Historikerstriden: Hvem er egentlig ekspert?

Som det netop er blevet bemærket af en med-punditokrat er "the times achangin"– ikke mindst når det drejer sig om 1. maj. Det indiceredes også af, at tophistorien i DRs TV-avis igår ikke var 1.maj-talerne (mon ikke det er første år det sker?), men derimod anden akt i, hvad man måske kan kalde "historikerstriden" om den moralske valør af politikernes handlinger under besættelsen.

Det er foranlediget af, at Anders Fogh Rasmussens har mindet om, at store dele af dansk erhvervsliv under krigen særdeles beredvilligt stillede sig til rådighed for besættelsesmagten. Denne punditokrats CBS-kollega, professor Ole Lange, medvirkede i et indslag hvor kan kritiserede Statsministeren for at fælde dom udfra nutidens normer uden at sætte sig ind i situationen som politikerne stod i.

Det er han som bekendt langtfra den første historiker, der har gjort. Det underliggende argument synes som regel at have været, at én gruppe er særligt skikket til at forstå de "objektive betingelser" for situationen. Og per implikation have det overblik, som tillader den moralske stillingtagen. Det er sjovt nok historikerne selv.

Men glemmer de ikke en ret elementær ting, som en historiker burde være den første til at huske på? Nemlig at når det handler om at sætte sig "introspektivt" i "politikernes sko" dengang er det vel svært at finde en bedre ekspert end en top-politiker. For eksempel en statsminister.

1 thoughts on “Historikerstriden: Hvem er egentlig ekspert?

  1. anders

    Hej NicolaiProblemet er jo netop, at man ikke kan sætte sig i samarbejdspolitikernes sko. Dette gælder, hvadenten man skomager eller statsminister. Et sådant forsøg vil altid være præget af visheden om, hvordan tingene rent faktisk udartede sig, og derfor blive set i bagklogskabens meget klarere lys. Forsøget vil derfor ofte ende i en gang unuanceret kritik, hvilket det jo også gjorde for statsministerens vedkommende. Statsministerens udtalelse har derfor ingen historisk relevans, hvad angår samarbejdspolitikken under besættelsen. Til gengæld siger udtalelsen en del om statsministeren selv, og vil derfor have relevans i forbindelse med en biografi om ham.Den er, som du nok ved, skrevet, men skriv du bare en til! Desuden bør du skelne mellem erhvervsliv og politikere, da de to grupperinger jo ikke nødvendigvis havde samme motiv for samarbejdet med besættelsesmagten.Hilsen Anders

    Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.