Terror i London III

Den ualmindeligt tragiske begivenhed torsdag i London får–ganske forudsigeligt–alle de skjulte, opsparede frustrationer over efterdønningerne af 11/9, Afghanistan- og Irak-krigene, Kampen mod Terror m.v. til at flamme op i lys lue. Og måske særligt kraftigt hos mange frihedsorienterede, som forståeligt nok kan være frustrerede over, hvad pokker man dog skal mene–og ikke mindst: gøre–i en verden med så meget skidt.

Mine med-Punditokrater Mr. Law og Stanislaw har hver især bidraget med tænksomme perspektiver, og det samme har vor flittige gæstebogs-skribent Limagolf. Lad mig blot bidrage med ét andet perspektiv: At man–uanset hvad man iøvrigt mener om Irak, Bush, anti-terror lovgivning m.v.–som liberal lader være med at falde i samme grøft som venstrefløjen, når den taler om, hvem der bærer "skylden" for, hvad der sker af skidt. Et eksempel på, hvor meget kæden kan hoppe af, kunne man i går se på Libertas' e-mail liste, hvor en London-bosiddende skribent skrev følgende:

"Som jeg har sagt tidligere er det den vestlige indblanding i Mellemøsten, der skaber hadet, og dermed bringer os selv i fare. Det fremgår klart af ovenstående [pressemeddelelse fra Al-Qaeda], at der er en direkte sammenhæng. Ingen indblanding = ingen bomber. I stedet skal jeg nu trækkes med, at der går bomber af 3-4 kilometer fra min bolig og mit kontor. Så "tak" til Tony Blair, George Bush og AFR."

Nej–"tak" til bombemændene. Det var dem, ingen andre, der bestemte sig for at anskaffe sig sprængstoffer, tage disse ned og ud blandt aldeles uskyldige og så blæse dem og verden et stykke. Lad de af os, der opfatter os som liberale aldrig glemme, at der ikke er nogle mennesker, der kan være ansvarlige for andres gerninger (med mindre de selv frivilligt har påtaget sig det ansvar). Man kan være tilhænger eller modstander af den ene eller den anden politik, men uanset hvad Blair, Bush, Fogh Rasmussen eller noget andet menneske måtte have gjort, så er der én og kun én skyldig part bag bomberne i London: bombemændene. Punktum.

Bevæger man sig ud af den anden tangent–hvor "skylden" for nogles gerninger pålægges dem, de reagerer imod–så er det en glidebanen uden ende. Det er samfundets skyld. Det er den internationale Zionisme og jødelobby. Det er storkapitalen. Det er "strukturerne" og "diskursen".

Næ, dem, der kommer med den slags ræsonnementer, uanset om det er til "højre" eller "venstre", skulle slås (blidt) i hovedet med et eksemplar af F.A. Hayeks Constitution of Liberty, sku' de!

"A free society will not function or maintain itself unless its members regard it as right that each individual occupy the position that results from his action and accept it as due to his own action."

7 thoughts on “Terror i London III

 1. Stanislaw

  Jeg er grundlæggende enig i min med-Punditokrats indlæg og perspektiv. Frie handlinger indebærer et personligt ansvar (som både Hayek og min med-Punditokrat tilkendegiver). Og det, at terroristerne placerede bomber i Londons undergrund og ombord på en bus, var noget, de valgte at gøre, og dermed har også kun terroristerne ansvaret for bombingerne. Det er terroristernes skyld – og terroristernes ansvar – at så mange USKYLDIGE mennesker har måttet lade livet i London.

  Svar
 2. Rune Selsing

  Nu skal jeg se om jeg kan følge logikken. Når en koalition af vestlige lande invaderer Irak og slår 10.000-20.000 mennesker ihjel, så er der kun én skyldig: Koalitionen. Punktum.Eller når Tyskland bliver invaderet under 2. verdenskrig af USA og uskyldige tyske civile bliver slået ihjel, så er der kun én skyldig: USA. Punktum. Hvordan skal jeg ellers forstå det?I mine øjne kan ikke se så absolutistisk på sagen. Spørgsmålet om skyld om ansvar er mere kompliceret.GWB har kaldt krigen mod terror et korstog, og ved indledningen af krigen blev den hovedsagligt legitimeret, som et forebyggende angreb. Der var ingen irakere indblandet i 11.9, men alligevel blev Irak invaderet.Hvis mit land blev invaderet og min familie slået ihjel ville jeg nok også blive desperat og kæmpe imod eller tage hævn. Jeg er ikke relativist, der mener at krigen i Irak og et mod-terrorangreb på nogen måde kan sidestilles, men jeg er heller ikke uforstående. Jeg ser det som en pris man besluttede at betale samtidig med, at man valgte at invadere Irak. Prisen (risikoen for terror) har man trukket ned over hele befolkningen, og jeg kan sagtens forstå en reaktion som Libertas-skribentens. Jeg føler mig i øvrigt ikke selv afklaret i forhold til Irak-krigen.

  Svar
 3. Crass Børsting

  Terroren begyndte længe før Irak-invasionen. GWBs mål med invasionen kunne være:1. At føre krigen mod islamisterne i Irak og ikke på hjemmebane. 2. At opbygge en stabil allieret, som i heldigste fald vil få befolkningen i nabolandene til at forstå, at der er alternativer til teokrati og absolutisme – også i Mellemøsten.Enhver, der deltager i politik, bliver moralsk besmudset. Jeg beundrer Winston Churchill, men jeg ville nødigt være ham på Dommens dag.

  Svar
 4. Anonymous

  Rune Selsing, du er et glimrende eksempel på en kulturrelativistisk vesterlænding, der ikke ved, hvilke værdier, Vesten er ved at miste. Du skal kæmpe for det, du har kært – en demokratisk styreform, et flerpartisystem, markedsøkonomi, en fri presse, ytringsfrihed, individuelle borgerrettigheder, forsamlingsfrihed og religionsfrihed – fremfor at kæmpe for milimeterretfærdighed på tværs af civilisationer og…logik.

  Svar
 5. Zorro

  Ja Rune, logik er ikke en vesterlandsk værdi, hold op med at kæmpe for den. Alle mord på uskyldige er terroristernes skyld. Deres egne såvel som vores. Længe leve den ansvarsløse pattebarnsmentalitet – den er en vesterlandsk værdi! (ifølge anonymous)

  Svar
 6. Ole Birk Olesen

  The American Conservative bringer et interview med Harvard-professoren Robert Pape (http://amconmag.com/2005_07_18/article.html), der har indsamlet data fra selvmordsbombninger fra 1980-2004. Konklussionen fremgår af dette udpluk fra interviewet:”RP: The central fact is that overwhelmingly suicide-terrorist attacks are not driven by religion as much as they are by a clear strategic objective: to compel modern democracies to withdraw military forces from the territory that the terrorists view as their homeland. From Lebanon to Sri Lanka to Chechnya to Kashmir to the West Bank, every major suicide-terrorist campaign?over 95 percent of all the incidents?has had as its central objective to compel a democratic state to withdraw.TAC: That would seem to run contrary to a view that one heard during the American election campaign, put forth by people who favor Bush?s policy. That is, we need to fight the terrorists over there, so we don?t have to fight them here.RP: Since suicide terrorism is mainly a response to foreign occupation and not Islamic fundamentalism, the use of heavy military force to transform Muslim societies over there, if you would, is only likely to increase the number of suicide terrorists coming at us. Since 1990, the United States has stationed tens of thousands of ground troops on the Arabian Peninsula, and that is the main mobilization appeal of Osama bin Laden and al-Qaeda. People who make the argument that it is a good thing to have them attacking us over there are missing that suicide terrorism is not a supply-limited phenomenon where there are just a few hundred around the world willing to do it because they are religious fanatics. It is a demand-driven phenomenon. That is, it is driven by the presence of foreign forces on the territory that the terrorists view as their homeland. The operation in Iraq has stimulated suicide terrorism and has given suicide terrorism a new lease on life.”Det lyder fornuftigt. Som andre også har pointeret: Folk slår ikke sig selv ihjel i protest mod en kultur, som dyrkes i fjerne egne af verden, men fordi de føler, at denne kultur dominerer uretmæssigt i deres egne dele af verden.

  Svar
 7. Daniel Beattie

  Selvfølgelig er bombemændede skyldige i at lægge bomberne i London. Ingen tvivl om det. Men man må også anerkende at det altså er de vestlige regeringers aggression der gør at vi almindelige borgere pludseligt bliver mål for disse terrorister, samt at disse gruppers idéer vinder større udbredelse. Så selv om det ikke er Anders Fogh og Blair der har lagt bomberne, så er de skyldige i aggression mod Irak og da de udfører denne aggression i deres respektive landes navne, i at gøre disse til mål for terror.Man må straks trække tropper og andet godt ud af Irak, og en hver fornuftig borgerlig må selvfølgelig propagandere for isolationisme, da det er vejen til fred. Jeg vil i hvert fald ikke se min familie bombet sønder og sammen pga. svinske politikeres drømme om demokratisk verdensherredømme.MvhDaniel

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.