Public service – John Howard

John Howard, der sammen med Blair er en af Bushs mest trofaste støtter i krigen mod terror, og som sidste år blev genvalgt som Australiens prime minister, var i London i går, da det nye og heldigvis mislykkede terrorangreb fandt sted. Han fik naturligvis også spørgsmålet, om ikke Australien selv var skyld i terroren p.g.a. Irakkrigen.

Hans svar vil næppe blive omtalt i de danske medier, heller ikke vores tvangslicensbetalte public service institutioner – så må vi som en gratis blog levere dette bidrag til folkeoplysningen som public service:

PRIME MIN. HOWARD: Could I start by saying the prime minister and I were having a discussion when we heard about it. My first reaction was to get some more information. And I really don’t want to add to what the prime minister has said. It’s a matter for the police and a matter for the British authorities to talk in detail about what has happened here. Can I just say very directly, Paul, on the issue of the policies of my government and indeed the policies of the British and American governments on Iraq, that the first point of reference is that once a country allows its foreign policy to be determined by terrorism, it’s given the game away, to use the vernacular. And no Australian government that I lead will ever have policies determined by terrorism or terrorist threats, and no self-respecting government of any political stripe in Australia would allow that to happen.

Can I remind you that the murder of 88 Australians in Bali took place before the operation in Iraq.And I remind you that the 11th of September occurred before the operation in Iraq.Can I also remind you that the very first occasion that bin Laden specifically referred to Australia was in the context of Australia’s involvement in liberating the people of East Timor. Are people by implication suggesting we shouldn’t have done that?When a group claimed responsibility on the website for the attacks on the 7th of July, they talked about British policy not just in Iraq, but in Afghanistan. Are people suggesting we shouldn’t be in Afghanistan?When Sergio de Mello was murdered in Iraq — a brave man, a distinguished international diplomat, a person immensely respected for his work in the United Nations — when al Qaeda gloated about that, they referred specifically to the role that de Mello had carried out in East Timor because he was the United Nations administrator in East Timor.

Now I don’t know the mind of the terrorists. By definition, you can’t put yourself in the mind of a successful suicide bomber. I can only look at objective facts, and the objective facts are as I’ve cited. The objective evidence is that Australia was a terrorist target long before the operation in Iraq. And indeed, all the evidence, as distinct from the suppositions, suggests to me that this is about hatred of a way of life, this is about the perverted use of principles of the great world religion that, at its root, preaches peace and cooperation. And I think we lose sight of the challenge we have if we allow ourselves to see these attacks in the context of particular circumstances rather than the abuse through a perverted ideology of people and their murder.

Ikke noget under, at han blev genvalgt nok en gang.

(fra National Review Online via Instapundit)

10 thoughts on “Public service – John Howard

 1. David B. Karsbøl

  Mr. Law, hvis du er borgelig, begriber jeg ikke din fascination af krigeriske socialdemokrater som Tony Blair, John Howard, George Bush og Anders Fogh Rasmussen. Hvad laver disse mennesker andet end at spilde vores skattepenge på ørkesløse og kontraproduktive militæreventyr i Mellemøsten (og mange andre steder) og krænke vore frihedsrettigheder med nye og omfattende overvågningsprogrammer, som på ingen måde vil gøre os mere sikre, men kun give staten mere magt over vore liv? Den sikkerhed, de vil “give” os, er imod en fare, som de selv har skabt med deres interventionistiske udenrigspolitik.Det er en borgelig mærkesag at forholde sig skeptisk overfor sådanne tiltag. At falde på halen i benovelse over muslimer-mod-civilisationen-retorikken gør os hverken mere frie eller sikre (hvad enten det ville være i forhold til staten eller muslimerne). Jeg synes også, at Islam er en primitiv religion (som den i hvert fald praktiseres de fleste steder), og at der er alvorlige problemer med muslimske indvandrere mange steder i den vestlige verden. Men at de islamiske samfund er primitive og ofte irrationelle i deres rygte-maskineri er blot endnu et argument imod militær intervention. Ligegyldigt, hvor sympatiske vore intentioner måtte være, kan det ikke undgå at resultere i de mest groteske rygte-konstellationer, når nyhederne skal overbringes og fortolkes på de muslimske landes markedspladser og i moskeerne.Det ændrer heller ikke på, at disse mennesker vil tage til genmæle, hvis man generer dem alvorligt nok ved at udstationere “kristne” tropper på deres hellige steder og støtte ledere i den muslimske verden, som flertallet er imod. Og det er præcis, hvad USA har gjort siden Anden Verdenskrigs slutning med hovedvægten af alvorligheder begået de sidste 20 år. 9/11 bombningen var derfor forudsigelig. Ikke fordi muslimer hader Vesten, men fordi de hader vestlig (amerikansk), militær tilstedeværelse i Mellemøsten. Hvis muslimer desuden generelt vitterlig hader den vestlige civilisation så meget, som du og de andre neokonservative påstår, hvorfor vil de så så gerne flytte hertil? Og hvorfor nævner Al-Qaeda og andre islamiske terror-grupper ustandseligt den vestlige, militære tilstedeværelse i diverse muslimske lande som den specifikke årsag til terror-angreb, når de tager ansvar for angrebene eller truer med nye?Hvad angår Howards udtalelser, synes jeg, at de tangerer topmålet af banalitet og udenomsnak – selv for en politiker. Der er intet oplysende ved at påpege, at den forkastelige mord-bombning af 88 australiere (på Bali) fandt sted før Irak-invasionen, når Australien deltog i invasionen af Afghanistan i oktober 2001 (altså et år før Bali), og Australien blandede sig i Østtimor-konflikten til fordel for den ikke-muslimske side endnu tidligere, hvilket Howard selv nævner.Ment i al venskabelig uenighed…mvhDavid

  Svar
 2. Mr. Law

  Kære David,Ja, jeg er borgerlig og liberal som du, men uenig i de holdninger, du her giver udtryk for.Blandt borgerlige, ikke mindst blandt liberale, er der forskellige opfattelser af staten. Det går lige fra de, der ønsker den væk, til de, hvis begejstring synes at være næsten socialistisk.Jeg ønsker vist mere stat end du, uden at jeg af den grund vil beskrive mig som socialist.Jeg deler ikke din opfattelse af islam, og heller ikke af den indsats, som Bush, Blair og Howard har gjort.Al-Qaeda er en totalitær trussel, som nazismen og kommunismen før den; en fjende af det åbne moderne samfund. Det åbne samfund, og kun det, er grunden til deres had.De ønsker os ikke ud af Mellemøsten; de hader os, fordi vores måde at leve på er så forlokkende, uanset hvor i verden vi udfolder den.På den vis har de ret: så længe der findes åbne samfund, er deres idealsamfund truet, for deres trosfæller vil hellere leve som vi end gør, end som de dikterer. Som du rigtigt beskriver det, vil de fleste muslimer helst leve som vi, og mange vil endda gladeligt flytte hertil. Netop det truer den formørkede udgave af islam, som bin Laden m.fl. hylder. Derfor deres had til os. Men heraf følger også, at du ikke kan skære alle muslimer over en kam. Der er, efter min opfattelse, forskel på en muslim og en islamist, og den ihærdighed, hvormed islamisterne myrder andre muslimer, ikke mindst i Irak og nu også i London, viser dette.Det samme problem havde nazismen, der heller ikke kunne leve i fred, så længe det åbne samfund eksisterede som en praktisk mulighed og vital udfordring. Som Georg Orwell udtrykte det i sit essay fra WWII’s første år, The Lion and the Unicorn: So long democracy exists, totalitarianism is in deadly danger.Det gjaldt også kommunismen, hvor undskyldningen for undertrykkelsen af den egne befolkning og systemets åbenbare mangler og fejl altid var, at “Vesten” udfordrede systemet.Og det gælder islamismen i dag.Der, hvor borlige som du og jeg nok skiller vores veje, er, at jeg mener, at vi har brug for en stat.Vi har brug for en stat til at bekæmpe totalitære regimer, der ønsker at tage vores frihed fra os.Vi har brug for en stat til at beskytte os mod terrorister og andre kriminelle. Jeg deler ikke dit mismod. Blot fordi nogle få terrorister omsider slipper af sted med deres forbrydelse (den seneste i London endda dårligt udført), bør vi ikke glemme alle de forsøg, der faktisk er forhindret, fra ricin-angrebet sidste år til de mange andre tilfælde, vi hverken hører om eller kender til. Det er uklogt at ville nedlægge politiet, blot fordi en bank bliver røvet. Det er ikke noget argument mod anti-terror indsatsen, at der er terrorister.Og, hvad jeg mistænker kun gør vores uenighed større, vi har brug for en stat for at få markedsøkonomien til at fungere.Naturligvis skal vi passe på, at vi ikke lader staten tiltage sig for meget magt. Det er med staten som med ilden; den er en nyttig tjener, men en grusom herrer. Men at benægte nødvendigheden af at have denne tjener, som staten faktisk er, og at ville nægte at give den mulighed for at opfylde sine opgaver i skuffelse over, at den ikke er perfekt, er for mig at se en naivitet, vi har dårligt råd til lige nu.Et civiliseret samfund har brug for en stat. Og jeg vil langt foretrække en stat ledet af mænd som de tre end den opposition, de står over for i deres respektive lande.I al borgerlig-liberal venskabelighed, Mr. Law.

  Svar
 3. Ole Birk Olesen

  Mr. Law, når vi ser bort fra al udenomssnakken, hvor du fortæller, hvor meget stat henholdsvis du og David gerne vil have, så står dette citat tilbage: De ønsker os ikke ud af Mellemøsten; de hader os, fordi vores måde at leve på er så forlokkende, uanset hvor i verden vi udfolder den.Det er der, vandene skiller i denne sag, og det har intet som helst med graden af liberalisme bag dit eller Davids synspunkt at gøre. David tager udganspunkt i, hvad terroristerne siger, når de begrunder deres angreb, mens du hævder at vide noget andet om terroristernes motiver, end hvad de selv fremlægger.Desværre kommer du ikke med nogen begrundelse for dit standpunkt. I dit svar får essensen ikke mere plads end de tre linjer, som jeg citerer. Du fortæller ikke, hvad baggrunden er for din påstand. Har du mon fået en terrorist til at afsløre sine inderste tanker under hypnose? Ved brug af moderat fysisk pres måske? Det skal blive spændende at høre.Indtil du har fremlagt denne viden, synes jeg, vi skal studere, hvad terroristerne selv fremlægger som deres motiver. Særligt af én årsag: Når terroristerne fortæller, hvorfor de sprænger sig selv i luften og tager vesterlændinge med i døden, så er budskabet ikke kun udformet for os, men også for andre muslimer. Uanset om der måttte være en forskel på terroristernes officielle begrundelser og deres virkelige motiver, så er det med den officielle, at terroristerne skaffer sig to meget væsentlige ting:1. Opbakning fra befolkningerne i Mellemøsten.2. Nye selvmordsrekrutter.Der bliver ikke smidt flyverblade ud over Mellemøsten, hvor terroristerne fortæller, nu skal I høre; vi sagde godt nok, at vores kamp er imod vestlig besættelse og indflydelse i vore lande, men i virkeligheden er vi imod deres demokrati og sekularisme. Den version, som vi får, er også den version, som befolkningerne i de muslimske lande får via hjemmesider, aviser, tv o.s.v.Lad os lege, at terroristerne har helt andre årsager til at sprænge sig selv i luften, end hvad de selv lægger frem. Legen gør terroristerne løgnagtige, men også snu fordi de ved, hvad de skal sige for at opnå popularitet hos den brede befolkning i de muslimske lande. Vi har med denne leg fjernet vores handlinger som bevæggrund for terroristernes gerninger, men vores handlinger er stadig årsag til, at terroristerne bakkes op af den almindelige muslim.Hvad har vi fået ud af det? Ikke noget. Vi må stadig kigge indad, hvis vi vil vide, hvorfor USA og i mindre omfang resten af Vesten er så hadet i Mellemøsten, og hvorfor terroristerne til gengæld bakkes op og et uforholdsmæssigt stort antal drengebørn efter 11/9 blev kaldt Osama. For de begrundelser, som fremlægges, når selvmordsbomberne har slået til, er nemlig, at de vil gøre en ende på vestlig dominans i muslimske lande. Chicago-professor Robert Pape har samlet en database med oplysninger om alle selvmordsterror-angreb, som er blevet udført fra 1980 til 2004. I et interview i The American Conservative siger han med baggrund i sit materiale:”The central fact is that overwhelmingly suicide-terrorist attacks are not driven by religion as much as they are by a clear strategic objective: to compel modern democracies to withdraw military forces from the territory that the terrorists view as their homeland. From Lebanon to Sri Lanka to Chechnya to Kashmir to the West Bank, every major suicide-terrorist campaign?over 95 percent of all the incidents?has had as its central objective to compel a democratic state to withdraw.”Hele interviewet: http://amconmag.com/2005_07_18/article.htmlRobert Pape har andre vigtige indsigter. F.eks. at iranere aldrig har deltaget i selvmordsterror-angreb, skønt der er 70 millioner af dem – tre gange så mange som irakere og saudiarabere. Hvorfor ikke? Er iranere mindre islamisk fundamentalistiske? Ifølge Pape er forskellen, at der ikke er vestlige soldater i Iran. Det samme gør sig gældende for et andet folkerigt muslimsk land, Sudan, hvorfra der heller ikke kommer selvmordsterrorister.Alt tyder på, at årsagen til den brede muslimske befolknings had til USA og allierede er disse landes dominans i Mellemøsten. I det omfang de også hader vestlig kultur og levevis, så udspringer det først og fremmest af en overbevisning om, at Vesten forsøger at presse den ned over hovedet på dem med militær magt. Det forhold kender vi også herhjemmefra, hvor tysk kultur 60 år efter besættelsens ophør stadig har et dårligt navn.Men hvorfor vil du, Mr. Law, ikke anerkende, at befolkninger i Mellemmøsten kan være trætte af, at have Vestlige soldater i deres baghaver? Er det fordi du tror, at vi i Vesten ville have reageret med jubel, hvis det havde været omvendt, så arabiske soldater havde patruljeret i vores gader?Kampen mod terrorismen er først og fremmest en kamp om muslimernes sympati. Hvis Osama bin Laden vinder sympatien, så fortsætter terrorismen – også selvom han selv måtte dø. Hvis Vesten vinder sympatien, så ophører terrorismen. Intet tyder på, at den rette vej til muslimernes hjerter et militære besættelser og omkalfatringer af deres politiske systemer. Tværtimod får det blot flere til at melde sig under Osama bin Ladens faner.

  Svar
 4. Mr. Law

  Kære Ole,Det er ganske rigtigt min opfattelse af islamismen, at den ønsker at bekæmpe “vestlig” levemåde.Jeg ser ingen forskel eller “skjult dagsorden” i budskaberne fra al-Qaeda eller de øvrige militante muslimske broderskaber i denne henseende. De angriber enhver “vestlig” indflydelse, ikke kun den militære, men også almindelige muslimer, der måtte vælge at leve “vestligt”, hvad stadigt flere af dem gør. Talebanerne i Afghanistan havde ingen fremmede tropper i landet, alligevel rensede de landet med en religiøs tættekam for at udrydde enhver “vestlig” indflydelse.Jeg skriver “vestligt”, for det har intet med geografi eller religion at gøre. For nazisterne startede Vesten på den anden side af Rhinen, hos de dekadente demokratier i Frankrig og UK. For kommunisterne betød Vesten den kapitalistiske verden over alt på kloden; for al-Qaeda er det de vantro. Et mere dækkende udtryk er det åbne samfund, som Karl Popper beskrev.Jeg tror, at David og du undervurderer dette had til det åbne samfund, som jeg – temmeligt langstrakt – gjorde rede for i mit svar til David.Naturligvis vil de pege på sager, der fremstiller dem som “ofre” for aggression, f.eks. tilstedeværelsen af vores tropper. Men igen kan du se samme tendens hos alle andre aggressive bevægelser igennem tiderne. Mit foretrukne eksempel er nok engang hr. Hitler: hans taler var fyldt med forbitrelse over alle de overgreb, hans stakkelse folk blev udsat for.Forekomsten af selvmordere er for mig heller ikke knyttet til troppeudstationeringer. Vi har set selvmordssoldater i andre sammenhænge, f.eks. Japan i slutfasen af WWII og Iran under krigen mod Irak. Hvorvidt man bruger selvmordere er ikke et spørgsmål om tilstedeværelse af fremmede tropper, men om man er presset tilstrækkeligt og har tilstrækkeligt med fanatikere at trække på. Der er således en sammenhæng, men ikke den du tror: tilstedeværelsen af fremmede tropper kan presset et regime til at bruge selvmordere. Men de fremmede tropper har ingen indflydelse på, om regimet i øvrigt vil være aggressivt. Japan var et aggressivt imperialistisk regime, Iran var det – i den situation – ikke.I undervurderer den missionerende side af islamismen. De vil ikke indstille deres kamp, selvom vi trak vores soldater ud af Afghanistan og Irak.Kan jeg bevise det?Nej, Churchill kunne heller ikke bevise, at Hitler ville standse, når blot han havde fået Polen.Jeg tror – og det må blive ved troen både for jeres holdninger og mine – at vi ikke kan “trække os ud” eller holde op med at være “interventionistiske”. De ønsker en form for islamisk herredømme i hele det gamle kalifat – og formodentlig hele verden – som udelukker verdenshandel, fri økonomi og menneskerettigheder. I kan ikke gøre jer håb om at måtte lege liberalister i fred; det vil altid udfordre dem.Selv om vi ofrer de mennesker, der bor i Afghanistan og Irak – og hele den øvrige muslimske verden – og undlader at handle med dem og lukker os inde i en “kristen/vestlig” verden, vil de – efter min opfattelse – stadig komme efter os. Hvordan kan de andet? Der er jo stadig Internet, tv og radio og al den anden kommunikation og kontakt, som vil vise de undertrykte, hvor dejligt livet kan være.Men medgivet: dokumentere det kan jeg ikke – lige så lidt, som du kan dokumentere, at islamismens terror vil stoppe med et trylleslag, bare vi “trak os ud”.Flere borgerlige hilsner og al det der, Mr. Law

  Svar
 5. Martin

  Hej Mr. Law,På trods af at jeg (som de fleste andre nok) også kan se problematikken vedr. islamismen (forstået som den mere revolutionære og fascistoide gren af Islam), kan jeg ikke helt se hvad det har med eventyret i Irak at gøre (som bl.a. Howard forsvarer i udklippet). Jeg kan forstå Afghanistan aktionen, da den var direkte forbundet med 11. september – men jeg kan ikke se hvorledes, at Irak invasionen skal hjælpe på krigen imod terror. Tværtimod er jeg også af den opfattelse at den optrapper den – først og fremmest havde Irak ingen forbindelser til Al Qaeda, hvilket alt andet lige gør, at den mister legitimitet i mellemøsten og bekræfter arabernes mistanke om, at USA er ude på underlægge sig mellemøsten ved hjælp af marionetregeringer og permanent udstationerede tropper. Derudover hjælper den til at bekræfte Osama Bin Ladens egne forudsigelser (som han gjorde helt tilbage i 90erne) om at USA, før eller siden, ville udbrede deres tilstedeværelse i mellemøsten – hvilket naturligvis bør styrke hans rekrutteringsgrundlag, og begunstige ham med en profetisk aura.Nu er jeg også generelt skeptisk overfor “statebuilding” projekter og krig generelt, men jeg har vitterligt svært ved at se hvorledes at Irak krigen på nogen måde styrker krigen imod terror.Mvh Martin

  Svar
 6. Mr. Law

  Kære Martin,Det forstår jeg godt. Der er da også forskel. Afghanistankrigen var direkte et opgør med al-Qaeda og deres værter, Taleban. At venstrefløjen så var imod krigen, fordi den “kun handlede om olie”, og at al-Qaeda bruger krigen ligefuldt som undskyldning for sin kamp mod “Vesten”, er kun overfladiske lighedspunkter med Irakkrigen. Man bør hverken tage al-Qaeda eller venstrefløjen alvorligt i så henseende.Du tager derimod fejl, hvis du tror, at der ikke var forbindelser mellem Saddams Irak og al-Qaeda. Se min tidligere posting (Solstik og pladsmangel, 6/7 05), der henviser til de relevante passager i 11/9-rapporten. Jeg ved godt, at mange danske journalister åbenbart ikke har læst rapporten og derfor ukritisk gentager, at der ikke var forbindelse. Men den er altså gratis tilgængelig, så der er ingen undskyldning for deres uvidenhed. Heldigvis er andre journalister lidt mere omhyggelige, se f.eks. artiklen fra The Weekly Standard, der arbejder videre med det materiale, som man har fundet i Irak siden 11/9-rapporten (The Mother of All Connections, 18/7 05, Hayes & Joscelyn. Jeg kan ikke finde ud af at indsætte links – endnu en grund til, at jeg ikke kan fordrage dette kommentarformat – men den ligger på følgende url: http://www.weeklystandard.com/utilities/printer_preview.asp?idArticle=5804&R=C)Men selvom der var forbindelse mellem Saddams regime og al-Qaeda og en betydelig risiko for, at de to før eller siden ville hjælpe hinanden mod deres fælles fjende “Vesten”, som nazismen og kommunismen før dem, er det for mig at se heller ikke den vigtigste grund. Nej, det, der for mig at se berettiger at betragte Irakkrigen som en del af krigen mod terror, er det politiske aspekt.Islamisterne vil gerne fremstille krigen som en krig “mod muslimer” – og alt for ofte får de lov til at fremstille det sådan uimodsagt i vores medier; uimodsagt, fordi journalisterne enten er for åndeligt lade, eller for bange eller for antiamerikanske til at gøre indsigelse.Men Irakkrigen er jo netop ikke en krig mod muslimer. Det er en krig for at befri muslimer fra Saddams regime og give dem frihed. På samme måde var Kuwaitkrigen ikke en krig mod muslimer, men en befrielse af muslimerne i Kuwait; lige så med Kosovo.Det er befrielsen af Irak og indførelsen af demokrati, som al-Qaeda bekæmper. Hvis al-Qaeda virkelig ønsker de fremmede tropper ud, kan de blot indstille terroren. Meningsmålingerne viser jo, at et massivt flertal af irakerne – meget forståeligt – ønsker de fremmede tropper ud, men også, at de ønsker dem i landet, så længe der er terror fra al-Qaedas side. Ingen terror, ingen fremmede tropper. Men i så fald måtte al-Qaeda acceptere demokratiet, som er en benægtelse af islamismens krav om præstestyre, endda et demokrati med et shia-flertal som de betragter som vantro; det vil de ikke og derfor fortsætter kampen i Irak med massedrab på muslimer og bombninger af shia-moskeer med al deres indhold af mennesker og koraner. Det er ikke os, der fører krig mod muslimer i Irak; det er al-Qaeda. Denne solidaritet med muslimerne i Irak er en væsentlig begrundelse for at støtte befrielsen af Irak, og den bliver efter min opfattelse ikke formindsket af det forhold, at deres befrielse også er i vores interesse, fordi det kan udtørre de kilder, som føder terroren.Jeg er således enig med David og Ole ovf. i, at vi ikke kan vinde krigen med anti-terrorlovgivning og overvågning af vores egne åbne samfund. Kampen mod al-Qaeda kan kun vindes politisk, på samme måde som kampen mod nazismen og kommunismen kun kunne vindes på den måde. Militære sejre er både vigtige og nødvendige for vores overlevelse i det korte løb, men i det lange løb kræves en politisk sejr, hvis modstanderen skal besejres. Først når det bliver almindeligt kendt og forstået, hvor modbydelige samfund de ønsker indført, ophører deres mulighed for at rekruttere og fortsætte deres kamp mod os.Kan vi skabe et demokrati i Irak, vil det være det være et fatalt slag mod al-Qaeda.Og det tror jeg vi kan. Valget den 30. januar var et overbevisende signal om, at et massivt flertal af irakerne ønsker demokrati og tager afstand fra terroristerne.Det indtryk har allerede bredt sig i Mellemøsten.Jeg deler ikke den opfattelse, at arabere ikke kan have demokrati, uanset om man begrunder det med deres race, deres religion eller deres “kultur” – eller hvilken anden eufemisme, man måtte vælge. Jeg er enig i, at man ikke kan påtvinge en befolkning demokrati, hvis de ikke vil have den, men jeg tror ærligt talt, at de fleste arabere vil have demokrati. De har ganske rigtigt ikke prøvet det før, men hvis en mand ikke kan håndtere frihed, hvordan skal han så lære det i slaveri? (hvem hulen var det nu, der sagde det?) Det sorte befolkningsflertal i Sydafrika havde heller ikke demokratisk erfaring, og de har klaret det ganske godt, ikke nødvendigvis perfekt, men tilstrækkeligt godt. Mon ikke araberne kan det samme?Jeg tror fortsat, at de neokonservative så rigtigt, da de for snart mange år siden anbefale regime-change i Irak – hvilket har været den officielle amerikanske politik siden Clinton underskrev the Liberation of Iraq Act 1998 (så kan vi ikke snart slippe for flere “afsløringer” af, at denne politik kom før 11/9 01?). Det var rigtigt set, at Irak havde dels en rimeligt veluddannet befolknning, dels et befolkningsflertal, hvis hidtidige undertrykkelse fra et mindretals side ville gøre dem interesseret i demokrati, og en religiøs leder, der i modsætning til Iran ikke hylder doktrinen om wilayat al-faqih (præstestyre, se kronikken i Berlingeren 22/7 05). Derfor ønskede de neokonservative (som jeg ikke selv tilhører, jeg har ingen venstreorienteret baggrund) ikke bare Saddam fjernet, fordi han var en trussel, og erstattet med en ny Bath-dikator, hvilket ville have videreført den tidligere “realistiske” Our-Son-Of-a-Bitch politik, men de ønskede Saddam erstattet med et demokrati. Et demokrati, der kunne tjene som inspiration for resten af regionen og vise, at der er et alternativ til de korrupte arabiske regimer andet end islamismen.Så jo, jeg mener, at Irak er et vigtigt, faktisk det vigste, led i kampen mod terror.

  Svar
 7. Mr. Law

  Argh, jeg skrev så længe på mit svar til Martin, at du, Ole, nåede at lægge en duplik.Jeg er fortsat ikke enig i din vurdering af, at vi opfører os dårligt i Irak. Vi opfører os så godt, som vi overhovedet kan. Derfor ønsker et flertal af irakerne, at vi bliver, selvom de helst var fri. Muslimerne i Irak ønsker demokrati, al-Qaeda gør det ikke; det er årsagen til lidelsen i Irak.Vi er ikke imperialister. Vi ønsker at sprede demokrati, dvs. selvstyre.Se mine kommentarer til Martin ovf.Dit citat fra Pat Buchanan overbeviser mig ikke, tværtimod befæster det mit indtryk af, hvem der på den såkaldte højrefløj er imod befrielsen af Irak.

  Svar
 8. Anonymous

  Fremragende. Hvis bare Howard ikke havde følt det nødvendigt at slutte med at prise den rigtige og naturligvis fredselskende islam, en “stor religion” osv.Hvornår holder de vestlige politikere op med at belære muslimer om, hvad islam er? Det gør ikke imamerne mildere stemt, vækker snarere deres foragt. Det svarer til, at Churchill havde forklaret Hitler, at han var en dårlig nazist, fordi han førte krig og udryddede sine fjender.Bvadr!(For at undgå misforståelser skal jeg da tilføje, at jeg finder mange store og beundringsværdige ting i den civilisation, vi kalder den klassiske islam, altså Irak med bilande 800-1200 e.Kr. Men jeg er mindre og mindre sikker på, at storheden skyldes islam som sådan; snarere blev islam civiliseret af Mesopotamien.)David G.

  Svar
 9. Mr. Law

  Kære Ole, en sidste kommentar her på falderebet for at undgå misforståelser:1) Jeg bedømte ikke Pat Buchanans citat på hans baggrund, men på dets indhold, som jeg ikke finder overbevisende – hvilket turde fremgå af de alt for lange udredninger, jeg har givet oven for.2) Jeg er bekendt med de neokonservatives socialistiske baggrund – og som jeg anførte ovf., deler jeg den ikke. Men ærlig talt, det rør mig ikke, om folk har været nazister eller kommunister, bare de er blevet klogere.3) Jeg deler ikke din beundring for Pat Buchanan på dette punkt, men opfatter ham som isolationist og protektionist.4) Jeg ønskede ikke at slå dig i hartkorn med Pat Buchanan, blot fordi du citerer ham. Jeg citerer selv Mark Steyn ganske ofte, selvom jeg ikke deler en væsentlig del af hans holdninger, navnlig hans aftenlands tungsindige pessimisme for Europas demografiske og politiske fremtid. Et citat er ingen troskabsed.

  Svar
 10. Thomas Breitenbach Jensen

  Kære LawJeg faldt over følgende i et af dine indlæg:”Selv om vi ofrer de mennesker, der bor i Afghanistan og Irak – og hele den øvrige muslimske verden – og undlader at handle med dem…”Det er ikke isolationismens mål. Lad mig via Johan Espersen, citere Richard Cobden:”there should be as much traffic as possible between the peoples of the world and as little as possible between the governments. This vision leads to a world of both free trade and isolationism, wherein individuals deal freely with each other unencumbered by governmental ambitions and conflicts”.Blot for at komme den misforståelse til livs.Fred, frihandel og al der dértbj

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.