalt parti. Hvorfor skulle Khader og Samuelsen af den grund blive til “dumme ulønnede reklamesøjler”? Ifølge Grundloven er de stadig kun bundet af deres samvittighed. De kan sparke Saxo Bank og liberalismen ud igen, hvis de vil. Eller den ene af dem kan gøre det, hvorved vi får 2 nye partier af endnu mindre størrelse.Krumspring af denne art har NA jo allerede oplevet 3 af, og det er underligt, til dels latterligt at se på. Men det er sgu da ikke udemokratisk. Tværtimod. En stor, hårdt sammenpisket folketingsgruppe som Venstres, hvor alle stemmer efter ledelsens direktiver, er klart mindre demokratisk.

  Svar
 14. Kimpo

  Så kom vi et skridt nærmere debatten. Tak for det, CB.Modspørgsmål til en smule eftertanke: Tror du selv på, at de 2 har nogen politisk overbevisning efter det skuespil vi hidtil har set? Synes du demokratisk sindede liberalister bør reklamerer for netop denne model?

  Svar
 15. Mr Law

  Kære Kimpo,Med risiko for at vække din olympiske vrede må jeg oplyse, at jeg i lange perioder ikke læser kommentarspalten. Det er tidskrævende at skrive blogs, som du sikkert ved. At læse kommentarspalten distraherer kun yderligere, for dels skal man jo først afgøre med sig selv, om man overhovedet vil eller bør svare på kommentarer. Det er ikke oplagt, om man skal. Man kan jo ikke altid kræve at få det sidste ord, og det kan virke noget påståeligt at imødegå kritiske kommentarer med at gentage de synspunkter, man allerede har skrevet i postingen. Dels er der mellem os sagt en række skøre kugler derude i bloggesfæren, og det virker lidt unfair kun at ville svare på nogle kommentarer, men ikke på andre. Kort sagt: jeg opfatter dette som en kommentarspalte, ikke en dialog. En mangel på kommentarer eller svar fra min side skal ikke opfattes som et hån, en accept eller noget som helst andet.Når jeg svarer nu, skyldes det, at det er fredag efter frokost, og jeg har tid, og så har du fristet ved at antyde, at jeg ikke tør svare.Det er hermed gjort.For så vidt angår den mere indholdsmæssige del af svaret kan jeg se, at andre allerede har svaret fortrinligt på dine spørgsmål. Det er yderligere en fordel ved ikke at svare i kommentarspalten. Jeg kan tilslutte mig Limagolfs svar, så nu, hvor Irak så småt er ved at være et overstået kapitel, kan jeg glæde mig over at være enig med ham igen.Jeg er således enig i, at vælgerne afgør, hvem der sidder i Folketinget. I Folketinget kan et medlem frit vælge, hvad han eller hun vil følge, sin personlige holdning, sit partis holdning, ægtefællens holdning, religion, den seneste meningsmåling, terninger, etc. Hvis vælgerne ikke kan lide den måde, som medlemmet har forvaltet sit mandat på, kan de stemme på en anden. Så er den ikke længere.Jeg kan heller ikke se problemet i, at de to resterende folketingsmedlemmer vælger at revidere partiprogrammet, så det modsvarer partiets nye situation. Dækningen af denne proces er – hvad jeg forudså i tidligere postings – blevet forvredet af medierne, der naturligt nok er skuffede over, at hvad de troede skulle være Radikale Plus nu er blevet et liberalt parti, endda Folketingets eneste.Til LuckyLibertas skal jeg kun bemærke, at jeg skam havde og har sympati for Liberalisterne, men jeg må desværre også tilstå, at jeg har haft tvivl om deres evne til at komme i Folketinget. Det har for mig at se været den afgørende fordel og fordel ved NA efter nedturen. De er i Folketinget, og de er to professionelle politikere, hvilket i denne sammenhæng er ment som et kompliment. Det ville efter min opfattelse være en fordel, hvis Liberalisterne gik ind i NA og kæmpede videre dér. Jeg tror, at de vil være velkomne.

  Svar
 16. Peter Kurrild-Klitgaard

  @15: LuckyLibertas siger: “Siden Liberalisterne blev dannet har denne blogs skribenter haft en mulighed, som de på intet tidspunkt har benyttet; og det er på tide, at høre hvorfor “Punditokraterne” ikke havde lyst at give sit bidrag.”Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår dette (hvis det er ment som kritik). For det første har denne blog (som jeg ikke længere er med til at skrive) aldrig haft et partipolitisk formål–snarest tværtimod. For det andet husker jeg ikke nogen indlæg her, der har gået direkte efter Liberalisterne. For det tredje husker jeg ingen indlæg her, der har direkte plæderet for andre partier, omend nogle indlæg da har fokuseret på positive træk hos enkelte partier (hvis sådanne har været at få øje på). For det fjerde ved jeg da, at adskillige Punditokraterne (n > 2) har (mindst) haft særdeles venlige relationer med Liberalisterne–hvilket bare har været privat og ikke har noget med denne blog at gøre.

  Svar
 17. Jesper Povlsen

  @ KimpoEr lidt usikker på, hvad du sådan forarges over. At Ny-Alliance (igen) finder ind til roden – dvs. Khaders udlændingepolitik og Samuelsens reformpolitik (noget de begge vel nærmest altid har stået for) – efter, at de på bedste “demokratiske” vis, skulle gøre plads til alle mulige storbytosser? At en dygtig finansmand bakker op om projektet? Hvorfor skulle han ikke have lov til at påvirke der, hvor han kan? Er det mindre demokratisk end hvis han var skolelærer? Ingen kan være i tvivl om, at Ny-Alliances forløb har været en farce uden lige. Men det ligner altså nu, at de endelig har fundet ind til det væsentlige og det som fik dem til at bryde med de Radikale, og det er: Khaders udlændinge politik og Samuelsens reformpolitik! Undertegnede håber bare på det ikke er for sent de har fundet “tilbage”…

  Svar
 18. Limagolf

  @ Mr. Law”… nu, hvor Irak så småt er ved at være et overstået kapitel, …”Irakerne bliver stadig slået ihjel i hobetal.Den irakiske regering er ledet af Iranske agenter.Og så er Irak et overstået kapitel?Deniaaaaaaal!;-P/Limagolf

  Svar
 19. Kimpo

  Jeg er dybt beæret over at du, selveste herr Lov, har nedladt dig til at bruge tid på kommentarsporet. Jeg kan betro dig, at det er længe siden min olympiske ild brændte ud, så vær kun rolig – denne forsøgsvise dialog kan foregå i al stilfærdighed. Lad mig først gøre opmærksom på, at du indleder dit svar med at gentage den lamme stråmand som er bragt på banen af flere. Jeg mener, hvem er det lige som har bestridt, at vælgerne afgør, hvem der sidder i folketinget? Nej, vel? Lad os ikke opholde os mere ved den banalitet. Og ja, vælgerne kan naturligvis forsøge at vurdere, i hvilket omfang den personlige overbevisning spiller ind på folketingsmedlemmernes ageren. Men herefter skilles vandende: jeg er lodret uenig i, at ”den bare ikke er længere”.Du har nemlig her på bloggen mere eller mindre direkte anbefalet at stemme på Ny Alliance, så vidt jeg husker (korreks mig endelig, hvis der er noget, jeg har misforstået). Og så fanger bordet. Så kan du ikke længere dække dig ind under formaliteter, men har taget stilling ift. ægtheden og betydningen af NA-medlemmernes overbevisning.JEG har ved at kalde dem ”reklamesøjler til salg” peget på, at det virker temmelig usandsynligt, at NA-medlemmerne HAR en egentlig politisk overbevisning, og dermed udbedt mig positive argumenter for at det skulle være tilfældet. Umiddelbart vil jeg tro de fleste stadig regner NA for en særdeles usikker aktie, mere end et parti med en veldefineret og troværdig profil – ja, nogle vil sikkert gå så vidt som til at kalde dem en lottokupon. Lad mig bare citere fra bloggen Liberalistisk (http://liberalistik.blogspot.com/2008/08/ny-alliances-dans-p-torne.html ) :“Hvordan ved man, at Ny Alliance vil liberalismen? Er det bare opportunisme? Liberalistisk politik udgør et tomrum i dansk politik. Spørgsmålet er, om Anders Samuelsen og Co. mener det, eller bare tror, det er her, der er mest at hente. Det er ikke betryggende, at både Samuelsen og Naser Khader for et år siden sendte bandbuller mod liberalismen. At tørre det hele af på Gitte Seeberg virker tamt.”Et eller andet sted har jeg svært ved at tro at den liberalistiske intelligensia virkelig mener at NA har en kerne som følger sin overbevisning, når de nu engang i fremtiden muligvis agerer liberalt. Jeg er faktisk temmelig overbevist om, at de fleste af jer ser dem som den der nyerhvervede reklamesøjle.Det som er hele pointen med min kritik er selvfølgelig, at det skulle I tage og indrømme. Du skulle f.eks. indrømme, at du går voldsomt på kompromis med folkestyrets idé, når du her og nu anbefaler NA. DET kunne måske afføde en bredere debat om folkestyrets overfladiskhed i dagens Danmark, men ville muligvis harmonere dårligt med din begejstring for udbredelsen af samme i f.eks. Irak.Alternativt kunne man måske nå frem til, at kærlighed til det repræsentative folkestyre hænger dårligt sammen med en kampagne for NA.Det burde være tydeligt, at min anke ikke er det mere liberale partiprogram eller en evt. mere EU-skeptisk linie (Seeberg var reelt EU-liderlig), men den manglende sammenhæng mellem din kamp for det folkestyre vi tror vi kender og din anbefaling af modellen ”vi køber/lokker folketingsmedlemmer til at skifte deres meninger ud midt i valgprioden”.

  Svar
 20. Kimpo

  @ Jesper Povlsen:Jeg håber mit svar til mr. Law har tydeliggjort det. NA har ingen rod og skifter form midt i valgperioden. Det er sgu en underlig form for demokrati. Og det er underligt at nogen, som promoverer demokratiet, reklamerer for den model.Jeg er da glad for at dygtige finansmænd bakker op om partier, men ikke glad for at de tilsyneladende køber siddende folketingsmedlemmer til at mene noget andet end de gjorde igår.

  Svar
 21. Mr Law

  Tsk, tsk. Denne kommentar bekræfter det forbehold, jeg tog i kommentaren ovf.@Kimpo. Jeg mener nu ikke, at jeg har anbefalet at stemme på NA. Jeg har peget på det ønskelige i, at NA benyttede frafaldet til at vælge en mere liberal linje. Det har de gjort. Som min ex-punditokrat PKK (ikke at forveksle med det kurdiske parti, men langt mere farlig) har påpeget, har vi også kommenteret Liberalisterne. I det hele taget har vi det med at kommentere og rose partier, der tager liberalistiske skridt. Når vi drøfter, om man bør stemme til folketingsvalgene og i givet fald hvordan eller hvorfor ikke, har vi altså sympati for partier eller politikere, der gør liberale eller konservative holdninger gældende. Det burde ikke komme bag på nogen.Det er korrekt, at jeg støtter udspredelsen af demokratiet. Om nødvendigt ved magt, såfremt der er grund til at tro, at det vil blive taget imod af den lokale befolkning. Her har jeg en del mere tillid til mine medmennesker uanset deres race og religion end en del andre, ahem. Som det er sagt, hvis ikke mennesker kan lære at leve i frihed, hvordan skal de så lære det som slaver? Så ja, jeg kan godt lide demokrati og finder det bedre end ikke bare de totalitære regimer, men også bedre end de autoritære regimer, der i Rusland og Kina synes at blive den nye (gamle) udfordring.Men jeg har nu ingen særlige idealistiske forestillinger om demokratiet. Det er, som gamle Winston sagde, blot det mindst ringe af de mulige systemer. Et vigtigt forbehold er, at jeg sætter negative frihedsrettigheder højere end demokratiet, altså et konstitutionelt demokrati. Men derudover har jeg nu meget god tillid til, at folk kan vælge selv. Hvis de ikke kunne det, hvem skulle så vælge for dem?Hvorvidt de to resterende medlemmer af NA er ægte liberale, og hvad der udgør ægte liberale holdninger, kan vi sikkert drøfte længe. Jeg opfatter dem ikke som falske, men ærlig talt, det må vi afgøre ud fra, hvad de siger og gør. For mig at se er det indtil videre tilstrækkeligt, hvis de gør liberale holdninger gældende. Hvis de gør det, glæder det mig. Hvis andre partier gjorde noget tilsvarende, ville det glæde mig endnu mere.@ Limagolf.Godt at se, at der stadig er liv i dig. Du kan selv være i denial. Tabstallene er ekstremt lave, den føderale stat og hær er stærk, økonomien god, demokratiet er bedre end i noget andet arabisk land (hvilket ikke siger meget, men alligevel), og Maliki scorer bred folkelig opbakning på at konfrontere Iran. Hvis det her holder, og det tyder det på, har vi fået en væsentlig strategisk gevinst i kampen for at modernisere Mellemøsten. Æv-bæv.

  Svar
 22. Peter Buch

  9 juli 2008 hr. Law i indlæg om NA her hos Pundis “et borgerligt liberalt parti- vi kunne ønske…” efter hukommelsen, er vist at være så nær at anbefale at stemme på NA uden at skrive det direkte. En linje der sætter fri selvforsørgende indvandring lig liberalisme er efter min opfattelse ikke som sådan lig en en liberal eller borgerlig linje, men det kan og vil sikkert diskuteres.

  Svar

Leave a Reply to KimpoCancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.