Hvor effektive er vaccinerne?

På tværs af den vestlige verden behandler politikere og medier udbredelsen af vacciner som den eneste politik mod den ny coronavirus. Præsident Biden har forsøgt at dekretere, at alle ansatte i staten og virksomheder med over 100 medarbejdere skal vaccineres, og Johnson-regeringen i London forsøger at få alt personale i NHS tvangsvaccineret. Det er derfor ekstremt vigtigt at få konkret information om, hvorvidt vaccinerne leverer den beskyttelse som man er blevet lovet.

Den information kan man blandt andet få fra et nyt svensk studie, der er i pre-print og den glimrende Sebastian Rushworth omtalte forleden. Studiet, der er registerbaseret og omfatter knap 1.7 millioner borgere, undersøger de tre vacciner, Moderna, Pfizer, and AstraZeneca, der primært er blevet brugt i Sverige. Det bekymrende er, at studiet viser hvor hurtigt vaccineeffekten forsvinder. Resultaterne af at følge de 1,7 millioner svenskere viser, at den meste effektive vaccine – Moderne – efter 4-6 måneder kun giver 71 % reduktion i symptomatisk smitterisiko, Pfizer giver 47%, mens hele effekten af at få AstraZenecas vaccine er væk før der er gået et halvt år. Efter ni måneder gælder det samme for Pfizer-vaccinen, mens forskerne ikke kan give en vurdering af Moderna. De konkluderer dog, at der ser ud til at være en lineær reduktion af effekten for vaccinerne, så også Moderna holder op med at give beskyttelse.

Når de svenske forskere fokuserer på de relativt ældre, og dermed den eneste gruppe i samfundet som har en reel risiko ved at blive smittet med Sars-Cov-2, er resultaterne endda værre. For de tre vacciner som helhed falder effekten til 50 % efter 2-5 måneder, og efter et halvt år giver de ingen beskyttelse. Selv for de 50-64-årige er al effekt væk efter 4-6 måneder. Bundlinjen er ganske klar, selvom det ikke er det forskerne skriver: Vaccinerne er langt fra så effektive, som man først blev lovet, og som politikere bliver ved med at påstå.

Det samme billede får man fra et andet nyt studie, der blev udgivet i European Journal of Epidemiology for godt en måned siden, og som sætter også et stort spørgsmålstegn ved vaccinerne. Med data på tværs af 68 lande og 2947 amerikanske counties, undersøger S.V. Subramanian og Akhil Kumar, i hvilken grad udbredelsen af vaccinerne har bremset udbredelsen af virussen. Hele grundlaget for de enorme investeringer i vacciner til alle, og i særlig grad til kravene om vaccinepas osv., er at vaccination kan bremse smittespredningen i samfundet. Problemet er, at Subramanian og Kumar finder, at smitteudbredelse slet ikke er korreleret med udbredelsen af vacciner. Hæver man sig op på samfundsplan er effekterne af vaccination således så små, at man ikke kan se dem med endda omhyggelig statistik. Det indebærer, at massevaccination således er irrelevant som strategi for at redde nogen.

Et nyt studie af Peter Kamp Busk, Thomas Birk Kristiansen og Allan Engsig-Karup trækker også tæppet væk under det andet ben af den danske viruspolitik. Studiet undersøger, i hvilken grad den danske teststrategi har påvirket hvor mange der testede positivt. De tre finder, at om noget var der større smitteudbredelse mens der blev testet mest intensivt. Med andre ord er der ingen evidens for, at den danske massetestning har haft nogen som helst effekt på smitteudbredelsen. Bundlinjen i disse studier er, ligesom den nye litteratur om nedlukninger som bl.a. Douglas Allen har opsummeret, at praktisk taget alt som vestlige regeringer har gjort siden marts sidste år har været nyttesløst. I bedste fald har det kostet uanede ressourcer – i Danmark er regningen i omegnen af 500 milliarder kroner – men der er mange indikationer på, at nedlukningerne kan ende med at slå flere folk ihjel. Som vi dokumenterede forleden, har der været markant overdødelighed i Danmark siden juni, som ikke har med virussen at gøre. Der tales også meget i de britiske medier om de 75000 flere briter i forhold til tidligere år, der er døde i deres hjem i år. Vil man ’følge videnskaben’, burde man stoppe sundhedsteatret nu.

21 thoughts on “Hvor effektive er vaccinerne?

 1. Thomas Christensen

  “der [var] større smitteudbredelse mens der blev testet mest intensivt”. Det kan forklares ganske simpelt med falske positive, der stiger proportionalt med antallet af test: Større mulighed for sjusk/fejl/uuddannet personale m.v.

  Svar
 2. Henning Jensen

  En god og meget relevant artikel. Tak.

  Der har under “epidemien” manglet korrekte tal og grafer der illustrerer beslutningstagernes underlige og nærmest uforståelige tiltag mod sygdommen og sygdomsforløbet.
  Coronaen er nærmest blevet ophøjet til en religion af magthaverne. Til noget overnaturligt der ikke kan, og især ikke skal, sættes tal på, men som noget helligt landets borgere umælende blindt skal tilbede.
  For at understrege denne nye religions alvor træder bevægelsens ypperstepræster meget ofte frem ”på skærmen”, og dér messer alle nye forbud og pålæg op, som vi alle skal tro på og følge, medmindre vi vil stødes ud i evig fortabelse og tilintetgørelse.

  Men trods den nu igen begyndende nedlukning af samfundet, så fornemmer jeg en stigende “afslappethed” omkring mig. Flere og flere er begyndt at tvivle på “de frelste og helliges” evindelige trusler mod befolkningen, og man kan da heller ikke i en uendelighed blive ved med at råbe “ulven kommer”, – i særdeleshed ikke hvis dyret udebliver.

  Svar
 3. Uffe

  Tak, Christian. Tak for at du taler strategien imod og lægger gode undersøgelser bag dine argumenter. Gid regeringen ville lytte til dig.

  Svar
  1. kjeldflarup

   Det er da gefundenes fressen for en statsminister der skal til at genvinde sin popularitet. Nu kan hun jo lukke landet ned igen og redde vores liv en gang mere.

   Svar
 4. Oluf Johnsson

  1) En lille men ikke uvæsentlig korrektion, Hr. Bjørnskov: Det er IKKE en Pfizer-vaccine.Pfizer har to hovedroller i den; a. Tilføre nødvendige finansiering, 2) åbne for det amerikaske marked! BioNtec, nu med administrativt hovedkvarter i Mainz, har overtaget den centrale del af Behring Werke, i Marburg, som Hoechst AG (dengang Meister Luzeus & Brünning) indgik med finansiereing ligesom nu Pfizer, da Emil von Behring fra det forskningstunge Charité Krankenhaus i Berlin omkring 1915-20 skulle opbygge en masseproduktion af Calmette vacciner (med serum fra staldenes 500 heste!) med flere og antidoter mod difteritis, tetanus med flere. Har, da jeg arbejdede i Hoechst AG, Frankfurt am Main også haft min gang i Behring Werke i Marburg – meget interessant sted, der har en ekspertise som ingen andre har.

  2) De objektive data, som Steen Brostrøm nævnte i pressemødet, fortæller, at ingen anden vaccine kan opvise en dækningsgrad som BioNtec’s. Men det er for os her en ny virus, fordi man stoppede udviklingen af en SARS-vaccine, da den gik uden om os her – og så solgte biksen til et Thailandsk firma, ejet af en saudiarabisk / wahabistisk ørkensheijk for en slik!. Han har tilbudt Danamark at købe helt eller delvist vaccineproduktionene tilbage, som han angiveligt har investeret 4 mia DKK i. Meget tyder på, at havde SSI (Statens Serum Institut) færdiggjort den SARS vaccine havde vi haft en helt enestående mulighed idag, idet SARS (og MERS) er af Cononafamilien! Derfor er der idag meget, vi først nu lærer, blandt andet, at immunitetens virkningsvarighed lige nu er godt et halvt år, derfor behovet for revaccination af risikogrupperne i det mindste. Meget tyder dog på, at det er en dårlig strategi at vaccinere børn og helt unge (jvnfør den nye vaccinationslov af 2006), idet de ikke bliver sye, eller kun let i kort tid. Dermed opbygger de en naturlig immunitet, der ar betydeligt bedre end den per injektion tilførte. Vi andre skal nok belave os på en årlig revaccination som med influenzaen! Se professor (SDU) Christine Stabell Benns atikler herom.

  Hvem ved i øvrigt, hvor mange coronavirus, der gennem årene er indgået i årenes influenzevacciner – uden at det har skabt dette postyr? Det har flere gange været fremført, at Coronafamilen har været kendt og beskrevet siden 1920 (?), men jeg har ikke kunnet finde tilabge til referencerne.

  3) Nedlukning med videre: Ja, hvad kan denne regering ikke finde på, for at forsøge genoplivning af egen fortræffelighed? Det er indisjutabelt, at nedlukning ingen effekt har. Det er lige så evident, at jo flere test jo flere falsk positive! De vaccinerede, der bliver syge, bliver kun lettere syge. Dettte billede vil svinde nid med fornyet vaccination. Dem, der IKKE er blevet vaccineret endnu er et stort problem. Blot få procent flere vaccinerede, så ville vi ikke se sygdommen mere. Dem, der ikke vil vaccineres, påtager sig i “deres personlige friheds navn” et tungt ansvar over for alle andre! – MEN det største problem er og bliver de byområder med stor koncentration af indvandrere fra Nær- og fjernøsten, hvoraf genske mange efter mange år aldrig har lært dansk og levet i indelukkede ghettoer. Hvad skal man gøre med dem? For det er her i disse kulturkredse, at smitten eksploderer fra! – Like it or not! Alle ved det, men ingen siger det! – Hvordan får vi tecklet dette problem? “Gute Hoffnungen und Überheblichkeit sind die Eltern des Zusammenbruchs!” – Jeg siger IKKE, at vi skal gøre som i Wouhan i starten, hvor de inficerede blev isoleret i husene og vinduer og døre svejset til. De modtog selvfølgelig alle fornødenheder udefra, men komi først ud, når de var smittefri! – Quescon faire?

  Svar
 5. Ib Skaale Christoffersen

  Der er idag precis lige så mange danskere på intensiv, nu hvor 88% af danskere over 12 år er vaccineret, som der var for precis et år siden hvor 0% af danskere over 12 år var vaccineret.

  Svar
  1. Søren

   Men vi har også en anden variant nu end for et år siden med R0 på 5 mod R0 på 2 dengang og formentlig også mere sygdomsfremkaldende

   Svar
 6. Jesper Springer

  Det ser ud til, at det er børn og unge, og de vaccinerede der lige nu går rundt og smitter hinanden og de ikke vaccinerede.
  Man havde en tro på, at var man vaccineret så var det det samme som at være immun. Hvilket har vist sig ikke at være rigtig.
  Vaccinen er virkningsløs omend der er små indikationer på at dæmper sygdomsforløbet på den inficeret – men det er jo en udvikling der allerede er i gang så vaccine effekten må vel betegnes som ikke eksisterende.
  Dem der statistisk bliver hårdest ramt er ældre og eller svækkede, enten aldersmæssigt eller med en primær sygehistorie debuterende og ikke deputerende.
  Det bedste argument for at blive vaccineret er fortsat man ikke kender langtidseffekten efter et Covid sygdomsforløb, noget man i øvrigt heller ikke ved med vaccinerne, dog er det påvist at vaccinen kan give en hel del bivirkninger og i nogle tilfælder ganske alvorlige og det på sunde mennesker som ikke har nogen kendte eller ukendte sygdomsforløb og nu alså heller ikke nogen vaccine effekt.

  Svar
 7. Kurt Dejgaard

  Citat:
  “Når de svenske forskere fokuserer på de relativt ældre, og dermed den eneste gruppe i samfundet som har en reel risiko ved at blive smittet med Sars-Cov-2 […]”

  Kommentar:
  Say, what???
  Det var dog en mildest talt meningsforstyrret påstand.

  Citat:
  “Hele grundlaget for de enorme investeringer i vacciner til alle, og i særlig grad til kravene om vaccinepas osv., er at vaccination kan bremse smittespredningen i samfundet.”

  Kommentar:
  Nej!
  Grundlaget for investeringer i vacciner er at holde antallet af hospitalsindlæggelser (herunder især de resourcekrævende intensiv-indlæggelser) og dødsfald nede.
  Har vi allerede glemt det?

  Svar
  1. Christian Bjørnskov

   Det har været kendt siden foråret sidste år, at Sars-Cov-2 har en stejl aldersgradient. Man skal over en alder på 50 for at den generelle risiko for at dø er højere end for influenza. Og hvis man iøvrigt er i rimelig helbredstilstand, skal man et godt stykke over.
   Derudover er den officielle begrundelse for at udbrede vaccinerne, at man dermed forhindrer smitte. Det var kun de allerførste uger i 2020, at begrundelsen for_nedlukning_var at beskytte hospitalsvæsenet mod overbelastning. Den begrundelse var reelt væk per maj 2020, og afløst først af en begrundelse for at beskytte de mest udsatte mod død, og efterfølgende at beskytte folk mod smitte.

   Svar
   1. Kurt Dejgaard

    Der er ingen der betvivler at alder er en afgørende faktor m.h.t. hvem der bliver alvorligt syge eller dør af Covid.
    Men det er ikke det du skriver. Du skriver at kun ældre som risikerer at SMITTES med Covid.
    Og det er noget sludder.

    Citat:
    “Det var kun de allerførste uger i 2020, at begrundelsen for_nedlukning_var at beskytte hospitalsvæsenet mod overbelastning. Den begrundelse var reelt væk per maj 2020”.

    Kommentar:
    Det er ikke korrekt.
    De daglige dødstal for Covid oversteg i december 2020 tallene for samme in begyndelsen af udbruddet i marts/april 2020

    Se f.eks. tallene for daglige Covid dødsfald, her:
    https://www.worldometers.info/coronavirus/country/denmark/

    Ergo var der rigeligt med grund til at genindføre restriktioner hen imod slutningen af 2020. Situationen var faktisk værre i December 2020 end den var i foråret, samme år.
    Det var først da vaccinerne var godkendte og risikogrupper var vaccinerede (i 2021) at risikoen for ikke at overbebyrde hospitalsvæsnet ebbede ud.

    Det er en lille smule bekymrende at se den historierevisionisme der bedrives, her.

    Svar
    1. Christian Bjørnskov

     Jeg skriver ikke, at det kune er ældre der smittes, men at det kun er ældre og folk med anden komorbiditet, der har reel risiko. Med risiko mener jeg risiko for at blive syg og dø.
     Derudover skriver du, at der var grund til at genindføre restriktioner. Men den vurdering hviler på en tro på, at restriktionerne gør nogen forskel. Som vi har skrevet gentagne gange her på stedet, viser den nye evidens (ligesom de gamle erfaringer), at restriktionerne ikke gør nogen forskel. De har skabt en voldsom krise i folks mentale helbred, men har ikke påvirket virussen på nogen synlig måde.

     Svar
     1. Kurt Dejgaard

      Citat:
      “Som vi har skrevet gentagne gange her på stedet, viser den nye evidens (ligesom de gamle erfaringer), at restriktionerne ikke gør nogen forskel.”

      Kommentar:
      Det er der ingen der har fremlagt kausal evidens for. End ikke Jonas Herby. I hans literaturstudie måtte han endda fjerne bidrag fra nogen af dem (f.eks. maske-tvang) for at minimere indgrebs betydning. For i hans referencer blev de, sammen med andre faktorer så som mobilitets-begrænsninger, tilskrevet en ganske betydelig effekt.
      Faktum er da osse at smittekurverne i DK in 2020 meget klart fulgte nedlukninger og genåbninger med et forudsigeligt tidsefterslæb som sansynliggør den kausale sammenhæng:
      https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10159420729483373&set=pb.767788372.-2207520000..&type=3

      Svar
 8. Christiane Horn

  Tak Christian, for dit indlæg, som kort og klart sætter lys på noget af virkligheden vedr. hvad jeg personligt vil kalde for “Vaccine – Skandalen”. Det er næsten ikke til at forstå hvor stærkt hypnosen holder ved! Jeg blev ganske enkelt glad, savner flere der tør gå mod strømmen og hjælper demokratiet på benene. Mon ikke bogen, som udkom i dag hjælper til at forstå hvad der har været gang i igennem årtierne bag kulisserne for corona teatret vi oplever i dag: “Robert F. Kennedy, Jr.’s book — The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health — has launched today “

  Svar
 9. Pingback: Er der en hund begravet i skabet eller hvad er det der lugter? – Tu Ne Cede Malis

 10. Pingback: BLANDEDE BOLSJER – NewSpeek

 11. Samuel Siewers

  Dear Christian,

  I was casually checking your blog to see what you have been up to, and (with the help of DeepL) I was positively surprise to read your take on vaccines and lockdowns. I see the situation quite similarly, but in Germany it seems to get harder and harder to have any objective dscussion about the topic.

  All the best from Göttingen,
  Samuel

  Svar
  1. Christian Bjørnskov

   Dear Samuel
   Nice to hear from you! I’ve heard about the situation in Germany, which almost doesn’t look like a Western democracy anymore. If you’re into political economy, it’s interesting times.
   All the best from up North,
   Christian

   Svar

Leave a Reply to SørenCancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.