Après Nous, le Deluge?

De danske socialdemokratiske partier har forsøgt at begrænse adgangen til de danske “velfærdsydelser” via forskellige stramninger i indvandrerlovgivningen. Den strategi er selvfølgelig fuldt ud rationel, al den stund en stadig voksende andel af danske vælgere er direkte afhængig af statslige overførsler. Forskellige argumenter har været anvendt for at legitimere denne strategi. Enten har man villet beskytte det dansk arbejdsmarked (Læs: fagforeningerne og de høje danske lønninger), eller man har villet beskytte den tilsyneladende helt særlige og åbenbart voldsomt berigende danske kultur.

Netop muligheden for fredelig sameksistens mellem forskellige kulturer er omdrejningspunktet for Chandran Kukathas bog Liberal Archipelago: A Theory of Diversity and Freedom. I bogen stilles en række højaktuelle spørgsmål: Hvad er principperne for et frit samfund, hvori der findes kulturel diversitet? Hvordan kan individer med forskellig kulturel baggrund leve sammen i et frit samfund? Hovedbudskabet i bogen er, at et frit samfund kan opretholdes på trods af kulturel diversitet ? Abendland og vestligt forfald er altså aflyst og ikke forbundet til indvandring eller kulturel heterogenitet. Kukathas’ hovedargument er, at et frit samfund bygger på retten til foreningsfrihed. Det indebærer, at det enkelte individ skal have ret til at indgå i de foreninger vedkommende måtte finde berigende, interessante eller af andre årsager gerne vil være en del – så længe der er en reel mulighed for at melde sig ud.

Det stiller mindst to spørgsmål: Hvor er udmeldelsesblanketten til “velfærdsstaten” og – hvorfor er det urimeligt at muslimer eller andre vil have ret til leve efter selvpåførte regler så længe de kan afbryde deres kontrakt?

2 thoughts on “Après Nous, le Deluge?

  1. Anonymous

    …”det enkelte individ skal have ret til at indgå i de foreninger vedkommende måtte finde berigende, interessante eller af andre årsager gerne vil være en del ? så længe der er en reel mulighed for at melde sig ud.”Det stiller mindst to spørgsmål: Hvor er udmeldelsesblanketten til ?velfærdstaten? og – hvorfor er det urimeligt, at muslimer eller andre vil have ret til leve efter selvpåførte regler så længe de kan afbryde deres kontrakt?”Svaret på det første ligger lige for: Forlad landet. Der er mange lande, hvor man ikke er kommet nær så langt i bestræbelserne på at skabe utopia som Danmark og Sverige.Svaret på det andet er mere problematisk. For mig bekendt er der nemlig ingen nem udvej, når man først er muslim. Den anførte argumentation bygger på det forhold, at islam forudsættes valgt af den enkelte. Det er ikke ofte tilfældet. Ikke mange har “valgt” islam. De fleste er som bekendt født muslim. Og dermed født ind i en totalitær tankegang, som det er noget nært umuligt at slippe ud af. Det er ikke nemt for en ung kvinde på 20 år, der skal til at blive tvangsægtet, at forlade islam. Det indebærer oftest en total udelukkelse af al kontakt med hele sin familie hvis det lykkes hende at undgå at blive myrdet først ved et eventuelt æresdrab.Islam og liberalisme hænger i min optik meget dårligt sammen. Jeg har svært ved at tro på, at man på sigt kan bevare individets ukrænkelighed samtidig med, at man giver islam frie kår. Dét, tror jeg, er en illusion. Mit problem er bare, at jeg har svært ved at se noget alternativ dertil. Skal man forbyde det “ufrie” for at bevare “friheden”? Der er ingen nemme svar. Men som liberal tager jeg mig i agt for islam.

    Svar
  2. Kim Møller

    (Jeg må altså snart få læst Poppers mesterværk)…Igor lyder naiv på den ufede radikale måde. Er der noget som helst der bekræfter hans liberale fantasier – der for mig at se udelukkende er baseret på afliren af plusord alle kan tilslutte sig.Liberalisme er en forrygende ide – men den skal naturligvis tilpasses virkeligheden. Det behøver ikke nødvendigvis ende med DDR i en dansk variant.

    Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.