Smagen af bøf

Som det er blevet bemærket flere gange, er min dækning af Afghanistan og Irak her på bloggen uhyre ensidig. Det udtrykker en arbejdsdeling med MSM: de rapporterer ensidigt det negative, og jeg ensidigt det positive. Naturligvis findes der undtagelser, som det fremgår af det følgende, men det dækker vist meget godt billedet.

Dagens meningsmåling, der som alle andre meningsmålinger skal tages med en sæk salt, er fra BBC og finder, at afghanere og irakere er blandt de mest optimistiske, når det gælder deres økonomiske fremtid.

Ahm, ikke just det resultat man ville forvente fra folk, der lever i et kaotisk terrorhelvede på vej mod den totale borgerkrig, som MSM ynder at fremstille det…

A propos BBC, så er her en lille posting om journalisten Justin Webb, der kom til at ymte noget om det ukritiske ved den fremherskende USA-kritiske indstilling i BBC. Som Kenneth Plummer før ham, slap han ikke videre godt fra det (som sædvanligt: hat tip Instapundit).

Som så ofte før afsluttes denne posting med forundring over, at MSM er, som de er. Hvorfor denne konformitet i fordømmelsen af Bush, Irak, etc., der – med Berlingskes udlandsredaktør som en forsigtig undtagelse – præger dansk journalistik.

Skyldes det blot, som nævnt i postingen om Webb, at det er lettere at kritisere åbne demokratier? Altså at svaret er dovenskab.

Eller skyldes konformiteten fejhed? For det synes at ville skade ens omdømme i Dansk Journalistforbund at skrive positivt om Afghanistan og Irak, på samme måde, som det skader ens udsigter til at begå sig i Landsforeningen af Veganere, hvis man bidrog til deres foreningsavis Salatbladet med en opskrift på langtidsstegt dyrekølle.

Med risiko for nok engang at blive misforstået i kommentarspalten ndf. og få en bande militante veganere på nakken, spørger jeg uforfærdet, om der dog ikke er nogle journalister derude i MSM, som er ved at være træt af slatten salat og trænger til en god bøf?

7 thoughts on “Smagen af bøf

 1. Pietro

  Sjovt nok lader en MSM-redaktør på JP også til at være helt på linje med dig, for der står i lederen den 21.1 om DR2’s Deadline:”Der er indforståede holdninger, som man slet ikke behøver at diskutere i programmet: Irak-krigen er bare en skandale, og det skal de eksperter, man udvælger, nok vide at gentage. Det samme med præsident Bush, VK-regeringens udlændingepolitik osv. osv.”I jagten på forståelsen af mediernes indflydelse på den offentlige meningsdannelse tror jeg det er vigtigere at kigge på nyhedsbilledet end på de åbenlyse meningstilkendegivelser, så jeg foretog en rask lille søgning efter Irak på jp.dk. Det resulterede i lang række artikler som mest handlede om bombeattentater, oprørere og kidnapninger. Desværre er søgefunktionen på berlingske.dk ude af funktion i dag, men som jeg kender avisen, er billedet det samme.Søgningen gav et interessant delresultat: Alle de dårlige nyheder på jp.dk er leveret af Ritzau – som også leverer til alle de andre danske MSM. Man kunne derfor få den mistanke at den oplevede ensidighed i nogen grad skyldes at det er de samme artikler der står alle steder.

  Svar
 2. Christian Bjørnskov

  Der er helt afgjort også en ideologisk bias blandt danske journalister. Da jeg for mange år siden gik meget kort tid på journalisthøjskolen, blev der holdt en meningsmåling. Som jeg husker det (og tag de præcise tal med et gran salt) fik den daværende borgerlige regering kun cirka 15% af stemmerne. Det var cirka det samme som DKP (ja, de eksisterede dengang). VS og SF fik også ganske høje stemmetal, endda højere end S. Det er den generation journalister, der idag sidder på flæsket, så at sige. Så med den ideologiske balast i redaktionsrummene, er MSMs holdninger til Irak, Bush, udlændingepolitik, velfærdsstat osv. vel ikke så mærkelig endda? Man kan blot begræde, at journalistkorpset i vores land er så voldsomt ude af trit med befolkningen.

  Svar
 3. Michael Hansen

  Orrrk, Christian – det er langt værre end man i forvejen anerkender! I 1998 sandsynliggjorde en Ph.d.-afhandling, at hvis udelukkende journalister stemte, ville Enhedslisten, SF, og Det Radikale Venstre få over 50% af stemmerne, og dét på et tidspunkt hvor den generelle opbakning til de tre partier var under 20%. Det kan man da kalde en overrepræsentation der vil noget. Du kan læse mere om undersøgelsen – og de forudsigelige forsøg på at negligere betydningen af skrævvridningen – her: http://www.journalisten.dk/sw3311.asp.Diskussionen OM journalister som gruppe er mere…hvad skal vi sige?…kulturradikale?…burde i al anstændighed stoppe nu. Tilsvarende burde man holde op med at fornærme vores intelligens ved at antyde, at journalisters egen ideologi (værdinormer) skam ikke har den mindste indflydelse på hvordan de udvælger emner og belyser disse. Alene Irakkrigen har – som dokumenteret til overflod af Mr. Law – givet så mange eksempler på fejlagtig rapportering, at man enten på betragte de pågældende journalister som værende inkompetente, eller konstatere, at de har konklusionen skrevet på forhånd, og derfor udelukkende rapporterer & filtrerer med det formål at bekræfte deres personlige opfattelse af virkeligheden. Der er simpelthen ikke andre muligheder. Tilbage står derimod en drøn-ham-ren-de interessant diskussion, og analyse af, hvorvidt de kulturradikale journalister i det hele taget kan flytte noget af betydning ude ved stemmeurnerne, hvad man i så fald kan gøre ved det, og om evt. ulemper herved opvejer fordelene.

  Svar
 4. JR

  “…hvad man i så fald kan gøre ved det, og om evt. ulemper herved opvejer fordelene.”Man kunne jo til en start fjerne eller gradvist nedtrappe radio- og tv-licensen.Alt andet lige må man forvente, at de licensfinansierede stationer er mere venstreorienterede end kommercielle stationer. Forklaringen på dette er enkel:Licensfinansierede stationer kan producere det journalisterne finder interessant. Kommercielle stationer er pine død nødt til at producere noget som seerne eller lytterne (S/L) finder interessant.Sagt på en anden måde vil licensen være statsstøtte til udbredelse af venstreorienterede problemstillinger lige så længe journaliststanden har en overvægt af venstreorienterede i forhold til forbrugerne af mediet.Fox i USA har vist, at en TV-station med en højreorienteret profil med succes kan tiltrække højreorienterede seere. Jeg glæder mig til vi får en tilsvarende “Fair and Balanced”* station i Danmark.*) Fox er naturligvis ikke “Fair and Balanced”. En undersøgelse af amerikanske tv-stationers dækning af sidste præsidentvalg viste dog, at det var de andre tv-stationer så absolut heller ikke (men med modsat fortegn). Fox var imidlertid den eneste station der blev kritiseret for dette.http://www.uriasposten.net/index.php?p=1438

  Svar
 5. Den gamle redaktør

  Det er til overflod dokumenteret et “venstreorienteret” bias i massemedierne selv i USA. Så det er der næppe tvivl om. Men ellers gode økonomer har det med helt at glemme deres økonomiske teori i arrigskab over, hvor ensidigt og ringe medieudbuddet er. De mangler kort sagt at forklare, hvor “markedsfejlen” ligger.For de elektroniske medier har statsmonpolet og -duopolet i Danmark været eksempel på en statsskabt markedsfejl. En tidligere generaldirektør har endda underholdt Østblokdiplomater om, hvordan DR så sig selv som en modvægt til “den borgerlige presse”. Selv i dag, hvor det private elektroniske medieudbud er vokset stærkt, nyder DR og TV2 en massiv fortrinsstilling på grund af tvangsfinansieringen. Så her har vi, som bl.a. JR påpeger, en reel “fejl”, som kan forklare et bias.Men det forklarer jo ikke, hvorfor der også er udpræget bias i de elektroniske medier i USA (selv om det næppe er så slemt). Her er TV-selskaberne private, og statlig kontrol af dem anses – med rette – for udemokratisk og autoritært. Det bias, som findes på det danske (og udenlandske) avismarked, kan også dårligt forklares med monopolistisk kontrol med markedet. Der er fri adgang til at etablere aviser. Så hvis aviserne er ude af trit med befolkningen, er der muligheder for at tjene penge på at etablere konkurrerende produkter. Det kan være, at det er svært at skaffe en mindre biased stok af journalister. Men det burde dels føre til hårdere redigering (som en måde at substituere i produktionen af nyheder på), dels at lønningerne til højreorienterede journalister blev drevet op på bekostning af de venstreorientede (som er en mindre knap faktor). Det burde igen trække flere højreorienterede ind i journalistik. Monopoljournalistuddannelsen – som er ved at være en saga blott – kan godt bremse tilgangen af højreorienterede journalister, men aviserne har muligheder for at substituere ved at ansætte kommentatorer, ikke-journalistuddannede, købe udenlandske historier osv. Udover at en del punditokrater markerer sig flot som kommentatorer, har det været svært at se, at højreorienterede journalister er specielt efterspurgte og højtlønnede.Man kan så indvende, at en hel del af aviserne på det danske marked har været noget frigjort fra markedets indtjeningskrav, fordi deres ejere har været villige til at subsidiere dem. Jyllandsposten finansieres af en fond, Berlingske har fået kapital fra AP Møller og andre, Politiken lever af Ekstrabladets lukrative rufferimarked osv. Men for det første er det ikke nogen markedsfejl. Tværtimod – hvis læserne er villige til at købe en billigere, men dårligere avis, og de finansielle bagmænd er villige til at betale dem for at læse dårligere aviser end ellers, ville det kun være eksempel på en klassisk markedstransaktion, hvor begge bliver bedre stillet. Nu kan man – for det andet – kun bestikke læserne på den måde, så længe man har råd til det. Og avisernes sidefinansiering er da også ved at tørre ud. Derfor burde biaset i aviserne være faldende for tiden.Kort sagt mangler alle de indikatorer, som skulle tilsige, at der er en markedsfejl på udbudssiden: Den redaktionelle styring burde være hårdere, efterspørgslen efter højreorienterede journalister burde have givet dem en højere løn, og sidst men ikke mindst burde bias være faldende.Det er næppe på udbudssiden, at markedet fejler. Det er nok snarere efterspørgslen, den er gal med. Vi får kort sagt de aviser, vi efterspørger. Hvis der er et venstreorienteret bias, er det fordi de venstreorienterede aviskøbere simpelt hen er mere villige til at forlange et produkt, som svarer til deres holdninger, end de højreorienterede er. Så de ansvarlige er os selv. Det er de “nyttige idioter”, som trofast køber Jyllandsposten år efter år, selv om den forlængst har solgt de liberale principper ud og er blevet Forbrugerrådets kampagneskrift. Eller som finder sig i Berlingskes miljøpropaganda.Og hvis der havde fandtes en tænksom borgerlig opinion, ville institutioner som DR og TV2 forlængst have været nedlagt. Det er svært at overvurdere betydningen af de daglige angreb på et frit og pluralistisk samfund, som er rodfæstet i statsmediernes journalistiske metode, hvor succes- og relevanskriteriet er, at der øjeblikkeligt skal komme et politisk indgreb, hvor voxpop bliver brugt til at udråbe folkets dom, og hvor alle historier rutinemæssigt er vinklet.Lad være med at give de venstreorienterede skylden. Den har vi selv.

  Svar
 6. Louis B. Knockel

  “Den gamle redaktør” skulle have haft sin belønning direkte leveret til døren, men hans ovenfor angivne adresse var ikke i funktion. Jeg håber, at han her vil læse mit budskab og tage imod min gave:Nørre Usseldrup, torsdag hen ad middag, fodkulde Meget ærede hr. redaktør Min store tak for Deres skarpe og klare indlæg hos Punditokraterne i dag. Her blev spørgsmål, som jeg ofte i mørke stunder har grublet over, på én gang besvaret. Tillad mig at skænke Dem et livsvarigt fri- og æresabonnement på et dansk nyhedsmedie, i hvilket rutinemæssig journalistisk venstreorientering ingensinde vil finde indpas: http://www.landsbytossen.dk Med høfligst tjenende hilsner, Deres Louis B. Knockel

  Svar
 7. Redaktøren

  Vi har de seneste par dage haft et ekstraordinært stort antal besøgende, som kommer til denne blog via et link her:http://www.aliraqnews.com/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=931&forum=8&post_id=3668Oh, oh … Nu er mit arabisk ikke specielt godt, men jeg håber ikke, at Mr. Law nu er skyld i, at vores afsætning af mælk og feta-ost-(som-EU-ikke-vil-have-vi-kalder-det)-ost bliver yderligere boykotramt … 😉 Ellers kan vi da iøvrigt trøster os med, at der tilsyneladende nu er registreret Punditokrat-læsere i en verdensdel mere!PS. Det kan være, at vores allierede ovre hos Uriasposten er bedre til arabisk?

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.