Mchangama om de borgerlige, frihed & terrorpakken

Punditokrat Mchangama folder sig i dag ud i en kronik i internetmagasinet Ræson, og emnet er velkendt for læserne af denne blog:

“De få borgerlige politikere, der har haft mod til at forsvare frihedsrettighederne, er blevet udsat for hårde angreb fra andre borgerlige, som når Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti beskylder Venstres retsordfører Birthe Rønn Hornbech for “liberalist-flip”, og når De konservatives gruppeformand, Helge Adam Møller, beder Statsministeren om at irettesætte samme. Man må få den mistanke, at forsvaret for frihedsrettighederne for visse borgerlige politikere og debattører i høj grad afhænger af, hvorvidt et sådant forsvar er opportunt for henholdsvis mandatplejen og egne ideologiske kæpheste. …  Den danske befolkning er betydelig mere stringent, når det gælder respekten for frihedsrettigheder, end de borgerlige politikere og meningsdannere: 61 pct. af danskerne støtter, at anti-terrorpakken gøres tidsbegrænset.”

4 thoughts on “Mchangama om de borgerlige, frihed & terrorpakken

 1. Peter Kurrild-Klitgaard

  Citizen Dane refererer herover til os og skriver bl.a. dette:”Problemet er bare, som jeg selv har skrevet her til hudløshed og som Mchangama også skriver, at den slags indgreb, der giver “systemet” yderligere magt til at handle i det skjulte, uundgåeligt vil blive misbrugt. Tiltag, der oprindeligt var tænkt som redskaber til at fange tæoister vil en dag blive brugt til at fange narkotikahandlere vil en dag blive brugt til at fange bankrøvere vil en dag blive brugt til at fange butikstyve vil en dag blive brugt til at overvåge os alle sammen i hoved og røv vil en dag blive brugt til at afpresse regeringens politiske modstandere; og hele tiden, hver gang man tager endu et skridt ud ad planken med kurs mod den totalitære afgrund, vil man argumentere for, at det er okay, “for det er jo kun dem, der har dårlig samvittighed, der har noget at frygte”. Der er ikke megen ægte borgerlighed over den slags holdninger, overhovedet ikke. Fra et borgerligt/liberalt synspunkt er det til at brække sig over …” (http://citizen-dane.dk/?p=861)Ganske enig. Dog gælder det her kun større grad end andre tilfælde–for der er talrige andre eksempler. Jeg var en af dem, der i sin tid kritiserede en socialdemokratisk-radikal regering (med opbakning fra de borgerlige) for at gennemføre både “rockerloven” og maskeforbud under demonstrationer, og jeg gjorde det med henvisning til, at begge love lynhurtigt ville kunne bruges til at regulere helt andre ting, herunder politiske manifestationer. Det så man f.eks., da samme justitsminister, som havde gennemført rockerloven (Frank Jensen), lynhurtigt også ville have den brugt til at forbyde ny-nazister i at eje et hus i Aalborg (hvor han selv var valgt).Kurrilds Lov: Ethvert indgreb i menneskers frihed som sker med henvisning til forhold A, men vil kunne bruges mod forhold B, vil på et tidspunkt blive anvendt på forhold B …PS. Tak for hat-tippet …

  Svar
 2. David G.

  Terrorister skal bekæmpes militært og ikke juridisk, ikke mindst af de her nævnte grunde. Bryder en statsmagt loven i kampen mod terrorismen, må de ansvarlige erkende lovbruddet og undskylde det med nødret. Det værste, fejeste og farligste er at indføre løse bemyndigelseslove for at “sikre sig juridisk”, mens det man i virkeligheden gør er at sikre magthaverne mod juridiske begrænsninger. I forvejen har magthaverne i Danmark og andre vestlige lande alt for megen magt til at blande sig i borgernes frihed, mens de er mærkværdigt uvillige til at udnytte deres magt til at bekæmpe terrorister og sikre retssikkerheden.

  Svar
 3. Niels A Nielsen

  Det der glidebaneargument er altså lidt for nemt. Forestiller I jer virkelig, at det kan lade sig gøre at indrette sig med love, der ikke i teorien kan misbruges af “systemet”? Og har enhver statsmagt da en evig inerti, der uafladeligt fører mod mere ufrihed, som Kurrilds lov tilsiger? Er det et rent Sissyfos-projekt punditokraterne er ude i?Det er for eksempel meget nemt at forestille sig, hvordan overvågning af mennesker på offentlige steder kan misbruges. Det er også meget nemt at forestille sig, hvordan offentlige myndigheder ville kunne misbruge cpr-systemet – ekstremt nemt. Der sker og vil ske misbrug af lovbestemmelser(Højesteret kunne under besættelsen bilde sig ind, at kommunistinterneringen var i orden i forhold til Grundloven…), men disse misbrug sker altså ikke automatisk, sådan som I fremstiller det. I så fald var vi vist særdeles ilde stedt.

  Svar
 4. Jacob Mchangama

  Ad NAN: Nu er anti-terrorlovgivning jo netop IKKE at sammenligne med enhver anden form for lovgivning, fordi antiterrorlovgivning virker ved direkte at indskrænke frihedsrettigheder. CPR numre kan alt efter temperament opfattes som formynderiske, men ikke som et direkte indhug sammenligneligt med telefonaflytninger, udhulning af domstolskontrol m.v. Glidebaneargumentet er jo helt på sin plads n år sidste skærpelse af terrolovgivning (der gik langt) var i 2002. Læs ogås gerne denne analyse fra Timothy Lynch fra CATO Institute vedr. terrorlovgvning i USA. http://www.cato.org/pubs/pas/pa-443es.html

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.