Karikatur

Det er da utroligt med Uffe Ellemann-Jensen. Som udenrigsminister var han forbilledlig; som forhenværende udenrigsminister danner han bagtrop med de mest naive typer, ingen nævnt, ingen glemt. Der er sket det, at også han er blevet en karikatur – på sig selv.

Tag nu bare et par af hans seneste bonmots, f.eks.: “Der er forskel på en tegning og en karikatur”. Korrekt, men hvad kommer det sagen ved? Der er også forskel på en spade og en skovl, og de er begge anvendelige i haven. På samme måde kan både en tegning og en karikatur bruges i avisen – og det bliver de sjovt nok også. Eller tag denne sproglige perle fra Ellemann: “Humor skal forsone, ikke såre”. Forkert igen. Humor er andet end bonede gulve og rene negle, humor er både sort og hvid, hård og blød og skal ikke partout noget bestemt.

Det, der kommer ud af munden på den forhenværende udenrigsminister, er lyden af en spilledåse, det er tirader, det er Emma Gad for viderekomne, hvis ikke en slags middelalderlig skolastik eller fraser fra de udenrigsministerielle gange, hvor den slags trives, fordi ingen tør sige platituderne imod.

Den tidligere udenrigsminister udtaler tillige, at “vi” har startet sagen. Hvem er “vi”? Der er tale om en avis, ikke om nogen regering eller noget Udenrigsministerium. Er Ellemann blevet ansat på Jyllands-Posten? Det nægter jeg at tro. Ikke mindst fordi han runder en kommentar i Politiken af med at mene, at selve udtrykket “islamismen” er “et lidt farligt udtryk”, hvilket måske lyder meget sødt og demokratisk, men samtidig minder os om den franske forfatter Jean-Francois Revels ord om, at demokratiet er den første civilisation nogensinde, som bebrejder sig selv at bekæmpe sine fjender. I stedet tyer mange erklærede demokrater til at bedømme politiske udsagn ud fra en æstetisk eller retorisk synsvinkel – og det er og bliver pop.

Problemet med Uffe Ellemann-Jensen er, at han tillader sine holdninger – til regeringen, til Jyllands-Posten, til Dansk Folkeparti – at aflive princippet om ytringsfrihed. Holdninger er ikke vigtigere end principper. Principper er vigtigere end holdninger. Og princippet ytringsfrihed står ikke til diskussion, det gjaldt – indtil for nylig – for lav såvel som for høj.

Det er ikke blot et problem for Ellemann, at han ikke evner at se betydningen heraf. Det er også et problem for det borgerlige Danmark, fordi det borgerlige Danmark lægger øre til en karikatur af en tidligere udenrigsminister.

20 thoughts on “Karikatur

 1. Henrik Hornstrup

  Uffe Elleman har – som åbenbart alle de seneste forhenværende udenrigsministre – et problem med forskellen på Emma Gads (og diplomatiets) “Takt og Tone”, og så demokratiets ytringsfrihed, som jo er det stik modsatte, altså snarere en slags Monrad & Riislund’s “U-takt og U-tone”. Salman Rushdie siger et sted: “Hvad er ytringsfrihed? Uden retten til at fornærme er der ingen ytringsfrihed.”Thomas Jefferson skulle have sagt:“Et af de onder vi må leve med er at vores frihed afhænger af pressefriheden, og den kan ikke begrænses uden at fortabes helt.”Herved skabes – i modsætning til hvad mange tror – INGEN modsætningsforhold til religionsfriheden. For religionsfriheden giver individet og grupper af individer retten til frit at dyrke DERES tro, men naturligvis ikke retten til at påtvinge andre at overholde deres religiøse påbud og forbud. Derfor er der ikke nogen form for modsætningsforhold mellem ytrings- og religionsfrihed.Ytringsfriheden er desværre forbandet enkelt og ikke spor diplomatisk…enhver anden opfattelse er en misforståelse.Det smerter at konstatere det, men denne utålelige misforståelse fra Uffe Elleman’s side bringer ham faretruende nær den personkreds han selv altid har haft den største disrespekt for, nemlig klubben af “nyttige idioter”.

  Svar
 2. Poul Højlund

  Hurra, endelig kan jeg kende Punditokraterne igen. De seneste tre indlæg er Punditokratistiske Perler. Under deltagelsen i en ølfestival i det nordlige Jylland, stødte jeg på et fransk munkebryg benævnt “Val Dieu”. I disse dhimmiseringstider foreslog jeg den omdøbt til “Val Allah”, men man skal som med Johannes Vig ikke udtale det for hurtigt, for så ryger hele integrationen jo på gulvet endnu engang. Iøvrigt er jeg personligt gået over til at bruge betegnelsen “Den forhenværende Ellemann”.

  Svar
 3. Frederik Hjorth

  Et mageløst træffende Revel-citat, tak for det. Her er et andet højaktuelt citat, tilskrevet, retteligt eller ej, Albert Camus: “Intet er mere foragteligt end respekt baseret på frygt”.Hvorvidt Ellemanns pludselige ‘oikofobiske vending’ skal tilskrives gemen frygt, selvhad eller opportunisme kan der nok aldrig gives et klart svar på. Men man kommer næppe uden om at mandens politiske eftermæle, i det mindste i borgerligt-liberale kredse, har lidt uoprettelig skade.

  Svar
 4. Agora

  Hrrm… Jeg ved godt at det ikke er god tone at nævne det, men så hudt jeg visker blev Elleman’s datter gift med en Muslim.Fra artikel i Jyllands-Postens arkiv:Hun er lærer på Rungsted Skole i fagene dansk og hjemkundskab, gift med Arén Karabian – navnet stammer fra Mellemøsten – og sammen har de Olivia på syv år, Robert på seks år og en ulden killing, Toddy, som springer efter alt, der bevæger sig. Familien bor i Vedbæk i et af landets rigeste områder – blot et langt udspark fra det anlæg, fodboldlandsholdet træner på – i et hvidt nyistandsat hus fra 1970’erne.Iøvrigt fra samme artikel i Jyllands-Postens arkiv:Hvad skal du ikke gøre som din far?»Håne for meget. Hans negative side var nok, at han nogle gange var for sarkastisk. Sarkasme kan være hårdt for andre, hvis de ikke selv er klar til samme tone.«Det tør siges at far Uffe virkeligt har taget kritikken til sig.Agora

  Svar
 5. Peter Kurrild-Klitgaard

  Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg er meget enig med meget, hvad der er skrevet her–og at jeg er endog meget uenig med UEJ i denne sag. At høre ham her til formiddag hos Gaardbo på P1 var decideret trist; Gaardbo (som selv mellem linierne fra tid til anden har markeret, at han er en irreverent, fritænkende person) stillede helt relevante “slippery-slope” spørgsmål, som UEJ i sagens natur måtte gøre alt for at tale udenom. I bedste fald er UEJ i denne sag helt ude af stand til at skelne mellem det moralske bør/ikke-bør og det politiske/retslige må/må ikke. Det var altsammen meget trist.Men når det er sagt, så dette til “Agora”:- Nej, det er ikke god tone, heller ikke her på stedet, at bringe den slags ind i debatten: Det er simpelthen dybt irrelevant, hvad UEJ’s svgersøn er eller ikke er, hvor han bor eller kommer fra, o.s.v. Og jeg synes her–som andetsteds–ikke, at det tjener nogen til ære at bedrive motivanalyse på et sådant grundlag. Det eneste, der er relevant her, er, hvad UEJ (eller andre) siger, de selv mener, og hvad konsekvenserne af deres forslag er.- Iøvrigt er det med Mellemøsten skudt noget ved siden af (med mindre man anlægger en noget ekspansiv fortolkning af dette begreb).

  Svar
 6. Waldorf

  Ad AngoraJeg forstår til fulde din fortørnelse: EN ULDEN KANIN. I fangeskab! Uhørt.Det svarer til at jeg forleden måtte konstatere, at mange unge mennekser, børn i særdeleshed, holder dukker… I FANGESKAB.

  Svar
 7. Agora

  (Det skal lige siges at mit sidste indlæg ikke blev formateret som jeg ville have det – bl.a. blev links fjernet og formatering gik i udu)Ad PKK:Jeg bragte det kun ind i debatten for at få en forståelse af hvad der har foråsaget UEJs skift fra bragende liberal til forstadsradikal. Personligt synes jeg det er relevant at bemærke at der ikke skal mere til at få folk til at skifte ståsted (hvis altså UEJs nye familieforhold er grunden til hans nylige opdagelse af en “tolerant” ytringsfrihed).Jeg bemærker ikke at nogen synes at det er dårlig tone at omtale Naser Khaders baggrund som begrundelse for hans politiske standpunkter. Hver sin smag selvfølgelig.Personligt synes jeg at Naser Khader bare skulle tage og blive venstremand. Dér er en guttermand.

  Svar
 8. Jørgen Møller

  Og så mangler vi endda perlen over dem alle: “Ytringsfrihed er en ret til at skrive og tale, ikke en pligt”. Til hvilket man må svare: Nej, selvfølgelig er ytringsfrihed ikke en pligt – for så er det jo ikke nogen frihed. Modstillingen ‘ret-pligt’ er logisk set ikke gangbar, når dens første komponent, ret, blot er et synonym for begrebet (ytringsfrihed) selv. Som det står, er udsagnet, bogstaveligt talt, meningsløst. Hvis han havde sagt “at ytre sig er en ret, ikke en pligt” – som The Economist meget venligt oversatte ham – så havde udsagnet da i det mindste været logisk sammenhængende.

  Svar
 9. Repsak

  Jeg tror ærlig talt heller ikke (jf. agora), at Uffe’s holdning til denne sag bunder i, at hans datter holder familiens killing i fangenskab. I en af hans biografier er et billede fra et frokostselskab, hvor han sidder i en daggammel brandert sammen med hans far. Under billedet står noget lignende. ”Den dag var jeg mere Jensen end Ellemann”.Lad mig forklare det sådan her: Ellemann har et problem med Carsten Juste, og han afskyr Dansk Folkeparti. Det ved vi alle, men problemet er, at det skader Jensen. Fordi Jensen har et ganske stringent synspunkt. Jensen mener, at Danmark er et land i krig, og kan man ikke bare sige og gøre fuldstændig, som vi har gjort tidligere, men bliver nødt til at tage visse hensyn og vise en vis respekt for vores allierede, også dem som ikke ligner os. Jeg er overbevist om, at Jensen mener dette ansvar hviler på alle skuldre i samfundet. Det er forudsætningen for at have en aktivistisk udenrigspolitik. Derfor divergerer Jensen ikke synderligt fra Ellemann. Han er bare bedre til at forklare sig.Jeg forsvarer ikke Ellemann, men jeg kan godt se Jensens synspunkt giver mening. Jeg mener i den grad, at Jensen kunne have forklaret, at det her handler om, at frihedens sejrsgang er sikker. Den er endog den eneste helt sikre historiske udvikling, vi kan forudse, men i kampens hede må vi tænke os om, inden vi taler, for netop ikke at få uvenner, der kunne have været allierede i kampen for den demokratiske frihed. Det er jo derfor at USA var mere tilbageholdne i deres støtte indtil Bush ringede til Fogh – eller var det måske omvendt… Problemet er at det er Ellemann, der har talt og skrevet i den sidste tid. Det er ærgerligt, fordi Jensen er meget mere interessant at lytte til.Frihed er også retten til at fortælle ting, folk ikke har lyst til at høre – eller se – det har Ellemann glemt. Jeg håber en dag, Jensen kommer til orde igen.

  Svar
 10. JR

  “Jeg mener i den grad, at Jensen kunne have forklaret, at det her handler om, at frihedens sejrsgang er sikker. Den er endog den eneste helt sikre historiske udvikling, vi kan forudse,…”Jeg bliver altid skeptisk når jeg hører nogen hævde at kunne forudsige hvordan fremtiden vil udforme sig. Det var der som bekendt en hvis hr. Marx der uden held prøvede;-)En vigtig faktor i frihedens fremmarch indtil midten af det 20. århundrede var en højere befolkningstilvækst i frie end i ufrie lande. Dette skyldtes igen den større materielle velstand som friheden skabte.I dag er situationen lige omvendt. I frie lande fødes færre børn end i ufrie lande. Man kan så håbe at disse lande bliver frie med en hastighed der gør, at “gennemsnitsfriheden” stiger – men det er ikke nødvendigvis givet på forhånd.

  Svar
 11. Niels A Nielsen

  “Jeg mener i den grad, at Jensen kunne have forklaret, at det her handler om, at frihedens sejrsgang er sikker. Den er endog den eneste helt sikre historiske udvikling, vi kan forudse,…”Friheden afhænger til syvende og sidst af, at nogen vil forsvare den, at nogen er parat til at kæmpe for den, ofre sig for den, skulle den blive truet. Friheden afhænger, når det kommer til stykket, af, at nogen er parate til sætte deres liv ind på den og risikere døden for at andre fortsat kan nyde den.Er Repsak virkelig så sikker på, at vi i den frie verden ikke lige så stille og gradvist opgiver vores frihed under tryk af en blanding af frygt og misforståede hensyn.Som Mencken siger ovenfor, skal der ikke så meget til at miste friheden: “ANY MAN WHO YIELDS UP HIS LIBERTY, IN HOWEVER SLIGHT THE MEASURE, IS BOUND TO BECOME A SLAVE”

  Svar
 12. Repsak

  Den J.R. jeg kender, bor i Texas, og har en stor tro på markedsøkonomiens muligheder og den personlige frihed. Uden at lægge den store Ewing-arving ord i munden tror jeg næppe, han ville sige, at frihed er betinget af befolkningstilvæksten. Det ville da også være sørgeligt, hvis vi ikke kunne kæmpe for friheden. Jeg erkender blankt, at jeg tror frihed har en uimodståelig kraft, som med tiden vil nå til alle hjørner af verden. Men jeg tror ikke det vil ske af sig selv eller pga. den demografiske udvikling. Jeg tror det vil ske, fordi alle har ret til et frit liv.

  Svar
 13. JR

  “Uden at lægge den store Ewing-arving ord i munden tror jeg næppe, han ville sige, at frihed er betinget af befolkningstilvæksten.”Men den procentdel af Verdens befolkning, der lever i frihed vil være det. Lad mig prøve at illustrere det med et simplificeret eksempel:Lad os først antage, at Verden består af to lige store lande. Det ene er frit og demokratisk mens det andet ufrit og teokratisk. Det demokratiske land har ingen befolkningstilvækst, mens det teokratiske land har en befolkningstilvækst på 2% om året.I ovenstående tilfælde vil det teokratiske lands befolkning fordobles hvert 35. år mens det demokratiske lands befolkning er konstant. Alt andet lige vil det betyde, at vi hvert år vil se en mindre og mindre procentdel af Verdens befolkning være frie. Derfor er demografi vigtig for udbredelsen af frihed i Verden. Jeg er naturligvis godt klar over, at der er andre faktorer der også spiller ind – men det ændrer ikke ved, at demografi er en endog særdeles vigtig faktor. Vi må så bare håbe og kæmpe for, at andre faktorer kan opveje denne uheldige situation.

  Svar
 14. F. E. V. Estrup

  “If you can’t join them – then beat them!”Denne nærmest profetiske devise er åbenbart blevet taget til efterretning i dele af den muslimske verden. Som konsekvens heraf vil karikaturer af UEJ vel også være ilde set…

  Svar
 15. Agora

  Tillad mig lige at citere et skarpt lille citat fra:http://holocaust-info.dk/weblog/?id=885 Gaardbo: Hvad nu hvis nogle af disse tegnere, der ikke ville levere til Blutgens bog, de simpelthen er skræmt til ikke at gøre det? Hvad nu hvis JP i virkeligheden ahr tænkt “vi skal ikke skræmmes til tavshed”. Elleman: Jamen jeg syntes stadigvæk, det er – som jeg vidst også fik sagt for mange måneder siden – en pubertetsagtig demonstration. At man, fordi man tror nogen er skræmt til tavshed, så skal man så sandelig gå nogle skridt videre, og sige “se hvad vi tør”. Der er en af de meget morsomme stand-up komikere, der har været fremme med et billede, jeg egentlig syntes er ganske passende. Det er, altså hvis man kommer forbi en rockerborg, så går man jo ikke derind, og siger til rockerne derinde “I er fede og grimme, og ser dumme ud”. Så har man jo brugt sin ytringsfrihed, måske med risko for at komme på kanten af men, men der kan være helt andre konsekvenser i det…men sådan gør man jo ikke. Gaardbo: Men så er man jo også skræmt til at lade være? Elleman: Ja.

  Svar
 16. Bielefeldt

  Kritik af den førstegenerationsprogressive Ellemann og de rettroendes initiativ, Co-existence of Civilizations, i en kronik i morgendagens Jyllands-Posten.

  Svar
 17. Repsak

  “Er Repsak virkelig så sikker på, at vi i den frie verden ikke lige så stille og gradvist opgiver vores frihed under tryk af en blanding af frygt og misforståede hensyn.”Der er ikke et spørgsmål om at være i tvivl, men om at være sikker på, at der findes ingen anden vej.I øvrigt tak for de glimrende kommentarer til mit indlæg.

  Svar
 18. Christian Bjørnskov

  Mht. at den frie verden så småt er ved at opgive vores frihed: Idag er der kommet følere ud fra EU om at vi skal ‘bekæmpe nedgørelse af religioner’. Man må spørge sig selv om, hvad et næste bliver og hvem der skal holde sin kæft? Måske er det heldigt for ham (omend ikke for vi andre), at Dave Allen døde sidste år.http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2006/03/10/184639.htm

  Svar
 19. Martin

  Ellemann: “Det er, altså hvis man kommer forbi en rockerborg, så går man jo ikke derind, og siger til rockerne derinde “I er fede og grimme, og ser dumme ud“. Argumentet holder kun, hvis Ellemann forudsætter, at Danmark er én stor rockerborg.

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.