Mandag Morgen Watch

Mandag Morgen, vistnok med undertitlen “Ugebrevet,” er navnet på nogle sammenhæftede A4-sider, der vil være mange læsere af Punditokraterne bekendt.  Der er tale om en i stilen ret prætentiøs publikation, der ofte gør det i dommedagsscenarier og vidtløftige spekulationer pakket ind i en hørm af politisk korrekthed og en irriterende halv-akademisk stil.  Her på Punditokraterne vil vi vie Mandag Morgen Ugebrevet mere opmærksomhed i fremtiden, fordi publikationen trods alt nyder en vis bevågenhed og relativt ofte citeres i medierne.

Mandag Morgen kan bestemt have bidrag af lødighed og dybde. For eksempel er sidste nummers (1.maj) analyse af universitetsfusionsplanerne en god afdækning af et øjensynlig meget kaotisk forløb, der foreløbig ikke synes at være baseret på seriøse analyser af behovet for fusioner. Men når Mandag Morgen er dårligt, er det dårligt big time!

En aktuel bundskaber er sidste nummers (1.maj) med artiklen, “Fortsat skattestop er en dyr fornøjelse.”  Der er tale om en ukritisk gengivelse af en analyse foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.  Ifølge artiklens referat kan “Venstres planer om at ophøje skattestoppet til at være en del af partiets nye principprogram kan blive en rigtig dyr fornøjelse.” Det skyldes at skattestoppet “dræner” statskassen; ja, pengene “fosser” ud af samme, der “svækkes.” Og det “koster penge.” Baggrunden er det simple forhold at boligskatten ikke må stige for den enkelte boligejer, og at der derfor kan blive et spænd mellem mellem offentlige indtægter og udgifter (der vokser med prisudvikling). Det er et voldsomt problem, forstår man. Mere liberalt sindede kan så mene, at det er en af årsagerne til at skattestoppet er en rigtig god idé. Det er en kommitment-device, der er med til at sikre en ganske vist langsom reduktion af de offentlige udgifter.

Det er vist ikke sådan at den formodede sagkundskab ser på sagen. Professor i økonomi Hans Jørgen Whitta-Jakobsen udtaler således “at skattestoppet er meget dyrt for samfundsøkonomien,” hvor professoren øjensynligt mener, at de offentlige finanser er identiske med samfundsøkonomien, helt i overensstemmelse med hele tonen i artiklen.  Der er tale, fortsætter han, om “et betydeligt indkomsttab, der alternativt ville kunne bruges til rigtig mange fornuftige ting.”  Per implikation bruges pengene ikke “fornuftigt,” når de ligger i borgernes lommer.

David Gress’ kommende, af CEPOS udgivne, bog om Velstandens kilder har i sandhed en mission!

2 thoughts on “Mandag Morgen Watch

  1. Auberon Herbert

    Er det ikke et generelt anerkendt faktum, at Mandag Morgen er viklet ind i en klike af S-SF-RV akademikere? Jeg kender flere, der har været ansat dér, og ikke én af dem har været i nærheden af at være borgerlig (andet end at de iøvrigt bor i Whisky-bæltet). Det samme synes at gælde de fleste af de forskere, som Mandag Morgen benytter.Se i øvrigt Uriaspostens post fra sidste år:http://www.uriasposten.net/?p=2314

    Svar
  2. Joern E. Vig

    Man kan ikke dræne statskassen ved at nedsætte skatterne, fordi de skillinger der måtte ligge i statskassen, stammer fra det enesteværdiskabende sted, virksomhederne og de lønninger, som virksomhederne aflønner medarbejderne med. Det forholder tværtimod sådan, at midlernei Danmark netop er blevet drænet alt for meget ud af virksomhederne til, at det kan betale sig fortsat at producereog sælge tilstrækkeligt til, at også velfærden kan finansieres over skatterne fremover, netop fordi drænettilmed har hævet pengelønningerne, så konkurrenceevnen ikke står mål med de forbrugskrav borgerne har.Så enkelt er det.Dette er Utopien vi skal væk fra.

    Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.