Det er ikke ovre, før vi har flokimmunitet

Figuren nedenfor viser ét land, der har været ekstremt meget i fokus pga. sin “dårlige” håndtering af COVID-19 (Sverige), sammenlignet med en række lande, som mange mener klarede sig relativt “godt” i foråret.

Hvad pokker havde svenskerne gang i, tænker man, når man ser figuren. Hvorfor kastede de sig i døden på den måde?

Men se så figuren herunder. Den viser samme lande, men i stedet for at stoppe ved 30. september, kører den hele vejen frem til 14. december (de nyeste data mens dette skrives).

Pludselige ser man Sverige i et andet lys. De er på ganske kort tid blevet overhalet af en række lande, som ellers ”klarede sig godt”.

Hvad fortæller de to figurer os?

Vi undervurderer let, hvor mange ubekendte, der er. Jeg tror først og fremmest, at de fortæller os, at der er utroligt mange ting, vi ikke ved. Mange SoMe-krigere elsker at fortælle anekdoter om, hvordan land X, Y og Z har klaret sig godt fordi ”A, B og C”. Men fakta er, at vi ved meget lidt om, hvorfor nogle lande blev hårdt ramt i foråret, mens andre slap nogenlunde helskindet igennem. Intet tyder på, at det var nedlukningerne, der gjorde forskellen (se mit litteraturstudie her). Jeg har selv peget på mange sårbare ældre i Sverige som én (af flere) bidragende faktorer. Men stop med at fortælle anekdoter og tro, at vi kan lære fra dem, for pokker!

Det er ikke ovre, før vi er immune. COVID-19er spredt over hele kloden. Og så længe et land ikke har opnået flokimmunitet (gennem smitte eller vaccine), vil smitten sprede sig igen, så snart befolkningen slækker på afstand osv. Danmark, Finland og Norge ligger stadig meget lavt ift. Sverige, men vi skal absolut ikke vide os sikre. Det kan hurtigt gå galt. Alt andet lige er svenskerne (lidt?) bedre stillet end os, fordi flere svenskere er immune. Og vaccinen kommer efter alt at dømme ikke ud til nok borgere denne vinter til for alvor at gøre en forskel (men prioriteres den rigtigt – fx ved at lade borgerne handle med rettighederne til at blive vaccineret – kan den forhåbentlig tage toppen af dødsfaldene).

Et åbent spørgsmål er, om Norge, Finland og Danmark kan fortsætte med at ligge relativt lavt ift. andre lande. Jeg vil gerne tro, at teststrategien gør en forskel, for Danmark tester uset mange i et internationalt perspektiv. Men Norge og Finland … og Sverige … tester kun ca. ¼ så mange (og de tre lande tester ca. lige meget). Så det er næppe forklaringen. Igen er konklusionen nok, at vi ikke ved, hvorfor der er forskelle og ligheder.

Jeg har igennem stort set hele forløbet været meget kritisk overfor regeringens tilgang til pandemien. Igen og igen er jeg blevet spurgt, hvordan jeg vil forklare Sverige, Italien, Belgien osv. Og hvad jeg selv ville have gjort.

Måske er det bedste og mest korrekte svar – som mange flere burde benytte sig af – ganske enkelt: ”Jeg ved det ikke.”

Og så længe man som magthaver ikke ved, hvordan man gør folks liv bedre, er det bedste nok at lade folk vælge for sig selv.

6 thoughts on “Det er ikke ovre, før vi har flokimmunitet

 1. Kurt Dejgaard

  Der er eet fællestræk mellem Danmark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Canada o.s.v. under Covid-19 epidemien:
  De har alle institutionaliserede sundhedsfaglige ekspertudvalg. Og regeringerne i bemeldte lande har med få undtagelser ageret som deres ekspertudvalg har anbefalet.
  Det er hverken vores eller politikeres opgave at være sundhedsfaglige eksperter.
  Det skal ikke afholde os (eller regeringen) fra at have en mening om hvad der sker eller måden det sker på. (Man skal f.eks. ikke forvente at sundhedsfaglige eksperter har øje for alle samfundsøkonomiske aspekter af deres anbefalinger. Og de kan være nok så valide).
  Men vil man tale fagkundskaben imod, må man forvente at der kræves argumenter på bordet for hvorfor.
  Dem, har vi set nogen (få) af, fra tid til anden.
  Men ultimativt forbliver:
  Det er en regerings opgave at lede. Om den gør det godt eller skidt, bliver vælgernes opgave at bedømme.
  En faktor blandt mange i den dom bliver givetvis om regeringen fulgte de sundhedsfaglige vurderinger og anbefalinger som den fik. En anden og ikke mindre vigtig faktor bliver om/hvordan den vægtede hensynet til landets økonomiske ve og vel, i samme anledning.

  Jonas Herby (citat):
  “Og så længe man som magthaver ikke ved, hvordan man gør folks liv bedre, er det bedste nok at lade folk vælge for sig selv.”

  Kommentar:
  Nej.
  Også for liberale (eksemplificeret af John Locke) gælder at der må eksistere et lederskab så alt ikke ender i blindt at følge selvinteresser på andres bekostning.
  Det gælder ikke kun, men især, under de givne omstændigheder med en global pandemi.

  “Men must be governed. Often, not wisely, I will grant you. But governed, non the less”
  (Captain Jack Aubrey, “Master and Commander”)

  Svar
  1. Jonas Herby

   Så vidt jeg husker, så udmærkede den danske regering sig ved IKKE at følge de sundhedsfaglige råd. Det var ikke SSI og SST, der ønskede en nedlukning – det var regeringen.

   Ift. Locke, så er jeg sådan set enig. Men det kræver jo, at man ved, hvad man skal gøre. Du kan ikke bare hive i et tilfældigt håndtag under en pandemi, fordi du må gøre noget. Du er nødt til at forholde dig til, 1) om det virker ift. det, man vil opnår, og 2) om eventuelle gevinster står mål med omkostningerne/generne.

   Svar
   1. Kurt Dejgaard

    Jonas, det er korrekt at regeringen anfangsvis agerede imod anbefalinger fra SST og SSI.
    Det er ikke i sig selv kritisk, for så vidt som SST og SSI siden ændrede mening.
    Men det bliver kritisk i det efterfølgende.

    Kalder vi den tvist for punkt 1, skal den nemlig ses i sammenhæng med de følgende 2 punkter

    Punkt 2:
    SSTs og SSI ageren, efterfølgende, rejser tvivl om hvorvidt SST og SSI reelt siden har ageret uafhængigt af regeringen.
    Eksempel: Under forhandlingerne om genåbningen i maj/juni var det tydeligt at SSI var stærkt selektive i sine opdateringer (og nogen gange, mangel på opdateringer) og altid til fordel for regeringen og altid imod oppositionens interesser.

    Jeg har skrevet op det, her: https://180grader.dk/sektioner/kronikker/debat/artikel/tilliden-til-statens-serum-institut-bor-vere-helt-vek . (Hæng dig ikke i tallene. Jeg regnede smittetryk på en anden måde en SSI. Men det er uvæsentligt. Det væsentlige er tidspunkterne for opdatering af selektivt dårlige prognoser og manglen på opdateringer når situationen pegede i den modsatte retning, under hele forhandlingsforløbet).

    Punkt 3:
    Regeringen bruger i bekymrende grad at opdatere befolkningen via Facebook og Twitter og forbigår systematisk journalistiske medier. Dermed undgår den (og undgår at skulle forholde sig til) kritiske spørgsmål.

    Man skal ikke bruge meget tid på at indse at de 3 kritikpunkter ikke er uafhængige, men tværtimod koblede og peger i retning af en bagvedliggende strategi og modus operandi.

    Og DEN er skræmmende. For den handler om egenrådig magtfuldkommenhed, koblet med en probat mængde arrogance.

    Svar
 2. Henning Jensen

  Mennesket er en del af naturen, og deltager af samme årsag i ”alles kamp mod alle”. Og det at netop menneskelegemets egen evne har være særdeles god til selv at bekæmpe de ”sygdomme”, der forsøger at erobre en plads til sig selv, har givet specielt os, homo sapiens, muligheden for at overleve gennem de millioner af år vi har eksisteret.
  Vi skal allesammen have sådanne “sygdomme” for at kunne danne antistof, og komme videre som dem vi er, og gøre legemet klar til næste angreb. Og det kan selv socialister ikke ændre meget ved, uanset hvor højt de forsøger at hæve sig over naturen.

  Svar
 3. Peter Krogsten

  Der er jo heller ikke tal, der understøtter regeringens ageren, ikke engang SST’s og SSI’s egne. Den første del i foråret, opførte sig efter en helt normal EPI kurve, og vi har nu et lille
  ‘efterskælv’ efter sommerens og efterårets varme perioder. Det er også værd at bemærke, at 1/9 holdt SST op med at vise kurven over procent smittede fundet ved test, da den viste sig at ligge stabilt omkring 2%, og andre tal der ikke underbyggede den officielle fortælling blev også fjernet. Det er fuldt fortjent at tilliden til offentlige myndigheder styrtdykker, og det er et alvorligt demokratisk problem ingen åbenbart ser. Derfor er det også lidt underligt, at ingen stiller spørgsmål om de nye lyntest, der viser 4-6% smittede, virker. Det er også helt usynligt i danske medier, at der er rejst alvorlig underbygget tvivl om PCR testens egnethed, med rapporteret op mod 90% falske positive. Og så er der jo hele affæren omkring aflivningen af raske mink.

  Svar

Leave a Reply to Jonas HerbyCancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.