Frihed er tvang – tvang er frihed

Luk Institut for Menneskerettigheder. De aner ikke, hvad menneskerettigheder er.

 

En afdelingsleder i Institut for Menneskerettigheder, Birgitte Kofod Olsen, udtaler til Information den 19. juli, at "Det er glædeligt, at en række danske politikere har støttet ideen om at kriminalisere brugere af prostitution."

"Men kan spørge, om markedskræfterne skal have frit spil på dette område? Og hertil kan man hurtigt komme til det var, at køb og salg af kinder er af en så voldsom og uværdig karakter, at samfundet må gribe ind."

I og for sig et rigtigt synspunkt i de tilfælde, hvor der er tale om slaveri. Men hvad så i de situationer, hvor prostitution er selvvalgt?

"Her kommer hele den traditionelle liberalistiske argumentation på banen med selvbestemmelse som omdrejnigspunkt".

Ja, hvad ellers?

Birgitte Kofod Olsen er trods alt klog nok til at kunne se det problematiske i en kriminalisering i den situation. Men – og men'et er størst:

"Prostituerede kvinder skal betragtes som udsatte personer, der lider under et direkte pres fra deres kunder og et indirekte pres fra deres psykosociale situation og historie, som i langt de fleste tilfælde omfatter traumer fra seksuelle overgreb og vold i barndommen."

Eller sagt på en anden måde, hvis du har lidt i din barndom har du ikke ret til at være fri, når du bliver voksen. Du evner ikke at være fri på grund af dine traumer. Interessant argumentation. Skal vi så til at blande os i, om voldtægtsofre nu vælger de rigtige partnere efterfølgende? Om trafikskadede kører bil? Om personer, der var overvægtige som børn, nu køber den rigtige føde?

Men Birgitte Kofod Olsen har yderligere argumenter, nemlig det strukturelle pres:

"Men [prostituerede lider også] også under et strukturelt pres, som kommer af at vi som samfund accepterer, at kvinder dagligt fornedres og udsættes for fysiske overgreb og psykisk ydmygelse"

Det vil altså sige, at argumenter såsom strukturelt pres, kan bruges til at få allehånde forbud igennem. Har du en lavere indkomst end gennemsnittet? Betaler din arbejdsgiver dig ikke nok, og må du lide under traumer af den grund? Så er det et klart tilfælde af strukturelt pres! Så skal ejendomsret forbydes.

Argumentationen har ikke noget med menneskerettigheder at gøre og det er simpelthen en skandale, at Institut for Menneskerettigheder har røvet den betegnelse.

5 thoughts on “Frihed er tvang – tvang er frihed

 1. Rasmus Ole Hansen

  I denne forbindelse vil jeg da lige nævne at det er i dag at FNs nye råd for menneskerettigheder mødes. I denne forbindelse holder præsidenten for de internationale menneskerettigheds organisationer en tale for rådet. Denne leder er også direktøren for institut for menneskerettigheder, Morten Kjærum.Ja, så har man ligesom lagt niveauet for det nye råd. Jeg tvivler på det bliver meget bedre end det gamle.

  Svar
 2. David G.

  Markedet er vidt åbent for en debatbog der gør op med de besynderlige og farlige myter, politikere kraftigt inspireret af dogmatiske feminister kolporterer om prostitution.Hvem tør?

  Svar
 3. Jacob Mchangama

  Meget enig, ordet “Menneskerettigheder” er vel efterhånden at sammenligne med ordet “liberal” i dets amerikanske betydning…Det er faktisk lidt af en tragedie. Jeg selv er i stigende grad begyndt at bruge ordet frihedsrettigheder for at skelne mellem de klassiske negative rettigheder og det “progressive” post-moderne rettighedsbegreb, som omfatter alt mellem himmel og jord og er uden nogen som helst form for konkret forankring og i øvrigt fuldstændigt selvmodsigende…

  Svar
 4. Jørgen Møller

  Og dertil kommer den helt overlagte politisering fra et organ, der i udgangspunktet skulle vurdere positiv lov. Berlingske bringer dags dato en meget ubehaglig historie om nynazistiske trusselbreve sendt til folk med indvandrernavne i Nordjylland. Den slags er skammeligt, men Morten Kjærums kommentar til sagen er helt ude på overdrevet. Han advarer mod at tro, at det bare er nogle tosser, der er på spil, og udtaler i forlængelse heraf: “Sådanne trusler skal ses i sammenhæng med, hvad der ellers sker på den politiske højrefløj. Danmark er i en brydningstid, hvor fronterne er trukket hårdt op, og det kommer her til udtryk på en meget ubehagelig måde”. Kjærum gør altså den politiske højrefløj som sådan – en kategori, der på det mest abstrakte niveau logisk set må omfatte alle de, der ikke tilhører venstrefløjen eller den politiske midte – til mere eller mindre direkte medskyldige for en gruppe nynazisters overgreb på vilkårligt udvalgte mennesker med anden hudfarve. Det ligner simpelthen ikke noget.

  Svar
 5. Kim Møller

  -> Jørgen MøllerSå var der lige faktaboksen på forsiden, som satte tal på udviklingen 2003 til 2005. Hvorfor ikke gå længere tilbage? Måske fordi det så vil fremgå at PET registrerede mere racisme før VK kom til magten, før DF blev parlamentarisk flertal og før DF overhovedet blev grundlagt.¨Det blev for et par år siden fra politisk hold indeskærpet at der skulle opfanges mørketal, og det skal nok lykkedes. Tyve breve fra en sindsforvirret pseudo-nazist i Nørresundby ville give 25 pct. mere racisme i Danmark…Debattens tone motiverer ikke racistiske handlinger – det er en myte som promoveres af den værdipolitiske venstrefløj af indlysende grunde.

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.