Mor Danmark

Det er ingen hemmelighed, at Socialdemokraterne er et presset parti. Men i stedet for at forsøge at skjule det, udstiller topledelsen nu de sidste, sure dråber i partiets seneste visionsoplæg, hvor man bl.a. møder forslaget om et årligt sundhedscheck til alle danskere – raske såvel som syge. Med forslaget er vi med ét tilbage i folkeskolens univers. Vi skal op til sundhedsplejesken, skal vi. Og voksne skal blive som børn. Raske skal blive som syge. Vi må hverken spise for meget eller ryge i smug. For Mor Danmark passer på os, iført hvid kittel og kolde hænder. Det havde hun også dengang. Rigtig kolde hænder. Det var hverken rart at være rask eller syg, for man blev behandlet ens. Det gør man stadigvæk. Står det til Socialdemokraterne, skal vi altid behandles ens og efter en ufravigelig køreplan: Først skal vi undersøges, siden skal vi diagnosticeres, og til sidst skal vi behandles. Forslaget er stillet i ramme alvor, det er ikke en forsinket aprilsnar, de mener det. At vi er børn. At vi ikke selv kan finde ud af at leve vores liv. At de véd bedre. At de nok skal passe på os. Ikke så sært, at stadig flere gerne vil have sig frabedt.

12 thoughts on “Mor Danmark

 1. Poul Højlund

  Jalving har evigt ret, og det er da helt ufatteligt, at en punditokrat-læser kan så meget som antyde kritik af hans indlæg.Læs (igen) Anne Knudsens: Her går det godt, – send flere penge. Den er et ætsende portræt af den femininiserede statsopfattelse, som liste A mere end noget andet dyrker.Vi er alle klienter i det store socialstatscirkus: DR tager sig af vore forkerte holdninger; den socialdemokratiske kristendom prædiker soft love; skolen lærer os at elske det feminine i rundkreds på demokratisk vis; socialsystemet sørger for dig fra vugge til grav, efterlønnen er en menneskeret forbeholdt de rigtige mennesker (a-kassemedlemmerne); partiet foreslog i ramme alvor elskovsorlov til de stressede for blot få år siden; og nu skal vi til sundhedsplejerske hvert år. Hu hej hvor det går; send flere penge straks, så vi kan få endnu mere ensrettet teflonlighed. Vi elsker det jo.

  Svar
 2. US

  AH: “Et tilbud”?Et mærkværdigt ordvalg. I mine øjne er et tilbud noget man får, når man tilbydes et produkt eller en tjenesteydelse billigere end “normalprisen”. Det er ikke tilfældet med offentlige “tilbud” som dette: Du tvinges til at betale fuld pris for en ydelse, du ikke har bedt om og formodentligt ikke har brug for. Det er som sagt ikke min opfattelse af et tilbud. Et tilbud kan man sige nej til. Hvis man siger nej til et offentligt “tilbud”, man selv har været med til at finansiere, er man reelt bare blevet bestjålet.Selvom partiet klarer sig skidt, lever den socialdemokratiske diskurs videre i bedste velgående…

  Svar
 3. Peter

  US:Det er vist kun Don Corleone og hans slags der giver tilbud man ikke kan afslå 🙂 Men at sige at socialdemokraterne er gået over til gangstermetoder er måske lidt hårdt sagt.

  Svar
 4. US

  Peter:Min pointe er, at det er meget sigende, at selv læsere af denne blog er af den opfattelse, at socialdemokraternes tvangsordninger er at betragte som “tilbud” man selv kan vælge til og fra.Det jeg hører dig sige, er at man godt kan afslå tilbudet. Hvordan det?Du kan ikke selv vælge til og fra. Du skal betale ved kasse 1, og sådan er det. At du så selv kan vælge om du ønsker at modtage ydelsen er sådan set irrelevant – du har betalt for den, så at tale om valgfrihed lyder noget hult i mine ører – staten giver dig ikke pengene tilbage, hvis du ikke ønsker at tage til lægen.Og hvis du nægter at betale, så skal du også nok få at mærke, at det ikke er valgfrivilligt at betale til ordningen.Der er tale om et tilbud, man ikke kan afslå, præcis ligesom gangsternes. Det er ikke spor hårdt sagt.I øvrigt kan det da være bedøvende lige meget, om det er hårdt sagt eller ej. Vi har da ytringsfrihed (?).

  Svar
 5. Christian Bjørnskov

  Forslaget er blot endnu et i en lang række af forslag, der alle har temaet: “Nu skal den store statsmoder nok tage sig af alle jeres sorger”. Men selv hvis man var socialdemokrat og måske syntes om det – og jeg er ikke at tælle i de rækker – giver det så overhovedet mening i en tid, hvor der i stadig stigende grad er mangel på læger?

  Svar
 6. JR

  “…giver det så overhovedet mening i en tid, hvor der i stadig stigende grad er mangel på læger?”Et hurtigt og fuldstændig uvidenskabelig overslag:Lad os antage at et sådan check tager ca. 1 time i snit (inkl. tid til analyse af blodprøver mm.). Der er ca. 5.4 mio. danskere. Der skal altså anvendes 5.4 mio. timer på opgaven.Et arbejdsår er på 35 timer/uge * 40 uger = 1400 timer (hvor vi har trukket frokosten ud – er det rigtigt med de 40 uger?). Vi ser bort fra sygdom bland læger. Ud fra ovenstående betragtning skal der så bruges:5.400.000 / 1.400 = 3.857 læger og laboranter til denne opgave. Der er i Danmark så vidt jeg lige kan finde ud af ca. 16.000 læger.Selv socialdemokrater må spørge sig selv om det er den fornuftigste måde at anvende en så stor del af de lægefaglige resurser.

  Svar
 7. Andreas Nylandsted Benediktson

  Hvem har i øvrigt glæde af en sådan ordning?De syge? Nej, de ved jo godt de er syge, og så er de formentlig allerede i gang med en eller anden form for behandling.De raske? Næ, de er jo raske.Dem som er syge, men som tror de er raske? Det er muligt at Socialdemokraternes sundhedstjek vil kunne indfange et par kunder til optikerne eller producenter af høreapperater, men har man en mere kompliceret sygdom, er det tvivlsomt om et sådant overfladisk rutinetjek, som ordningen må blive, vil opfange den. Og så er der jo tale om falsk tryghed.Dertil kan man tilføje, at det jo da for pokker allerede er tilladt at gå til lægen. Hvis man gerne vil undersøges for et eller andet, så går man til lægen og bliver det. Og så må det være den enkeltes ansvar at tage vare på sit eget helbred.Socialdemokraternes sundhedstjek er en ordning, som ikke gavner nogen, og som vil koste en masse penge. Men OK, deres mål er jo også at hæve de offentlige udgifter, så det giver måske meget god mening.

  Svar
 8. Søren P

  Jamen I tager jo helt helt fejl! Og iøvrigt står den altomfavnende velfærdsstat ikke til diskussion – den er absolut og uantastelig; “Det særlige ved Danmark er folkekirke og et samfund gennemtrængt af Luthers udlægning af kristendommen. Det var et særligt punkt i Luthers lære, at »det hellige« ikke skulle komme specielt til syne som noget helligt. I den protestantiske lære, kommer »det hellige« – eller Gud – til syne i alting, i dagligdagen, i forholdet mellem mennesker. Dermed kom kirken og de ydre ritualer til at spille en meget mindre rolle i tros-livet end i andre religiøse traditioner.Man kan argumentere for, at DEN SÆRLIGE DANSKE VELFÆRDSSTAT i sig selv er et sådant udtryk for, at kristendommen er trængt ind i alle samfundets, hverdagslivets og det sociale livs forgreninger.”Så nåede Erik Meier Carlsens humoristiske story telling nye højder i dagens kronik – Far til helvede I der ikke vil velfærdsstaten!

  Svar
 9. David G.

  Det er ikke kun fordi det er formynderisk og formentlig spild af skatteydernes penge, at Thornings gimmick er så uendelig deprimerende. Det er endnu mere fordi hun og formentlig ganske mange almindelige danskere faktisk tror, de har et velfungerende og dygtigt sundhedsvæsen, som man derfor kan bede om at levere endnu en uefterspurgt vare.Men væsenet er ikke specielt velfungerende eller dygtigt, ikke engang sammenlignet med resten af Europa.Det er der mange grunde til, én af dem er manglende ressourcer, en anden en lønmodtagerkultur blandt læger, som har mistet fornemmelsen af lægegerning som kald og opfatter den som et arbejde ligesom alle andre, som helst skal overstås på 37 timer. Forståeligt nok fra en rent individualrationel betragtning, idet lægen har lidet ud af at arbejde 80 timer, hvis han overhovedet må, men derimod meget ud af at tage fri og bygge sit hus, fordi han efter skat ikke har råd til at hyre håndværkere til det. Og hvis lægen er en hun, hvad hun i stigende grad er, vil hun ønske kort arbejdstid af hensyn til børn og hjem. Problemet er, at disse krav bare ikke er forenelige med topkvalitet og toppræstationer. Resultatet bliver det velkendte danske middelmådige “det er godt nok”.Før danskerne for alvor lærer at blive de krævende forbrugere, vi hører så meget om, vil intet ændres. Hvor ER iøvrigt disse krævende forbrugere? Hvis de findes, har de i hvert fald ingen virkning haft på kvaliteten af offentlige ydelser.USA er ikke altid et ideal, men et land, hvor en færdiguddannet speciallæge kan skrive sin egen kontrakt (typisk startløn for en færdig specialist sidst i 20rne i storbyområder nærmer sig USD 300.000) og har alle incitamenter til at lægge hele sin energi og mere til i arbejdet giver alt andet lige bedre omsorg og en etik, der fokuserer på patienterne og ikke på lægens bekvemmelighed.Danskerne betaler først verdens højeste priser for ydelser (ex skoler og hospitaler), der ikke leverer varen, så de, der ønsker kvalitet, herefter er nødt til af egne beskattede midler (der for danskere er de laveste i EU) at købe den.Tommelfingerregelen om, at (næsten) alt i Danmark er dyrere og dårligere end næsten alle andre steder, finder daglig bekræftelse.

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.