Klimasvindel i New Zealand

Mens blogossfæren flyder over med ophedede diskussioner mellem klimaskeptikere, hvor de mest rabiate mener at alt var forkert og der ingen opvarmning er, og klimapræster, der mener at der slet, slet ikke er noget galt, må man med et lidt koldere hoved erkende, at noget er der om sagen. I hvert fald har hele sagen omkring de hackede e-mails fra Hadley-centeret fået andre til at kigge undersøgelserne efter i sømmene. Og nu har New Zealand så fået sit eget ’Climategate’. Selv de mest forstokkede ’klimatilhængere’ kan vist ikke bortforklare den her.

New Zealands National Institute of Water and Atmospheric Research har i årevis publiceret data, der pegede på at opvarmningen var lidt stærkere i NZ end andre steder. Den officielle version er illustreret i den første graf.

NIWAofficial

Men hvis man ikke laver de ’justeringer’, som NIWA forsvarer, får man i stedet for denne graf (læs f.eks. her):

NIWAactual

De justeringer, NIWA har foretaget, er her:

Station Unadjusted Adjusted Difference
Auckland +0.22 +0.62 -0.40
Masterton +0.47 +1.10 +0.63
Wellington -0.51 +0.28 +.079
Nelson -0.23 +0.47 +0.70
Hokitika -0.13 +0.76 +0.89
Lincoln +0.02 +0.89 +0.89
Dunedin +0.69 +0.54 -0.15

Det er svært at forstå det som andet end svindel – eller hvad?

17 thoughts on “Klimasvindel i New Zealand

 1. Hans Henrik Hansen

  “Det er svært at forstå det som andet end svindel…” – unægteligt!
  Men jeg fatter nu ikke (helt) ‘caption’ til den ukorrigerede graf:
  “NZ average temperture (unadjusted) minus 1971-2000
  normal” – hvordan pokker skal dét forstås” Er det blot, at middeltemp. 1971-2000 svarer til ‘0’? Men i så fald, hvad betyder ‘minus’??

  Svar
 2. Christian Bjørnskov

  Frasen ‘minus 1971-2000’ betyder blot at de har trukket gennemsnitstemperaturen i perioden fra. Dermed er tallene i figuren bare afvigelser fra gennemsnittet.

  Svar
 3. Christoffer Bugge Harder

  @Bjørnskov

  Nu skal man jo være forsigtig i disse dage med at drage forhastede konklusioner, men det ligner umiddelbart en gentagelse af en tre år gammel “and” fra NZ Climate Coalition, du viderekolporterer?

  NIWA’s analysis of measured temperatures uses internationally accepted techniques, including making adjustments for changes such as movement of measurement sites. For example, in Wellington, early temperature measurements were made near sea level, but in 1928 the measurement site was moved from Thorndon (3 metres above sea level) to Kelburn (125 m above sea level). The Kelburn site is on average 0.8°C cooler than Thorndon, because of the extra height above sea level.
  Such site differences are significant and must be accounted for when analysing long-term changes in temperature. The Climate Science Coalition has not done this.

  NIWA climate scientists have previously explained to members of the Coalition why such corrections must be made. NIWA’s Chief Climate Scientist, Dr David Wratt, says he’s very disappointed that the Coalition continue to ignore such advice and therefore to present misleading analyses.

  Nu er jeg klar over, at henvisninger til officielle forskningsinstittioner måske vil blive betragtet med en vis skepsis, men det forekommer mig højst ukontroversielt at justere temperaturer efter man har flyttet målestationer fra et sted til et andet med 100vis af meters højdeforskel…….

  NIWA har forklaret proceduren sidste gang, NZ Climate coalition forsøgte sig med et lignende stunt.

  There is nothing in the station histories to warrant these adjustments……

  Så det er ifølge NZ climate coalition “intet i stationernes historie”, at man har flyttet en målestation +100 meter op i højden?

  …..and to date Dr Salinger and NIWA have not revealed why they did this.

  Så vidt jeg kan se, har NIWA uhyre udtrykkeligt forklaret prceduren på deres hjemmeside i hvert fald lige siden 2006, hvor NZ Climate coalition forsøgte sig første gang.

  Det er svært at forstå det som andet end svindel – eller hvad?

  Tjah, medmindre du har noget ny information i denne sag, så forekommer det mig umiddelbart at være svært at forstå anderledes end, at “NZ Climate coalition” har vurderet, at omstændighederne var gunstige for gentagelsen af et gammelt “trick” (og vurderet, at eventuelle berigtigelser ville drukne i larmen)…………..

  Svar
 4. Carsten Valgreen

  Ja, men NIWA har nægtet at offentliggøre de øvrige justeringer for andre stationer end Wellington. CBH, det er vel lidt utilstrækkeligt at vise retfærdiggørelsen af en justering af en målerserie til at sige: Der kan i bare se, så må de alle være OK.

  Efter at det viser sig at rådata for HadCCRU er blevet væk (CBH, mener du stadig at Gavin Schmidt har fortjent vores tillid i øvrigt?) og efter alle de rimeligt problematiske emails, så er det vel ikke for meget at forlange en dokumentation af alle den slags justeringer af målerserier. Det er jo tydeligt at de forskere der har vogtet tidsserierne i den grad har søgt at præsentere data på en måde der manipulerede en bestemt opfattelse frem hos beskueren. Jævnfær den famøse hockeystav, og den manglende varmeperiode i midelalderen (i øvrigt, hvorfor uddøde vores forfædre på Grønland efter flere 100 år, hvis der ikke var en miniistid i 1500 årene efter MWP?).

  Nu jeg tænker over det, er det ikke altid rimeligt at forskere dokumenterer deres justeringer af data?

  De forskere der sidder på klima data, som anvendes til “peer reviewed” forskning må da kunne forstå at troværdigheden nu hænger i laser, hvis man nægter at dokumentere, hvordan man justerer rådata for at komme frem til justerede tidsserier for temperaturer.

  Jeg kan ikke se, at Wellington forklaringen frifinder alle NZ data fra NIWA.

  Bemærk i øvrigt den herlige placering af måleren i Wellington.

  http://wattsupwiththat.com/2009/11/27/more-on-the-niwa-new-zealand-data-adjustment-story/

  Svar
 5. Karl Iver Dahl-Madsen

  Det turde være indlysende, at NIWA offentliggør alle de justeringer, der er foretaget sammen med rationalet for hver enkelt.

  I stedet citeres David Wratt, NIWA for at sige:

  “Basically it’s not up to us to justify ourselves to a whole lot of people that come out with truly unfounded allegations”

  Hvad bilder han sig ind, en offentlig ansat videnskabsmand, kan han så komme ud med sproget. Det er da en helt uforståelig arrogance, som iøvrigt osse kan læses ud af CRU e-mailene.

  Bortset derfra er det jo en kommunikationsmæssig katastrofe for NIWA, idet det bærer ved til bålet om, at data er “justeret” efter et bestemt mål.

  Svar
 6. Hans Henrik Hansen

  “Basically it’s not up to us to justify ourselves to a whole lot of people that come out with truly unfounded allegations” – han har øjensynligt ladet sig inspirere af selveste Phil Jones!:
  “Even if WMO agrees, I will still not pass on the data. We have 25 or so years invested in the work. Why should I make the data available to you, when your aim is to try and find something wrong with it.”
  –Phil Jones, Climatic Research Unit, 21 February 2005

  Svar
 7. JR

  Valgren: “Nu jeg tænker over det, er det ikke altid rimeligt at forskere dokumenterer deres justeringer af data?”

  Jo. Eller som der står i Wikipedias beskrivelse af den videnskabelige metode:

  “Another basic expectation is to document, archive and share all data and methodology so they are available for careful scrutiny by other scientists, thereby allowing other researchers the opportunity to verify results by attempting to reproduce them. This practice, called full disclosure, also allows statistical measures of the reliability of these data to be established.”

  Og det grundlæggende kriterium må man jo sige, at store dele af klimaforskerne ganske enkelt ikke lever op til. Eller hvis man skal være grov: Det de laver er ikke videnskab. Årsagerne er formentlig historiske. Konsekvensen er, at man fremmer en uvidenskabelig kultur, hvor det er i orden at file en hæl og klippe en tå. Det er ganske enkelt de forskere som kun opfylder minimumskriterierne der favoriseres, mens forskere som forsøger at følge den videnskabelige metode sættes af kapløbet om at komme først (det koster jo en del flere resurser at lave tingene videnskabeligt frem for halvvejs videnskabeligt).

  Og hvad kan man så gøre ved det? IPCC og andre bør ganske enkelt kun inkludere arbejde der følger den videnskabelige metode. Det betyder, at f.eks. CRU’s datasæt ikke kan bruges til noget, mens NASA’s GISS Surface Temperature Analysis godt kan (de lægger alt frem, lige fra data til kildekode og scripts til at køre analyserne med).

  Og eftersom der til al klimavidenskab nu om dage skrives store mængder kildekode bør det være en selvfølgelighed at dette også fremlægges. Ellers fremmer man en “sjuske-kultur” hvor koden ikke bliver lavet efter de bedste standarder og ikke bliver ordentligt gennemchecket.

  En typisk softwareapplikation har omkring 20-30 fejl per 1000 linjers kode på frigivelsesdagen. Hvis vi ser på de numeriske modeller af klimaet består de alt i alt (inklusiv præ- og postprocessering) måske af flere hundredetusindvis af linjers kode. Lad os bare sige 200.000*. Det betyder altså, at man kan forvente, at der alt andet lige vil være omkring 4.000-6.000 fejl i modelkoden. Nu er tallet naturligvis et groft estimat, men jeg håber det illustrerer omfanget af de potentielle fejlkilder klimamodellerne indeholder (antallet af fejl falder forhåbentlig med tiden). Og derfor kan vi naturligvis ikke tro på klimamodellerne hvis ikke kildekoden lægges frit frem, ikke bare i en generel version, men i en fuld kørbar version for hvert klimascenarie/publikation som andre forskere uden problemer kan undersøge og køre.

  Der findes allerede nogle enkelte modeller hvor man kan hente kildekoden. Og det er rigtig godt. Det er bare ikke nok eftersom det i praksis stadigvæk kræver rigtig meget arbejde at gentage andres forsøg og fordi der ofte er lokale ændringer af kildekoden eller egenudviklede præ- og postprocesseringsværktøjer som kan være fejlbehæftede. Derfor er der brug for, at man kan tilgå præcis den version af koden som blev brugt til et givent forsøg.

  Personligt vil jeg forresten godt æde min gamle hat på, at der har været fejl i alle de prognoser der er foretaget med klimamodeller. Om fejlene har haft betydning for resultatet ved jeg dog ikke. Og nogle modeller er naturligvis bedre end andre i den henseende.

  *) Jeg hentede den såkaldte Community Climate System Model og beregnede det såkaldte Source Lines of Code (SLOC) tal. Der var i selve modellen 256.000 linjers kode. Dertil kommer værktøjer til præ- og postprocessering som naturligvis også kan indeholde fejl.

  Svar
 8. Christoffer Bugge Harder

  Efter at det viser sig at rådata for HadCCRU er blevet væk (CBH, mener du stadig at Gavin Schmidt har fortjent vores tillid i øvrigt?)

  Jeg har besvaret dit spørgsmål her, hvis du ikke har set det (og kan Punditokraterne i øvrigt ikke rense lidt ud i noget af alt det spam?)

  Så vidt jeg ved, er de eneste data, der er blevet smidt ud, nogle gamle ubrugelige sæt:

  “If we have “lost” any data it is the following:

  1. Station series for sites that in the 1980s we deemed then to be affected by either urban biases or by numerous site moves, that were either not correctable or not worth doing as there were other series in the region.

  2. The original data for sites for which we made appropriate adjustments in the temperature data in the 1980s. We still have our adjusted data, of course, and these along with all other sites that didn’t need adjusting.

  3. Since the 1980s as colleagues and National Meteorological Services (NMSs) have produced adjusted series for regions and or countries, then we replaced the data we had with the better series”.

  Jeg kan ikke se, at din avis-kilde har nogen henvisning til indrømmelser af, at nogle rådata udover denne “gamle” sag (fra længe før hackeriet) skulle være blevet væk.
  Hvis CRU har slettet brugbare rådata for at manipulere med temperaturmålingerne, er det naturligvis en uhyre alvorlig sag. Men det vil jeg altså meget gerne se noget dokumentation for først – og det er du vel enig i, at der overhovedet ikke er i nogen af dine kilder, Carsten?

  Og umiddelbart kan jeg mht. denne mulighed blot sige, at jeg personligt fortsat er nærmest et hundrede procent overbevist om, at der ingen sådanne maipulationer i CRUs datasæt er.

  CRUs datasæt er det af de globale datasæt, der snarest truer med at falsificere IPCCs centrale trend på 0,2C/årti (NASAs datasæt, GISS, hvor alt er 100% offentligt tilgængeligt, viser en stigning på præcis +0,19 grader i de sidste 10 år). Hvorfor i alverden skulle Jones forfalske sit datasæt, så resultatet IKKE stemmer med det “ønskede”?

  Jævnfær den famøse hockeystav, og den manglende varmeperiode i midelalderen (i øvrigt, hvorfor uddøde vores forfædre på Grønland efter flere 100 år, hvis der ikke var en miniistid i 1500 årene efter MWP?).

  Undskyld mig, men jeg kan snart ikke tåle at høre mere om Karl Gustav over Storebælt i 1658, Geoffrey Chaucers fars vinhandel i England i Middelalderen, markeder på Themsen eller vikinger på Grønland. Beklager. Historiske anekdoter kan i bedste fald bruges til at give lidt kulør til videnskabelige rekonstruktioner og undersøgelser.

  Bortset fra det: Hvad Grønland angår, er der vist ingen, der nogensinde har anfægtet, at der vitterligt var et temperaturfald omkring 14-1500 – se f.eks vores egen Dorthe Dahl-Jensens fornemme Science-artikel.

  Mig bekendt er der heller ingen, der anfægter, at der har været en relativt varm middelalder og en kold Lille Istid i Nordvesteuropa – og at denne i større eller mindre grad også kan ses i resten af verden.
  Uenigheden – og den er grim og blodig – handler om, hvor global den i virkeligheden har været, og hvor kraftige udsvingene har været. Tro det eller ej, McIntyre er faktisk en ret perifer figur i denne videnskabelige debat (hans kritik handler primært om en statistisk detalje, som stort set alle erkender er helt ligegyldig for validiteten af MBH98/99). Proxyers pålidelighed og tilstrækkelige data fra hele planeten er meget vigtigere.

  Langt alvorligere kritik er kommet fra Hans von Storchs og Eduardo Zoritas gruppe – eller fra Mobergs gruppe i Stockholm. Jeg har mange gange tidligere højlydt erklæret, at jeg er helt parat til at tro, at Moberg eller von Storchs rekonstruktioner er tættere på virkeligheden end Hockeyholdets – jeg har vitterligt ingen kvalificeret mening om dette og jeg er egentlig også ligeglad.

  Det centrale er, at alle disse rekonstruktioner på ingen måde modsiger AGW (hvad von Storch også selv har udtrykt krystalklart i Spiegel), og, som NRCs rapport også fremhævede:

  Surface temperature reconstructions for periods prior to the industrial era are only one of multiple lines of evidence supporting the conclusion that climatic warming is occurring in response to human activities, and they are not the primary evidence.

  Jeg er helt sikker på, at von Storch og Mann ikke er på julekort med hinanden. Men efter min beskedne mening handler al den snak omkring den ikke-offentliggjorte kildekode i MBH og den ret uforsonlige fløjkrig mellem Mann, von Storch og andre uhyre meget om personlig ærekærhed og et ønske om ikke at forære nogen en millimeter, der kunne bruges til at “scoope” deres forskning. Og må jeg mht. “gate-keeping” gøre opmærksom på 1) at både von Storch og Moberg fik deres kritik publiceret i hhv. Science og Nature, de mest prestigefyldte naturvidenskabelige tidsskrifter, og 2) at IPCC uden nogen som helst diskussion har inkluderet deres kritik og alternative rekonstruktioner i den seneste rapport (se graf her, Moberg et al. er den røde)?

  Det er som om, at MBH98/99 for visse folk er blevet til et totem, som de forestiller sig hele AGW blev skudt i gang af og står og falder med. Lad os bare for argumentets skyld sige, at MBH98/99 er fuldstændig forkerte, fejlagtige og tilbageviste. Hvad ændrer det ved noget som helst ifht. NRCs rapport, AGW generelt, den seneste IPCC-rapport eller de afslørede e-poster?

  Kan vi nu ikke for h…. komme lidt videre?

  Svar
 9. Christoffer Bugge Harder

  Mht. manipulationer og andet i Hockeystaven er der absolut intet i den famøse e-postkorrespondence, der afslører noget, der ikke har været fremme i offentligheden, eller som ikke er kulegravet forfra og bagfra. Man har – som jeg har henvist til 5-6 gange her – allerede foretaget én uvildig undersøgelse fra National Research Council af alle anklager om manipulationer, ikke-centreret PCA, normalisering ud fa 1901-80 og humbug undsoweiterundsofort. (NRCs rapport havde John Christy som medforfatter, og alle, der følger bare lidt med, vil straks vide, at han absolut ingen ven af RealClimate eller Hockeyholdet er). Rapporten den modererede nogle af de mest bastante konklusioner – f.eks om 1998 som det sikkert varmeste år i 1000 år – men den frifandt krystalklart Mann & co. for alle anklager om fup og svindel.

  I forhold til al bragesnakken om uvildige undersøgelsers lødighed og vigtighed forstår jeg egentlig ikke, hvorfor man ikke enten stikker piben ind eller i det mindste prøver at kvalificere argumenterne bare en smule ifht. de fuldstændig bevidstløse gentagelser af de samme gamle argumenter, anekdoter og ammestuesnak, der blev fremført for 10 år siden?

  Svar
 10. Christoffer Bugge Harder

  Derudover kan jeg kun erklære mig 100% enig i det nedenstående:

  Nu jeg tænker over det, er det ikke altid rimeligt at forskere dokumenterer deres justeringer af data?

  De forskere der sidder på klimadata, som anvendes til “peer reviewed” forskning må da kunne forstå at troværdigheden nu hænger i laser, hvis man nægter at dokumentere, hvordan man justerer rådata for at komme frem til justerede tidsserier for temperaturer.

  Det er også uforståeligt, at NIWA og MetOff i England tilsyneladende ikke straks forstår, at det er i deres egen interesse at være så krystalklare omkring deres data, kildekode og dokumentation som overhovedet muligt.

  Bortset fra det er det stadig klart, at NZ Climate Coalition udmærket kender begrundelsen for Wellington-justeringen samt for andre flyttede stationer (Hokitika). Så det er vel svært at forstå deres påstand om “There is nothing in the station histories to warrant these adjustments, and to date Dr Salinger and NIWA have not revealed why they did this.” som andet end en løgnehistorie?

  Svar
 11. Hans Henrik Hansen

  “Uenigheden – og den er grim og blodig – handler om, hvor global den i virkeligheden har været, og hvor kraftige udsvingene har været” – uenigheden burde disse referencer, som står at læse på Berlingerens ‘Klimakriminalitet’-blog, vel kunne råde (delvis?) bod på:

  Globalt:

  Broecker, W. S., Was the Medieval Warm Period global?, Science, 291, 1497, 2001.

  Sydafrika:

  D. Tyson et al, “The Little Ice Age and The Medieval Warming in South Africa”, South African Journal of Science 96, no. 3 (2000), 121-26

  K. Holmgren et al, “A Preliminary 3000 Year Regional Temperature Reconstruction for South Africa”, South African Journal of Science 97, (2001), 49-51

  Canada:

  B. F. Cumming et al, “Persistent Millenial-Scale Shifts in Moisture Regimes in Western Canada during the Past Six Millenia”, Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 99, no. 25 (2002), 16117-121

  Kina:

  Z De, “Evidence for the existence of the Medieval Warm Period in China”, Climatic Change 26 (1994), 289-97

  J Zhang & T Crowlt, “Historical Climate Records in China and Reconstruction of Past Climates”, Journal of Climate 2 (1989), 830-49

  Japan:

  Y Tagami, “Climate Change Reconstructed from Hitorical Data in Japan”, Proceedings of Intenational Symposium on Global Change, International Geospheres-Biosphere Programme-IGBP, 1993, 720-29

  New Zealand:

  E.D. Cook et al “Evidence for a `Medieval Warm Period’ in a 1,100 year tree-ring reconstruction of past austral summer temperatures in New Zealand”, Geophysical Research Letters, Volume 29, Issue 14, pp. 12-1

  Link til artikel:
  http://ruby.fgcu.edu/courses/twimberley/EnviroPhilo/CookPalmer.pdf

  Sydamerika;

  R Villalba, “Tree-ring and glacial evidence for the medieval warm epoch and the little ice age in southern South America”, Climatic Change, 26 (2-3), (2005), 183-97

  Sargassohavet:

  Keigwin, L The Little Ice Age and Medieval Warm Period in the Sargasso Sea, Science, 274 (1996) 1504–1508.

  Island:

  Ogilvie, A E J Climatic Changes in Iceland, AD 865 to 1598, Acta Archeol., 61 (1991) 233–251.

  Marokko og Skotland

  V Trouet, “Persistent Positive North Atlantic Oscillation Mode Dominated the Medieval Climate Anomaly”, Science 3 April 2009:
  Vol. 324. no. 5923, 78 – 80

  Kola halvøen, Rusland

  K.V Kremenetski et al,”Medieval climate warming and aridity as indicated by multiproxy evidence from the Kola Peninsula, Russia “, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology Volume 209, Issues 1-4, 6 July 2004, Pages 113-125

  Lapland:

  S Helama et al, “Summer temperature variations in Lapland during the Medieval Warm Period and the Little Ice Age relative to natural instability of thermohaline circulation on multi-decadal and multi-centennial scales”, Journal of Quaternary Science, Volume 24 Issue 5, June 16 2009, Pages 450 – 456

  Oman:

  D Fleitmann et al, “Palaeoclimatic interpretation of high-resolution oxygen isotope profiles derived from annually laminated speleothems from Southern Oman.” Quaternary Science Reviews 23 (2004): 935-945.

  USA:

  Petersen, K.L.,”A warm and wet Little Climatic Optimum and a cold and dry Little Ice Age in the southern Rocky Mountains, U.S.A.” Climatic Change 26 (1994): 243-269.

  Dean, J.S., “The Medieval Warm Period on the southern Colorado Plateau.” Climatic Change 25 (1994): 225-241.

  D’Arrigo et al, “Reconstructed warm season temperatures for Nome, Seward Peninsula, Alaska.” Geophysical Research Letters 31: 10.1029/2004GL019756.

  God læselyst, CBH! 🙂

  Svar
 12. Christoffer Bugge Harder

  Opdatering:

  Efter at det viser sig at rådata for HadCCRU er blevet væk

  Så vidt jeg nu kan se, er det netop disse få gamle og fejlbehæftede datasæt, der er smidt ud,

  The research unit has deleted less than 5 percent of its original station data from its database because the stations had several discontinuities or were affected by urbanization trends, Jones said.

  “When you’re looking at climate data, you don’t want stations that are showing urban warming trends,” Jones said, “so we’ve taken them out.” Most of the stations for which data was removed are located in areas where there were already dense monitoring networks, he added. “We rarely removed a station in a data-sparse region of the world.”

  – og det er kun fra databaserne; de originale data kan åbenbart stadig fås via NOAA:

  Refuting CEI’s claims of data-destruction, Jones said, “We haven’t destroyed anything. The data is still there — you can still get these stations from the [NOAA] National Climatic Data Center.”

  Hvad angår dit spørgsmål: “Hvordan kan man basere et topmøde på data, der er blevet væk”, er svaret vist ret klart fra det ovenstående – og ellers kan du jo kigge på NOAA, GISS, RSS eller andre datasæt, hvis du ikke tror på CRU:

  Tom Karl, director of the National Oceanic and Atmospheric Administration’s National Climatic Data Center in Asheville, N.C., noted that the conclusions of the IPCC reports are based on several data sets in addition to the CRU, including data from NOAA, NASA and the United Kingdom Met Office. Each of those data sets basically show identical multi-decadal trends, Karl said.

  Derudover er det i sandhed ironisk, at skeptikere nu klynker over, at data er blevet smidt ud pga. UHI-effekter (i øvrigt på et tidspunkt længe før Jones´tid) – i betragtning af, hvor ofte de samme folk råber op om, hvordan klimaforskningen ikke korrigerer tilstrækkeligt for selvsamme UHI-effekt……

  Så medmindre det ovenstående er forkert, kan jeg besvare dit spørgsmål her ret klart:

  (CBH, mener du stadig at Gavin Schmidt har fortjent vores tillid i øvrigt?)

  Ja, bestemt. Derimod skulle du måske begynde at overveje, om Times har fortjent din tillid?

  Svar
 13. Hans Henrik Hansen

  “Ja, bestemt. Derimod skulle du måske begynde at overveje, om Times har fortjent din tillid?” – opmærksomheden henledes på, at CBH har leveret et (alt?)omfattende defensorat for Klimagate-folkene
  her.

  Svar
 14. Niels A Nielsen

  Angående NZ-data: Free the data, free the code. Hvilke justeringer er foretaget hvornår, hvordan og hvorfor. Det er alt, hvad vi har brug for. Angående flytninger af stationer: Er der opretholdt 2 målinger over et år for eksempel, så man kan se, hvilken justering, der er rimelig for den nye placering af målestationen? Ikke så vidt jeg kan se.

  En “opdatering” fra Bugge betyder ikke andet end, at nu kan han efterplapre endnu nogle af bortforklaringerne og afledningsmanøvrerne fra Realclimate (Gavin), Hadcru, Joe Romm, Tim Lambert eller andre af “the usual suspects” i CAGW-propagandamaskinen.

  Bugge: “Så vidt jeg nu kan se, er det netop disse få gamle og fejlbehæftede datasæt, der er smidt ud”

  Så vidt Bugge kan se er ikke længere end til den næste vildledning fra vennerne. Nej, Bugge, det er ikke bare nogle få gamle datasæt, der er smidt ud. Og givet de mails som nu har cirkuleret i temmelig lang tid, skal man have skyklapperne helt inde over øjnene for at kunne tro Phil Jones og Co’s svar. Men Bugge leder ikke længere, selvom enhver person, der ikke har “outsourced his marbles” i lyset ad de offentliggjorte mail må rynke på næsen og tænke: Kan det nu også passe?

  Det man skal forstå, at data for et overfladetemperaturprodukt som Hadcru eller Giss ikke bare er rå temperaturmålinger og koden, der justerer og sammenlægger temperaturdata til det samlede produkt. Data inkluderer også de såkaldte metadata. Oplysninger om præcis hvilke målestationer, der indgik i produktet på et givent tidspunkt, om flere stationers målinger er sat sammen for en given lokation og den slags.

  Ved man ikke det, er de data væk, så kan det højtprofilerede Hadcru-produkt (som er brugt i de fleste klimavidenskabelige artikler) ganske enkelt ikke repliceres for den periode (altså perioden før 1980’erne). Som JR siger ovenfor – produktet er uvidenskabeligt. Vi kan vælge at tro Phil Jones på hans ord eller ej. Men det er ikke videnskab.

  Det er også dette, som man skal forstå af det følgende svar på en FOI-forespørgsel, som sagen om de manglende data udspringer af (uddrag):

  “We cannot produce a simple list with this format and with the information you described in your note of 14 April. Firstly, we do not have a list consisting solely of the sites we currently use. Our list is larger, as it includes data not used due to incomplete reference periods, for example. Additionally, even if we were able to create such a list we would not be able to link the sites with sources of data. The station database has evolved over time and the Climate Research Unit was not able to keep multiple versions of it as stations were added, amended and deleted. This was a consequence of a lack of data storage in the 1980s and early 1990s compared to what we have at our disposal currently. It is also likely that quite a few stations consist of a mixture of sources”

  Det er nok også det, som man skal forstå ved ordet “mainly” i en mail som denne fra Phil Jones til en kollega:
  “I also told him [Courtillot] where he can get station data at NCDC and GISS (as I took a decision ages ago not to release our station data, mainly because of McIntyre).” Det er selvfølgelig en flov omgang, at skulle indrømme, at man har mistet data, der er nødvendige for replikation af Hadcru-produktet.

  Jeg vil gerne kraftigt anbefale Willis Eschenbachs gennemgang af hele FOI-sagen(se link nederst), som er en gammel sag, der starter med yderst høflige forespørgsler til Phil Jones helt tilbage i 2004, og sagen inkluderer også den afslørende mail fra Phil Jones til Warwick Hughes:

  “..Even if WMO agrees, I will still not pass on the data. We have 25 or so years invested in the work. Why should I make the data available to you, when your aim is to try and find something wrong with it. …
  Cheers Phil”

  Det mest afslørende ved hele den historie er, synes jeg, at Phil Jones allerede ved de allerførste, høflige forespørgsler inden der overhovedet er sendt en eneste FOI, skriver e-mails med kollegaerne om, hvad de skal gøre for at undgå at udlevere koder og data. Det fremgår klart af de lækkede filer.

  Det virkelig interessante ved Willis E’s gennemgang er, at han har mulighed for, at sætte den ydre handling (FOI-forspørgsler, McItyres forespørgsler om review-kommentarer, Climateaudit posteringer etc) sammen med nogle af de allerede citerede lækkede E-mails, så disse mails fremstår i et langt klarere lys end før. Lad mig give et eksempel:

  Jones to Bradley and Amman, 5/9/08 (1210341221):

  Mike, Ray, Caspar,

  A couple of things – don’t pass on either.

  2. You can delete this attachment if you want. Keep this quiet also, but this is the person [DAVID HOLLAND – Willis] who is putting in FOI requests for all emails Keith and Tim have written and received re Ch 6 of AR4. We think we’ve found a way around this.

  [Willis E]: Finding ways around FOI requests seems to be a popular sport. This is in reference to Steve trying to get the review comments to Chapter 6 of the UN IPCC Fourth Assessment Report.

  Next, here’s the brilliant way that they found around the FOIA, a bombshell of an idea, Jones to Michael Mann, 29 May 2008 (1212063122):

  Mike,

  Can you delete any emails you may have had with Keith re AR4? Keith will do likewise. He’s not in at the moment – minor family crisis.

  Can you also email Gene and get him to do the same? I don’t have his new email address.

  We will be getting Caspar to do likewise.

  Cheers
  Phil

  Hadcru kan ikke repliceres (ifølge Jones selv) og man må derfor sige, at det videnskabeligt set er lige til affaldsbøtten. Dur ikke. Tom Karls NCDC har vi heller ikke koder for. James Hansens Giss har vi koder for; men dette produkt, ved vi, har andre store problemer. For eksempel deres UHI-justeringer for især stationer udenfor USA er helt til grin – læs stensikkert forkerte.
  For USA, 2% af den samlede landmasse, er UHI-justeringerne nogenlunde plausible, og her var 1934 det varmeste år hidtil ifølge GISS. Men for eksempel NCDC-produktet, der ikke justerer for UHI, har et helt andet resultat. Tankevækkende. Fejlene i resten af verden skyldes nok både fejl i koden og, at der ganske enkelt ikke er landlige “rural” stationer nok at tage af. Udenfor USA er de fleste stationer enten i byer eller de “landlige” i lufthavne. De “landlige” er altså placeret i områder med en masse dejlig varmeabsorberende asfalt og beton omkring. Der er andre problemer, se for eksempel Climate Audit eller Vjones eller – nå, ja, Phil Jones himself peger på et par af problemerne her: http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2009/11/giss_is_inferior.png

  Willis Eschenbachs oprørende gennemgang af FOI-sagen i sammenhæng med de lækkede mails:
  http://wattsupwiththat.com/?s=willis+eschenbach

  Svar

Leave a Reply to Hans Henrik HansenCancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.