Ugens citat: Kaare R. Schou om CEPOS og det politisk "normale"

Dette citat af TV2s politiske redaktør Kaare R. Schou fra TV2s egen hjemmeside er ganske vist næsten tre-kvart år gammelt, men ikke desto mindre bør det lige nærlæses, idet det på egen vis siger mangt og meget–om end måske ikke så meget om CEPOS:

“Jeg vil placere CEPOS uden for de politiske cirkler i det lagkagestykke, der deles af den konservative og den liberalistiske ideologi.

CEPOS går ind for at forskellene i samfundet skal øges for at skabe mere dynamik, og det er god konservativ ideologi.

Samtidig giver de tid efter anden udtryk for nogle meget liberalistiske synspunkter.

Men først og fremmest vil jeg placere dem som mere yderliggående [sic] end noget politisk parti.

CASA [d.v.s. det marxistisk-funderede Center for Alternativ Samfundsanalyse, red.] anser jeg for at ligge i det socialistiske lagkagesnit over mod liberalisterne, men klart inden for det normale politiske spektrum, og det samme gælder Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.”

Hat tip: Filtrat.dk.

9 thoughts on “Ugens citat: Kaare R. Schou om CEPOS og det politisk "normale"

 1. Bjarne Thyregod

  CASA må da helt klart være marxistisk da de i værdigrundlaget har følgende:”at vi er en non-profit virksomhed, organiseret som en forening og uden ejere” “at bruge metoder, der sikrer dialog – også for interessenter, der har dårlige betingelser for at komme til orde”Det er da en ubehagelig vulgær marxistisk idé.Mon de “Velfærds-fixede” universitets uddannede Punditokrater ikke er ved at kaste op ved tanken om at en sådan forfladigelse af debatrummet

  Svar
 2. Stefan Hebsgaard

  Jeg har kikket CASAs værdigrundlag og vedtægter igennem (fra http://www.casa-analyse.dk/). Jeg kan ikke se hvordan I kommer til den konklusion at CASA er marxistisk funderet. Kan I uddybe hvad der leder jer til den konklusion?mvh Stefan

  Svar
 3. Niels A Nielsen

  Det kan ikke betale sig at beskæftige sig med den jævnt begavede Kaare R. Schous skriblerier. Han er så sprogligt ubehjælpsom, at han ikke magter at skjule sine politiske sympatier. Således skrev han til en af de meget bekymrede for tonen, DF etc.: “Tak for din mail. Jeg har samme fornemmelse som dig.Jeg tror, at frygten for den såkaldte globalisering får mange til at reagere på den måde ­ og vi har jo den politik som et flertal ønsker, og det har ønsket at skærpe mulighederne for at vi får et fremmed ‘input’ til landet.”Læg også mærke til den forkerte brug af ordet “skærpe”.

  Svar
 4. David G.

  At Schou ikke kan skrive dansk, udover at han er bigot og snæversynet, gør det jo kun værre at han er nyhedsredaktør på TV2. Det alarmerende er, at TV2 fandt det i sin orden at ansætte, forfremme og promovere en sådan person. Han har tusindvis af gange mere magt end CEPOS, desværre. Så længe han med seertal og popularitet i ryggen kan overbevise politikerne om, at han repræsenterer det danske normalsynspunkt, er der naturligvis intet håb for frivillige liberale reformer.

  Svar
 5. Peter Kurrild-Klitgaard

  BT: “Der er ingen som helst problem med at have en universitetsgrad eller med at arbejde på et universitet. Uddannelse, finansiering deraf og uddannelsernes demokratiske rammer har altid været af stor betydning for os på venstre side af det politiske spekter.”Ja, det sidste er givetvis overordentligt sandt–ihvertfald i den forstand at størstedelen af akademikere og lærere ligger ganske uforholdsmæssigt til venstre. Og at man har prioriteret uddannelsernes (skatteyder-)finansiering og “demokratiske rammer” højt (og højere end f.eks. kvaliteten) er sikkert også sandt …BT: “Dette gennem lange statsbetalte uddannelser og evt. SU efterfølgende ansættelse på læreanstalter, i centraladministration eller omkring statsbetalte politiske partier.”Og hvad så? Man lever i en verden, som man ikke selv har bestemt, hvorledes er indrettet, og man prøver at gøre det bedste for én selv, ens familie og–i hvertfald i nogle tilfælde–hvad man mener der iøvrigt er det moralsk rette, givet de omstændigheder (muligheder, begrænsninger), man har for hånden. Jeg kan slet ikke se problemet i.f.t. Gress’ diagnose–ligesom jeg ikke kan se et problem ved, at socialistisk person arbejder i en privat virksomhed, eller at en Georgist ejer jord, eller at en anarkist spadserer på en vej, der er anlagt af staten, o.s.v. Jeg kan først for alvor se et problem det øjeblik, man f.eks. som karriere vælger handlinger, hvor selve udførelsen/aktiviteten er i fundamental modstrid med ens helt basale principper. F.eks. hvis en Marxist bliver kapitalist–og jeg kan heller ikke rigtigt se mig selv som skarpretter, torturbøddel eller ansat i ligningsafdelingen hos SKAT.BT: “Jeg kunne godt tænke mig at vide om du betragter f.eks. dit professor job som Overflødigt, skadeligt eller bare ineffektivt.””Skadeligt”? Næppe. “Overflødigt”? Tja, ja, bom, bom … Jeg tror faktisk ret beset, at samfundet i det billede ville klare sig ganske fint uden mig/min stilling/mig i den stilling–eller nogen anden. Men jeg tror da nok, at jeg personligt giver mit beskedne, marginale bidrag til at gøre samfundet bedre, men om det helt kvalificerer til at være ikke-overflødigt er jeg ikke sikker på. “Ineffektivt”? Jeg gør mit bedste …, men hvis du her mener anskuet i en sådan større velfærdsøkonomisk, social-nyttefunktions perspektiv, så er jeg ret overbevist om, at den sociale nytte af den marginale cand.scient.pol., som p.t. udklækkes formodentlig i bedste fald er tæt på nul og mere sandsynligt er negativ. Men så er det jo heldigt, at det ikke er den eneste målestok for en universitetansats arbejde.

  Svar
 6. Bjarne Thyregod

  Der er ingen som helst problem med at have en universitetsgrad eller med at arbejde på et universitet. Uddannelse, finansiering deraf og uddannelsernes demokratiske rammer har altid været af stor betydning for os på venstre side af det politiske spekter.Jeg gør mig alene lystig på Punditokraternes vegne. Fordi I næsten alle har en meget stor tilknytning/afhængighed til “Velfærds-pusheren” som en af jeres kronikører så smukt betegner staten. Dette gennem lange statsbetalte uddannelser og evt. SU efterfølgende ansættelse på læreanstalter, i centraladministration eller omkring statsbetalte politiske partier.De mere radikale holdninger til bla bla akademikere oplevede jeg fra OverPunditten David Gress der skrev:”Det meste af det offentligt ansatte foretager sig er, vil de fleste herinde nok mene, enten overfloedigt, skadeligt eller ineffektivt gjort”Jeg kunne godt tænke mig at vide om du betragter f.eks. dit professor job som Overflødigt, skadeligt eller bare ineffektivt.

  Svar
 7. Pietro

  Det er egentlig et interessant argument, men det ville selvfølgelig have været endnu stærkere i det gamle DDR. Der havde man kunnet håne enhver person som talte for frie markeder, uanset beskæftigelse, med at han arbejdede for staten. Ha ha, der fik du dén! Lystigt!

  Svar
 8. Peter Kurrild-Klitgaard

  BT: “Mon de “Velfærds-fixede” universitets uddannede Punditokrater ikke er ved at kaste op ved tanken om at en sådan forfladigelse af debatrummet”There you go again … Hvad er det egentlig lige, der skulle være problemet med, at man har en universitetsuddannelse eller for den sags skyld arbejder på et universitet? (Altså lige bortset fra, hvis man tilhørte/tilhører DKP/ML, som insisterede på, at partiets medlemmer skulle være “rigtige” arbejdere.)For egne vedkommende kan jeg kun sige, at jeg heller end gerne ville udskifte min arbejdsplads på et skatteyderfinansieret universitet ud med én på et privat universitet, hvis der ellers var sådanne i rimelig nærhed. Men da crowding-out effekter og meget andet har gjort, at det ikke er en oplagt mulighed, ligger det næppe lige for. Desværre, ikke mindst da de private/selvejende universiteter, jeg er stødt på i udlandet, generelt ligger milevidt over danske universiteter i niveau.

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.