Update: Newsweek og journalisters troværdighed

Som supplement til vores posting 20/5 kan henvises til et par glimrende artikler i Søndagsberlingeren. Den første er af Poul Høi og dækker fangemishandlingen i Abu Ghraib. Man savner her et enkelt ord om, at de spektakulære sammensværgelsesteorier, som avisen tidligere har bragt til torvs om, hvordan mishandlingerne var autoriseret fra det “aller øverste”, har vist sig at være ubegrundede. Men det kommer til gengæld i Karl Erik Nielsens artikel om Newsweek — i det hele har avisens dækning af USA fået et løft, siden han kom til området.

Det eneste man mangler er blot, som i chefredaktørens leder forleden, en erkendelse af, at journalister ved alvorlige anklager enten må gøre sig ekstra umage eller loyalt oplyse læserne om, hvor mangelfuldt underbygget en historie (foreløbigt) er. Man får under tiden en fornemmelse af, at påstande om løgn og sammensværgelser er blevet devaluerede hos journalisterne, så de ikke rigtig føler en pligt til at være omhyggelige. Men læs de to artikler selv — desværre er der ikke fulde links, de vil ha’ penge for ‘et.

6 thoughts on “Update: Newsweek og journalisters troværdighed

 1. Anonymous

  Man kan blive VIP-sølv medlem hos Berlingske som er gratis. Dermed behøver man ikke at betale for at læse de pågældende artikler

  Svar
 2. Limagolf

  “Man savner her et enkelt ord om, at de spetakulære sammensværgelsesteorier, som avisen tidligere har bragt til torvs om, hvordan mishandlingerne var autoriseret fra det “aller øverste”, har vist sig at være ubegrundede.”Og hvordan har de så det, om man må spørge?Et hav af rapporter dokumenterer at der fra præsidenten og forsvarsministreriet blev tilladt ganske vidtgående metoder i “Kampen mod Terror”.Disse metoder er dokumenteret brugt under “efterretningsindsamling”.Metoderne “migrerede” ifølge Schlesinger rapporten ned i systemet.I følge nogle af de tiltalte i Abu Ghraib sagerne blev de bedt om at “forberede” fangerne af en Military Intelligence enhed. Netop en sådan enhed Pentagons nye regler om afhøring galdt.Både Bybee og Gonzales (nu Amerikansk justitsminister!) nåede frem til den konklusion at der kun var tale om tortur hvis der var tale om ganske voldsomme overgreb. “cruel, inhuman or degrading” behandling af fanger var tilladt.Tilladt for de netop M.I. enheder der står i centrum af de fleste fangemishandlings sager.Jeg har stadig ikke forstået hvordan påsået liberalisme og hyldest af en regering der tilsidesætter al lovgivning (læs Bybee!) for at iværksætte tortur af krigsfanger hænger sammen.Man kan da kalde Bush meget, men liberal?!/Limagolf

  Svar
 3. Mr. Law

  Kære Limagolf,Jeg medgiver beredvilligt, at Bush ikke er liberal, hverken i amerikansk eller europæisk forstand. Det har jeg vist heller ikke sagt, vel?Men jeg fastholder, at fangemishandlingen ikke kan ses som planlagt oppe fra. Hvad man kan bebrejde det amerikanske militær er, at de har skærpet metoderne, og at dette kan have givet sadistisk disponerede typer en forkert opfattelse af, at alt er tilladt. Den kritik er relevant og væsentlig – og svær, da grænsen mellem hård afhøring og tortur er vanskelig.De konkrete mishandlinger som dokumenteret ved de efterhånden velkendte fotos fra Abu Ghraib fremstår stadig som en banal sag, hvor ansvaret ligger hos de nu tiltalte og dømte soldater.Der er mange, rigtig mange, rige og magtfulde advokater som med stor fornøjelse vil vælte Bush og hans regering; det er ikke lykkedes endnu. Derfor min kvalifikation af påstandene som konspirationsteorier.

  Svar
 4. Mr. Law

  Kære Limagolf,Din ophidselse er undskyldt; det er vigtigt det her.Jeg er enig med din vurdering af, at den amerikanske regering er ansvarlig for (1) den politik, man implementerer, og (2) for de svigt i tilsynet hermed, som måtte opstå.Et ansvar efter kategori 2 er imidlertid et mindre væsentligt ansvar end efter kategori 1. Der er m.a.o. en væsentlig forskel på at beordre tortur, og at overse, om enkelte soldater ulovligt begår tortur.For mig at se, hører Abu Ghraib til i kategori 2. Graner m.fl. handlede frivilligt, ikke efter ordre.Om der også er noget at kritisere efter kategori 1, dvs. om den valgte politik krydser grænsen til tortur, er ikke klart.Da mishandlingerne blev kendt, var der enkelte, som forsøgte at fremstille det som et udslag af en valgt politik. Altså kategori 1. Man sagde m.a.o., at Graner m.fl. handlede efter ordrer. Det er – mig bekendt, og jeg HAR læst på sagen – ikke blevet dokumenteret, og jeg kan se, at vi er enige herom. Jeg må således tage afstand fra de personer, der har søgt at sammenligne Abu Ghraib under amerikansk administration og samme fængsel under Saddams regime, og går fra dine kommentarer her ud fra, at du er enig heri.Til slut fra min side, blot for at undgå misforståelser: sagen var banal i betydning velkendt, ofte forekommende, ikke overraskende. En banal forbrydelse kan sagtens være en alvorlig forbrydelse, som tilfældet er her.Det sidste ord i denne omgang er dit, Limagolf, hvis du vil have det.

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.