Er Sverige et uhyggeligt samfund?

Engang imellem gør jeg mig den ulejlighed at slå over på en anden TV-kanal, når jeg konfronteres med de danske morgennyheder. Det gjorde jeg også den morgen, hvor det med ret stor træfsikkerhed kunne bekræftes, at amerikanerne havde genvalgt George W. Bush som præsident. På de svenske stationer var der naturligvis almindelig gravkammerstemning. Vores naboer har tydeligvis stadig svært ved at fordøje, at skådisen Ronald Reagan kunne vinde over den huldsalige Jimmy Carter. Derfor har de om end endnu større vanskeligheder med at synke, at George W. Bush kan blive præsident og i øvrigt genvælges. Når amerikanerne så alligevel gør det, så må det være et patologisk træk ved det amerikanske samfund. Således også hin morgenstund. Den socialdemokratiske partisekretær, Marita Ulvskog, tonede frem på skærmen og erklærede: “USA er et otäckt samhälle”. Sådan!

Hvorfor bringer jeg denne erindring på banen? Jeg gør det, fordi jeg for et par dage siden blev konfronteret med en artikel i Dagens Nyheter, som handlede om den omsiggribende antisemitisme i det svenske samfund. Her blev det ordentligt fortalt, at 5% af svenskerne har en systematisk negativ indstilling til jøder. Nuvel, det er jo trods alt til at overse. Men den fortsatte læsning afslørede, at vi her talte om en meget snæver definition af antisemitisme. Hele 41% viser sig nemlig at have en hel eller delvis negativ opfattelse af jøder. Og en fjerdedel af den svenske befolkning vender sig ligefrem imod den tanke, at en jøde kunne være statsminister. Lige så mange mener, at jøderne har for stor indflydelse på verdensøkonomien.

Gør dette Sverige et uhyggeligt samfund? Givetvis ikke, men det er da sociologisk set vedkommende, at et samfund, der er storleverandør i politisk korrekte attituder, tilsyneladende er funderet på en mental mødding. Og det ligger da lige for at spørge, hvordan denne mødding er blevet til. Hvem har skabt disse anskuelser i Folkhemmet? Kan det tænkes at være tonen i debatten? Er der en lineær sammenhæng mellem Socialdemokraternes grove udfald mod Israel og svenskernes syn på jøder? Jeg ved det ikke. Men jeg fornemmer, at den svenske kulturelite ikke bekymrer sig lige så meget for etnisk stigmatisering, når den rammer jøder. Og der er vel et eller andet sted lidt uhyggeligt.

7 thoughts on “Er Sverige et uhyggeligt samfund?

 1. Jacob Christensen

  Man bør nok være forsigtig med alt for håndfaste fortolkninger af en sådan rapport.Hvis vi ser bort fra problemerne med at måle attituder – hvad ville de 25% gøre, hvis Sverige rent faktisk fik en statsminister, som også var jøde? – er variationerne generelt små.Skal man sige det lidt firkantet, er antisemitismen mest udbredt blandt 1) bønder, 2) arbejdere, 3) højreekstremister – Sverigedemokraterne og den slags hyggelige foreninger – og 4) muslimer.Antisemitismen er til gengæld mindst udbredt blandt højtuddannede i de større byer.Hvis Israel/Palæstina-konflikten har nogen *signifikant* betydning, er det sandsynligvis blandt muslimerne – ellers synes det mere at være resterne af en skillelinie mellem traditionalister og modernister, som spiller ind.Jeg vil så slutte med at citere mig selv og påpege, at SvT *ikke* behandlede spørgsmålet om muslimsk antisemitisme i sit indslag om rapporten (Aktuellt21 tirsdag). Muligvis af frygt for at brændemærke et etnisk mindretal.

  Svar
 2. Rasmus Ole Hansen

  Jeg har en aversion mod undersøgelser hvor man tolker alt muligt ud fra enkelte svar fra nogle tusind mennesker.Jeg vil læse rapporten som Jacob Christensen linker til lidt senere, så får jeg at se om mine fordomme blev be eller afkræftet i dette tilfælde.Til spørgsmålet om man kan forestille sig en jøde som statsminister tror jeg også de fleste i Danmark ville svare nej. Det er nu engang sådan at hvis folk ikke kender en jøde i politik på nuværende tidspunkt de tror vil kunne blive statsminister vil svaret blive nej. I dansk sammenhæng kunne man således lige så godt spørge om man tror Arne Melchior bliver statsminister.Jeg vil ikke blive overrasket hvis nogen forskere tager teten op fra Sverige og laver en lignende undersøgelse i Danmark vedr. muslimer. Så mon danskerne kan forestille sig en muslim som statsminister? Der er jo Naser Khader og Kamal Qureshi…..Jeg vil tro jeg med nogenlunde sikkerhed kan forudsige hvad svaret vil blive, og hvad Thøger Seidenfaden kan få ud af det.

  Svar
 3. nils

  En vis procentdel af den svenske befolkning har noget imod jøder. Det er naturligvis mest muslimer, der er antisemiter, men temmelig mange svenne-svenskere tilkendegiver, at de ikke ønsker en statsminister, der er jøde.Man kunne også have spurgt, hvordan de ville forholde sig til en græsk-ortodoks, pinsemissionsk eller stomiopereret statsminister you name it. Sagen er jo, at de fleste svenskere vil have en almindelig statsminister. Alt andet er dårlig smag.Det er ikke antisemitisme, men middelklasseværdier, for kun muslimer og den yderste politiske fløj opererer med jøder som en særlig samfundsgruppe. Ja og så Forum for levande historia, der får 26 millioner om året for at udbrede kendskabet til jødernes skæbne. Et foretagende, som er stærkt afhængig af, at antisemitismen ikke forsvinder, og derfor må anvende betragtelige ressourcer på at oplyse den svenske befolkning om, hvad det er for fordomme og vrangforestillinger, de ikke må have.Rapporten er lavet i samarbejde med en anden statslig propagandaorganisation, Brottsförebyggande rådet, der også deltager i arbejdet med at udbrede kendskabet til, at Sverige er hårdt angrebet af islamofobi, homofobi og almindelig intolerance, og at der derfor er brug for propagandakampagner for at udbrede kendskabet til fordomme om muslimer, bøsser, smålændinge med sideskilning, tatoverede kartoffeldyrkere, tosprogede thedrikkere, og hvad man nu ellers kan indkredse af rakkerpak. På alle virksomheder og institutioner skal der udarbejdes handleplaner til imødekommelse af fordomme imod hver enkelt gruppe – hvis der er produktion i virksomheden, må den klares på overtid eller i Kina.Sverige er uden tvivl et land, der er af lave, og desuden så selvfedt at det kalder på bashing, men sandheden er nok, at svenskerne hverken er mere eller mindre racistiske end andre.

  Svar
 4. Ilan Sadé

  Gott folk!Att antisemitismen existerar är inget att förneka, men däremot har det visat sig att spörsmålsformuläret som rapporten byggde på innehöll oerhört dåligt och svårtolkade frågor. Ett spörsmål gällde huruvida judar kan anses bidra positivt till det svenska samhället, så skulle det utfrågade gradera på en skala mellan 1 och 5, där 1 står för “inte alls” och 5 för “självklart” (eller motsvarande).Hur svarar man på en sådan fråga? Om man inte vill generalisera och sätter en 3:a, hur kommer det då att tolkas? Svar: för att inte betraktas som det minsta antisemitisk, skulle man tydligen sätta en 5:a. Men då generaliserar man ju om en hel grupp…Det görs oerhört många så kallade “undersökningar” och “rapporter” som är rena, ideologiska beställningsverk. Det krävs visst en “undersökning” för att få nyhetsplats.Apropå ideologiproducerande myndigheter kan listan dessvärre göras oerhört mycket längre. Sedan finns det en undervegetation av ideella föreningar och samfund som får mängder av statliga bidrag för att framställa ideologi – se exempelvis “Centrum mot rasism”, som är en vänstersekt.Behovet av maktskifte i september är akut.

  Svar
 5. knud wede

  det er dog besynderligt, at hver gang nogen taler negativt om jøder, da bliver de nærmest skældt ude for at være kriminelle.Dette religiøse sammenrend er vel ikke bedre end andre?Endvidere er det utåleligt, at kalde modstand mod jødiske udfoldelser for antisemitiske, da jøder ikke er semitter;- semitterne er forlængst uddøde og deres efterkommere i religiøs henseende er både kristne, jøder, muslimer buddhister og højst sandsynligt flere religiøse sammenrend.iøvrigt: hvad er jøder andet end kristne, der kalder sig noget andet? spørgsmålet er retorisk.Om de forskellige religiøse sammenrend er kun tilfælles at sige (skrive): jeg fortrækker en høj åndelig og moralsk standard istedet for at befinde mig på det gulvtæppehøjdeniveau, hvor de befinder sig.Religion er menneskehedens værste pest.

  Svar
 6. Peter Lassen

  Sverige, det er så tæt forbundet med os i Danmark -og dog så fjernt…Jeg så en valgudsendelse på svensk TV og jeg troede ganske enkelt ikke mine egne øjne, det var ren Kafka og meget surrealistisk. Total politisk korrekthed i sin reneste form.Jeg kan godt forstå hvis svenskerne kløjs i kaffen når de ser dansk TV og vores valgudsendelser..Vi er meget forskellige men jeg må nok erkende at jeg har en kende medlidenhed med svenskerne, de vil komme til at mærke at de ikke turde tage låget af den kogende gryde.

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.