Skolevås i USA igen igen

Bertel Haarder er, forlyder det, en realistisk mand begavet med en god portion sund fornuft.  Derfor har han holdt sig tilbage fra at komme med helt så åndssvage målsætninger som Bush-administrationen i USA, der, som Steve Sailer her viser, fortsætter med at forfægte en politik, alle med sig selv ved er bygget på løgn og medfører kolossalt spild.  Det er endnu et eksempel på det som Timur Kuran for en del år tilbage analyserede i bogen "Public Lies, Private Preferences" med køns- og racekvoteringspolitikkerne som eksempel.  Pointen for liberale og for demokrater i almindelighed er, at det er dybt forkvaklende og usundt for en politisk kultur hvis magthaverne og de intellektuelt toneangivende fører og anbefaler politik baseret på ting, de pgl. selv ved er løgn, i dette tilfælde dogmet om alles ens evner.  Endnu mere forkvaklende er det, når politik baseret på løgn anbefales som moralsk og etisk påkrævet.  Så er der for alvor lagt i kakkelovnen til unødvendige katastrofer.

En realistisk politik på uddannelsesområdet vil tjene alle bedre.

19 thoughts on “Skolevås i USA igen igen

 1. CD

  Det ville klæde dig, hvis du skrev det, du rent faktisk siger.Nu sidder man bare her, og undrer sig lidt. Hvis dét, du mener er, at perkerne/muslimerne/de brune statistisk set er født dumme, og at det ikke kan betale sig at bruge krudtet på at uddanne dem højere end folkeskolens 7- klasse og så lade dem bilve lokumsrensere alle sammen – og at alle så er lykkeligere, fordi vi kan uddanne de kloge hvide højere og perkerne/muslimerne/de brune også er lykkeligere, fordi de så kan lykkes som lokumsrensere i stedet for at blive frustrerede over, at deres begrænsede intelligens ikke magter en videregående uddannelse … jamen så sig det dog højt, så det kan høres.Nu ved jeg jo ikke, om det er noget i stil med ovenstående, du mener, men jeg tror det.

  Svar
 2. Niels A Nielsen

  Har CD læst det link, som Gress har indsat i sit indlæg? Denne henvisning til Sailer er vist hele formålet med indlægget, så måske CD skulle forholde sig hertil. Hvis han er i tvivl om Gress’ mening, kan han for eksempel starte her https://www.punditokraterne.dk/85629_Imod_uddannelses-mantraet.html#kommentarerI mellemtiden kan vi måske slippe for flere latterlige, latrinære PC-kommentarer, som ikke afslører andre end afsenderen selv.

  Svar
 3. Peter

  Niels A Nielsen:Det er nu engang nememre at råbe RACIST, end at argumentere for ens holdninger. Hvis vi lærte noget som helst af folketinget i 90erne så må det var være dette faktum. Pointen er at der ikke er nogen grund til at lave nogen mål hvis det allerede er klart på forhånd at de ikke kan opfyldes. Hvis man som i Danmark har en struktur med en offentlig folkeskole så bør man sørge for at hvert eneste barn får så optimal en skolegang som muligt. Men at dette skulle betyde at de alle, uanset ophav(1) skulle opnå samme niveau er utopisk.(1): Vi taler her om den sociale arv, og rettere om hvor meget forældrene har gået i skole.

  Svar
 4. donkey

  Kære CD, nu kan skribenten ikke være ansvarlig for hvad stemmerne i dit hoved fortæller dig. Hvad med at forholde dig til hvad der rent faktisk bliver sagt istedet for din paranoide fantasier.

  Svar
 5. Limagolf

  Det CD skriver er, desværre, ikke så våset som man umiddelbart skulle tro.V-dare, den blog, David Gress refererer til, har ved tidligere lejligheder excelleret i racistiske holdninger.Se f.eks.:http://www.vdare.com/francis/041126_football.htmEn post hvor de brokker sig over ægteskab mellem racerne i forlængelse af Terrell Owens/ Nicolette Sheridan skandalen.Se Steve Sailer her: http://www.vdare.com/sailer/marriage.htm hvor han bl.a. mener at udryddelsen af den hvide race gennem blandede ægteskaber vil være uheldigt (om end ikke et akut problem).http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_SailerDe har har også skrevet om jødernes uheldige indflydelse og hvordan der burde opsættes kvoter for jødernes adgang til universiteterne (kan ikke lige finde link).Se bl.a. Kevin MacDonald her:http://www.vdare.com/macdonald/041027_immigration.htmSe mere her:http://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_B._MacDonaldBl.a. har V-dare skribent Kevin MacDonald vidnet til fordel for David Irving i den berømte Irving vs. Lipstadt sag.Så, faktisk har CD en kæmpepointe.Hvad mener David Gress egentlig med sin post, for vi ved godt hvad V-dare mener! Jeg håber nemlig ikke David Gress mener det samme!/Limagolf

  Svar
 6. Jørgen Møller

  @Limagolf: Den skal jeg lige have igen. David henviser til en bestemt post om uddannelsespolitik af Sailer. Og du skyder ham så i skoende, at der er racistiske undertoner på spil under henvisning til andre indlæg på samme blog, herunder i særdeleshed indlæg af andre debattører. Hvordan kan disse andre indlæg have indflydelse på det konkrete argument (om Bushs uddannelsespolitik)? Den slags bevisførelse gør det jo stort set umuligt at henvise til nogen andre. Jeg ynder eksempelvis at hente argumenter hos Locke uden dermed at have noget ønske om at blive taget til indtægt for, at ateisme ikke er tilladeligt.

  Svar
 7. Publikum

  Men hvad er det konkrete argument, der hentes? Gress’ indlæg er da ufatteligt kortfattet og omtaler løgn, uden at specificere hvad der lyves om, og realisme, uden at der nævnes hvad det realistiske er. Han linker til et indlæg, der to steder peger på hispanics som en af hovedårsagerne til lavt uddannelsesniveau og et af de to steder tillige de sorte – skrevet af en forfatter, der tidligere har gjort en stor pointe ud af intelligensforskellene mellem racer og nationer på et websted, der er kendt for at gøre et stort nummer ud af samme. I så tilfælde er det da naturligt at spørge hr. Gress om, præcis hvad det er, han referer til som “løgnen” og hvad den uglesete realistiske løsning, han åbenbart ikke selv tør nævne, er?

  Svar
 8. David G.

  Det er da påfaldende som blodet kommer i kog hos visse når de tror de har fanget en i “racisme” eller hvad det nu er.Sailers pointe i hans kritik af Bush-administrationens skolelov (NCLB, No Child Left Behind) er at NCLB opstiller mål som de fleste må vide ikke kan opfyldes, og at regeringen derved de facto opfordrer delstaterne til at snyde. NCLB forudsætter, at alle elever vil og kan lære at læse på et niveau, der er ganske urealistisk. Det utopiske i loven er dens formodning om, at (1) alle har ens evner og (2) alle kan lære lige meget.En realistisk skolepolitik ville bruge færre penge og fanfarer og tjene såvel lærenemme som andre elever bedre.Jeg er for det meste glad for vdare.com, fordi man der læser ting, især af Steve Sailer, der måske ikke altid er rigtige, men som er betydeligt mere inspirerende og provokerende end det meste af den ensartede og ensformige tænkning om vigtige samfundsproblemer, man møder i MSM og blandt politikere. Måske burde nogle af de forskræmte høns blandt læserne vove pelsen og faktisk udsætte sig for nogle af de argumenter.For at skære det ud i pap: jeg er enig med Sailer og Charles Murray og de fleste udviklingspsykologer i, at intelligens, hvilket i denne sammenhæng betyder indlærings- og forståelsesevne, har en stor arvelig komponent. Samtidig er jeg enig med gammeldags progressive i, at skolen skal forsøge at fremelske de bedst opnåelige egenskaber hos enhver elev.Det går mere og mere op for beslutningstagere også i USA, at de rige lande får et voksende problem med arbejdsstyrkens kvalifikationer fremover. Se rapporten fra Educational Testing Service (virksomhed der administrerer SAT, GRE og de andre prøver der er hovedportalen til adgang til højere uddannelser):pressemeddelelsenhttp://www.marketwire.com/mw/release_html_b1?release_id=209641selve rapporten:http://www.ets.org/Media/Education_Topics/pdf/AmericasPerfectStorm.pdfartikel om rapporten:http://www.csmonitor.com/2007/0206/p02s01-legn.html

  Svar
 9. RasmusE

  Før I jordfæster CD fuldstændig, så synes jeg bestemt det ville være væsentligt mere interessant i stedet at høre, hvad det i grunden er som Gress vil sige med sit indlæg.I forhold til nogle af hans tidligere udtalelser, kan jeg nemlig heller ikke lade være med at spekulere over, hvad det i grunden er Gress ikke vil sige helt åbent.Skal vi på baggrund af statistik til at forklare visse befolkningsgrupper at de altså aldrig kan blive andet end lokumsrensere eller hvad er det vi skal?Hvad indebærer med andre ord en realistisk uddannelsespolitik?

  Svar
 10. RasmusE

  Jeg er nok bare en kulturradikal, politisk korrekt dødbider, men jeg kan altså ikke se, at David Gress på nogen måde har fået skabt klarhed over sine underlige, uklare udmeldinger.Som jeg ser de tidligere udtalelser og denne beundring for Vdare, så kan jeg indtil videre kun forstå Gress sådan, at uddannelsessystemet skal tage højde for genetisk arvemasse, og inddele mennesker derefter.Eftersom han lægger meget vægt på racers forskellighed inden for evner, bl. a. intelligens, så bør man altså indrette sit uddannelsessystem efter race-gruppers gennemsnitlige forskellighed. Jeg kunne godt tænke mig at høre det klart fra David Gress.Skal uddannelsessystemet indrettes efter genetiske racemæssige forskelle?

  Svar
 11. Limagolf

  @Jørgen MøllerJeg har problematiseret at DG, uden videre uddybende kommentarer, citerer fra en hjemmeside der har et blakket ry. Det er reelt nok, og har ikke noget med citater af Burke at gøre.Nej, man behøver ikke at være enig med alt der står på en bestemt hjemmeside, blot fordi man citerer en enkelt artikel. Men der klæder en klart at afgrænse hvad det er man selv mener i forhold til hvad de mener (som efterfølgende er sket)./Limagolf

  Svar
 12. Vivi Andersen

  RasmusE -nej- det skal vel indrettes som Ritt Bjerregaard formulerede det :”Hvad alle ikke kan lære skal ingen lære.”

  Svar
 13. MM

  Det kunne vel godt tænkes at der var genetisk bestemte forskelle på folk uden at denne forskel var korreleret med folks race?

  Svar
 14. Rasmus Ole Hansen

  Jeg har svært ved at se hvad det relevante i at bringe race ind i diskussionen.Jeg ved godt det ikke er i folkeskolens ånd at anerkende at der rent faktisk er forskel på folk. En ting er dog sikkert at alle får noget forskelligt ud af undervisning pga af deres egen intelligens, disciplin osv. Det er også sten sikkert at dårlig undervisning ikke bliver god blot fordi du er intelligent. Myter er selvfølgelig seje at aflive, og det bliver ikke bedre af at ingen stiller krav om at de dokumenteres. Indtil da må man nok fortsat leve med en konsensus der gør det hele til et spørgsmål om social arv. At man automatisk er dum som “tosproget”. osv. osv.

  Svar
 15. ML

  Jeg ved ikke, om der bl.a. hentydes til mig vedr blodtryk. Det har det nu fint.Jeg har stor respekt for mennesker, der er klogere end mig, og dem er der sandelig en pæn del af. David Gress er bestemt også en af dem – endda i udpræget grad.Derfor undrede nogle af de udtalelser, DG kom med i tråden om Sverige mig også. Og synes ikke det var helt urimeligt at bede om dokumentation. Jeg fik deja vu her, for jeg synes ligesom RasmusE, der antydes ting, og det stadig er uklart. Måske er jeg lidt tungnem. Men er nogle racer klogere end andre?

  Svar
 16. Vivi Andersen

  Thomas G .Du har ret – men er vel samtidig også klar over at du røre ved et emne som er politisk ukorrekt ?I stedet for at tage fat på område bl.a. med henblik på at frembringe de bedst mulige metoder for indlæring vælger man/vi at stikke hovedet i jorden .Eet område hvor man/vi ikke kan komme om ved, at der er forskelle på racer er indenfor human-medicinen . Men selv der må man forholde sig stille udadtil angående fakta.

  Svar
 17. Thomas G.

  Der er forskel paa racerne. Behoever det vaere en daarlig ting? Mig bekendt har David G. ikke sagt noget der skulle minde herom. Dernaest vil jeg sige det er farligt at paastaa, at den ene race skulle vaere “klogere” end den anden. Hvis du ved klogere mener hoejere IK, saa er det bevist, at visse racer er “klogere” end andre. Men hvorfor blive oproert over dette faktum? Den ENESTE konklusion du kan drage er at den mindre “kloge” race i GENNEMSNITTET, er mindre “klog”. Hvis du af den grund begynder at saette hele racen i baas, er det dig der er racistisk. Personligt ville jeg aldrig doemme et menneske jeg aldrig havde hoert om til at vaere dummere end mig. Men sandssynligheden for at han er det kan vaere hoejere eller lavere alt efter hvilken race han stammer fra.

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.