FN og ytringsfriheden

I dagens Berlingske kan man læse, at FNs højkommisær for menneskerettigheder Louise Arbour er gået ind i sagen vedrørende de tegninger af Mohammed JP har bragt. Louise Arbour har dog ikke valgt at rose Danmark for at have en udstrakt grad af ytringsfrihed. Istedet har hun efter en protest fra 56 muslimske stater udtalt, at hun deler deres bekymring, idet tegningerne muligvis er udtryk for manglende respekt for andres religion. Louise Arbour har sendt sagen videre til en af de utallige FN-menneskerettighedsrapportører som vil granske om JPs handling overskred grænserne for ytringsfrihed og dermed om den danske stat skulle have grebet ind.

Dette uagtet, at JP er en privatejet avis, der netop skal nyde godt af ytringsfriheden og statens manglende indblanding heri. Dette må også gælde selvom billederne utvivlsomt var provokerende og havde provokationen som sit eneste formål. Desværre bekræfter affæren, at FN på menneskerettighedsområdet er gennemsyret af politisk korrekthed og at respekten for de negative frihedsrettigheder er mindre vigtige end realiseringen af de idealer som FNs embedsmænd og kvinder finder særlige ophøjede. Det kræver ikke meget fantasi at forestille sig, hvordan en pligt til at beskytte dette eller hint mindretal eller særskilt interesse fra sårende udtalelser kan misbruges af alverdens stater til at indskrænke kritiske mediers ytringsfrihed, og så endda med FNs moralske blåstempling. At Amnesty International og Institut for Menneskerettigheder støtter op om Louise Arbour demonstrerer, at menneskerettighedsbevægelsen har mistet sin retningssans og nu i mange tilfælde øver mere skade end gavn for den frihed de ellers påstår at ville beskytte.

Skulle FN endelig blande sig i hvad alverdens aviser skriver og bringer af billeder kunne man passende have startet med at bede lande som Saudi Arabien og Egypten, hvis aviser i modsætning til de danske de facto er styret af staten, om at rydde op i eget hus. Her, her og her er nogle tegninger fra disse landes aviser som utvivlsomt må kategoriseres som langt grovere angreb på jøder end JPs tegninger var på Islam. Teksten der ledsager billederne taler deres eget sprog om den anti-semitisme der gennemsyrer mange muslimske landes officielle propaganda. Når hertil lægges, at ytringsfriheden i disse lande er stærkt begrænset eller ikke eksisterende, hvorfor alternative fremstillinger af Israel/jøder ikke kommer frem er effekten af propagandaen desto mere giftig og dødbringende. Det ved vi vist et eller andet om her i Europa.

Tegningerne i de arabiske medier har i øvrigt en slående lighed med propagandategningerne i Nazityskland og det gamle Sovjetunionen (hvoraf der er glimrende eksempler i Bent Jensens Gulag og Glemsel).

På denne baggrund er de 56 landes henvendelse et udtryk for groft hykleri og et godt bevis på det skrigende behov for forandring og nye ideer der er brug for i mange af disse lande.

7 thoughts on “FN og ytringsfriheden

 1. Christian Lindhardt-Larsen

  Det er ikke kun FN der viser sig som proselytter for de mørkeste kræfter. Også den skatteyder sponsorerede Morten Kjærum og Amnesty hykler med sammen med FN. De taler om ‘ytringsfrihedens ofre’.Eller protofacisten Ergodan der siger:”Ytringsfrihed er vigtig, men det er mere vigtigt, hvad der er helligt for mig.”Via http://www.holocaust-info.dk/weblog/?id=833&comment_this=trueMedierne bliver i øvrigt ved at betegne grundlæggeren af den islamiske ideologi som ‘profeten’ uden at tænke på ‘sårende’ og ‘krænkende’ det er for alle os andre.De skulle skammme sig !!Og det samme skulle du Irine :-)FN’s reaktion viser med al tydelighed at grundlæggeren borgerreittigheder ikke forsvares af en multikulturel institution.

  Svar
 2. Jacob Mchangama

  § 267 er næppe anvendelig på JPs tegninger. § 267 drejer sig om freds- og ærekrænkelser mod en nærmere identificerbar fysisk eller juridisk person (eller grupper heraf) , det er der næppe tale om i JPs tilfælde. Endvidere er tegningerne ikke i´sig selv alvorlige nok til at statuere æreskrænkelse eller blasfemi. Derudover finder jeg personligt, at sådanne bestemmelser kun skal anvendes i ekstreme situationer, ytringsfriheden må være først ophøre der hvor den direkte opfordrer til vold.

  Svar
 3. Ibn

  Netop, JPs tegnigner kunne jo kun betegnes som værende ægte provokoerende, hvis muslimer havde tegnet dem. Men det er de ikke. Sharia gælder for muslimer, ikke for alle de andre, det burde de vide.

  Svar
 4. Christian Lindhardt-Larsen

  IBM – Loven er lige for alle – også muslimer – så demokratiske muslimer og andre skal naturligvis holde sig til lovene i Danmark elle andre lande.Vi har heldigvis ikke retspluralisme, selvom visse jurister desværre har agiteret for dette.

  Svar
 5. Niels A Nielsen

  Tak Jacob “Herein lies the value of free speech. It makes concealment difficult, and, in the long run, impossible. One heretic, if he is right, is as good as a host. He is bound to win in the long run. It is thus no wonder that foes of the enlightenment always begin their proceedings by trying to deny free speech to their opponents. It is dangerous to them and they know it. So they have at it by accusing these opponents of all sorts of grave crimes and misdemeanors, most of them clearly absurd – in other words, by calling them names and trying to scare them.” [“The Sad Case of Tennessee,” Chicago Tribune, March 14, 1926]

  Svar
 6. Irene

  Må jeg lige hurtigt fremture med følgende danske lov: PARAGRAFLovbekendtgørelse nr 648 af 12/8/1997StraffelovenKapitel 27: Freds- og ærekrænkelser§ 267Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlingereller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der eregnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffesmed bøde eller fængsel indtil 4 måneder.JP er en grufuld skændsel for den danske ytringsfrihed! De har jo netop bevidst krænket muslimernes ære! Skam sig!

  Svar
 7. Kim Møller

  Til Irene”JP er en grufuld skændsel for den danske ytringsfrihed! De har jo netop bevidst krænket muslimernes ære! Skam sig!”Nu skal islamiske trosbaserede fordomme jo ikke være afgørende for graden af den danske ytringsfrihed. Alternativt kunne jeg jo (ligesom en købmand der blev despot) grundlægge en religion, hvor muslimernes manglende respekt foe Jesus som den endelige profet virker mig groft stødende.Ikke desto mindre vil jeg fastholde du har ret til at ytre dig ikke-konstruktivt ift. menneskerettighederne.

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.