I regn og slud…

Vi konstaterede tilbage i juli, at Post Danmark handler i strid med dansk postlovgivning, når virksomheden nægter at levere post til Restaurant Vejlegården. Morgenavisen Jyllands-Posten behandler i dag historien og har i den anledning bedt Claus Haagen Jensen om at konstatere det selvsamme.

Det hænger sådan sammen, at Transportministeren har udpeget Post Danmark A/S til at være ”den befordringspligtige postvirksomhed” i Danmark og dét betyder, at Post Danmark A/S har pligt til bl.a. at omdele breve seks dage om ugen – også til Restaurant Vejlegården i Vejle. Befordringspligten er klart og tydeligt beskrevet i Postlovens § 14

I Post Danmarks A/S’ egne forretningsbetingelser står det i øvrigt i pkt. 1.8:

Post Danmark er berettiget til i særlige tilfælde, hvor forhold hos modtageren besværliggør omdeling, eller hvor omdeling er forbundet med fysisk eller psykisk risiko, at undlade omdeling af breve, for eksempel på grund af løsgående bidske hunde på adressen, manglende snerydning/grusning, chikanøs eller i øvrigt krænkende/truende adfærd.

De pågældende situationer er selvsagt ikke til stede in casu. Jyllands-Posten viderebringer to forskellige begrundelser for, hvorfor det skulle være i orden, at nægte postomdeling:

 1. Post Danmark A/S mener, at den befordringspligt, som lovgiver har vedtaget og H.M. Dronningen stadfæstet kan fraviges, når ”aftaleforholdet” mellem DI og LO tilsiger det.
 2. Trafikstyrelsen, der fører tilsyns med Post Danmark A/S’ overholdelse af Postloven, mener, at der er tale om force majeure – eller det, som man på engelsk kan kalde an act of God.

Begrundelsen fra Post Danmark A/S er selvsagt noget sludder og vrøvl.

Trafikstyrelsen er måske på rette spor: Forstyrrelser i postomdelingen kan være undskyldelige under henvisning til et konkret tilfælde af force majeure; men force majeure kræver normalt, at den situation, der henvises til, er opstået uforudsigeligt og har medført, at en given handling, så længe situationen består, umuligt kan udføres. Hvis dén definition får en til at tænke på væbnet oprør, krig, terrorbombede områder, ildebrand, naturkatastrofer, blokader og statslige forbud og beslaglæggelser, har man et nogenlunde godt billede af, hvad force majeure er for en størrelse. Vejrlig er normalt ikke force majeure. Så hvad med faglige konflikter?

En strejke (eller en lockout for den sags skyld) kan efter omstændighederne få karakter af force majeure. Dertil kræves, at konflikten er omfattende, f.eks., at det er tale om en generalstrejke. Hér er der imidlertid ikke engang tale om en strejke. Der er tværtimod tale om en ”konflikt”, som medarbejdede hos Post Danmark A/S har indledt i sympati med de i øvrigt ikke-eksisterende 3F-medlemmer på Restaurant Vejlegården. Så ingen force majeure her.

Således står vi tilbage med en postvirksomhed der mener et, alt imens den kæmper for at overleve i en til stadighed mere digital verden; et statsligt tilsyn der mener noget andet (og som i øvrigt har sig lidt af et hjemmelsproblem!) og så en restauratør, der nok har bedt sine leverandører om fremover at sende faktura pr. e-mail (hvis de da ikke allerede gjorde det i forvejen).

3 thoughts on “I regn og slud…

 1. Martin d'Andrade

  Siden Post Danmark nu har taget sig betalt i form af frimærker for at levere post ud til Restaurant Vejlegården, men ikke har leveret den ydelse, de er blevet betalt for, så må det vel være ret og rimeligt, at Post Danmark udbetaler en sum svarende til den pålydende værdi på de breve, der skulle have været leveret til Restaurant Vejlegården.

  Denne sum kan de så meget passende udbetale til restauratøren, der ikke har modtaget sin post.

  Svar
 2. Pingback: Bananrepublikken Danmark? — Magt og Marked

 3. Claus Jensen

  @Kurrild et al.

  Man ser som kendt sig selv som frihedskæmper i det små (i forhold til Friedman) her på stedet, så hvorfor benytter man ikke lidt af den adgang man har til medierne til at slå et slag for Bradley Manning, som ikke længe vil blive justitsmyrdet i bananrepublikken USA.

  En sag der er uendeligt meget vigtigere en PostDanmarks unoder, en whistleblower-sag, der vil komme til at forme den første halvdel af dette åhundrede, så hvorfor ikke gribe chancen til at vise, at man kke er lige så hyklerisk som Obama-demokraterne er det omkring Guantanamo og Obamas kill-list?

  Vi er vel alle for First Amendment og ikke bare pundits?

  Fra Mannings venner på Firedog Lake:

  Bradley Manning will be back in Ft. Meade on August 27th – the same week as the Republican National Convention in Florida.

  We know that media coverage is key to preventing the government from convicting manning in secret, but unless we act now, any courtroom revelations at this next hearing could be completely drowned-out by the media circus that will surround the RNC at the same time.

  There are only a handful of hearings left before Bradley’s court martial – and we must make sure the media are there to cover all of them. Can you send letters to your local media asking them to provide coverage of Bradley Manning’s next pre-trial hearing.

  Write your local paper and ask them to cover Bradley Manning’s next pre-trial hearing August 27 – 31.

  OR – if you’ve noticed increased coverage in your local papers, write a thank-you note and encourage them to keep up the good work.

  We’ve already written more than 27,000 letters to papers across the country demanding they cover the ongoing Bradley Manning trial – and our efforts are making a difference.

  The Seattle Stranger even sent a reporter all the way to Ft. Meade for Manning’s last motion hearing, and our letters to the editor are getting published in locals like Wisconsin’s Beloit Daily News.1 And last week more than 9,000 activists added their names to our FOIA request for the judge’s decisions in this case – you can track the progress of that request here.

  But the media has a short attention span – and we know that if we don’t take major action again they will ignore this important hearing to focus completely on the RNC in Tampa. We must redouble our efforts and make sure Manning’s hearing is properly covered.

  Write your local paper and ask them to cover Bradley Manning’s next pre-trial hearing August 27 – 31.

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.