KOF Globaliseringsindekset 2012

Konjunkturforskningsenheden KOF ved det tekniske universitet i Zürich publicerer hvert år det såkaldte KOF Globaliseringsindeks. Tiden er i dag kommet til, at 2012-udgaven er offentligt tilgængelig. Pressemeddelelsen og alle data mellem 1970 og 2009 kan findes her. Det betyder, at med 2012-udgaven kan man se, hvad den finansielle krise i 2008 gjorde, inklusive hvad det politiske respons til krisen har betydet. Det bør også understreges, at indekset er et fremragende undervisningsredskab, der burde bruges langt mere i f.eks. gymnasierne.

Af særlig interesse er det, at Danmark er rykket tre pladser ned ad den internationale rangliste. Den primære grund er et fem procents fald i økonomisk globalisering, som både kan ses i de faktiske handels- og investeringstal og en stigning i de effektive handelsrestriktioner. Hvorfor vi ingen debat har om det i Danmark er et mysterium for mig.

2 thoughts on “KOF Globaliseringsindekset 2012

  1. Christian Bjørnskov

    Debatten er en om, hvorfor det kan være at dansk handel er skrumpet, og ikke mindst hvad der er sket, siden de danske non-tariff barriers – den del af politikindekset vi selv har diskretion over (resten er EU-politik) – er steget støt de sidste ti år. Skred det bare for regeringen, eller har der været tale om en bevidst politik? Det særlige er, at det samme nemlig ikke er sket i Sverige.

    Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.