Hvordan afbrænder man en sendefrekvens?

Den politisk korrekte selvcensur (til forskel fra den selvcensur, der blot er udtryk for almindelig anstændighed og gode manerer) har netop i disse påskedage nået nye højder i det USA, som nærværende punditokrat holder meget af, men som også lider af de mere gakkede versioner af autoritær venstrefløjstænkning.

Og nej, jeg tænker her ikke på, at New York University for nylig har forbudt en gruppe Ayn Rand begejstrede studerende at holde et åbent møde om Jyllands-Postens Muhammed-tegninger, hvor disse udover at blive diskuteret også ville blive fremvist. (Læs om den groteske historie bl.a. her, samt her og her.)

Næ, jeg tænker såmænd på dagens historie fra CNN og Jyllands-Posten om den respektløse TV-tegnefilmserie South Park fra den normalt ganske grænseafprøvende TV-kanal Comedy Central.  (Se også den fremragende jurist-blog, Volokh Conspiracy, her og her og her.) Skaberne af serien (som Mikael Bonde Nielsen tidligere har omtalt her på bloggen) har i et afsnit villet tegne Muhammed, men det har TV-selskabet nægtet at lade passere; i stedet har man så–for at "prove a point" om hykleri–i netop denne påske-uges afsnit tegnet Jesus, som "forretter sin nødtørft" på George W. Bush og "Stars and Stripes"-flaget.  Dét havde TV-selskabets politisk korrekte ledelse omvendt ingen problemer med!

Well, well, måske ikke den mest smagfulde måde at demonstrere ens pointe på, men netop pointen er dog her åbenlys: At al talen om ikke at "krænke" nogens følelser har mindre at gøre med handlingens kategoriske karakter end, hvem det er, der bliver stødt på manchetterne.  Kunne man mon forestille sig reaktionen, hvis historien havde været vendt 180 grader rundt …?

Det er iøvrigt værd at bemærke argumentationen fra Comedy Central: Man har ikke villet acceptere Muhammed-gengivelsen på grund af "sikkerhedshensyn".  Hvilke budskaber sender det?  At religiøse fanatikere bare skal gå mest muligt amok–det virker!  God påske.

14 thoughts on “Hvordan afbrænder man en sendefrekvens?

 1. Peter Kurrild-Klitgaard

  Jeg skulle måske nok have skrevet “TV-transmitteret tegnefilmserie” for at være helt præcis–en “tegnefilm” er jo trods alt nok ét abstraktionsniveau for højt for det relevante emne. Men tak for denne substantielle rettelse!

  Svar
 2. Martin Rannje

  Snakker vi ikke om den “respektløse TV-tegneserie” South PARK her? 😉 Har i hvert fald aldrig hørt om en serie v. navn “South Central” på Comedy Central…

  Svar
 3. Redaktøren

  Ups! Det er rettet–det var selfølgelig SP (ligesom linkene henviste til). Det er åbenbart ikke kun hos Socialdemokraterne/AER, at tingene kan gå for hurtigt …

  Svar
 4. Peter Nedergaard

  Kurrild er her i virkeligheden inde på de grundlæggende forskelle mellem islam og kristendommen repræsenteret ved hhv. Muhammad og Jesus. Muhammad er i islam er ufejlbarlig person, som ifølge religionen direkte har overbragt Guds ord til menneskene. Jesus er derimod nok Guds søn, men han også en menneskesøn med såre menneskelige egenskaber (a propos langfredagen i dag, hvor han i sin tid udbrød: “Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig.”)Jesu vidnesbyrd i Bibelen hævdes ikke engang at være hans ord, men har siden begyndelsen været betragtet som en fortolkning af hans ord og bestående af tekststykker sat sammen af biskopper og andre gode mennesker.Her ses altså forskellene mellem på den ene side en lovreligion, hvor den hellige bog ER Guds ord og profeten ER ufejlbarlig. Og så på den anden side er etisk båren religion, hvor individets fortolkning af teksten er i centrum, og hvor den hellige bog anerkendes som menneskeværk.Derfor er satire af islam og af kristendommen også to forskellige ting, fordi religionsstifternes position er så forskellig. Der betyder ikke, at man skal lade islam definere satirens rækkevidde, men man skal være opmærksom på forskellene. Der betyder vel også, at man bliver helt glad for, at kristendommen trods alt har tilslutning fra 40 pct. af jordens befolkning.

  Svar
 5. Poul Højlund

  Hvordan afbrænder man en sendefrekvens?, spørger K-K i overskriften, og det just pointen. Det viste sig jo aldeles unødvendigt al den stund, at Comedy Central selv valgte at gøre det – helt på linie med den skæbne, der overgik høringen på Rand-instituttet.JP rummer i dag et indlæg af en direktør Dan Boyter, regionsrådsmedlem for Venstre. Udover en imponerende høj floskelfrekvens er indlægget et glimrende udtryk for frivillig selvinddragelse af den almindelige mentale sendetilladelse.Modspørgmålet til disse mennesker må hele tiden være: Hvis nu islamisterne ikke havde hærget i deres amokløb, havde du så også ment, at …?Med andre ord og som K-K rigtigt konkluderer: Terror betaler sig. Selvfølgelig, – ellers ville det nok ophøre omgående.UNESCO lykkedes i Paris med at nå et “kompromis” om ytringsfriheden, hvorefter vi alle skal tage vidtstrakte hensyn, bruge ytringsfriheden med omtanke og en del mere af det sædvanlige vrøvl. Først det ene kompromis, så det næste, så det tredie og til slut skal vi takke og bukke for at få lov til at beholde det frie ord.Hvorfor i Himlens navn siger vi ikke fra, entydigt, definitivt og højt? Det er på tide at genoptrykke de sataniske tegninger.

  Svar
 6. Peter Buch

  På MINUT skrives:Drengene fra “South Park” har gjort det igen, i aftes skulle der så laves grin med Muhammed, men Commedy Central censurerede episoden så Muhammed ikke blev vist!!!!!!!!!!! Du kan læse mere hos “Michelle Malkin” hvor du også kan se klippet fra “South Park” der bliver censoreret.http://michellemalkin.com/archives/004982.htm

  Svar
 7. Niels A Nielsen

  Forstemmende historie.”Kunne man mon forestille sig reaktionen, hvis historien havde været vendt 180 grader rundt …?”180 grader? Tænker du mon på muslimske tegnefilmsskabere i et muslimsk land, der i protest over ikke at måtte gengive Jesus, i stedet viste Muhammed forrettende sin nødtørft på det sorte jihad-flag?De i Vesten uddannede kunstnere ville naturligvis, inden Politiken kunne nå at få en ekspertkommentar til den “infantile tegnefilm” fra imam Fatih Alev, blive et hoved kortere, hvorefter den internationale organisation af tegnefilmskunstnere ville udtale sin dybeste beklagelse over hændelsen og sin fulde opslutning bag ytringsfriheden – naturligvis. I samme åndedrag ville man dog understrege vigtigheden af at tegneserieproducenter udviser pli og undgår at krænke religiøse følelser unødigt. Organisationens ledere ville tage initiativ til et etisk kodeks for skabere af tegnefilm, for man har ytringsfrihed – men jo ikke ytringspligt osv. osv.Jo, jeg kan godt forestille mig historien vendt på hovedet, men jeg har meget svært ved at forestille mig, den vestlige reaktion en tøddel anderledes. Desværre.Du kan selvfølgelig også tænke på en mere begrænset ændring af historien, hvor Jesus og Muhammed byttede plads. Det ville dog allerede i udgangspunktet kræve, at man forudsatte nogle ret urealistiske vestlige reaktioner.

  Svar
 8. Anonym Ateist

  Øeh, jeg antog at “180 grader” betød at man i stedet havde ladet president Bush (og det amerikanske flag?) skide på Jesus – Se DET er nok ikke noget som de amerikanske kristne (og deres mange lobby-organisationer) ville lade gå upåagtet hen!Rent bortset fra det, så fatter jeg ikke at man vedbliver at tillade religion i den såkaldte “civiliserede verden” (ie. “vesten”). Er det ikke ved at være godt og grundigt bevist at religion (specefikt “organiseret religion”) er gennemført ucivilseret, ja nærmest barbarisk?Således bør man jo huske på, når man kaster menneskeretslige sten på muslimerne, at det for blot ganske få århundrede siden (hvilket skal ses i sammenhold med at religion går mindst 10.000 år tilbage og mennesker mindst 100.000 år) var de kristne der var i fuld gang med at afbrænde, torturere og hænge såvel “kloge koner” som (hvad der udgjorde datidens) videnskabsmænd, således at det i dag er umuligt at sige hvor mange århundreder vi da blev sat tilbage i såvel videnskabelig som natur-medicinsk forsking og udvikling. Der skal nok bombes en del flere højhuse, før muslimerne kan prale af at have “high-score” i denne henseende. Og de hykler da i det mindste ikke nær så meget om deres religion og dens “udtryk”, som man gør i f.eks. den danske folkekirke. Her får man jo indtrykket at kristne er flinke og fromme, mens man slet ikke forholder sig til de millioner af liv kristendom generelt og protestantisme specefikt har forvoldt – Noget af et glashus at kaste fra, skulle jeg mene.Og kom ikke og fortæl mig at man dengang havde sluppet for bålet, hvis man havde produceret så meget som en enkelt skitse af gud i samme “situationer” som de famøse tegninger i Jyllandsposten.Ja, jeg vil gå så vidt som til at sige at hvis man syntes at det er i orden at kristne kan mødes i deres kirker og diskutere deres religion, så bør man som minimum også holde sig for god til at udtale sig negativt om nynazister, KuKlux Klan og andre organisationer med en voldelig historie. Hitler nåede trods alt ikke at brænde NÆR så mange jøder, som de forskellige kristne kirker har dræbt hedninge, hekse, videnskabsmænd og generelt alle der stod det mindste i deres vej op gennem tiden. Jeg skal så ikke kunne udtale mig precist om hvor mange jøderne har formået at slå ihjel, udover at jeg må antage at også DE har en del lig i lasten, rent bortset fra alle de Palestinensere som de har haft travlt med at myrde i nogle årtier, og det endda her i vores “civilserede tidsalder”.Dertil kommer at INGEN endu har formået at frembyde den mindste smule “bevis”, ikke engang i ordets bredeste forstand, på at deres respektive religion vitterlig har noget med sandhenden at gøre. Tværtimod har man utallige gange fejlet i diverse forsøg på at profetere, helbrede eller på anden vis fremkomme med en beviselig “jordisk manifestation af guddommelighed”. Tilgengæld er der rent faktisk lavet en række forsøg som, mere eller mindre, mod-beviser eksistensen (eller i hvert fald “brugbarheden”) af diverse religioners premisser og guddommeligheder. Således har man vist at folk der er meget religiøse og/eller overtroiske har en lidt større chance for at begå fejl, når de stilles over for visse af livets tilbagevendende situationer. Jeg kan således VARMT anbefale at spille hasard med meget religiøse personer, hvis man vel at bemærke selv er ateist, da det bla. blev bevist at de troende (sjovt nok, men knap så overraskende) har en tendens til at “tro i stedet for at vide” hvordan spil-statestik fungerer. Da “spil-statestik” (ie. “Game Theory”) er noget man faktisk bruger i alle livets aspekter, hvor det kendes som “risiko vurdering”, bliver det så til at man er noget dårligere stillet hvis man baserer sine livs-valg på hvad der står i biblen, toraen eller koranen, i stedet for at støtte sig til videnskab og snus-fornuft.Hvis man holder ovenstående op mod det gode gamle princip om at “ekstraordinære påstande kræver ekstraordinære beviser”, så bliver konklusionen at de organiserede religioner har fejlet voldsomt og gentagne gange, mens man ikke omvendt kan stille det samme krav til de videnskabs folk der har udført ovennævnte spille-teoretiske test, idet deres påstand (hvis man ellers ikke er fuldstændig forblændet af sin religiøse tro) ikke er synderlig “ekstraordinær”, ja den er nærmest selvindlysende for nogle af os (ie. ateister).Alt i alt så bliver konklusionen at vi ville leve i en VÆSENTLIG fredeligere og mere fordragelig verden, hvis man gjorde en seriøs indsats for at mindske religionens indflydelse på folks dagligdag, herunder navnlig deres opvækst og uddannelse. Således er der relativt få og små krige der ikke kan henføres til religiøse tvister, specielt ikke hvis man venter på historie-bøgernes analyse af disse. Jeg er således overbevist om at man engang i fremtiden vil være rørende enige, i hvert fald blandt historikere, om at de seneste to-tre krige i mellemøsten, lige som nogle af dem i øst-europa, i virkeligheden havde et kraftigt element af religiøs motivation (altså fra amerikansk side, for man er vel ikke i tvivl om muslimernes religiøse motivation?)Men i stedet for en gradivs afstandstagen til religiøs overtro i den vestlige verden, så ser man desværre dels en stigende interesse i diverse mumbo-jumbo religioner (ie. hekse-tro, faith-healing, clairvoyance osv.)og dels er man i USA i fuld gang med at gøre Darwins lærer om evolution forbudt til fordel for, eller i det mindste gøre den til et alternativ til, “Intelligent Design”, som er de kristnes forsøg på at fremkomme med en “videnskabelig teori” der passer i deres kram. Dette til trods for at evolutions-teori ikke blot er videnskabeligt bevist, men tillige lever op til det ypperste krav om en teoris korrekthed / eksistens, nemlig at man kan bruge den til at forudsige ting der senere kan eftervises af enhver der følger “opskriften” (ie. tag enhver videnskabelig afhandling om avls-forsøg med banan-fluer, og gør precis hvad der står. Så ser du precis det der i afhandlingen “forudsiges”), mens der INTET reelt belæg er for deres ny-opfundne “Intelligent Design” teori.Jeg må altså stille mig helt enig med Peter Højlund. Og mener som det måske fremgår at der ydermere skal langt mere effektive boller på suppen, startende med at vi begynder at lægge lidt mere vægt på den grundlovsfæstede “religions frihed” (med tryk på “fri”), hvilket jo iøvrigt gør loven om folkekirken ulovlig – For hvordan kan man have en stats støttet folkekirke, hvis man samtidig hævder at have religions-frihed? Jeg blev da i hvertfald ikke givet et valg i religions timerne i folkeskolen, ligesom jeg ikke ser at muslimer får lov til at bygge minareter hvor de kan stå og jamre sig i de obligatoriske overstyrede PA-anlæg fem gange i døgnet (bare surt at disse tidspunkter ofte falder i løbet af natten), mens jeg i tide og utide skal vækkes af vores mindst lige så hæslige kirkeklokke-kimeri, som iøvrigt INTET formål har tjent i årtier, nu hvor vi dels har et landsdækkende sirene-system, telefoner og internet, der tilsammen kan forestå samtlige af kirkeklokkens oprindelige opgaver.Nej, lad os nu komme igang med at få noget “religiøs ligestilling”, og så se om der ikke pludselig er lidt flere der tropper op om et generelt forbud (eller i hvert fald en kraftig neddrosling) af organiserede religioner, når muslimer pludselig har samme ret til deres minaret-jamren som de kristne har til deres klokker-kimeri, for slet ikke at tale om jødernes ret til at kræve deres mad tilberedt på Kosher-maner i samtlige af landets restauranter. Det ville jo være skruen uden ende, men ikke destomindre den eneste “civilserede” (læs: ikke hykleriske) måde at leve op loven om religions frihed, bortset fra at undgå religion i det hele taget selvfølgelig….A-)P.S. Inden alle i kristne super-hyklere nu fremkommer med jeres sædvanlige indignerede og bedrevidende kommentare, så husk lige at JERES blinde tro ikke er nogen som helst form for “bevis” for hvad der står i jeres fejl-oversatte, forvrængede og politis
  k motivierede bibel, ejheller
  er det et argument for at “man ikke skal søge at bevise alting”, hvilket igen kan bevises (sjovt nok) at være det rene vås, og en kilde til utallige dødsfald og uheld blandt de “stærkeste i troen”.Hvis i derimod kan fremkomme med en holdbar vejrudsigt ved at læse i jeres elskede sorte bog, eller forudsige noget som helst, det være sig hvor en kanonkugle lander eller hvad der sker når man lægger to klumper uran på hver 10kg oven på hinanden, SÅ kan i regne med at se mig i jeres kirke, med halen mellem benene. Indtil da, så foretrækker jeg at beregne kanonkuglers nedslagspunkt med Newtons ligninger og læse i en bog om atom-fysik hvis jeg skulle være den mindste smule i tivl om at 20kg uran vil forårsage en øjeblikkelig nedsmeltning, som jeg dog ikke når at opleve pga. den kraftige stråling. Sjovt nok nævnes der INTET om disse helt relevante og lødige spørgsmål i biblen, mens der bruges oceaner af ord på at forklare de mest selvindlysende ting (selv de mere lavtstående pattedyr ved således instinktivt at “man ikke må slå [sine egne] ihjel”, ligesom de fleste mennekser der tidligere levede afskåret fra kristendommen ej heller rendte rundt og lyst-myrdede deres stamme-fæller).

  Svar
 9. Anonym Ateist

  Hej Rackne,Altid godt med lidt modspil ;)Herunder et par komentarer til dine dittoer:Rent bortset fra at jeg mener gøre et ihærdigt forsøg på at undgå formuleringer som “at gøre religion ulovlig” og tilsvarende “at forbyde religion” (omend jeg muligvis har fået brugt disse eller tilsv. enkelte steder), NETOP fordi jeg IKKE mener at et kategorisk forbud er ønskværdigt, hvilket jeg så tilgengæld mener må gælde i LANGT de fleste tilfælde hvor man i dag ser den slags anvendt (med nogle notable undtagelser, så som “vold mod sagesløs” etc.) F.eks. er jeg HELT enig med dig i at “rygning” bør være et personligt valg (når blot man undgår at genere sine omgivelser derved), hvilket så iøvrigt også må gælde brugen af andre såkaldte “narkotiske stoffer”, hvor man i øvrigt ser visse stoffer nævnt der absolut intet har at gøre i denne kategori, herunder cannabis, der hverken er vanedannende, abstinens-fremkaldende og beviseligt mindre skadeligt end tobak og alkohol, der omvendt IKKE (mig bekendt) medregnes bland de “narkotiske stoffer”, i hvert fald ikke i “juridiske sammenhænge”. Dette til trods for at man i visse lande anerkende naturproduktet cannabis som havende såvel smertestillende som antivirale og antibakteriologiske virkninger, mens man har en HELT tydelig statestik der viser precis HVOR farligt et stof alkohol egentlig er, med sine millioner af voldssager, børnemishandligner og ikke mindst bilulykker på samvittighheden.Jeg mener altså at hvad en person vælger at gøre ved sin egen krop må være dennes privat-sag, mens hvad en person evt. måtte finde på at gøre ved andres kroppe, specefikt uden deres samtykke, måske nok kræver lidt “autoritet” af og til. Jeg håber så at du er nogenlunde enig med mig (og de fleste andre) når jeg altså mener at det er ok at vi i dette land smider mordere og voldsmænd, samt folk der nidkært opildner andre til den slags (ie. “medskyldige”), i fængsel efter en behørig retssag?I lys af ovenstående vil jeg så referere til mine utallige eksempler på hvordan diverse (navnlig organiserede) religioner, såvel før som nu, har været og/eller er enten direkte involveret eller “medskyldige” i en lang række “voldshandlinger”. Disse endog ofte af særlig ubehagelig karakter, hvad enten det skyldes antallet af “ofre” eller “metoderne” der blev/bliver benyttet.Du skriver meget flot om “folks ret til selv at bestemme over deres liv”, men lader ikke til at have forståelse for at religion netop FRATAGER folk denne ret, såvel gennem at påtvinge folk deres livssyn, hvilket stadig foregår i stor stil verden over, som gennem at påvirke såvel deres egne “medlemmer” som samfundet generelt i bestemte retninger, således at også personer der INTET har med den pågældende religion at gøre bliver voldsomt påvirket deraf.Det er måske let at få det indtryk at religion er noget harmløst noget der udelukkende foregår inden for kirkens vægge, navnlig hvis man bor i Danmark hvor der praktiseres en yderst “tam” variant af protestantismen, hvorfor der sjældent er tale om værre “påvirkninger” end at jeg f.eks. tvinges (ikke meget “valgfrihed” her?) til at høre på kirkens infernale klokke-kimeri og af og til belastes af Jehovas vidner i døren etc. Men hvis man ser lidt ud over vores egne grænser, så begynder der at tegne sig et helt andet billede (for ikke at gentage mig selv alt for meget vil jeg blot nævne et par eksempler herpå):- I visse muslimske lande benyttes religion som et direkte og åbenlyst politisk værktøj, herunder navnlig til at holde befolkningen på et nærmest bondestenalder-stadie (sjovt nok for at sikre kirkens vedvarende magt over disse sagesløse individer, der næppe ville stemme på disse magthavere, hvis de først fik en lødig uddannelse og derpå retten til at stemme), specefikt ved at gøre al undervisning, der ikke omhandler den “officielle version” af islam, forbudt. Ligeledes har man en række aldeles uhylige, religiøst inspirerede, lovgivninger. Hvor f.eks. simpelt tyveri straffes med afskæring af en hånd og/eller fod, mens utroskab o.lign. straffes med stening, ofte med en langsom, og helt sikkert smertefuld, død til følge (mener endog det står i loven at dette SKAL være resultatet?)Og et lidt mindre grælt, men ikke desto mindre alvorligt, eksempel:- I USA ser man for tiden en stigende tendens til at tillade, sågar påtvinge, at skolerne kan/skal undervise i “Intelligent Design”, en komplet bogus-teori som næppe vil stille de stakkels børn der udsættes for den slags særlig godt når de engang skal konkurere med andre, mere “oplyste”, dele af verdenen. Hvordan tror du f.eks. sådanne personer vil være stillet, skulle de få den vanvittige idé at læse biologi, antromorphologi eller tilsvarende disipliner, der alle tager udgangspunkt i Darwins teorier (og afledte), hvilke så omvendt er (var?) gjort forbudt materiale i nogle af disse staters skoler?Det er en ting at tale om “freedom of speech” (som udover du, også Amerikanerne jo ynder at gøre), noget helt andet at bruge dette som et altomfattende “skjold” til at tillade individer og organisationer at foretage såvel virkeligt uhyrlige handlinger mod (ofte uskyldige og helt udeforstående) mennesker, som måske mindre uhyrlige, men lige så øddelæggende handlinger (ie. indoktrinering og sandheds forvrængning). Jeg mener således at retten til at “mene og sige det man mener” er noget der kræver en MEGET veludviklet sans for ansvarlighed, snarer end noget enhver bonderøv (jfr. Bush jr.) kan bruge som undskyldning for at stille sig op på en sæbekasse og hylde Hitler og BinLaden offentligt, endsige at lobbye lovgivere til at indføre love der i sig selv er krænkende for “friheden til selv at vælge”, under (evt. usagt) påskud om at “det står skrevet”, og der derfor vil tilfalde den pågældende lovgiver eller politiker alskens ulyksaligheder i såvel dette liv som hensides, hvis man ikke makker ret.I mine øjne ligger din fokus et HELT galt sted. Der er således ikke mange fornuftige og nogenlunde veltænkende individder der ikke vil give dig ret i at man selvfølgelig bør have lov til at vise tegninger af stort set hvad som helst i sin avis. Noget helt andet er det at mene at selv en rabiat Immam eller Ayatholla skal kunne misbruge retten til ytringsfrihed til at sprede religiøs propaganda der direkte (eller indirekte) opfordrer folk til at begå (masse-) mord og andre voldelige handlinger, herunder terror. Det samme bør selvfølgelig gælde for såvel Hr. Bush Jr. som for Jyllandspostens redaktion, selvom sidstnævnte vist foreløbig har holdt sig for gode til at forsøge sig udi direkte volds-trusler?!?Igen må jeg understrege at jeg IKKE derved mener at man så skal gå helt over i den anden grav (som USA, og i mindre grad visse EU lande, er på vej over i), hvor man bruger terror som en “undskyldning” for helt at tilsidesætte såvel yttringsfriheden som menneskerettighederne.Endelig syntes jeg at du springer ganske let hen over problematikken omkring den danske lovgivning, der på den ene side giver os “religionsfrihed”, men på den anden side stadsfæster vores “folkekirke”? Eller du er måske med på at muslimerne får lov at bygge minareter med få hundrede meters mellemrum i samtlige danske byer, og derfra nat og dag udsender højlydte og forvrængede jerimjader? For ellers er der vel ikke tale om sand “religionsfrihed” eller hvad?Du forholder dig ej heller til de voldsomme “forklarings problemer” som navnlig de kristne (men derigennem også Islam, der jo blot er en anden side af den samme mønt, hvis man sætter sig lidt ind i tingene) for tiden er ude i. Dette såvel efterhånden som der fremkommer stadig flere dokumenter der viser sig at være i væsentlig modstrid med disse religionser grund-teser (ie. dødehavsrullerne indikerer at Jesus ikke så sig selv som “guds søn”, ligesom der er visse indikationer af at han og hans diciple blev betragtet som semi-militante rebeller af datidens befolkning, snarre end nogen form for “frelser”), som det faktum at der er stadig mindre og mindre belæg for kirkens mange påstande om
  hvordan verden er skruet samm
  en (vi ved f.eks. nu at jorden hverken er flad, i centrum af solsystemet endsige universet, ligesom vi ved at mennesket ikke blev “skabt” for ca. 10.000 år siden osv. osv.) Dette er jo det fundamentale grundlag, som man i sin tid byggede de mange “religiøse leveregler” på (bemærk den manglende frihed til at “gøre som man vil” her!) der således er ved a være fuldstændig eroderet bort. Igen, det er lidt for let som dansk protestant at glemme disse alvorlige issues, nu hvor folkekirken i MANGE år helt har undladt at forholde sig til kirkens mere “jordnære” historie, mens man i stedet arbejder sig længere og længere ud hvor de prædikede emner slet ikke kan behandles videnskabeligt / jordnært (det er f.eks. “sikkert” at snakke om hvad der sker efter døden, da enhver påstand i den retning næppe risikerer at blive afsløret som det rene vås lige med det første, om nogensiden) Snedig strategi, men ikke i mine øjne et tegn på en ansvarlig holding til det materiale (ie. biblen) som man lægger til grund for sin tro og derigennem sit livssyn og holdninger.Dette er selvfølgelig IKKE et holdbart argument for at det så skal være forbudt at tro på “biblens budskab”. Ovenstående har dog nogle knap så trivielle konsekvenser, navnlig når/hvis man UDBREDER en “tro” baseret på et sådant grundlag, at der måske nok kan sætte spørgsmålstegn ved kirkens (og andre religioners) “ret” til at påkalde sig yttringsfrihed som et altomfattende carte blanche til at sige og gøre hvad man nu mener at ens religion og hellige skrifter byder en at gøre (navnlig mod andre).Et eksempel (lettere overdrevet for at fremme forståelsen):Hvodan ville du have det med at jeg grundlagde en “religion”, der primært gik ud på at jeg, som den “jordiske leder”, havde retten til at myrde og voldtage enhver “vantro”, defineret som alle personer der ikke aktivt gik ind for min “religion”, hvilket måske yderligere krævede at man deltog i hyppige og blodige menneske ofringer.Som du fremlægger “det åbne samfund”, så skulle det altså være “min ret” og “mit liv” at gøre dette. Alligevel tror jeg måske du vil have et og andet at sige, når jeg og mine hellige kors-riddere kommer ansigende på vores Harleys for at tæske livet ud af dig, som værende en vantro der har nægtet at deltage i den seneste rituelle slagtning af en rødhåret jomfru..? (Og hvem ved, måske du vitterlig gerne ville være medlem, men har måske blot ikke stamina til at overvære blodbadet og skrigeriet?)Dette overdrevne eksempel for at illustrere den minutiøse, men YDERST vigtige, forskel på “retten til at gøre og sige hvad man vil” (hvortil der burde føjes “under ansvar”), og “retten til at sige til og gøre mod ANDRE hvad man vil”. Noget som jeg syntes du fuldstændig undlader at forholde dig til?Jeg ønsker altså ikke en politi-stat, hvor man bliver brændt på kætterbålet hvis man tror på det ene eller det andet, men måske kunne jeg leve med et samfund hvor man blev fængslet (og/eller pålagt bøder, alt efter gældende jurisprudens) for at stille sig op og lukke en masse vås ud, som om det var den skinbarlige og beviselige sandhed, uden iøvrigt at fremkomme med sådanne beviser for sandhedsværdien i det sagte.Jeg kunne f.eks. sagtens leve med at du, ved at skrive ovennævnte, ville gøre dig skyldig i “at propogandere om ‘korsets frelsende kraft’ i et offentligt forum, uden at fremlægge behørige beviser for din påstand”, eller at du derved kunne risikere at blive dømt til at betale en mindre bøde (større, hvis påstanden f.eks. blev fremført på landsdækkende TV og/eller gentaget hyppigt etc.)Dette skulle selvfølgelig ikke være begrænset til religøse personer, men gælde vidt og bredt. Altså ville et firma der udsender en reklame på TV, der f.eks. viser sig at indeholde påstande om det aktuelle produkt der er direkte usande og/eller misvisende, være lige så strafbare, hvis ikke mere, da en sådan lov bør have en strafferamme der afhænger af i hvilken grad og hvor mange mennesker der “påvirkes af usandhederne”.Jeg forsøger altså (uden at ovenstående skal ses som en “endlösung”, jeg er ikke jurist!) at påpege en væsentlig mangel jeg mener at se i diverse love om “ytringsfriheden” såvel “personlig frihed” verden over. Specefikt at den slags IKKE bør kunne påkaldes uden at et tilsvarende ansvar pålægges den talende/predikerende. Dette ansvar bør tillige afhænge af antallet af “påvirkede” (ie. lyttere/seere) og graden af “usandhed” og/eller “ubeviselighed” i det fremlagte, samt under hvilke omstændigheder og på hvilken måde det fremlægges (f.eks. om man udtaler sig tentativt, som f.eks. de fleste videnskabsmænd, eller kategorisk som de fleste præster).Det er derfor slet ikke et spørgsmål om at forhindre privat personer i at tilbede hvem som helst de lyster, eksisterende såvel ikke-eksisterende personer og/eller objekter, så længe det foregår i deres eget hjem. Det er derimod snarrer et spørgsmål om også at adressere de mulige måder sådanne retteigheder kan misbruges, hvis der ikke tages et behørigt og grundigt hensyn til disse “bagsider” og “bivirkninger”…… Sjovt nok er det precis hvad du skyder mig i skoen, blot med modsat fortegn! Du snakker således om at jeg tilsyneladende ønsker at bestemme over folks religøsitet, omend jeg tager kraftig afstand til denne fortolkning af mine ord, med specefik henvisning til at man skal have lov til at “vælge at gøre grin med profeten Muhammed”, mens du helt overser problemet med at “fundamentalistiske muslimer kan bruge det som undskyldning for at afbrænde ambasader og true med mord på uskyldige mennesker”, specefikt UDEN at de derved har forbrudt sig mod din version af “yttsringsfriheden”, om ikke andet så længe de blot ikke gør alvor af deres trusler – Dette altså hvis jeg forstår dig ret? Hvis ikke, så må du lige forklare hvordan vores synspunkter adskiller sig væstenligt fra hinanden? For det er jo netop det sidste, snarere end det første jeg forsøger at tage afstand til!A-)P.S. Jeg har muligvis ikke været klar nok i mine udtalelser, men jeg forsøger altså IKKE at indskrænke “religionsfriheden”, men blot at gøre opmærksom på at “religionsfrihed” IKKE bør eller kan sidestilles med “retten til at stille sig og sige lige hvad der passer en til en større eller mindre menneskemængde” (igen det der med at være pålagt et ansvar om lødighed og sandruelighed når man taler til andre og flere end sig selv). Du kan for min skyld tro på både gud og satan, bare du holder dine tåbelige røver-historier HELT for dig selv, så jeg ikke skal risikere at mine børn hører på det, navnlig i en alder hvor de ikke har viden og/eller erfaring nok til at forholde sig kritisk til dine grundløse udtalelser, uanset hvor åbenlyst de strider mod snus-fornuft og videnskab, ja sågar mod hvad man kan erfare ved at gå en tur i skoven og studere naturen…

  Svar
 10. Rackne

  Anonym Ateist,Din kommentar hjælper mig til at illustrere forskellen mellem et autoritært menneskesyn og så det liberale menneskesyn med dets anderkendelse af personlig frihed og selvbestemmelse.I et autoritært styre vil man micro-manage folks liv til fordel for et eller andet højere ideal; det værende “staten”, “herskeren”, “Gud”, eller “sammenhængskraften”.I “det åbne samfund”, som Popper kaldte det, giver man folk ret til selv at bestemme over deres liv, også selvom de træffer beslutninger, som man mener er forkerte. Det kan være de vælger at ryge, selvom dette kan give dem lungekræft. Det kan være de vælger at gøre grin med profeten Muhammed, selv om fundamentalistiske muslimer kan bruge det som undskyldning for at afbrænde ambasader og true med mord på uskyldige mennesker. Og det kan være de vælger at tro på korsets frelsende kraft, på trods af manglen på enhver videnskabelig opbakning for denne tro. Men det er deres liv, og man må give den enkelte friheden til at gøre med det, hvad han eller hun vil.Hvis religion skulle gøres ulovligt, hvad havde du da forestillet dig, at straffen skulle være? Afbrænding på kætterbålet? Fængsling indtil man afsværger sin religion (hvordan man så skulle teste det)? Eller kan man “nøjes” med dagbøder?Du lader til at være uvidende om, at det netop er denne frihed til at mene og sige det man mener, der adskiller vores samfund fra de samfund, hvor man brænder eller stener kættere. Og at du i din propaganderen for at indskrænke religionsfriheden gør dig til fortaler for netop det, du foregiver at hade.

  Svar
 11. Anonym Ateist

  Rackne,Først og fremmest:Fair enough, den specefikke kommentar var måske lidt overilet og specifikt i modstrid med hvad jeg senere skriver, for hvilket jeg gerne vil undskylde.Dog må jeg erkende at jeg personligt mener at verden ville blive både bedre og ikke mindst væsentligt “friere” af et sådant forbud, selvom det måske lyder underligt i konteksten – Men det er så ET forbud, der derimod forhindre tusinder af explicitte og implicitte “forbud” som div. religioner pålægger såvel deres tilhængere som folk der intet har med deres kirke at gøre (andet end f.eks. at bo i nærheden/landet el.lign.)Mht. resten af dit svar:I og med at manden i dit eksempel tydeligvis “spreder usandheder”, så bliver mit svar et rungende NEJ, jeg mener IKKE han har ret til at sige dette i “offentlige sammenhænge” (om overhovedet noget sted).NB: Ovenstående operere ud fra flg. antagelser:- Noget der ikke kan eftervises, og følgelig har en sandhedsværdi der ikke kan fastslås, må i offentlige sammenhænge (ie. hvor der er skærpede krav til sandruelighed) betragtes som “usandt”, indtil der foreligger sådanne beviser for sandhedsværdien. Dette i stadig større udstrækning efterhånden som der er tale om større “lytterskare” og/eller større (evt. tilsyneladende) autoritet hos den talende (ie. en statsminister bør ryge lige lukt i kachotten, hvis han tages i selv den mindste løgn i offentlig sammenhæng, mens han selvfølgelig har lov til at slippe væk med en del mere i privanten, på linie med andre “almindelige mennesker”).- Enhver løgn vil i min opfattelse, om ikke andet før eller siden, “skade andre”, omend måske kunne på et helt banalt plan. Desuden mener jeg IKKE at man kan tage hensyn til om det at skade ander var udgangspunktet for at fremsige løgnen. Hvis jeg f.eks. lyver uden anden hensigt end et redde mit eget skind, så bør jeg stadig være strafbar (igen afhængig af detaljerne og omfanget etc.) hvis folk kommer til skade som følge deraf.Mht. “staf udmåling”: Som jeg forsøger at uddybe i mit forrige indlæg, så er jeg ikke jurist, hvorfor jeg nødig vil udtale mig autoritativt om hvad en sådan “forseelse” bør straffes med. Hvis jeg dog skulle forsøge på et “skud i tågen”, så må der vel i dette tilfælde være tale om noget i den “milde” del af spektret, f.eks. en mindre bøde og en notits om at fremtidige gentagelser formegentlig vil forøge strafferammen. Eller noget i den stil..?Mht. dit P.S.:Dang du tog mig i at predike, ja endda nærmest at missionere – Den sved :(Jeg skal forsøge på at afholde mig fra henvisninger til web-sites med informationer om HVOR galt afmarcherede div. religoner er og HVOR mange menneskelige lidelser de har på deres samvittighed.Men nu hvor jeg jo alligevel er taget på fersk gerning, så kan jeg dog ikke lige dy mig for at “synde” lidt mere:Du er vel klar over at du, ved at have den forholdsvis “åbne” (for at bruge et pænt ord) holdning overfor retten til at “ytre sig frit om religiøse emner” som du her lægger for dagen, indirekte støtter udbredelsen af de organiserede religioner, hvilket med STOR sikkerhed vil gå ud over dine evt. børn, om ikke ligefrem dig selv. Jeg henviser til det faktum at man, såvel historisk som nu om dage, tydeligt ser hvordan organiserede religioner utallige gange har medvirket til at sætte udviklingen i stå, ja ligefrem tilbage i mange tilfælde.Således er det uvist hvor meget længere du kunne forvente at leve, havde man IKKE havde brændt alle de medicinsk-kyndige og div. “kloge koner” på bålet i middelalderen, hvilket nødvendigvis må have sat den medicinske udvikling, for ikke at nævne udviklingen inden for alternative/natur-behandlinger, årtier, hvis ikke århundreder, tilbage. Bemærk desuden at det tog MANGE år, også EFTER man for længst ophørte med menneske-brændinger, før det igen var “velset” at beskæftige sig med medicin, og det er vist stadig så som så med hvor velset det er at beskæftige sig med natur-medicin. Det er altså ikke blot de enkelte “religiøst-fanatiske anti-menneskelige handlinger” men tillige den efterfølgende påvirkning af holdninger og politik, der spiller en rolle.Det er heller ikke til at vide hvor megen viden der gennem årene er blevet brændt af div. religiøse sekter, endsige hvilke guldkorn der den dag i dag ligger aflåst i Vatikanets kældre. Selv hvis man ikke tror på at de gamle vismænd havde viden der ikke for længst er genfundet og/eller blevet overflødig, så skal man huske på at al udvikling er en inkremental og kumulativ effekt, hvor man hele tiden bygger på det der allerede vides. Således er tabet af biblioteket i Alexandria måske nok ikke så slemt i forstanden at der var ting deri som ville være nye for os i dag, men det betød derimod at efterfølgende “vismænd” måtte bruge tid på at genopdage det tabte, tid der ellers kunne være brugt på at “komme videre i billedet”. Det er altså den megen tid der er brugt på, igen og igen, at “genopfinde den (brændte/bortgemte) dybe tallerken” der gør at vi i dag kunne være århundreder længere fremme i vores udvikling, såvel samfundsmæssigt og kulturelt som videnskabeligt og medicinsk.Et mere aktuelt eksempel, er den førnævnte udvilking i USA, hvor man i stigende grad afviser diverse videnskabelige teorier fordi de ses at stride med de gamle religiøse (her specefikt kristne) skrifter, til trods for en bred accept blandt sagkyndige (f.eks. evolutionslæren).Jeg håber følgelig ikke du tror at dine efterkommere ikke vil lide under dette, skulle det få lov at fortsætte meget videre end det er nået hidtil. Ikke mindst når man tager til efterretning hvordan vi her i EU, og navnlig i Danmark, har det med at efterligne USA i mange henseender, ofte helt uden kritisk debat (måske mest fordi den slags sjældent sker først i folketinget, men snarer ude blandt befolkningen, kva de mange amerikanske film og produkter).Og så vil jeg ellers holde inde med dette blatante “omvendings forsøg” ;)A-)P.S. Jeg beklager evt. trykfjel og generel dårlig formulering, da ovenstående er skrevet i hast.

  Svar
 12. Rackne

  Anonym Ateist,I din seneste kommentar lader du til at sige, at du skam ikke har noget ønske om at forbyde religion. Se, der havde jeg ladet mig narre af din forrige kommentar, som du indledte med denne bredside: “Rent bortset fra det, så fatter jeg ikke at man vedbliver at tillade religion i den såkaldte “civiliserede verden” (ie. “vesten”).”Og det lader da også til, at du stadig nærer ønske om at begrænse friheden hos folk, der bekender sig til en religion. Som du skriver:”Jeg har muligvis ikke været klar nok i mine udtalelser, men jeg forsøger altså IKKE at indskrænke “religionsfriheden”, men blot at gøre opmærksom på at “religionsfrihed” IKKE bør eller kan sidestilles med “retten til at stille sig og sige lige hvad der passer en til en større eller mindre menneskemængde” (igen det der med at være pålagt et ansvar om lødighed og sandruelighed når man taler til andre og flere end sig selv).”Nej, religionsfrihed er ikke friheden til at sige hvad du vil (så længe du ikke opfordrer til ulovligheder eller bevidst spreder usandheder med det formål at skade andre). Dét er nemlig den frihed der kaldes for ytringsfriheden.Lad os sige, at en mand stiller sig op på en gammeldags sæbekasse nede i Fælledparken, og fortæller forbipasserende, at hans kones kræft er blevet helbredt af Jesus. Mener du, at han har en ret til at sige dette? Hvis ikke, hvilke sanktioner kunne du da tænkte dig imod ham?PS. Siden du lader til at føle meget stærkt for dette emne, må jeg hellere sige, at jeg ikke selv er religiøs. Du behøver med andre ord ikke at “omvende” mig.

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.