LA’s klimaplan er ikke omkostningseffektiv og øger skatte- og udgiftstryk

LA har fremlagt et klimapolitisk forslag. Her er mine umiddelbare kommentarer:

Forslaget hæver både skatte- og udgiftstrykket. Det skyldes, at man gør Svarrer-gruppens model 2 til en del af sit forslag. I modsætning til model 1 bruges merprovenuet fra en højere og bredere CO2-afgift ikke til at lette andre skatter, men til subsidier målrettet de mest energiintensive virksomheder (muligvis i strid med EU’s statsstøtteregler). Desuden indføres en afgift på biomasse, og der anvendes 3 mia.kr. årligt fra råderummet til at støtte udbygning af elnettet samt ydes statsstøtte til udenlandske drivhusgasreduktioner.

Forslaget indebærer ikke en ensartet pris på CO2-udledning og er ikke omkostningseffektivt. Det skyldes, at man ikke sænker energiafgifterne med mere end forhøjelsen af CO2-afgifterne. Samtidig er der kun halvt nedslag for udgifter til CO2-kvoter, mens subsidiet til de mest energiintensive virksomheder sænker deres effektive CO2-pris. Det er bl.a. varmekunderne, som betaler ekstra.

LA står for det hidtil største overbud med hensyn til klimamål. Man foreslår en reduktion på 100 pct. i 2030! Klimaloven – som bygger på udspil fra sidste valg fra Enhedslisten og Alternativet – indebærer en 70 pct.-reduktion. Radikale har foreslået at hæve det til op mod 80 pct., hvilket LA nu trumfer. Der er ingen god begrundelse ud over symbolpolitiske markeringer bag LAs arbitrære reduktionsmål. Allerede 70 pct.-målet vil blive vanskeligt at nå og kan blive meget dyrt. Svarrer-gruppen noterer selv, at det er forbundet med usikkerhed, om dens modeller når målet.

LA foreslår dog, at de sidste 30 pct. af reduktionen af 100 pct.-reduktionen skal findes i udlandet, hvor det er billigst. Konkret foreslår man imidlertid at øge de statslige subsidier til kinesiske kraftværker mv. for at sænke udledningerne. Det er ikke teknologineutralt, og det er højst usandsynligt, at det sænker de samlede udenlandske reduktioner. Man kunne derimod have opnået reduktioner i udlandet på en markedskonform måde med større sikkerhed for nettoreduktioner, hvis man kan havde foreslået at annullere C02-kvoter. LA anvender slet ikke kvotesystemet – endsige forholder sig til det overhovedet – men foretrækker planøkonomiske tiltag. LA afstår også fra at anvende udenlandske reduktioner fsv. angår 70 pct.-målet, hvor man i stedet binder sig til dyre nationale reduktioner. Igen uden nogen god begrundelse.

LA ønsker en massiv udbygning af havvind. Det skal angiveligt ske uden statsstøtte. Der vil dog være markante afledte støtteudgifter ved planen. Det vil kræve en voldsom udbygning af net-, back-up- og lagringskapacitet, og støtteudgifterne til eksisterende vindkraft kan stige.

LA vil nedsætte en kommission, som skal se på at tillade a-kraft i Danmark. Det vil dog være et slag i luften, hvis der allerede er sket en massiv udbygning af vindkraftskapaciteten. Hvad skal man så bruge a-kraft til?

LA har ved at vælge Svarrer-gruppens model 2 placeret sig tæt på, hvor regeringens udspil til en grøn skattereform vil ligge. Samtidig vil de vilde mål om 100 pct.-reduktion og vindudbygning give vægt bag de forventede krav fra regeringens støttepartier.

4 thoughts on “LA’s klimaplan er ikke omkostningseffektiv og øger skatte- og udgiftstryk

 1. Søren Kjærsgaard

  OBP spørger, hvad man skal bruge Akraft til, hvis man har vindkraft. Dette er et meningsløst spørgsmål, for vindkraft har man netop ikke i en stor del af tiden. Vil man et elektrificeret samfund, kan man derfor ikke vælge sol og vind, men kun sol og vind + back Up. Fuld back Up.
  Denne ses ikke at kunne leveres af andet end naturgas – i rå mængder. Så kig da på kurverne over ydelserne for vind, sol og atomkraft.
  Ethvert tænkende menneske, må da konkludere, at uden atomkraft vil Verden ikke kunne komme i nærheden af at være fossilfri.
  Nærheden vil iøvrigt være fuldt tilstrækkelig idet over halvdelen af den udledte kuldioxid mængde forsvinder af sig selv.

  Svar
  1. Otto Brøns-Petersen Forfatter

   Naturligvis kan man ikke forestille sig en fossilfri verden uden a-kraft. Det er ikke, hvad spørgsmålet går på i indlægget.

   Spørgsmålet er, hvor oprigtigt LAs folketingsgruppe mener opbakningen til a-kraft i Danmark. Man vil nedsætte en kommission til at se på det. Men først vil man foretage en massiv udbygning af vindenergien. Vi har allerede overkapacitet i elsektoren, og hvis den bliver endnu større, hvorfor så også bygge a-kraftværker i Danmark?

   Det er helt givet, at vindenergi kræver back-up, men mon ikke det som hidtil vil komme fra udlandet og gas?

   Svar
 2. Lars Nielsen

  Nu har vi i masser af år haft tobaksafgifter, spiritusafgifter og benzinafgifter. Men folk ryger stadig, ddrikker stadig og kører stadig motorkøretøjer.
  Så hvorfor skal vi tro på, at CO2 afgifter vil hjælpe ?

  Svar

Leave a Reply to Søren KjærsgaardCancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.