Akademikere i USA: Pluralistiske som Stalin

Vi er rystede–rystede og chokerede! En amerikansk professor, Dan Klein fra Santa Clara University (men snart med job ved George Mason University), har i to artikler sammen med Andrew Western (ph.d. studerende sammesteds) og Lotta Stern (sociolog ved Stockholm Universitet)–vovet at påstå, at den amerikanske universitetsverden er politisk ensidig, og vel og mærke ved at hælde entydigt til venstre.

Men værre end det, så har Klein & Co. faktisk tilladt sig at bakke påstanden op med data.

I det ene studie tog Klein & Western lister over ansatte ved 23 universitetsinstitutter i Californien og sammenholdt disse med de lokale–og i USA offentligt tilgængelige–lister over registrerede vælgere. Herudfra kan man så se, hvilket parti de akademikere, der har valgt at lade sig registrere som ikke-uafhængige, har sympati for. Totalt var balancen mellem Demokrater/Grønne m.v. i.f.t. Republikanere/Libertarianere m.v. ca. 10:1. Her er en opsummering af resultater for University of California-Berkeley (der normalt opfattes som relativt venstreorienteret) og Stanford University (der omvendt opfattes som mere borgerligt):

"On the Berkeley faculty, Klein and Western uncovered 445 Democrats and 45 Republicans, a ratio of 10:1. At Stanford, they located 275 Democrats and 36 Republicans; that comes to 8:1. The most extreme mono-mindedness exists among female faculty. At Berkeley and Stanford, female professors break out this way: 172 Democrats versus a total of 7 Republicans. That's 25:1.

Most of the specific academic departments at each of these universities had zero, one, or two Republicans at most. The departments that came closest to balance were electrical engineering (40 Democrats and 13 Republicans at the two campuses combined), civil and environmental engineering (24 D, 7 R), mathematics (35 D, 9 R), chemistry (42 D, 9 R), and law (55 D, 8 R). Even the accounting and marketing departments at Berkeley and Stanford–business bastions which ought to have room for Republicans–showed 8:1 ratios of D over R."

Det andet studie, foretaget af Klein & Stern, baserede sig på en survey undersøgelse blandt seks faglige sammenslutninger, havde 1.678 respondenter og blev kontrolleret uafhængigt af Leavey School of Business. I USA er ratioen af Demokrater og Republikanere i befolkningen som helhed idag stort set 1.1–men ikke blandt akademikerne. Klein & Sterns resultater viste, at økonomerne var de mest "borgerlige": Her var der tre (3) Demokrater for hver en (1) Republikaner. Dernæst kom de ikke helt så pluralistiske politologer, hvor ratioen var 7:1. Blandt sociologer og antropologer var venstre-tiltningen henholdsvis 28:1 og 30:1. (Så meget for diversiteten blandt diskursinteresserede post-modernister!)

Ser man det, ser man det … Vi er–som sagt–rystede og chokerede.

PS. Klein er selv ikke hverken Republikaner eller konservativ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.