Ups II: Al Gores ubekvemme “sandhed”

Dette er jo–på godt og ondt–næsten ved at udarte sig til en ren klima-debat blog.  Så lad os blive ved sporet med pinlige afsløringer m.v. og her tage fat i den stor CO2-forbrugende, Gulfstream-dommedagsprofet Al Gore, som i går talte her ved COP15 her i København og ved den lejlighed kunne forudse–hvad lokale medier, der havde investeret (meget) dyrt i Gore, bestemt ikke lod passere upåagtet–at Nordpolen ville være isfri indenfor få år.  Her er så, hvad The Times kunne fortælle dags dato:

“There are many kinds of truth. Al Gore was poleaxed by an inconvenient one yesterday.

The former US Vice-President, who became an unlikely figurehead for the green movement after narrating the Oscar-winning documentary An Inconvenient Truth, became entangled in a new climate change “spin” row.

Mr Gore, speaking at the Copenhagen climate change summit, stated the latest research showed that the Arctic could be completely ice-free in five years.

In his speech, Mr Gore told the conference: “These figures are fresh. Some of the models suggest to Dr [Wieslav] Maslowski that there is a 75 per cent chance that the entire north polar ice cap, during the summer months, could be completely ice-free within five to seven years.”

However, the climatologist whose work Mr Gore was relying upon dropped the former Vice-President in the water with an icy blast.

“It’s unclear to me how this figure was arrived at,” Dr Maslowski said. “I would never try to estimate likelihood at anything as exact as this.”

Mr Gore’s office later admitted that the 75 per cent figure was one used by Dr Maslowksi as a “ballpark figure” several years ago in a conversation with Mr Gore. …

Perhaps Mr Gore had felt the need to gild the lily to buttress resolve. But his speech was roundly criticised by members of the climate science community. “This is an exaggeration that opens the science up to criticism from sceptics,” Professor Jim Overland, a leading oceanographer at the US National Oceanic and Atmospheric Administration said.

Klimaktisk hedetur i København?

Klimaktisk hedetur i København?

“You really don’t need to exaggerate the changes in the Arctic.”

Others said that, even if quoted correctly, Dr Maslowski’s six-year projection for near-ice-free conditions is at the extreme end of the scale. Most climate scientists agree that a 20 to 30-year timescale is more likely for the near-disappearance of sea ice.

“Maslowski’s work is very well respected, but he’s a bit out on a limb,” said Professor Peter Wadhams, a specialist in ocean physics at the University of Cambridge.

Dr Maslowki, who works at the US Naval Postgraduate School in California, said that his latest results give a six-year projection for the melting of 80 per cent of the ice, but he said he expects some ice to remain beyond 2020.”

Vi er chokerede!  Skulle det virkeligt kunne være rigtigt, at Nobelfredspris-vinderen, Oscar-vinderen m.v., der efter eget udsagn “tog initiativ til at skabe internettet”, omgås “sandheden” så lemfældigt?

14 thoughts on “Ups II: Al Gores ubekvemme “sandhed”

 1. Anders schoubye

  Al Gore er for “klimatisterne”, hvad Ahmajinedad er for islamisterne; en demagog ind til benet, som ikke skyr nogen midler for den hellige sag.

  Svar
 2. Christoffer Bugge Harder

  Lad mig for god ordens skyld erklære mig helt enig med Jim Overland:

  “This is an exaggeration that opens the science up to criticism from sceptics,” Professor Jim Overland, a leading oceanographer at the US National Oceanic and Atmospheric Administration said.

  “You really don’t need to exaggerate the changes in the Arctic.”

  Det er simpelthen for åndssvagt af Gore at overdrive på denne latterlige måde, og det er egentlig mest forbløffende at han gør det i lyset af, at virkeligheden i Arktis er ret ekstrem i sig selv.

  Svar
 3. Martin Rannje

  Her kommer endnu et, måske basalt spørgsmål, men et som har relevans for en påstand der virker temmeligt udbredt: nemlig at vandstandende stiger når den arktiske is smelter (ellers forstår jeg ikke hvad problemet er ved at nordpolen smelter – bortset fra at Julemandens værksted synker i havet :-)). Men den arktiske is er jo ikke landfast is (som den antarktiske) – det er flydende is. Teorien er vel at når isbjergene smelter, flyder det is der ligger over vandet ned i havene og får vandstanden til at stige. Men samtidig reduceres størrelsen jo af den del der ligger under vandet. Og så går det vel i nul, eller?

  Svar
 4. Niels K

  Afsmeltning af is ved arktis, er vel en proxy for verdens middeltemperatur = Klima = Global Warming hvis øget afsmeltning. Tror ihvertfald archimedes lov om fortrængning stadig gælder.

  Svar
 5. Hestetyv

  @ Martin Rannje
  Helt korrekt. Det går i nul.

  Hvad der egentlig betyder noget, er ikke overgangen fra isbjerg til vand, men overgangen fra koldt vand til varmt vand. Varmt vand fylder mere.

  Svar
 6. Niels K

  @Hestetyv

  Den går i nul og så alligevel ikke!? Er det så simpelt? Hvad med temp i forskellige niveauer i havet? Hvordan er det med koldt og varmt vand, og øget damp, pvejer øget damp forskellen i volume på koldt og varmt? Og saltindhold påvirkes af temp, og saltindhold påvirker massefylden? Og H2O er en stærk klimagas, hvad sker der med den ved øget fordampning? Og øget fordampning skaber større skydække der sender solens stråler tilbage, og samtidigt isolerer de, men… Det er sgu svært…

  Svar
 7. Hestetyv

  @Niels K

  Nu prøvede jeg jo bare at give et simpelt svar på et simpelt spørgsmål – ikke at opstille en komplet klimamodel 🙂

  Der sker der ikke nogen forøgelse af vandstanden i mit glas fordi isterningen går fra fast til flydende tilstand (Jep, Archimedes holder stadig som du skriver).

  Min pointe var at en evt. opvarmning betyder noget for vandstanden, selvom det er et hav uden is.

  Svar
 8. Niels K

  @Hestetyv
  Ja, ved jeg godt. Min pointe var, at det ikke nødvendigvis er så simpelt som det. Og den store pointe er således, at vi som mennesker ikke ved så meget som vi tror. Det gælder os dødelige og det gælder klimaforskere. Og så for jeg lyst til, at skrive noget om klimamodeller og kaffegrums, men springer over…

  Svar
 9. Lasse Westy Bech

  @Niels K

  Vand fylder jo mindst ved omkring de 4 grader, så det er vel endda muligt at den smeltede is ender som varmere vand, og massefylden stiger (det fylder mindre) som det nærmer sig de 4 grader.

  Derfor, hvis vi snakker gennemsnits temperatur i havet, så skal vi vel se på udvidelsen pr. grad over hele temperaturområdet i havet på hele jorden.

  Er der nogen der har set sådanne beregninger/grafer. Udvider vand sig linært fra de 4 grader og op, og hvordan er vandmassen fordelt på jorden i.f.t. temperatur?

  Jeg henter lige nogle the-blade, jeg er lige løbet tør for kaffegrums med alt det ovenstående 😀

  Svar
 10. Peter Kurrild-Klitgaard

  Min Groft Sagt fra Berlingske dd.:

  JEG TOG INITIATIV TIL AT OPFINDE KLIMAET

  Som omtalt af Deres Groft Sagt, skulle USAs fhv. vicepræsident Al Gore i forbindelse med COP15 have optrådt ved et møde arrangeret af dette fine bladhus, hvortil 3.000 mennesker havde købt billet. Det opdagede Oscar-og Nobelfredsprisvinderen så i forrige uge, at han alligevel ikke havde tid til, og han offentliggjorde så i stedet den gamle tale, han ville have holdt, hvori han gentog sin advarsel om, at hvis ikke verden snart gør noget drastisk, ville han holde sin tale igen. Eller noget i den stil.

  Nå, men Gulfstream-aktivisten fik alligevel tid til at jette forbi København i mandags til et andet arrangement, hvor han fortalte tilhørerne, at helt nye tal viser, at der er 75 procents sandsynlighed for, at om kun »fem-syv år« vil iskappen på Nordpolen være smeltet. Det kunne forskerne bag undersøgelsen til gengæld ikke huske spor af. En talsmand for Gore måtte tirsdag rykke ud med en indrømmelse af, at der alligevel ikke var tale om nye tal, men om noget Gore vistnok havde hørt i en samtale for en del år siden. Ifølge London Times mener de fleste klimaforskere, at en tidshorisont på 20-30 år er mere sandsynlig.

  Så vidt vi husker, var det vist selvsamme Al Gore , der under sin præsidentvalgkamp i 2000 hævdede, at han havde taget initiativ til at skabe internettet. Ikke at man derudaf skal udlede noget mønster.

  Svar
 11. JR

  Lasse Westy Bech: “Er der nogen der har set sådanne beregninger/grafer. Udvider vand sig linært fra de 4 grader og op, og hvordan er vandmassen fordelt på jorden i.f.t. temperatur?

  Det er kun ferskvand som har maksimal massefylde ved ca. 4 grader C. Jo saltere vandet bliver jo lavere er temperaturen hvor massefylden er størst. Ved en saltholdighed på omkring 18 (promille) og derover vil massefylden være højest ved frysepunktet. Og nej vands massefylde er en ikke-lineær funktion af både temperatur og saltholdighed. Generelt set er der koldt vand på store havdybder og på høje breddegrader mens der er varmt vand ved overfladen på lave breddegrader.

  Det er forresten også (lidt simplificeret fortalt) massefyldens afhængighed af saltholdighed som er årsag til, at der ikke dannes havis i Nordsøen og Skaggerrak. Eftersom vandet der er meget saltholdigt vil vandet synke til bunds ved konvektion indtil hele vandsøjlen er på frysepunktet. Og det sker ikke pga. vandets store varmekapacitet. Når f.eks. Limfjorden fryser til er det derimod pga. den lave saltholdighed i overfladen. Vandet bliver ganske enkelt ikke tungt nok til at synke til bunds og vil derfor blive på overfladen og fryse til is.

  Denne mekanisme er i øvrigt også en af årsagerne til at det kan være et problem hvis havisen forsvinder. Men det kommer lige som et separat svar til dit spørgsmål om det.

  Svar
 12. JR

  Martin Rannje: “Her kommer endnu et, måske basalt spørgsmål, men et som har relevans for en påstand der virker temmeligt udbredt: nemlig at vandstandende stiger når den arktiske is smelter (ellers forstår jeg ikke hvad problemet er ved at nordpolen smelter – bortset fra at Julemandens værksted synker i havet 🙂 ).”

  Nej, vandstanden stiger ikke. Der er dog i hvert fald tre potentielle klimatiske konsekvenser af et isfrit Arktis:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Polar_ice_packs#Climatic_importance

  1) Frigivelse af methan. Se http://en.wikipedia.org/wiki/Arctic_methane_release#Contribution_to_climate_change

  2) Is-albedo effekten. Når isen smelter falder Jordens albedo (altså den mængde synligt lys som reflekteres ud i Verdensrummet falder) eftersom is reflekterer mere lys end havvand. Det betyder igen højere temperaturer og mere afsmeltning af is (positivt feedback).

  3) Mindre nedsynkning af dybvand øst for Grønland og derfor en svækkelse af fortsættelsen af Golfstrømmen mod nord. Det medfører mindre varmetransport i havet til høje breddegrader og mindre “deponering” af CO2 i dybhavet. Processen er, at saltholdige lommer i havis smelter og opkoncentreres altimens de smelter sig vej ned gennem isen. Når vinden så blæser havisen væk få man meget saltholdigt (og dermed tungt) vand som kan synke helt ned på bunden af oceanerne. Uden havis vil denne proces ganske enkelt stoppe.

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.