Månesyge?

Vi har jo tidligere bemærket Venstres politiske ordførers tendens til at tale om privatisering af månen–vistnok som en slags humoristisk afstandtagen til noget, der skulle være udtryk for noget verdensfjernt ideologisk tågesnak.  Rohde–som har været Venstres ansigt ud af til ved tre valgnederlag i træk–har brugt frasen i mange debatindlæg, taler og interviews, og idag gentager han eksemplet i et interview med Ritzau:

"Der har aldrig været så meget styr på de offentlige finanser. Vi har lavet skattestop. Det er en revolution. Var der noget af det i 80'erne og 90'erne? Nej. Vi får gennemført vor politik modsat før, hvor vi råbte og skreg om at privatisere månen og verdenshavene og alt det pjat, som aldrig bliver en realitet."

Nu må vi altså have navne på bordet!  Hvem var det i Venstre, der i 1980erne gik rundt og brugte alle kræfterne på at sige "Privatiser månen og verdenshavene!" og dermed forspildte mulighederne for at gennemføre liberal politik?  Var det Uffe? Henning? Bertel? Britta? Anders? Hanne?  Hvornår sagde de det?  Hvor sagde de det ?Vi Punditokrater helmer ikke, før vi får fundet de skyldige, som tilsyneladende–ihvertfald ifølge Rohde–lagde en helt forfejlet linie i 1980erne.

2 thoughts on “Månesyge?

  1. David G.

    Og hvornår begynder Rohde og de andre ***** (words fail me) at indrømme, at VI IKKE HAR SKATTESTOP.Provenuet stiger jo med stigende forbrug, stigende ejendomspriser og stigende indtægter. De ting er i sig selv neutrale og fine nok, men de betyder så sandelig også, at magthaverne får flere penge at bruge til alle de mange, mange, mange ting, de finder tilfredsstillende at bruge andre folks penge til.Skattestop betyder, at skatteprovenuet ikke vokser, at det offentlige ikke vokser. Det er ikke det, der er sket siden november 2001.David G.

    Svar
  2. Bøllebob

    Så sidder man her og bladrer i kærestens nye nummer af “Alt for damerne” og støder uforvarende ind i et interview med Jens Rohde, og hvad er så det første han er citeret for at sige?”Jeg har altid været politisk interesseret, men jeg drømte ikke om politik i karrrierebaner, jeg har heller ikke været medlem af VU, for det med studiekredse og privatisering af månen og verdenshavene gav bare ikke nogen mening for mig.”Den måne virker som en besættelse for ham. Er det ham, der er inden i Pjerrot?

    Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.