Sobre ord om status quo fra USA's Mr. Conservative

Forfatteren, filosoffen, forlæggeren, eks-politikeren William F. Buckley, Jr. (grundlægger af National Review og forfatter til bl.a. Happy Days Were Here Again: Reflections of A Libertarian Journalist), har et par tænksomme ord om status quo for socialismen, velfærdsstaten og Republikanerne:

“Dogmatic socialism is exhausted; it didn’t make it and that happened in the last 50 years. Years ago, there were a lot of very bright people who were simply socialist, but they were hit with reality. At the spiritual level, I think that the advances that were thought predictable in the 1950s that would discredit Christian thought didn’t happen. The Christian communion is stronger than it was back in the 1950s. That’s pretty heartening … On the other hand, state welfarism continues to be very strong. People don’t worry about it, that’s one we haven’t won … Neither major party seems conspicuously concerned with fiscal policy, and that’s alarming. It was part of the dogma of the Republican Party, [the idea of unlimited spending] that you can’t do those kinds of things, but then we did it.” (fra et interview med David Sanders, Arkansas News Service).

3 thoughts on “Sobre ord om status quo fra USA's Mr. Conservative

 1. Andreas

  Jeg står til stadighed uforstående over for såkaldte “liberalister” der sammenkæder kristendom med det frie individ.Neokonservatisme står i direkte modstrid med den liberalistiske ide. Markedskræfter i moralskforklædning er mindst lige så slem som frihed i socialistiske klæder.

  Svar
 2. Peter Kurrild-Klitgaard

  Kære Andreas,Jeg ved ikke, hvem du mener med “såkaldte ‘liberalister'” og neokonservative. Buckley er strengt taget ikke en neo-konservativ, og jeg er ihvertfald ikke.Jeg er derimod direkte uenig med dig, hvis du ser en nødvendig modsætning mellem liberalisme og kristendom. Det samme er prominente og tænksomme nulevende liberalistiske tænkere som Leonard P. Liggio, Michael Novak, Robert Sirico, og det samme var f.eks. nu afdøde Murray Rothbard (der ikke selv var religiøs). Der er en væsentlig forskel på at hævde, at en politisk filosofi (som f.eks. liberalismen) skal eller kun kan begrundes i religion (her ville jeg f.eks. være dybt uenig) og så til at værdsætte det åbenlyse faktum, at der er en række fundamentale spørgsmål, hvor der er en naturlig harmoni mellem essentielle elementer i den judeo-kristne tradition og liberalismen bredt forstået. Man kan sagtens være f.eks. ateist eller agnostiker og samtidigt værdsætte dele af dén tradition–og man kan sagtens være liberalist og være religiøs.At “markedskræfter i moralsk forklædning” skulle være “mindst lige så slem” som socialisme er vel også et budskab, der må komme så noget af en overraskelse for de ganske mange prominente liberalister, der har beskæftiget sig med moralfilosofi, fra Ayn Rand, Murray Rothbard og Robert Nozick (naturretsfilosoffer) over James Buchanan (samfundspagtstænker) til Adam Smith, John Stuart Mill og Ludvig von Mises (utilitarister, ikke anti-moral). Mener du derimod, at en liberal holdning kun kan begrundes i en eller anden form for nihilsme/relativisme?Hvad Buckley sagde (blandt andre, mere interessante ting) var, at han kædede tilbagegangen for socialismen som doktrin sammen med en mindre anti-kristen mentalitet. Det er vel ikke nogen synderligt kontroversiel påstand.

  Svar
 3. Andreas

  OK – tiltro til markedskræfterne og utilitarisme er selvfølgelig også moralske standpunkter. My bad – helt klart.Jeg er bekendt med Webers idealistike skrift om protestantismen, så tankegangen om at særlige religiøse praksiser kan fostre et frit og liberalt samfund er mig ikke fremmed.Ikke desto mindre vil bestemt mene at der er iboende modsætning mellem på den ene side troen på individet, og så troen på en så overindividuel størrelse som Gud trods alt må regnes for at være.Noget andet er så at tro (men måske ikke religion), hvertfald i teorien sagtens kan praktiseres privat uden at missionere. Men på samme måde kan jeg vel også socialist i min egen ensomme baghave? Nej vel – for religion ligeså vel som socialisme forudsætter et fællesskab,basseret på overindividulle enheder.Så modsætningen er der bestemt. Om Thorkild Grossbøll sagen er et godt eksempel kan jeg ikke lige p.t. gennemskue…

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.