Tag-arkiv: Australien

En vaskeægte borgerlig-liberal regering

Denne punditokrat er for nylig kommet hjem fra et tre ugers ophold i Australien. Udover at have en fantastisk og smuk natur er Australien bemærkelsesværdigt fordi landet har noget så sjældent som en borgerlig-liberal regering, som rent faktisk fører borgerlig-liberal politik – og tør stå ved det.

Siden 1996 har landets premierminister været John Howard, der også er leder af Australiens Liberale parti. De liberale er i regering med det konservative National Party og regeringens resultater er på mange områder imponerende.

I så godt som hele Howard-regeringens embedsperiode har Australien oplevet solid økonomisk vækst og lav arbejdsløshed. Denne udvikling har været hjulpet af, at Howard regeringen har foretaget en række relativt vidtgående reformer af bl.a. den offentlige sektor (der blev slanket bl.a. via en række privatiseringer), arbejdsmarkedet (der blev gjort mere fleksibelt) og skattesystemet (skatteprocenten – inklusiv topskatten p.t. på 45% – er kontinuerligt blevet sænket, ligesom, der i 2006-2007 skal tjenes 150,000 AUD, før topskat skal betales mod AUD 95.000 i 2005-2006).

Effekten af disse reformer har været så populære, at Howard regeringen ved parlamentsvalget i 2004 opnåede flertal i både Repræsentanternes Hus og Senatet. I modsætning til i Danmark, hvor en borgerlig regering bliver nødt til at føre socialdemokratisk politik for at være spiselig for et flertal af vælgerne, er det i Australien Labour, der (ligesom Tony Blair i 1997) har set sig nødsaget til at opgive tidligere tiders ideologiske tankegods og stiltiende acceptere centrale dele af Howard-regeringens tiltag.

Howard regeringen er ikke en ærkeliberalistisk regering, der søger at indføre en minimalstat, og den er heller ikke immun overfor populisme. For den liberalistiske krakiler vil, der givetvis være masser af tiltag, der ikke burde være ført ud i livet eller som man ikke har været modige nok til at gennemføre. Men Howard regeringen har en klar borgerlig profil, både i sin grundlæggende ideologi og i de politiske tiltag man gennemfører. Det liberale partis “core beliefs”, er oplysende:

We are the party of initiative and enterprise.

We believe in the inalienable rights and freedoms of all peoples; and we work towards a lean government that minimises interference in our daily lives; and maximises individual and private sector initiative. We believe in government that nurtures and encourages its citizens through incentive, rather than putting limits on people through the punishing disincentives of burdensome taxes and the stifling structures of Labor’s corporate state and bureaucratic red tape. […]In short, we simply believe in individual freedom and free enterprise.

Den slags retorik – der vel nærmest er uddød i det politiske liv i Danmark – er ikke kun henvist til principprogrammer og skåltaler men går igen i Howard-regeringens praktiske politik (man har åbenbart endnu ikke opdaget, at en stærk velfærdsstat er forudsætningen for den moderne liberalisme, men der er selvfølgelig også en betragtelig tidsforskel mellem København og Canberra).

Howard-regeringens liberale økonomiske politik er blandet med en solid dosis patriotisme (som denne punditokrat i stigende grad er overbevist om er forudsætningen for folkelig opbakning til borgerlig-liberale regeringer). Den almindelige australier er tydeligvis glad og stolt over sit land og såkaldte “Australian Values”. Men den australske patriotisme er – med visse undtagelser –  af en underfundig størrelse, fri for den konfrontatoriske og selvretfærdige bragesnak, der så ofte skæmmer patriotismen (Søren Krarups “Systemskiftet” er et godt eksempel)  – og heller ikke uden selvironi.

For desillusionerede borgerlige er Australien således et godt eksempel på, at klassisk borgerligt-liberalt tankegods langt fra er forældet men tværtimod selv i det 21. århundrede kan udgøre fundamentet for det gode samfund. Endvidere viser Howard regeringens succes, at borgerlig-liberale ideer kan opnå bred folkelig appel og tilsutning, hvis blot deres ansvarlige politiske bannerførere har modet og viljen til at være dem tro.

Public service – John Howard

John Howard, der sammen med Blair er en af Bushs mest trofaste støtter i krigen mod terror, og som sidste år blev genvalgt som Australiens prime minister, var i London i går, da det nye og heldigvis mislykkede terrorangreb fandt sted. Han fik naturligvis også spørgsmålet, om ikke Australien selv var skyld i terroren p.g.a. Irakkrigen.

Hans svar vil næppe blive omtalt i de danske medier, heller ikke vores tvangslicensbetalte public service institutioner – så må vi som en gratis blog levere dette bidrag til folkeoplysningen som public service:

PRIME MIN. HOWARD: Could I start by saying the prime minister and I were having a discussion when we heard about it. My first reaction was to get some more information. And I really don’t want to add to what the prime minister has said. It’s a matter for the police and a matter for the British authorities to talk in detail about what has happened here. Can I just say very directly, Paul, on the issue of the policies of my government and indeed the policies of the British and American governments on Iraq, that the first point of reference is that once a country allows its foreign policy to be determined by terrorism, it’s given the game away, to use the vernacular. And no Australian government that I lead will ever have policies determined by terrorism or terrorist threats, and no self-respecting government of any political stripe in Australia would allow that to happen.

Can I remind you that the murder of 88 Australians in Bali took place before the operation in Iraq.And I remind you that the 11th of September occurred before the operation in Iraq.Can I also remind you that the very first occasion that bin Laden specifically referred to Australia was in the context of Australia’s involvement in liberating the people of East Timor. Are people by implication suggesting we shouldn’t have done that?When a group claimed responsibility on the website for the attacks on the 7th of July, they talked about British policy not just in Iraq, but in Afghanistan. Are people suggesting we shouldn’t be in Afghanistan?When Sergio de Mello was murdered in Iraq — a brave man, a distinguished international diplomat, a person immensely respected for his work in the United Nations — when al Qaeda gloated about that, they referred specifically to the role that de Mello had carried out in East Timor because he was the United Nations administrator in East Timor.

Now I don’t know the mind of the terrorists. By definition, you can’t put yourself in the mind of a successful suicide bomber. I can only look at objective facts, and the objective facts are as I’ve cited. The objective evidence is that Australia was a terrorist target long before the operation in Iraq. And indeed, all the evidence, as distinct from the suppositions, suggests to me that this is about hatred of a way of life, this is about the perverted use of principles of the great world religion that, at its root, preaches peace and cooperation. And I think we lose sight of the challenge we have if we allow ourselves to see these attacks in the context of particular circumstances rather than the abuse through a perverted ideology of people and their murder.

Ikke noget under, at han blev genvalgt nok en gang.

(fra National Review Online via Instapundit)