Spændende læsning i 2009, nummer 2

I vores korte januarserie om ’spændende læsning i 2009’ var første bud Niclas Berggren og Mikael Elinders studie af sammenhængen mellem økonomisk vækst og tolerance. Andet bud er også fra en kollega, der samtidig er en personlig ven.

Niklas Potrafke, der pt. er ved universitetet i Konstanz, har specialiseret sig i spørgsmålet om, hvornår og på hvilke områder, politisk-ideologiske forskelle stadig betyder noget. Hans PhD-afhandling fra 2008 viste bl.a., at dag-til-dag politik ikke længere udviser de store ideologiske forskelle, men er det også sandt for staters holdninger i international politik? Svaret på dét spørgsmål gav Potrafke i en artikel i tidsskriftet Review of International Organizations.

Hans omhyggelige empiriske undersøgelse af, hvordan 21 OECD-lande stemte i alle afstemninger i FN mellem 1984 og 2005 viser, at det ikke bare er staters strategiske og historiske hensyn og alliancer, der bestemmer, hvordan de stemmer, men også deres regeringers politiske farve. I 52 % af alle afstemninger stemte gennemsnitslandet sammen med USA. Potrafkes resultater viser dog også, at under de republikanske præsidenter i perioden – Reagan og de to Bush’er – men ikke under Clinton, påvirkede ideologi hvordan OECD-lande stemte. Hvis landet fik en moderat højreorienteret regering i stedet for en moderat venstreorienteret, var det cirka 3 % mere tilbøjeligt til at stemme sammen med USA, alt andet lige!

Er det en lille forskel? Egentlig ikke, for det gælder det gennemsnitlige lande i OECD. Med blot et par lande, der skifter regering, kan stemmevægten i FN derfor sagtens skifte for USA’s vedkommende. Studiet rejser også andre spørgsmål. For eksempel viser resultaterne i en vis grad, at Clinton-regeringerne fandt en slags uideologisk, international balance, men gælder det også for den langt mere ideologiske Obama? Og hvis man finder evidens for klart ideologisk stillingtagen i FN, hvad så med EU, WTO eller IMF? Potrafkes studie viser vej mod en ny serie empiriske undersøgelser af, hvad ideologi egentlig betyder for faktisk politik.

1 thought on “Spændende læsning i 2009, nummer 2

 1. trane

  Hej Christian

  Hvad mener du med at Obama er “langt mere ideologisk”?

  I hvilken retning, på hvilke dimensioner er det?

  Han synes mig at være mere højreorienteret end Clinton, men det virker ikke som om det er din mening. Bemærk iøvrigt, at fx Brink Lindsey fra Cato har støttet Obama: http://en.wikipedia.org/wiki/Obamacon

  Svar

Leave a Reply to trane Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.