USA's varmeste år nogensinde: 1934

Et af de mest effektive argumenter for at globale klimaforandringer er kritiske og der bør ’gøres noget’ ved dem fra politisk hold er, at de seneste år har været meget varme. I USA har flere politikere således touret rundt med påstanden om, at 1998 var det varmeste år nogensinde, og herhjemme slår miljøminister Connie Hedegaard på tromme for FN-styring med lignende argumenter.

Men for nylig har økonomen Steve McIntyre på Climate Audit påpeget, at der er fejl i de officielle amerikanske klimadata (tak til Niels A. Nielsen for tippet). NASA, der står for the GISS Surface Temperature Analysis, har indrømmet fejlen på 0,15 grade Celsius. Indtil nu har man regnet 1998 som det varmeste år i amerikansk historie, men med de korrigerede tal viser de sig, at det ’nye’ år i førertrøjen er mere end to generationer gammelt – det er 1934!

Mens de officielle temperaturstatistikker for USA i forvejen viste en meget moderat stigning i dette århundrede, er McIntyre sikker på, at de største problemer med temperaturstatistikkerne findes i resten af verden. Her har vejrstationer i endnu højere grad en tendens til at være placeret i eller nær byer, hvor en kraftig urbanisering har skabt “urban heat islands”. Med andre ord måler man temperaturerne i byer, hvor lys, mennesker og bilkørsel i stigende grad skaber varme omkring målerne. Med tiden kommer temperaturdataene derfor til at stige kunstigt i takt med urbaniseringen, og kan derfor ikke bruges til egentligt naturvidenskabelige forhold. Men altimens fortsætter mediehysteriet for fuld skrue…

74 thoughts on “USA's varmeste år nogensinde: 1934

 1. Niels A Nielsen

  Det doping-uvæsen kryber da også ind alle vegne! Jeg håber 1998 bliver idømt en lang karantæne sammen med dets tvivlsomme læge (eller er det heksedoktor), James Hansen. Jeg støtter McIntyres helt egen Operación Puerto 😉

  Svar
 2. Hans Henrik Hansen

  Jeg har kun fulgt den samlede klimadebat sporadisk (hvem orker mere?), men har dog det indtryk, at ‘klima-Vatikanet’ (især artikuleret via ‘RealClimate’ (RC)) forlængst har aflivet og begravet tesen om ‘urban heating’ som en væsentlig faktor i den registrede (globale) temperaturudvikling!(?)Det forekommer mig dog tillige, at RC-ypperstepræsterne og deres tilhængere bliver gradvis mere skingre i deres udfald mod enhver, som vover at betvivle at øget CO2-udslip er en altafgørende drivkraft bag de konstaterede(?) klimaændringer.Et af de mange problemer for de CO2-baserede modeller synes at være, at mens drivhusefffekten teoretisk skulle være størst omkring polerne, er der reelt ikke målt signifikante temperaturstigninger dér, se fx.http://www.unis.no/research/geology/Geo_research/Ole/AntarcticTemperatureChanges.htmvedr. Antarktis, eller:http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/72500415/ABSTRACTvedr. de arktiske områder.Sideløbende hermed fremsættes nye teorier, fx. at methan/ozon kan have væsentlig klimamæssig betydning.Endelig har et par tyske fysikere for nyligt totalt afvist CO2 som drivhusgas:http://icecap.us/images/uploads/Falsification_of_CO2.pdf(desværre kan jeg ikke nok fysik til at gennemskue, om deres påstande er holdbare!)Så alt i alt kan jeg glimrende forstå, hvis de forskere (incl. deres politiske bagland), som har ‘sat alt på CO2-hesten’ med tiden føler et vist behov for at hæve stemmen an anelse! 🙂

  Svar
 3. Niclas

  Man skal også passe på, at man ikke blander tingene sammen; medierne har altid – især inden for de sidste godt par år (også, snarere *især*, inden global opvarmning blev “in”) – smidt om sig med superlativnyheder, så det har været til at brække sig i lårtykke stråler over. Selv var jeg ved at bliver sindssyg af at høre på det, men journalismen er jo om at skabe sensationalistiske overskrifter, og hvis der er sket noget i en grad som aldrig set før, så synes nyhedsfolkene (her tænker jeg på TV-aviserne), at det er noget, der skal(!) fortælles om.Det er lidt forkert at sætte lige dét på proglobalopvarmningsfolkenes(/-lobbyens) regning; TV-aviserne har svælget i superlativ- og vejrrekordnyheder siden tidernes morgen, hvilket med den eksponentielle vækst i massemedier de sidste par år forstærkes markant, og det vil uvægerligt komme til at flyde ind over global opvarmning-retorikken, selvom det kan diskuteres, hvor flittige GO-fløjen er til at forfalde til det samme…. og enhver idiot ved, at rekordtemperaturer i sig selv (altså isoleret set) ikke betyder en dyt – himlen faldt vel heller ikke ned i 1934, bare fordi der blev slået en rekord; rekorder er til for at blive slået, og selvom der givetvis er et geologisk maksimum, er det jo ikke mystisk, at der vil komme nye rekorder, efterhånden som der går nogle årtier og århundreder. Dertil skal der også være plads til fluktueringer på især dette område, uden at det i sig selv er skriften på væggen om en forestående trussel.Dermed ikke sagt at vi ikke måske står med et klimatisk problem, menneskeskabt- og/eller styret eller ej, for fluktueringerne, hvad enten de er naturlige eller “kunstige”, kan sagtens ende i et ubehageligt scenario, hvor man måske er nødt til at overveje, om det er muligt at ændre på udfaldet. Men dét er en helt anden diskussion.

  Svar
 4. Niels A Nielsen

  Fra en glimrende post her,http://www.coyoteblog.com/coyote_blog/2007/08/official-us-cli.html“So how is this possible? How can the global warming numbers used in critical policy decisions and scientific models be so wrong with so basic of an error? And how can this error have gone undetected for the better part of a decade? The answer to the latter question is because the global warming and climate community resist scrutiny. This weeks Newsweek article and statements by Al Gore are basically aimed at suppressing any scientific criticism or challenge to global warming research. That is why NASA can keep its temperature algorithms secret, with no outside complaint, something that would cause howls of protest in any other area of scientific inquiry.As to the first question, I will leave the explanation to Mr. McIntyre:While acolytes may call these guys “professionals”, the process of data adjustment is really a matter of statistics and even accounting. In these fields, Hansen and Mann are not “professionals” – Mann admitted this to the NAS panel explaining that he was “not a statistician”. As someone who has read their works closely, I do not regard any of these people as “professional”. Much of their reluctance to provide source code for their methodology arises, in my opinion, because the methods are essentially trivial and they derive a certain satisfaction out of making things appear more complicated than they are, a little like the Wizard of Oz. And like the Wizard of Oz, they are not necessarily bad men, just not very good wizards.”

  Svar
 5. Niels A Nielsen

  Men er denne amerikanske temperaturstatistik egentlig så vigtig, kan man spørge. USA udgør trods alt ikke mere end et par procent af jordens overflade, og vi taler jo om _global_ opvarmning. Ja, men det er til gengæld et af de eneste steder på jorden (sammen med dele af Europa), hvor man har troværdige temperaturmålinger fra både land og by 100 år tilbage i tiden. Statistikkens betydning er langt større end de 2% landjord indikerer.

  Svar
 6. Hans Henrik Hansen

  Ganske interessant og tankevækkende læsning!Selvom jeg har tilstræbt at følge nogenlunde med i klimadebatten, er begrebet ‘data adjustment’ ifm. statistik vedr. fortidige overfladetemperaturer noget aldeles nyt for mig – og det forhold at NASA ikke vil offentliggøre kildekoden bag korrektionerne gør mig bestemt ikke mindre ‘overrasket’: Som eksemplerne i ‘norcalblogs.com’-artiklen viser, kan ‘data adjustment’ ændre temperaturkurvernes fremtræden ganske markant.Bestemt ikke mindre bemærkelsesværdig finder jeg NASAs affejende attitude: d’herrer Hansen & Schmidt finder åbenbart, at ‘der er intet at komme efter’ – tiden vil vise, om de har (får) ‘ret’!

  Svar
 7. Niels A Nielsen

  Morskaben er nu helt på vores side, Hr Kommentar. Du mener tilsyneladende, at en propagandistisk journalists politiske aversioner i artiklen “GLOBAL WARMING DEBUNKED! (OR NOT…):” (sic) har relevans for Bjørnskovs seriøse rapportering af McIntyres opdagelse af NASA’s pinlige fejl, der rokker alvorligt ved de officielle temperaturstatistikkers troværdighed og må føre til, at institutionen nu endelig gør de programkoder offentligt tilgængelige, som de bruger til justere de rå temperaturmålinger med.USA er i øvrigt nok ikke det eneste sted i verden, hvor vejrstationerne og deres data kunne have gavn af et generelt eftersyn af hæderlige, sandhedssøgende forskere (se surfacestations.org). Der er grund til at tro, at USA ikke engang er det land, der trænger mest: http://www.informath.org/WCWF07a.pdfJeg synes Hr Kommentar skulle tørre grinet af sit ansigt og tage sig tid til at læse McIntyres fremragende blogposts på Watts blog, og jeg er sikker på, at Bjørnskov er lutter ører overfor relevant kritik.

  Svar
 8. JR

  NAN: “Ja, og det er præcist, hvad andre ikke kan, som enhver, der har fulgt med i de lange poster og diskussioner på Climate Audit, vil vide. McIntyre har forsøgt sig med noget “reverse engineering” og det rene gætværk, men hvis du, JR, ud fra NASA’s referencer kan eftergøre de justeringer, der er foretaget, så er jeg sikker på, at McIntyre vil slå ihjel for, at du vil dele din viden med ham.”Min pointe er udelukkende, at man ikke kan forvente at få udleveret NASAs kildekode. Hvis man ikke kan reproducere resultaterne ud fra den i referencerne beskrevne metode kan metoden næppe kaldes videnskabelig:http://en.wikipedia.org/wiki/ReproducibilityNAN: “Hvis det virkelig ikke rent teknisk eller juridisk er muligt at udlevere kildekode, så er jeg helt sikker på, at justeringsalgoritmer og alle de valg, der ad hoc træffes i forbindelse hermed, på anden vis kan offentliggøres, så andre kan eftergøre dem. Hvis det da er det, man vil hos NASA!”Helt enig, hvilket da også var det jeg skrev;-) Som jeg forstår kritikken er justeringsalgoritmerne ifølge Steve McIntyre ikke beskrevet i tilstrækkelig grad til at reproducere resultaterne. Hvis det er korrekt må kritikken siges at være velbegrundet uanset om de ikke beskrevne dele ændrer resultaterne signifikant.

  Svar
 9. Christoffer Bugge Harder

  Så vidt jeg kan se, er hovedsagen, at hvor 1934 og 1998 før korrektionen havde en anomali (ifht. årene 1951-80) på hhv. 1,23 og 1,24 C, har de nu byttet plads, så tallet for 1934 nu er 1,25, mens det er 1,23 for 1998. Hvis man ser, hvad James Hansen selv skrev i 2001(http://pubs.giss.nasa.gov/docs/2001/2001_Hansen_etal.pdf) kan man læse følgende:”The U.S. annual (January-December) mean temperature is slightly warmer in 1934 than in 1998 in the GISS analysis (Plate 6). This contrasts with the USHCN data, which has 1998 as the warmest year in the century. In both cases the difference between 1934 and 1998 mean temperatures is a few hundredths of a degree. The main reason that 1998 is relatively cooler in the GISS analysis is its larger adjustment for urban warming. In comparing temperatures of years separated by 60 or 70 years the uncertainties in various adjustments (urban warming, station history adjustments, etc.) lead to an uncertainty of at least 0.1°C. Thus it is not possible to declare a record U.S. temperature with confidence until a result is obtained that exceeds the temperature of 1934 by more than 0.1°C”. Der er intet nyt i, at 1934 alt afhængigt af datadæt og metode sagtens kunne være det varmeste år i USAs historie, og eftersom alt under 0,1 grad i begge retninger er insignifikant, er det under alle omstændigheder ligegyldigt, om 1934 var 0,01 C koldere eller varmere end 1998. For den globale opvarmnings årsag og manifestationer har korrektionen i endnu mindre grad betydning. James Hansen har da også modtaget McIntyres beskedne korrektion præcis med den rette videnskabelige indstilling: Erkendt dem, indarbejdet dem og ellers ikke gjort et stort nummer ud af dem, fordi de ganske enkelt ikke betyder noget væsentligt. Man kan ganske enkelt ikke med alvor i stemmen kalde NASAs fejl for “pinlig”, og de korrigerede data kan i øvrigt ses her, hvis nogen frygter, at de skulle blive holdt hemmelige: http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/Fig.D.txt Hvad angår McIntyres påstand omkring “Urban Heat Islands” betydning på verdensplan, er blot at sige, at UHI-effekten har været kendt siden 1820erne (modsat af, hvad Bjørnskov synes at tro, men han har måske først hørt om den for nylig?), samt at det gentagne gange er blevet demonstreret, at der intet er, der tyder på, at effekten skulle spille en betydelig rolle for globale temperaturtrends, som der ikke korrigeres behørigt for. GISTEMP, som netop er til debat her, korrigerer netop landlige målestationers resultater med bynære stationers på baggrund af satellitmålinger.http://www.nature.com/nature/journal/v432/n7015/abs/432290a.html;jsessionid=184276E4196A98133DDA44910B9EA34Chttp://ams.allenpress.com/perlserv/?request=get-abstract&doi=10%2E1175%2FJCLI3730%2E1 Jeg mindes ikke at have hørt Connie Hedegaard bruge henvisninger til 1998 som det varmeste år som argument for noget som helst (hvilket måske skyldes, at hun som de fleste andre udmærket ved, at det på ingen måde er afgørende for hverken det ene eller det andet). Kan Bjørnskov citere et par eksempler på de af Hedegaards “lignende argumenter”, han refererer til?Men uanset hvad er det selvfølgelig usagligt at slå om sig med skråsikre udbasuneringer af, at dette eller hint år er rekordvarmt, hvis det ikke er det, men det er lige så usagligt at trompetere fuldstændigt marginale korrektioner ud som afgørende grundskud mod velbegrundet panderynken over den globale opvarmning. Det relevante er bevægelserne over længere tid sammenholdt med de forskellige forklaringer – og de viser, som alle ved, entydigt, at der er en klokkeklar menneskelig faktor. Jeg forstår oprigtig talt ikke, hvorfor Christian Bjørnskov vil lave så meget ståhej over ligegyldigheder, men hvis det er det bedste halmstrå, han kan gribe i forsøget på at opmuntre den beskedne og stadigt svindende flok skeptikere i klimadebatten, så bevares.

  Svar
 10. Christoffer Bugge Harder

  13 + 15 Vi og formodentlig alle andre er helt enige om, at der er en signifikant UHI-effekt; at det er et større arbejde at korrigere for denne; samt at det sidste ord ikke er sagt endnu. Vi er så vidt jeg kan se også alle enige om, at McIntyres indvendinger er berettigede – hvorfor de også er blevet taget til følge så langt, som de nu har kunnet dokumenteres. Og så er den foreløbig ikke længere. 0,15 graders korrektion for resultaterne efter 2000 giver, at gennemsnitsanomalien i årrækken 2002-2006 nu er 0,66 ifht. 0,63 for 1930-34 – med 0,79 for 1998-2002. Ikke just banebrydende. NAN: “Bugge kom til at skrive en sandhed her 😉 Det er faktisk et af McIntyres kritikpunkter, at også gode målestationers (oftest de landlige) korrigeres (opad)”. Ja, selvfølgelig korrigeres overflademålingerne? Det er ligesom hovedsagen i en justering for UHI-effekten, og ingen anfægter, at denne kan være betydelig – men derfor ændrer korrektionen foreløbig intet væsentligt på det generelle billede i det 20. århundredes USA, og der er heller intet, der tyder på, at det ville gøre det for de globale gennemsnit i samme tidsrum. Sandt nok er USA tættere besat med målestationer end verden som helhed, men der er også en stor redundans i dette antal ifht., hvad der er nødvendigt for at kunne konstruere et rimeligt gennemsnit. Desuden er det østlige USA mig bekendt et af de få steder på kloden, der har oplevet en kølende tendens for nylig, hvorfor det heller ikke er overraskende, hvis USA ikke følger den globale tendens nøje. Jeg er bekendt med Pielkes og McIntyres forestillinger og indvendinger mod Parker, Jones, Peterson og talrige andre. Et udmærket sammendrag kan findes på http://en.wikipedia.org/wiki/Urban_heat_islandHer står bla.:”Roger A. Pielke has claimed that Parker 2004 has “serious issues with its conclusions” [2] due to his research published in Geophysical Research Letters which states: “if the nocturnal boundary layer heat fluxes change over time, the trends of temperature under light winds in the surface layer will be a function of height, and that the same trends of temperature will not occur in the surface layer on windy and light wind nights.”[3].Another view, often held by skeptics of global warming, is that much of the temperature increase seen in land based thermometers could be due to an increase in urbanisation and the siting of measurement stations in urban areas [4][5]. However, these views are mainly presented in “popular literature” and there are no known scientific peer-reviewed papers holding this view.[15]” Efter min bedste opfattelse er dette foreløbig temmeligt spekulativt og ikke i nærheden af at sandsynliggøre, at der skulle være alvorlige problemer med de globale datasæt. Og som vist tidligere nævnt foretrækker jeg altid at følge den største evidens og den bedst underbyggede konklusion – især på områder, jeg ikke selv har “ekspertviden” om.HHH: “Readers might perform a little thought experiment: suppose that Spencer and Christy had published a temperature history in which they claimed that 1934 was the warmest U.S. year on record and then it turned out that they had been a computer programming error opposite to the one that Hansen made, that Wentz and Mears discovered there was an error of 0.15 deg C in the Spencer and Christy results and, after fiixing this error, it turned out that 2006 was the warmest year on record. Would realclimate simply describe this as a “very minor re-arrangement”?” Ja, hvis det viste sig, at det- det kun ændrede ved de sidste seks års gennemsnit,- at 2006 var 0,01 grader varmere snarere end koldere end 1934 (men stadig helt insignifikant)- og det ikke påvirkede nogen generel trend på afgørende vis, tror jeg bestemt, at Realclimate og de fleste andre hæderlige forskere ville kalde justeringen “very minor”. Sagen er blot, at justeringen af Christys og Spencers satellitmålinger NETOP ændrede det generelle billede – modsat situationen her.NAN: “Hvis vi ser bort fra Bugge, så kan vel AGW-støtter såvel som skeptikere blive enige om, at vi ikke kan leve med Hansens legen putte-gemmeleg mere. Alt må frem i lyset”. Endnu en ting, vi er helt enige om – bring endelig alt frem i lyset. Jeg tvivler stærkt på, at der er noget at skjule. Jeg er sikker på, at forskellige tidsserier og forskellige korrektioner for UHI-effekten vil give forskellige mindre afvigelser samt større usikkerheder omkring enkelte år og enkelte målestationer, og det er bestemt muligt, at det på et tidspunkt vil vise sig, at 1934 faktisk var det signifikant varmest målte år i USAs historie. Jeg tror, at I undervurderer, i hvor høj grad dette i grunden er en del af en ganske almindelig videnskabelig debat, som så bliver blæst op til noget, der ikke kan bære, netop fordi genstandsområdet er så politisk og økonomisk betydningsfuldt (på begge sider af det politiske spektrum). Jeg kan ikke med min bedste vilje se, at der er grund til at mistænke James Hansen for at have urent mel i posen her – han har for længe siden tydeligt erklæret, at det ikke er muligt at sige noget om 1998/1934 og taget de forløbige indvendinger til følge. Hvis McIntyre kan dokumentere alvorlige implikationer, der ikke kan afklares medHansens og NASAs metoder som beskrevet påhttp://data.giss.nasa.gov/gistemp/references.htmler jeg sikker på, at Hansen gerne stiller hvad som helst andet nødvendigt til rådighed. Så må vi jo se på det til den tid. Så længe det ikke ændrer nogen trends eller konklusioner omkring den generelle opvarmning på et eneste afgørende punkt, er der jo ingen grund til at tabe hovedet. Proportionssans, d´herrer – man må sandelig være meget sulten efter “godt nyt”, hvis man er villig til at lave så stor ståhej over så lidt. Hvis man først har besluttet, at alt fra Jones, Hansen, NASA og andet, der ikke passer i ens kram, er “falsknerier”, “løgn” og “svindel” (eller andre følelsesladede udtryk), er vi ovre i sammensværgelsesteoriernes ingenmandsland. Så er der intet formål med debatten længere.

  Svar
 11. Christoffer Bugge Harder

  Der forsvandt noget:”Ja, selvfølgelig korrigeres overflademålingerne? Det er ligesom hovedsagen i en justering for UHI-effekten, og ingen anfægter, at denne kan være betydelig”.Her skulle stå:”Ja, selvfølgelig korrigeres overflademålingerne OGSÅ FRA LANDLIGE MÅLESTATIONER, HVIS UHI-LIGNENDE FORHOLD GØR SIG GÆLDENDE? Det er ligesom hovedsagen i en justering for UHI-effekten, og ingen anfægter, at denne kan være betydelig”.

  Svar
 12. Hans Henrik Hansen

  @ 12:Hvis man gør sig den (ret beskedne) ulejlighed at gennemlæse McIntyre’s artikel (på: http://www.norcalblogs.com/watts/), vil man se, at det ikke er korrektioner vedr. blot hundrededele af grader, der er tale om!:”The Hansen error also has a significant impact on the GISS estimate of U.S. temperature history with estimates for 2000 and later being lowered by about 0.15 deg C (2006 by 0.10 deg C). Again GISS moved quickly to revise their online information changing their US temperature data on Aug 7, 2007. Even though Gavin Schmidt of GISS and realclimate said that changes of 0.1 deg C in individual years were “significant”, GISS did not explicitly announce these changes or alert readers that a “significant” change had occurred for values from 2000-2006. Obviously they would have been entitled to observe that the changes in the U.S. record did not have a material impact on the world record, but it would have been appropriate for them to have provided explicit notice of the changes to the U.S. record given that the changes resulted from an error.”Hvad der er ‘væsentligt’ eller ‘uvæsentligt’ forekommer også at være ‘situationsbestemt’ – for nu at sige det pænt – i NASA’s/RealClimate’s optik:”In addition, while Schmidt describes the changes atop the leader board as “very minor re-arrangements”, many followers of the climate debate are aware of intense battles over 0.1 or 0.2 degree (consider the satellite battles.) Readers might perform a little thought experiment: suppose that Spencer and Christy had published a temperature history in which they claimed that 1934 was the warmest U.S. year on record and then it turned out that they had been a computer programming error opposite to the one that Hansen made, that Wentz and Mears discovered there was an error of 0.15 deg C in the Spencer and Christy results and, after fiixing this error, it turned out that 2006 was the warmest year on record. Would realclimate simply describe this as a “very minor re-arrangement”?”Endelig er korrektionen af ‘landlige målestationers resultater med bynære stationers på baggrund af satellitmålinger’ næppe helt så lige ud ad landevejen, som CBH gerne til give indtrykket af:”“Fixing” bad data with software is by no means an easy thing to do (as witness Mann’s unreported modification of principal components methodology on tree ring networks.) The GISS adjustment schemes (despite protestations from Schmidt that they are “clearly outlined”) are not at all easy to replicate using the existing opaque descriptions. For example, there is nothing in the methodological description that hints at the change in data provenance before and after 2000 that caused the Hansen error(…)In particular, the adjustment methods are not techniques that can be looked up in statistical literature, where their properties and biases might be discerned. They are rather ad hoc and local techniques that may or may not be equal to the task of “fixing” the bad data.”

  Svar
 13. JR

  Jeg tror, at der er et par misforståelser om hvordan videnskabelig praksis er mht. offentliggørelse af kildekode. Man offentliggør indenfor mange områder metodologier (samt data i det mindste på forespørgsel) men ikke kildekode. Metoden bør være så godt beskrevet, at andre kan eftergøre ens eksperimenter og analyser – de må så blot selv skrive deres egen kildekode ud fra metodebeskrivelsen. NASA har da også publiceret metoden:http://data.giss.nasa.gov/gistemp/references.htmlAt der ikke er krav om offentliggørelse af kildekode i forbindelse med videnskabelig forskning er der mange gode grunde til. En af disse er, at offentliggjort kildekode stiller en række krav til din kildekode som ikke er relevante for intern kildekode. Dette er for eksempel omfattende dokumentation, beskrivelse og tilgængeliggørelse af afhængigheder (hvilken anden software afhænger din software af, inklusiv hvilke versioner af denne software) og sikring af portabilitet (kører softwaren inklusiv afhængigheder på f.eks. både 32 og 64-bit computerarkitekturer – samt på forskellige styresystemer), Disse kriterier kan naturligvis godt opfyldes (og bliver det da også (delvis) i en del forskningsprojekter). Problemet er, at det tager en hulens masse tid – tid som går fra forskningen.Derudover kan der være juridiske problemer. Hvis jeg for eksempel anvender MatLab som er et populært analyseværktøj og dertil anvender en af eksternt udviklede “toolboxes” til dette. Hvordan sikrer jeg mig så, at en sådan toolbox er tilgængelig i den version jeg anvendte (eller at MatLab er det for den sags skyld) – det er jo ikke mig der ejer ophavsretten til den?Vi kan da også prøve at spørge de kære punditokrater hvordan de ville have det med at skulle offentliggøre al kildekode inklusiv afhængigheder som de anvender til deres forskning? Mit gæt er, at de i princippet gerne vil gøre den tilgængelig (og måske også gør det i nogle tilfælde) – men at de ikke mener at andre har krav på denne.

  Svar
 14. Niels A Nielsen

  JR: “Metoden bør være så godt beskrevet, at andre kan eftergøre ens eksperimenter og analyser”Ja, og det er præcist, hvad andre ikke kan, som enhver, der har fulgt med i de lange poster og diskussioner på Climate Audit, vil vide. McIntyre har forsøgt sig med noget “reverse engineering” og det rene gætværk, men hvis du, JR, ud fra NASA’s referencer kan eftergøre de justeringer, der er foretaget, så er jeg sikker på, at McIntyre vil slå ihjel for, at du vil dele din viden med ham.Hvis det virkelig ikke rent teknisk eller juridisk er muligt at udlevere kildekode, så er jeg helt sikker på, at justeringsalgoritmer og alle de valg, der ad hoc træffes i forbindelse hermed, på anden vis kan offentliggøres, så andre kan eftergøre dem. Hvis det da er det, man vil hos NASA!Bugge: “GISTEMP, som netop er til debat her, korrigerer netop landlige målestationers resultater med bynære stationers på baggrund af satellitmålinger.” Bugge kom til at skrive en sandhed her 😉 Det er faktisk et af McIntyres kritikpunkter, at også gode målestationers (oftest de landlige) korrigeres (opad).James Hansens fejl, der giver spring på 0,5C og i nogle tilfælde op til 1,0C (!) på individuelle målestationer, og som aggregeret svarer til en fjerdedel af den observerede opvarmning i USA i dette århundrede, går ubemærket hen i det meste af et årti (hvordan var det, blev målingerne korrigeret ved hjælp af satelitmålinger, Bugge?) indtil McIntyre opdager dem. Men det påvirker ikke Bugges tro. Nej, men det havde jeg da bestemt heller ikke regnet med, Bugge. Jeg synes i øvrigt, at du skullel kigge lidt på Climate Audits kritik af Parker, Bugge. Ærgerligt med afsløringen af Jones’ falskneri, det tynder efterhånden svært ud i dine og IPCC’s reference-muligheder på dette område – jeg mener af de, der fandt frem til det “rigtige” resultat ;-)Hvis vi ser bort fra Bugge, så kan vel AGW-støtter såvel som skeptikere blive enige om, at vi ikke kan leve med Hansens legen putte-gemmeleg mere. Alt må frem i lyset.

  Svar
 15. Niels A Nielsen

  @JR: Climateaudit er nede, men der er lidt om sagen i den postering af McIntyre, som jeg har linket til, og som HHH har gengivet i uddrag ovenfor.

  Svar
 16. Niels A Nielsen

  Den centrale tekst i denne tråds diskussion er den, som der nu flere gange er linket til og refereret fra: http://www.norcalblogs.com/watts/2007/08/does_hansens_error_matter_gues.htmlJeg ved, at det er en noget utrolig påstand, men nu kommer jeg med den alligevel: Bugge har ikke læst den!Jeg skrev i 15: “Bugge: “GISTEMP, som netop er til debat her, korrigerer netop landlige målestationers resultater med bynære stationers på baggrund af satellitmålinger.” Bugge kom til at skrive en sandhed her 😉 Det er faktisk et af McIntyres kritikpunkter, at også gode målestationers (oftest de landlige) korrigeres (opad).”Hertil svarer Bugge (efter at have reflekteret over formuleringen mere end en gang, kan vi se): “Ja, selvfølgelig korrigeres overflademålingerne OGSÅ FRA LANDLIGE MÅLESTATIONER, HVIS UHI-LIGNENDE FORHOLD GØR SIG GÆLDENDE? Det er ligesom hovedsagen i en justering for UHI-effekten, og ingen anfægter, at denne kan være betydelig”. Hvad???? Det er næsten pinefuldt at læse svaret. Jeg kunne ikke formulere en mere eklatant misforståelse af det, jeg skrev, hvis jeg prøvede!”Can GISS Adjustments “Fix” Bad Data?” er titlen på det relevante afsnit i McIntyres tekst. Der er i øvrigt også en fin figur 6 til illustration. Bare som serviceoplysning til Bugge, der tilsyneladende ikke gider at læse McIntyres tekst. Men jeg forstår dig på en måde godt, Bugge. Hvorfor dog spilde tid på at læse og forstå, hvad man på forhånd _ved_ er ståhej over ligegyldigheder og griben efter halmstrå i en lille svindende flok af skeptikere.

  Svar
 17. Niels A Nielsen

  Psst. Et venligt råd, Bugge. Når du digter din lange historie om, at du skam har læst McIntyres tekst, så skal du være opmærksom på, at den også skal kunne forklare, hvodan du kan skrive:”Hvis McIntyre kan dokumentere alvorlige implikationer, der ikke kan afklares medHansens og NASAs metoder som beskreve t påhttp://data.giss.nasa.gov/gistemp/references.htmler jeg sikker på, at Hansen gerne stiller hvad som helst andet nødvendigt til rådighed.”I afsnittet “Can GISS Adjustments “Fix” Bad Data?”, skriver McIntyre:”Making readers run the gauntlet of trying to guess the precise data sets and precise methodologies obviously makes it very difficult to achieve any assessment of the statistical properties. In order to test the GISS adjustments, I requested that GISS provide me with details on their adjustment code. They refused. “Hvis du vil sige, at du ikke stoler på McIntyres ord, så vil jeg advare dig om, at man på ClimateAudit dokumenterer email-korrespondance.Og så går jeg i øvrigt venligt ud fra, at du mener noget andet end det, du skriver, nemlig, at McIntyre skal kunne dokumentere alvorlige implikationer af procedurer, som han er nægtet indsigt i.

  Svar
 18. Niels A Nielsen

  Roy Spencer og co har virkelig fat i noget med deres tanker om feedbacks og den måde, man hidtil har forsøgt at diagnosticere dem på, tror jeg. Det bliver i hvert fald interessant at følge fortsættelsen:http://climatesci.colorado.edu/2007/08/14/positive-feedback-have-we-been-fooling-ourselves-by-roy-spencer/OT Det efter min mening ville være en fordel for læserne, hvis Punditokraternes bidragydere gjorde sig umage med at sikre sig, at de emnetags man giver sin post er nogenlunde konsistente, både med de tags, man selv tidligere har givet samme emne, men også med tidligere skribenters emnetags. Eksempel: Klikker man på “klimaforandringer”, tror man, at emnet er helt nyt for Punditokraterne, klikker man “klima” kommer der flere poster men ikke dem mærket “drivhuseffekt”.

  Svar
 19. Niels A Nielsen

  @26 Læg mærke til, Bugge, at når jeg kritiserer Hansen, dig eller andre, så har jeg et konkret grundlag for at gøre det. Jeg henviser til konkrete tildragelser, og jeg forsøger at undgå smædeskriverier, ad hominem angreb, og læggen modstandere ord i munden, som det du uspyr i en lind strøm sammen med opstyltet, hul, retorik tilpasset situationen. Du skal vide, at man får ikke indtryk af, at din motivation for at skrive her er sandhedssøgen, når du uden blusel retter ad hominem angreb mod for eksempel McIntyre og Spencer i én kommentar og i en anden fromt skriver ”Hvis argumenterne er gode nok, må det vel være ligemeget, om de så kommer som et enligt stjerneskud fra en nulforsker.” Det mest centrale kritikpunkt for McIntyre og andre i hele denne sag om Hansens fejl er, at Hansen og Schmidt – på trods af McIntyres gentagne forespørgsler – ikke rykker ud med detaljer vedrørende både hvilke datasæt, der benyttes hvornår, og hvilke kalkulationer og valg, der præcist foretages for at nå frem til NASA’s officielle temperaturstatistikker men i stedet affejer sagen med håndbevægelser, som nu det afslørende eksempel fra Schmidts hånd, som Bugge er så venlig at citere. Hvis vi lægger til grund, at Bugge har læst McIntyres artikel, så er det blot endnu mere pinligt afslørende, at han end ikke har fået fat i dette helt centrale kritikpunkt om manglende videnskabeligehed, reproducérbarhed. Hansen stiller ikke gerne noget som helst til rådighed for McIntyre, og man får mistanke om, at det har grund i, at McIntyre ikke deler Hansens noget apokalyptiske syn på klimasagen: http://environment.independent.co.uk/climate_change/article2675747.eceNu har Bugge så forstået, at Hansen ikke vil rykke ud med sine metoder, men Bugges irrationelle og antividenskabelige forsvar for ham er da til at slå sig på lårene af grin over:”Hvis det var sandsynligt, at den globale opvarmning var et artefakt eller blot signifikant overdrevet på grund af Hansens kildekode, SÅ kunne det selvfølgelig retfærdiggøres at kræve, at Hansen brugte sin kostbare tid på straks at rykke ud med alle detaljer om alting. Sådan ligger landet jo slet ikke – og det er såmænd blot dette, jeg hentydede til mht. de “alvorlige implikationer”, der ikke er dokumenteret (men derfor ville det stadig glæde mig, hvis han alligevel rykkede ud med det, så man kunne slippe for antydninger om sammensværgelser og skrig og skrål omkring banaliteter).”For at få adgang til Hansens udregninger, mener Bugge, skal McIntyre ”lige” sandsynliggøre, at de samme udregninger betyder enten, at den globale opvarmning som sådan er overdrevet eller, at den slet ikke eksisterer!Vi andre er synes måske ikke, at McIntyre behøver sandsynliggøre noget som helst for at få indsigt i disse udregninger (de burde være tilgængelige for enhver), men når det nu skal være, kan det så ikke hjælpe lidt på sagen, at han lige har afsløret Hansen i at begå fejl på op til mere end 1C! Den bimodale fordeling af fejlene betyder godt nok, at den gennemsnitlige årlige temperatur for USA ”kun” var rapporteret 0,15C for højt i forhold til den nu korrigerede rapporterede opvarmning eller anomali (2000-2006) på vist 0,66C. Men ville det egentlig have været mere betryggende, hvis den bimodale fordeling af fejlene havde betydet, at gennemsnitstemperatyren havde kunnet fastholdes?Og fejlenes betydning for udregningen af den globale opvarmning er da komplet ligegyldig i den sammenhæng.Hvor naragtig kan du egentlig blive, Bugge: ”Jeg tror sådan set godt, at Bjørnskov og du ved nærmere eftertanke kan se, at “Global warming swindle” er useriøs, at globale gennemsnitstemperaturer giver ganske udmærket mening og at McIntyres indvendinger ikke er banebrydende. Det er bestemt ment som en kompliment.”Mit vrængende, ironiske gensvar skal være: Jeg tror sådan set godt Bugge ved nærmere eftertanke kan se, at Hansen obstruerer sand, videnskabelig stræben, og at alene hans vrangvillighed overfor McIntyre tyder på, at han har en anden dagsorden end den rent videnskabelige i denne sag. Det er bestemt ment som en kompliment.PSBugge skriver: “Men selektivt at udvælge enkelte problematiske stationer og overse det generelle billede er en dårlig tilgang. For foreløbigt er der intet, der tyder på, at dette problem giver en usikkerhed, der er i nærheden af ændre på det generelle billede ifht. den globale temperaturstigning – hvad McIntyre selv også mumlende erkender, hvis du ellers læser efter.” Surfacestations.org er en igangværende bestræbelse, og du har ret, McIntyre foruddiskonterer ikke resultatet.

  Svar
 20. Christoffer Bugge Harder

  –> 26 “Kniber det nu med argumenterne, CBH”?Ikke så vidt jeg kan se af mit sidste indlæg – men det vil du måske fortælle mig?”Er du rar at dokumentere, hvor(ledes) Spencer har ‘prædiket’ ID”?? Jamen sågerne – her er en perle fra den højvidenskabelige hjemmeside med det prætentiøse navn “Tech Central Station” fra Roy Spencers hånd – den hedder “Faith-based evolution”. http://techcentralstation.com/080805I.htmlHer står et forsvar for næsten alle de synspunkter, som eleverne bør kunne forventes at gennemskue til eksamen i biologis obligatoriske niveau ifølge bekendtgørelsen:”A population of moths that changes from light to dark based upon environmental pressures is not evolution — they are still moths. A population of bacteria that become resistant to antibiotics does not illustrate evolution — they are still bacteria. In the biological realm, natural selection (which is operating in these examples) is supposedly the mechanism by which evolution advances, and intelligent design theory certainly does not deny its existence”.[…]”Yet the fossil record, our only source of the history of life on Earth, is almost (if not totally) devoid of transitional forms of life that would connect the supposed evolution of amphibians to reptiles, reptiles to birds, etc”. Er det et fyldestgørende svar på din anmodning? Spencer må for min skyld tro på alt det uvidenskabelige sludder, han vil. Alle har deres blinde punkter, og det er forhåbentligt mest sandsynligt, at kreationisme er et sådant enkeltstående, blindt punkt hos ham, og at han har et mere videnskabeligt forhold til sin klimaforskning. Og som jeg skrev, er jeg bestemt åben overfor deres nye resultater omkrin Iris-effekten. Men som Hr. Kommentar skrev, er der et ganske markant sammenfald mellem kreationister og klimaskeptikere, som nok kan være interessant at holde sig for øje – ikke mindst, når selvsamme skeptikere gerne slår om sig med anklager om “klimareligion”.

  Svar
 21. Christoffer Bugge Harder

  —> 20+21Indledningsvis: Jeg gider ikke mundhugges alt for meget omkring, at du kan påstå, at jeg ikke har læst en artikel, jeg citerer ganske udførligt fra. Jeg tror udmærket, at folk kan gennemskue den slags – ligesom jeg også tror, at din hang til jævnligt at slå om dig med pejorativer, insinuationer og følelsesladet retorik om falsknerier og propaganda kun svier til dig selv. Jeg skal blot anmode dig om at prøve at indskrænke dig til de relevante sagers faktuelle grundlag: Som skrevet er UHI-effekten en gammel diskussion, og at der er betydelige usikkerheder omkring visse landfaste målestationer, er der vist ingen, der vil benægte (igen: som sagt). Og f.eks Gavin Schmidt skriver endda klart, at der utvivlsomt er problemer med visse stationer, der ikke kan “fikses”, her:http://www.realclimate.org/index.php/archives/2007/07/no-man-is-an-urban-heat-island/ . Men selektivt at udvælge enkelte problematiske stationer og overse det generelle billede er en dårlig tilgang. For foreløbigt er der intet, der tyder på, at dette problem giver en usikkerhed, der er i nærheden af ændre på det generelle billede ifht. den globale temperaturstigning – hvad McIntyre selv også mumlende erkender, hvis du ellers læser efter. For overfladetemperaturen registreres som en kombination af havoverflade-, havlufts- og landoverfladelufttemperaturer, og kun sidstnævnte er påvirket af UHI-effekten. Og som det ses bla. herhttp://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/055.htm#2222 – og her:http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/052.htm#2221er der fuld overensstemmelse mellem disse tre faktorer i det 20. århundrede – ligesom satellit- og borehulmålinger også generelt stemmer fint med dette billede (med visse usikkerhedsmomenter omkring satellitmålingerne i troperne). Desuagtet foregår der et stort arbejde med at korrigere for UHI-effekten, hvilket bla. kan læses i Hansens refererede artikel(http://pubs.giss.nasa.gov/docs/2001/2001_Hansen_etal.pdf). Dette inkluderer både ændringer i tidsserier, klassifikation af stationerne i overensstemmelse med befolkningstætheder (landlig, periurban og urban), kalibrering med nærmeste landlige station og regulær kassation af “defekte” stationer. Ifølge Hansen bruger GISS for USAs vedkommende kun 250 decideret landlige stationer til at fastlægge langtidsudviklingen, og han bruger megen energi på at redegøre ganske detaljeret for korrektionsprocedurerne. Jeg er ikke kvalificeret til at udtale mig om, hvordan man bedst skulle kunne verificere GISS målinger og korrektioner. Men data er frit tilgængelige og metoderne udførligt beskrevne i de citerede artikler. Det er helt almindelig og sund videnskabelig praksis. Når jeg anmoder forskellige forskere om at udlevere deres gensekvenser til inklusion i de DNA-analyser, jeg er i gang med for tiden, regner jeg heller ikke med, at de serverer alle detaljer omkring deres tidligere arbejde på et sølvfad for mig – alene af den grund, at det tager meget kostbar tid. På den baggrund forekommer det mig helt rimeligt at sige, som Schmidt: “What is secret? The algorithms, issues and choices are outlined in excruciating detail in the relevant papers […] a) the raw data are publicly available and b) papers are supposed to contain enough detail to allow others to repeat the analysis. If a paper says ‘we then add A and B’, you don’t need code that has “C=A+B”. Der er mange uafhængige reproduktioner af overfladetemperaturer med forskellige metodologier, og de når frem til grundlæggende det samme billede. McIntyre kunne evt. selv udvikle en alternativ metodologi til korrektion, hvis han mener, at alle fagfolkene tager alvorligt fejl. Hvis det var sandsynligt, at den globale opvarmning var et artefakt eller blot signifikant overdrevet på grund af Hansens kildekode, SÅ kunne det selvfølgelig retfærdiggøres at kræve, at Hansen brugte sin kostbare tid på straks at rykke ud med alle detaljer om alting. Sådan ligger landet jo slet ikke – og det er såmænd blot dette, jeg hentydede til mht. de “alvorlige implikationer”, der ikke er dokumenteret (men derfor ville det stadig glæde mig, hvis han alligevel rykkede ud med det, så man kunne slippe for antydninger om sammensværgelser og skrig og skrål omkring banaliteter). Hvis problemet her er, at McIntyre (på baggrund af en B.sc i matematik) har svært ved at kapere de mere spidsfindige fysiske, geografiske og geologiske forklaringer for korrektionerne, kunne han jo evt. overlade sagen til folk med større forståelse for slige sager. Hvis vi foreløbig skal holde os til det rent objektive, er kun at konstatere, at McIntyre har påvist nogle meget marginale ændringer for USAs gennemsnitslandtemperatur, som overhovedet ingen betydning har på verdensplan, og som hvad angår de konkrete årstal (1934 og 1998) allerede var kendt stof. At antallet af videnskabelige skeptikere overfor AGW er svindende, er også en kendsgerning – det er ikke noget, jeg har besluttet; hvis du ikke bryder dig om dette, må det være din egen sag. Og når man – som du og Punditokraterne – ved ethvert glimt af “håb” (Global Warming Swindle; “globale gennemsnitstemperaturer giver ingen mening”, 1934 er nu 0,02 grader varmere end 1998 i USA) lynhurtigt kommer med bombastiske udsagn om, at ingen i virkeligheden ved noget, at IPCC er nogle gemene svindlere samt at det hele handler om politisk korrekte, sammensvorne intellektuelle, illustrerer I på glimrende vis netop denne famlen efter halmstrå (af letgennemskuelige politiske grunde). Det er helt tydeligt for også mange fornuftige borgerlige læsere, hvilket jo også er blevet bemærket. Jeg tror sådan set godt, at Bjørnskov og du ved nærmere eftertanke kan se, at “Global warming swindle” er useriøs, at globale gennemsnitstemperaturer giver ganske udmærket mening og at McIntyres indvendinger ikke er banebrydende. Det er bestemt ment som en kompliment. MvhChristoffer P.S Jeg synes derimod, at det er ægte interessant at følge arbejdet med at afklare Iris-effektens realitet eller det modsatte, og jeg tager bestemt Spencers artikel meget seriøst. Jeg håber dog, 1) at hans retorik vil hæve sig noget over den absurde antydning af, at statsansatte klimaforskere i USA finder på deres resultater for at glæde Bush-regeringen, som han skrev på TCS, samt 2) at han vil anvende mere videnskabelige tankegange i klimatologien, end når han prædiker Intelligent Design……… 😉 Så vidt jeg har forstået, savnes der gode data om positiv og negativ feedback fra skyer fra andre regioner end troperne, hvor sammenhængen mellem temperatur og skydække er tættest (alle nævnte studier er fra troperne). De fleste tropiske studier tyder fortsat på en mindre, positiv sky-feedback – og hertil kommer fritsvævende vandmolekylers positive feedback. Jeg vil vente spændt på at se Lis, Wielickis og andres svar på denne artikel. Man kan læse om sagen i ventetiden påhttp://earthobservatory.nasa.gov/Study/Iris/http://earthobservatory.nasa.gov/Study/Iris/iris2.htmlP.P.S: NASA har i det ovennævnte også en udmærket illustrativ forklaring af vands feedbacknatur ifht. temperaturen, der viser, hvordan vanddamp bidrager til drivhuseffekten er en feedback – som jeg tidligere har skrevet. Vi kan for at undgå misforståelser kalde vanddamps “naturlige” bidrag til drivhuseffekten for en “baggrunds-effekt” ifht. Jordens ligevægtstemperatur – for ikke at blande det sammen med, hvad vi vil se af yderligere positiv eller negativ feedbacks ved den øgede temperatur, vi kommer til at se i dette århundrede. Det er kun det første, jeg vil påstå, at alle er enige om – også Lubos Motl. Jeg kan endda nævne, hvilken side, der inspirerede mig til udtrykket, at også Motl ville tilslutte sig, at vanddamps bidrag til drivhuseffekten er en feedback, “hvis man gik ham lidt på klingen”:”The concentration of water vapor in the atmosphere is changing quickly and it arguably approaches some equilibrium value dictated by other quantities but it is a very rough approximation to say that water vapor is a feedback and not a forcing”.motls.blogspot.com/2007/05/michael-mann
  -vs-alexander-cockburn.html

  Svar
 22. Christoffer Bugge Harder

  “Mit vrængende, ironiske gensvar skal være: Jeg tror sådan set godt Bugge ved nærmere eftertanke kan se, at Hansen obstruerer sand, videnskabelig stræben, og at alene hans vrangvillighed overfor McIntyre tyder på, at han har en anden dagsorden end den rent videnskabelige i denne sag. Det er bestemt ment som en kompliment”. Tak for komplimenten, men den er desværre ganske ufortjent – jeg kan ikke se, at Hansen afviger fra nogen almindelig videnskabelig praksis ved at udlevere data på forespørgsel, forklare metoder, algoritmer og andet, samt ved at anerkende påvisning af fejl og indarbejde dem. Det er også sådan, at den dataadgang, jeg selv har oplevet, sædvanligvis foregår. Men jeg kender ikke til praksis omkring NASAs kildekode og udlevering – ligesom du heller ikke gør det. Så at sidde her og på dette grundlag spekulere over, om det er suspekt eller ej, er som to farveblinde, der diskuterer nuancer af rød. Jeg ser blot ingen grund til på forhånd at antage, at NASA er et råddent led i at “bevise” AGW, som du åbenbart gør. Da McIntyre ikke kunne få udleveret data fra Hegerl et al. til review af IPCCs seneste rapport, skyldtes det jo, at artiklen ikke var færdig med peer review hos tidsskriftet, og at dette tidsskrift havde krav i den forbindelse – det er der jo intet usædvanligt i. Omkring McIntyres korrektioner på 0,15C ifht. 2000-2006 erklærer Hansen og dele af klimaforskningens top selv, at der under alle omstændigheder skulle være sket en datarevision netop i overensstemmelse med de praksiser beskrevt f.eks i Gavin Schmidts post. Klimaforskerne reviderer også selv hele tiden deres data, og der vil selvfølgelig også i fremtiden komme rettelser og ændringer af denne karakter. Det er der intet mistænkeligt i. Jeg kan heller ikke se nogen grund til at antage, at Hansen skulle have nogen skjult dagsorden, eller at han har noget som helst at vinde ved at konkludere, at UHI-effekten er beskeden. Jeg har aldrig helt forstået, hvad det er, NASA og andre forskere har at vinde på at konkludere, at “science is settled” – hvis man skal sikre sig selv flere bevillinger, skam man jo netop sige, at der er brug for MERE forskning? Der er et eller andet i din logik, der ikke stemmer. Men selvfølgelig, hvis du på forhånd (som det ser ud til) har besluttet dig for, at det hele er noget væmmeligt, uigennemskueligt, suspekt og politisk korrekt noget, så er sagen klar nok – hvis Hansen f.eks erkender fejl, beviser det, at AGW hviler på et skrøbeligt fundament, og hvis han nægter at have begået fejl, er det tegn på, at han har noget at skjule. Det er et tveægget sværd karakteristisk for sammensværgelsesteorier – enhver ny udvikling bekræfter for de indviede, at der er noget lorent ved det hele. MvhChristofferP.S: Blot til din oplysning omkring retoriske grundbegreber: Det er ikke et ad-hominem-angreb at bemærke, at Spencer er klimaskeptiker OG kreationist i en debat, hvor der bla. diskuteres klimaskepsis og ID, og hvor folk som du selv hele tiden er ivrig efter at sætte religionsetiketten på dine modstandere. Det er heller ikke et ad-hominemangreb at gøre opmærksom på, at McIntyre ikke er uddannet indenfor fysik/geografi og heller ikke har arbejdet med klimamodellering, og at dette evt. kunne bevirke, at han havde problemer med at gennemskue vigtige detaljer i forskning indenfor disse discipliner (og dermed ikke sagt, at han ikke kan have ret – men når han nu selv beklager ikke at kunne gennemskue sagen ud fra de temmeligt eksplicitte beskrivelser i artiklerne…..). Alle mine indlæg her handler udelukkende om det faktuelle i denne sag. Derimod er det et aldeles usagligt ad-hominemangreb f.eks at skrive, at “jeg ved, at NN er en “crackpot”, en “green nut” eller en “virkelig dum biblethumper” og lignende, som du ofte har skrevet. Hvis du virkelig med alvor i stemmen vil påstå, at du “forsøger at undgå smædeskriverier og ad-hominem-angreb”, så kan du passende begynde med at lægge den slags barnagtigheder på hylden. Eftersom du helt tydeligt heller ikke havde forstået sagens kerne i diskussionen vands baggrundsfeedback ifht. drivhuseffekten (som var det eneste, jeg ville tage Motl til indtægt for), ville det heller ikke skade, hvis du undlod at skrive “så fat det dog” til bedre informerede.Endelig kan jeg oplyse dig om, at dit argument “Jeg vil ikke sige, at klimadebatten minder om propaganda, meen – det ligger mig alligevel på tungespidsen, og jeg kommer i den forbindelse til at tænke på Stalin og Hitler” er et sjældent set skoleeksempel på det klassiske “conceptual framing”-fænomen, George Lakoff skildrer så glimrende i “Do not think of an elephant” – den kan anbefales. Jeg kan give dig et modsat eksempel: “Jeg vil ikke sige, at klimaskeptikere mestendels er nogle små, kedsommelige, middelmådigt begavede og mavesure mænd, der kun er interesserede i at kunne blive ved med at køre i deres firhjulstrækkere”. Det ville i øvrigt også være et underlødigt ad-hominem-angreb, og det skulle vi jo gerne prøve at undgå, ikke?

  Svar
 23. Hans Henrik Hansen

  -> 30:”Ikke så vidt jeg kan se af mit sidste indlæg – men det vil du måske fortælle mig?” – s’gerne: Forfalden til ‘ad hom’ argumentation tilskrives pr. konvention mangel på faktabaserede argumenter! :)”Er det et fyldestgørende svar på din anmodning?” – javist, det er det da!Jeg vil dertil sige, at jeg selv ‘tror på udviklingslæren’ – selvom det er nu ikke et område, jeg har dyrket specielt intensivt, så jeg følger i så henseende sikkert blot hovedstrømmen (‘på vore breddegrader’).(Og havde hovedstrømmen været ID, havde jeg nok osse – uden videre anfægtelser – accepteret dét!)ID kender jeg ikke meget til – jeg ved end ikke, om der er tale om noget ‘standardiseret begreb’, eller om etiketten dækker over en bred vifte af distancering fra den klassiske udviklingslære; jeg gætter dog på det sidste.Jeg kunne tænke mig at citere en af kommentarerne fra ‘Spencer-debatten’:”I take it that you reject Newton’s work, since it is reported in Wikipedia that:He said, “Gravity explains the motions of the planets, but it cannot explain who set the planets in motion. God governs all things and knows all that is or can be done.” If Roy starts claiming expertise in Evolutionary Biology or proposing mechanisms for the existence of life on Earth, then I will take note of his creationist views, but they do not seem relevant to Climate Science and they do not preclude him from being able to do good work in that area.” – et udsagn, jeg fuldt ud kan bifalde.”Men som Hr. Kommentar skrev, er der et ganske markant sammenfald mellem kreationister og klimaskeptikere” – det (eksplicitte) udsagn kan jeg nu ikke lige (gen)finde, men du er måske parat til at dokumentere/sandsynliggøre denne såre interessante hypotese?

  Svar
 24. Niels A Nielsen

  Jeg ser ingen grund til at kommentere Bugge, som kun bekræfter mine ord. Jeg vil dog lige oplyse om, at Bugge citerer falsk, når han skriver:”Endelig kan jeg oplyse dig om, at dit argument “Jeg vil ikke sige, at klimadebatten minder om propaganda, meen – det ligger mig alligevel på tungespidsen, og jeg kommer i den forbindelse til at tænke på Stalin og Hitler” “Hvad jeg har skrevet er dette:”Verdensoffentligheden bliver nærmest konstant i medierne bombarderet med nyheder, bøger, film og nye forskningsresultater vedrørende antropogen global opvarmning, i en grad så ordet propaganda ligger helt fremme på i hvert fald min tunge. Jeg kan ikke lade være med at komme til at tænke på Alan Bullocks fremragende karakteristik af propagandaens væsen i hans bog Hitler and Stalin: Parallel Lives:”No one understood better than Stalin that the true object of propaganda is neither to convince nor even to persuade, but to produce a uniform pattern of public utterance in which the first trace of unorthodox thought immediately reveals itself as a jarring dissonance.” Hvem sagde IPCC? Eller som en af de “kontroversielle” såkaldt “klimaskeptiske” forskere, Richard Lindzen, har beskrevet tilstandene i hans del af forskningsverdenen:”Alarm rather than genuine scientific curiosity, it appears, is essential to maintaining funding. And only the most senior scientists today can stand up against this alarmist gale, and defy the iron triangle of climate scientists, advocates and policymakers.””Det står jeg ved.

  Svar
 25. Niels A Nielsen

  Den begavede tjekkiske fysiker, Lubos Motl, linker til endnu en interessant videnskabelig artikel om klimaets følsomhed overfor CO2, der kommer frem til et noget andet resultat, end det, som IPCC kalder “konsensus”. Den indledes således:”Stephen Schwartz of Brookhaven: climate sensitivity is 1.1 Kelvin Many of the recent entries included in the weekly dose of peer-reviewed climate denier literature were published in Geophysical Research Letters. For the sake of diversity, today we offer an article that will appear in Journal of Geophysical Research.Stephen Schwartz: Heat capacity, time constant, and sensitivity of Earth’s climate system (full text)The author is from Brookhaven National Laboratory, the same one that successfully tests string-theoretical holography through the RHIC experiment. His calculated result for the climate sensitivity is 1.1 Celsius degree, plus minus half a degree: three times smaller than the IPCC figure and consistent with the typical calculations of the Reference Frame.”http://motls.blogspot.com/2007/08/stephen-schwartz-brookhaven-climate.html

  Svar
 26. Hans Henrik Hansen

  -> 26Kniber det nu med argumenterne, CBH?”…end når han prædiker Intelligent Design”Er du rar at dokumentere, hvor(ledes) Spencer har ‘prædiket’ ID??

  Svar
 27. Hans Henrik Hansen

  -> 26 + 27Jeg faldt lige over denne kommentar fra Roger Pielke Sr.:”The Prometheus weblog that you list with respect to Roy Spencer’s views on a religious issue was made since it was recognized that detractors of views on climate science that do not conform to their particular views would use his religious perspective to inappropriately dismiss his scientific research rather than discuss its merits. You have confirmed that weblog’s view of the consequences of making such a religious statement.I hope you, and all others; however, will instead discuss the merits of Dr. Spencer’s weblog, as it is a very valuable contribution to the scientific discussion of climate science. We look forward to two further weblogs on Climate Science from this excellent internationally respected scientist.”- hvortil jeg kun kan føje: Amen! 🙂

  Svar
 28. Christoffer Bugge Harder

  –> 32 Hvis du prøver at læse på et udvalg af de talrige, amerikanske klimaskeptiske hjemmesider, der findes, vil du lægge mærke til, at mange af disse affejer klimaspørgsmålet med billig retorik om religion og blind tro samtidig med, at de er fløjlsbløde overfor Intelligent Design, hvor disse etiketter ellers ville være helt på deres plads. F.eks http://mymnmanifesto.townhall.com/g/b99629f3-a5db-442c-b72c-33338a04e6eahttp://www.junkscience.com/aug99/darwin.htm Flere ID-tilhængere/klimaskeptikere har været citeret på punditokraterne.dk, som f.eks englænderne Melanie Phillips og Paul Johnson. http://en.wikipedia.org/wiki/Melanie_Phillipshttp://members.forbes.com/global/2007/0423/016.html (kræver login)http://www.rense.com/general76/amz.htm Jeg kan anbefale dig at læse Michael Shermer, videnskabshistoriker og psykolog. Han er både tidligere skeptiker og evangelisk kristen, og han har nogle knivskarpe analyser omkring, hvilke livsanskuelser og genkommende tankemønstre, som leder mange sympatiske amerikanere, der traditionelt er religiøse, anti-autoritære, anti-elitære og skeptiske overfor regeringsmagt, ind på en bane, hvor selve videnskaben ses som noget væmmeligt elitært noget -evolution, global opvarmning, hullet i ozonlaget, stamcelleforskning og mange andre ting. Det gælder selv højt op på regeringsniveau, hvor George Bush og store dele af hans neokonservative netværk også deler mange af disse grundsynspunkter. Du kan evt. læse Christopher Mooneys udmærkede “The republican war on science” for udførlig og tasmæssig dokumentation. Som klassisk liberal europæer ser man måske meget sympatisk på denne klassiske amerikanske indstilling, men det bør ikke hindre fornuftige mennesker i at nå til erkendelse af, at der på videnskabsfronten er akut brug for, at USA generelt får et mere realistisk forhold til virkeligheden. Sammenligningen skal ikke føres for vidt – der er en seriøs omend meget beskeden gruppe videnskabelige klimaskeptikere, og det er muligt, at ny viden vil vise, at bekymringen var overdrevet. Man skal altid være parat til at revidere sin opfattelse i takt med videnskabelig udvikling.Men det meste af den klimaskepsis, man ser i pressen og på blogs (som f.eks på Punditokraterne), har ikke med seriøse videnskabelige overvejelser at gøre. Det er famlen efter halmstrå begrundet i følelsesbetonet ubehag, og på den baggrund er sammenligningen med ID-tilhængerne meget relevant. MvhChristoffer P.S: Blot kort: Intelligent design handler dybest set om, at når noget ser ud til at fungere efter komplekse og tilsyneladende “intelligente principper”, så er det nok også lavet af en intelligent designer – man slutter fra biler til sommerfugle og bakterier. Det handler dybest set blot om, at nogen føler, at dette eller hint er for fantastisk til at kunne være opstået ved mutation, selektion og langsom udvikling over milliarder af år. Forskellen på ID og evolution er, at evolution kan underbygges empirisk, observeres og falsificeres, samt at hypoteser kan formuleres efter Ockhams ragekniv”s parsimoniske principper (at udgangshypoteser bør være enkle). Det er de teoretiske standardkrav til, om noget er videnskabeligt, og her fejler ID på alle punkter. Som jeg skrev, er det ikke et ad-hominem-argument at nævne, at Spencer har ondt i videnskabeligheden, hvad angår ID – det er en simpel kendsgerning, som Spencer selv dokumenterer. Jeg skriver desuden klart, at det ikke i sig selv nødvendigvis er diskvalificerende for hans øvrige forskning – helt i tråd med Pielke.Men ja, nutidens videnskab afviser også Newtons teori om, at Gud satte planeterne i bevægelse, men eftersom Newton levede i 1600-tallet, er hans holdning fuldt forståelig udfra datidens opfattelser. Spencer har ikke denne undskyldning for at parkere fornuften i et så centralt videnskabeligt emne som evolution i 2005. På den baggrund synes jeg nok, at det er berettiget at omgærde Spencer med en vis skepsis. Jeg ville også være skeptisk overfor en læge, der troede på astrologi, håndlæsning eller anden obskurantisme, også selvom det ikke havde direkte relevans for hans lægegerning. Det klinger i hvert fald uendeligt hult, når Spencer kalder klimaforskningens hovedstrøm for “ekstremister” “styrede af tro”. http://www.techcentralstation.com/020604C.html

  Svar
 29. Christoffer Bugge Harder

  –> 33 Når du ikke ser grund til at kommentere seneste indlæg, kunne det måske skyldes,1) at du ikke er i stand til at dokumentere noget suspekt ved Hansens forskning og fremgangsmåde, 2) at du ikke finder grund til at dvæle ved, at du ikke havde forstået basale forhold omkring drivhuseffekten mht. vands feedback, samt3) at du har svært ved at fremstille din rutinemæssige smiden omkring dig med latterlige etiketter – “green nut”, “crackpot”, “virkelig dumme biblethumpere” osv. osv. – i et nogenlunde realistisk forhold til dine selvhøjtidelige udsagn omkring, hvordan du “anstrenger dig for at undgå ad-hominemangreb” og blot er ude “at gå videnskabens vej” i “nysgerrig søgen efter sandheden”? Når vi konstant “bombarderes med nyheder, bøger, film og nye forskningsresultater vedrørende antropogen global opvarmning”, så skyldes det ganske enkelt, at stort set alle videnskabelige forskningsresultater tyder på, at antropogen global opvarmning er en kendsgerning, og at IPCC derfor foretrækker at præsentere et repræsentativt og sandsynligt sammendrag af forskningens stade. Så enkelt er det, og dette har intet med propaganda at gøre. Vi bombarderes også med nyheder, bøger og fim omkring, hvordan massevis af arter uddør og skove forsvinder – og det gør vi, fordi massevis af arter rent faktisk uddør og skove virkelig forsvinder. Når man hører en sandhed tilstrækkelig mange gange, bliver den ikke til en løgn. Man kan snarere have den modstatte opfattelse: Vi bombarderes med langt flere skeptiske synspunkter i populærpressen, end der er videnskabelig dækning for. Naomi Oreskes gennemgang af et stort udvalg på omkring 1000 videnskabelige artikler om global opvarmning i Science (hvor hun ikke fandt en eneste artikel, der forkastede denne), faldt sammen med et samtidig analyse af avisartikler i USA, hvor næsten halvdelen af disse afviste en menneskelig indflydelse på klimaet. Hvis vi udsættes for propaganda i forbindelse med global opvarmning, er det rent objektivt snarere i den modsatte retning af den, du påstår. Endvidere er der kun at sige omkring Richard Lindzen, at han stadig har til gode at dokumentere sin påstand. Det ser ikke ud til, at han har de bitterste problemer med at få finansieret sin forskning selv – ligesom Svensmark heller ikke havde det bitterste problem med at få finansieret sit CLOUD-eksperiment direkte af den danske regering. Hvis vi blot kigger på de objektive forhold, kan vi se, at de fleste klimaskeptikere – som Tim Ball, Patrick Michaels, Wolfgang Thüne og Zbiegniew Jaworowski – ikke på nogen måde er “most senior scientists”, men folk, som altid har haft lav videnskabelig anseelse samt har få publikationer og nye ideer. Det er snarere folk, der forsøger at kompensere for dette ved at være Rasmus Modsat – enten for at gøre sig interessante eller for at glæde deres finansielle støtter hos Exxon, Western Fuel og lignende. De fleste “Most senior scientists” som Hans Oeschger, Willi Dansgaard, John Holdren, Stephen Schneider og talrige andre, er (var) derimod helt klare i mælet om, at mennesket bidrager til global opvarmning. Og hvis man skal skaffe forskningsmidler, skal man ikke sige, at “the science is settled” – man skal derimod sige, at den ikke er afklaret endnu, og at der er brug for mere forskning. Jeg kan i øvrigt tilføje, at mit eget felt, biologien, fra et bevillingsmæssigt synspunkt kan være hamrende ligeglad med, hvad der skaber opvarmning – vi beskæftiger os bare med, hvad konsekvenserne af klimaforandringerne bliver, menneskeskabte eller ej. Tværtimod har vi langt mere at vinde på, at klimaforandringerne fortsætter og ikke afbødes af co2-tiltag og lignende – det giver mulighed for at skrue op for de dramatiske scenarier i fondsansøgningerne. Så drop venligst alt muligt vrøvl omkring “follow the money” – jeg har absolut intet personligt at vinde på menneskeskabt global opvarmning.P.S: Omkring dit citat:”Verdensoffentligheden bliver nærmest konstant i medierne bombarderet med nyheder, bøger, film og nye forskningsresultater vedrørende antropogen global opvarmning, i en grad så ordet propaganda ligger helt fremme på i hvert fald min tunge. Jeg kan ikke lade være med at komme til at tænke på Alan Bullocks fremragende karakteristik af propagandaens væsen i hans bog Hitler and Stalin: Parallel Lives:”No one understood better than Stalin that the true object of propaganda is neither to convince nor even to persuade, but to produce a uniform pattern of public utterance in which the first trace of unorthodox thought immediately reveals itself as a jarring dissonance.” så kan indholdet af dette helt tydeligt for enhver med basalt kendskab til basal retorik uproblematisk omskrives til den forkortede udgave, jeg præsenterede: “Jeg vil ikke sige, at klimadebatten minder om stalinistisk propaganda, meen – det ligger mig alligevel helt fremme på tungespidsen”. At du frejdigt genoptrykker dit pinlige citat her som om, det skulle stå i kontrast til dette, tyder blot på, at du heller ikke forstår implikationerne af dit eget retoriske trick jvfr. Lakoffs “conceptual framing”. Det overrasker mig såmænd ikke spor.Jeg kan blot sige, at du skriver dig ind i en stolt tradition af dumhed med den type absurde, retoriske overdrivelser. Derved adskiller du sig såmænd ikke fra mange andre klimaskeptikere – William Gray, en pensioneret orkanforsker, sagde om Gores film:”Gore believed in global warming almost as much as Hitler believed there was something wrong with the Jews.”Andre af Exxons håndgangne mænd har sagt noget lignende og sammenlignet “En ubekvem sandhed” med Goebbels propagandafilm:http://thinkprogress.org/2006/05/23/gore-movie-g/ Hvad er formålet med at drage stalinistisk propaganda ind i debatten, hvis ikke du ønsker at få folk til at knytte Stalin og IPCC mentalt sammen? Og hvis noget ligger dig helt fremme på tungespidsen, hvorfor siger du det så ikke bare ligeud i stedet for at spille krænket primadonna, når jeg gør mig den ulejlighed at eksplicittere, hvad du egentlig siger? Jeg er selv tilhænger af at kalde en spade for en spade, som du vel har bemærket.

  Svar
 30. Hans Henrik Hansen

  -> 35:Tak for redegørelsen – det kunne på det foreliggende grundlag se ud, som om din påstand har et vist belæg. Jeg kender ikke de omtalte blogs (bortset fra ‘junkscience’, som jeg et par gange har kigget i, uden dog at se spor efter ID!)Også tak for introduktionen til ID – et emne, som jeg dog p.t. (af kapacitetshensyn!) må afstå fra at søge dybere ned i; som lægmand på området {osse dér! :)} gør hans argument vedr. de manglende ‘overgangsfossiler’ dog et vist indtryk. Hvad Spencers sagkundskab på klimaområdet anbelanger, er jeg stadig enig med Pielke (Sr.)-> 36:”…så skyldes det ganske enkelt, at stort set alle videnskabelige forskningsresultater tyder på, at antropogen global opvarmning er en kendsgerning” – vist ikke helt så éntydigt, se fx. hvad vor ‘pundi-guru’ forleden skrev her: http://www.180grader.dk/klumme/Klimadebat_uden_konsensus.php!”De fleste “Most senior scientists” som Hans Oeschger, Willi Dansgaard, John Holdren, Stephen Schneider og talrige andre, er (var) derimod helt klare i mælet om,….” – når du nu inkluderer Stephen Schneiders klarhed i mælet, kan jeg ikke dy mig for at genoptrykke dette Schneider-citat:”On the one hand, as scientists we are ethically bound to the scientific method, in effect promising to tell the truth, the whole truth, and nothing but – which means that we must include all the doubts, the caveats, the ifs, ands and buts. On the other hand, we are not just scientists but human beings as well. And like most people, we’d like to see the world a better place, which in this context translates into our working to reduce the risk of potentially disastrous climate change. To do that, we need to get some broad-based support, to capture the public’s imagination. That, of course, entails getting loads of media coverage. So we have to offer up scary scenarios, make simplified, dramatic statements, and make little mention of any doubts we might have. This ‘double ethical bind’ we frequently find ourselves in cannot be solved by any formula. Each of us has to decide what the right balance is between being effective and being honest.I hope that means being both).”! 🙂

  Svar
 31. Werner W. Wunderbaum

  HHH; Tak for din (indirekte) henvisning til den yderst interessante undersøgelse af Dennis Bray og Hans von Storch. Her blev 1000 klimaforskere i 1996 og 2003 bl.a. spurgt om i hvor høj grad, på en skala fra 1-7, de var uenige i følgende spørgsmål:1. We can say for certain that, without change in human behavior, global warmingwill definitely occur some time in the future. (16%, 14%)2. We can say for certain that global warming is a process already underway. (24%, 12%)3. Climate change is mostly the result of anthropogenic causes. (44%, 29%)Ca. halvdelen indgav svar, og tallene i parentes er procentsatsen af dem der svarede 5-7 i henholdsvis 1996 og 2003. Enhver må jo fortolke tallene som de vil – indiskutabelt er det at antallet af skeptikere svinder ind – men jeg finder det alligevel bemærkelsesværdigt, at mellem 1/8 og 1/3 i 2003 havde reservationer overfor forskellige dele af det globale opvarmningscirkus, og især at 1/3 ikke føler sig overbevist om menneskeskabt global opvarmning (AGW). I 1996 havde man ikke multiproxy-studier og forkromede klimamodeller, og det faktum at disse højtprofilerede værktøjer ikke har kunnet rykke mere ved fagkundskaben, vidner i allerhøjeste grad om en dyb og rodfæstet skepsis hos en ikke ubetydelig del af fagkundskaben. Dette får da også Bray og Storch til at sende følgende lussing af sted til Oreskes fjollede undersøgelse fra 2004:“We conclude that the widely stated unanimous support (e.g., Oreskes, 2004) for the assessment of the IPCC that anthropogenic climate change is detectable now, will emerge more clearly in the future, and is attributable to anthropogenic causes is misleading. There is indeed a broad majority in support of these statements, but a significant minority of one fifth to one third remains to some extent skeptical. “Indtil Bray og Storch opdaterer sin undersøgelse, kan man selvfølgelig hævde at det – bare vent – er blevet endnu værre for skeptikerne i 2007, men jeg tvivler. Der er siden 2003 ikke kommet nye revolutionerende metoder og datasæt frem der gør teorien om menneskeskabt global opvarmning mere plausibel i dag end i 2003; tværtimod pibler det frem med artikler der i stigende grad udfordrer hele ideen om at C02 skulle være i stand til at styre jordens klima i nogen nævneværdig grad, endsige være den eneste spiller på banen. IPCC’s 4. tilstandsrapport (AR4) vil nogle muligvis opfatte som en yderligere styrkelse af ’konsensus’, men modsat pressen, vil de tvivlende klimaforskere selvfølgelig ikke forveksle det at skrue op for volumen med det at man faktisk spiller noget nyt og anderledes. Og det er udelukkende hvad AR4 er: flere decibel fra den samme hakkede plade.

  Svar
 32. Werner W. Wunderbaum

  Interessant påstand vi fik fra en Christoffer Bugge Harder: “Men som Hr. Kommentar skrev, er der et ganske markant sammenfald mellem kreationister og klimaskeptikere, som nok kan være interessant at holde sig for øje”Virkelig? Markant? Hmm, ok så: hvilken 2/3 majoritet (=markant) af følgende ‘klimaskeptikere’ – i betydningen at de er uenige med en eller flere centrale dele af hysteriet over eller fundamentet under menneskeskabt global opvarmning – er tillige kreationister eller ID-folk (ikke at det rager mig en papand, men lad os bare lege den tåbelige leg): Henrik Svensmark, Eigil Friss Christiansen, Jens Olaf Pepke Pedersen, Bjørn Lomborg, Bjarne Andersen, Stefan Jørgensen, Jan Veizer, Niv Shaviv, Fred Singer, Richard Lindzen, Nathan Rive, Pat Michaels, Lord Monckton, Nigel Calder, John Christy, Paul Reiter, Piers Corbyn, Ian Clark, Philip Stott, Richard Tol, Nigel Marsh, Edward Wegman, Chris Landsea, Ian Castle, Duncan Wingham, Asmunn Moene, Axel Mörner, Nigel Weiss, Henk Tennekes, Habibullo Abdussamatov, Steve McIntyre, Roger Pielke Sr, Roger Pielke Jr, Freeman Dyson, J. Kirkby, Warwick Hughes, John Daly (afdød), m.f.Det var nogle af de kendte forskere og debattører der har stukket næsen frem i debatten. Derudover er der hundredvis af forskere, der alle har publiceret artikler i anerkendte tidsskrifter, der er mere eller mindre i modstrid med centrale dele af IPCC’s kernefilosofi (besøg fx. Lebedev Instituttet i Moskva og se hvor mange fans af CO2 drevet klima du finder dér) Uanset hvad burde ovenstående være rigeligt til at be- eller afkræfte påstanden om at klimaskeptikere skulle være specielt filtret sammen med Kreationisme/Intelligent Design. Derimod er jeg ikke et sekund i tvivl om at der er en massiv korrelation mellem friheds-, teknologi-, og rigdomselskende individer, og så en sund skepsis overfor en bevægelse hvis kerne indeholder et kedeligt miks af ensretning, totalitarisme, topstyring, hykleri og teknofobi. Der ER selvfølgelig en grund til at global FN-orkestreret indsats mod luftkasteller løber borgerligt orienterede koldt ned af ryggen, mens socialisterne klapper begejstret i hænderne; det bør man sådan set ikke blive overrasket eller fornærmet over (når jeg skriver borgerlige og socialister mener jeg i de klassiske og benhårde betydninger, og ikke i det nye årtusinds udvaskede versioner a la Fogh, hvor næppe mere end 10% er ægte socialister og 20% er ægte borgerlige. De sidste 70% definerer officielt sig selv som enormt humanistiske, de facto socialdemokrater, der er optaget af velfærd og andres ve & vel…så længe de har råd. Når krisen kradser er der næppe mange blandt disse 70% der vil løfte en finger for at forhindre nogle asiater i evt. at få våde fødder).

  Svar
 33. Werner W. Wunderbaum

  En generel kommentar til hele tråden: Der er ingen der bestrider den generelle tendens i forløbet af jordens gennemsnitstemperatur, altså at det indiskutabelt er varmere nu end i 1970’erne, og at det er varmere globalt set end i 1930-1940’erne. Tendensen er ikke til diskussion med den viden vi har her & nu. Tendensen.Det vi derimod er nogle stykker der betvivler, er de absolutte niveauer og ikke mindst Phil Jones noget spektakulære påstand om at UHI maksimalt kan have påvirket måledata med 0.05 grader over de sidste 100 år. Givet de usandheder vi allerede nu ved er fremsat i Jones 1990 og Wang 1990, er der ingen grund til at tage Phil Jones konklusioner for gode varer, før alle hans metoder er afdækket, og alle konklusioner er reproduceret. Indtil da må man blot forundres over at han kan slippe af sted med udtalelser som :”We have 25 or so years invested in the work. Why should I make the data available to you, when your aim is to try and find something wrong with it”Dén attitude ville afstedkomme kommissionsundersøgelser og fyresedler inden for så uendeligt mange flere professioner end jeg orker at remse op. Men ikke klimavidenskab; man græmmes. Og mens vi venter på Phil, kan man da som et kuriosum more sig over at Michael Mann kender gennemsnitstemperaturerne århundrede tilbage med 0.1 grads nøjagtighed, mens vi i det 21. århundrede jævnligt efterjusterer med tiendedele, kvarte og halve grader. Vidunderligt. Nogle debattører mener at der ikke er noget at komme efter, ikke mindst fordi videnskabsfolk af uforklarlige årsager tillægges en altruisme hvor de nærmest flyver rundt i tætsiddende trikoter og redder menneskeheden fra sig selv. Disse videnskabsfolk er, får vi at vide, fuldstændigt hævet over alle de fejl der gør os andre til, ja, netop: mennesker! Videnskabsfolk kender ikke til selviskhed, narcissisme, og grådig hungeren efter berømmelse og anerkendelse. No Sir-I. De spørger hvad der er godt for menneskeheden, dernæst hvad der er godt for deres kollegaer, for universitetet, for instituttet, og først til allersidst hvad der godt for egen karriere og lønseddel.Muligvis. Jeg kan blot sige at der strider mod nogle af de erfaringer min 3-årige tilknytning til universitetsverden kastede af sig. Jeg så institutledere, med behørig hjælp fra involverede professorer, promovere ‘forskningsprojekter’ hvis primære kvalitet var pressens interesse og generøse bevillinger fra fonde og virksomheder. Jeg har fulgt med i mindst 2 Ph.d. projekter og ét kandidatprojekter hvis problemformulering ikke kvalificerede til Ph.d.- eller kandidatniveau, men alene blev accepteret fordi det tiltrak penge, studerende og opmærksomhed. Jeg har set lettere forældede formler og metoder fortsat indgå i undervisningen udelukkende fordi underviseren også havde skrevet undervisningsmaterialet. Jeg har i den akademiske verden set en sjælden koncentration af nidkær og forsmåede omgang med kollegaer og deres faglige kompetencer, og værst af alt, har jeg set banebrydende (teoretisk) forskning indenfor elektrisk nedbrydning af isolationsmaterialer unødvendigt forsinket, fordi det internationalt skulle passere gennem folk, der enten ikke forstod teorien, eller ikke ønskede et paradigmeskift. Hvis der på et forholdsvist lille og obskurt institut, og indenfor et lille og obskurt fagområde, bruges så meget tid og energi på positionering og undertrykkelse af relevant ny forskning, tør jeg slet ikke at tænke på hvordan verden ser ud fra Michael Mann’s kontor. Fedt i øvrigt at latterliggøre Roy Spencer med hvad end hans religiøse overbevisning måtte være. Virkeligt modent. Virkeligt intelligent. Hvis vi skulle begynde at opremse alle de videnskabsfolk – nulevende som afdøde – der massivt tilskriver sig en religiøs tro eller religiøst paradigme, kunne dette indlæg meget hurtigt blive meget længere og mere kedeligt end det allerede er. Tommelfingerregelen må som altid være at angribe argumentet, uanset om det fremføres af Jehovas Vidner, neonazister, morderiske socialister, eller den mytiske storkapital. Så mht. hvad læsere er i stand til at gennemskue og ikke gennemskue, er jeg sikker på at ethvert karaktermord på langt sigt blot gnaver endnu en luns af egen troværdighed. På den korte bane kan man ganske vist vinde et par hurtige point, men hvis den ene fløj – hér tilhængerne af apokalyptisk menneskeskabt global opvarmning – stort set ikke kan reagere med andet end karaktermord, latterliggørelse, dobbeltstandarter, censur, og appel til autoritet, hver gang de konfronteres med forhold der ganske enkelt er uacceptable, eller med huller i argumentationen der er store nok til at køre en firhjulstrækker igennem, er jeg ganske fortrøstningsfuld at den almindelige dansker og verdensborger vil fortsætte med at gennemskue hysteriet. For det er jo faktummet, her i 2007: Efter tsunamier, oversvømmelser, Katrina, hedebølger, varmerekorder (og et par kulderekorder) og alskens mediefokusering på apokalyptiske rapporter fra FN, er befolkningerne over en bred kam hamrende ligeglade med global opvarmning. Når det virkelig kommer til stykket, er der sgu ingen der vil opgive vækst og materielle goder for et par grader eller tre. Som Jonah Goldberg lidt polemisk påpegede, så er en temperaturstigning på 0.7 grader sket samtidig med en vækst i det globale bruttonationalprodukt på 1800 % hvilket ikke synes at være et dårligt bytte. Fortsætter tendensen, ikke mindst for den 3. verden, er der næppe noget vi ikke kan håndtere om 50, 75, 100, 500, 3000 år (eller hvor lang tidshorisont Al Gore opererer med). Strategien må være at lade klimaaktivisterne være hovne og overlegne alt de lyster og magter; jeg er ikke sikker på at de har så meget at juble over om 5-10 år, men så kan de jo kaste sig over nanoteknologi, gensplejsning, genterapi, og alskens andre ting der nærmest er forudbestemt til at markere den moderne civilisations undergang. For professionelle sortseere vil der altid være noget at flæbe over.

  Svar
 34. Werner W. Wunderbaum

  Niels A. Nielsen;Jeg takker for ordene, og gør for en god orden opmærksom på, at mine muligheder for at deltage i denne tråd udrinder sådan ca. ved midnat. Og lidt før. Nu, faktisk. Mht. James Hansen er jeg enig i at han ikke længere gør sig de store anstrengelser for at holde snot og skæg adskilt. Standarterne skæres til så de til enhver tid kan mases ned i ugens skabelon, og han har åbenlyst besluttet sig for at satse hele bondegården – og efteråret af sin karriere – på apokalyptisk menneskeskabt global opvarmning. Han giver den som dæmoniseret og uretfærdigt behandlet videnskabsmand, der blot vil os alle sammen det så godt, og er i den henseende den perfekte posterboy for en gruppe af klimaforskere der er oprigtigt frustreret over at AR4 ikke var barsk nok i ordlyden, men alligevel så tilpas barsk at det bliver svært for AR5 at holde dampen oppe uden egentlige destruktive vejrudvikling frem til 2011. Det er den brutale dynamik bag enhver form for alarmisme: enten får du skabt kritisk masse hurtigt nok til at de ønskede politikker gennemføres, eller også bliver du henvist til udelukkende at pumpe flere decibel ud, indtil ingen længere gider at høre efter. Kevin Vranes, fx., frygter at man de facto allerede er på vej ud af den tangent. Set fra James Hansen, Stefan Ramsdorf, og bla. tyske regeringsrepræsentanter side, var AR4 noget der satte sig mellem to stole. Enten skulle den have været mere mild a la AR3, så man virkelig kunne komme med forhammeren i AR5, eller også skulle den allerede nu lukke for alle kattelemme, og kun lade den store port til økocivilisationen stå åben. Ramsdorf ville have mere apokalyptiske fremskrivninger af kommende vandstandsstigninger, tyskerne ville have mere apokalyptisk uvejr i form af orkaner og oversvømmelser, og James Hansen?…tja, han ville formentlig bare ha’ mere af det hele. Jeg er enig med Lubos Motl i at man ud fra en ren signalteknisk analyse ikke kan sige noget som helst som at de nuværende temperaturer er usædvanlige…og da slet ikke hvis man kigger over en periode på 400.000 år. Hvis man fx. antager at jordens klima til enhver tid er en summation af nogle mere eller mindre kaotiske grundcykluser, kan man faktisk med en simpel Monte Carlo simulering vise, at klimaets forløb over de seneste 150 år godt kan forklares uden hjælp fra CO2 og aerosoler; med aerosoler og CO2 tilføjet, bliver det blot muligt at forklare endnu større variationer end dem vi allerede har set. Men det er selvfølgelig ud fra en ren statistisk model, og klimaforskerne vil netop hævde at deres modeller ikke udelukkende er statistiske men også besidder egentlige evner (skills), og dette er selvfølgelig det springende punkt. Hvis klimamodellerne virkelig har ægte evner, kan man bestemt hævde at temperaturforløbet allerede nu indeholder klare spor af menneskeskabt opvarmning, men er klimamodeller enten skruet forkert sammen eller direkte utilstrækkelige, er IPCC påstand(e) på nuværende tidspunkt direkte forkert. Så er det, som Lubos siger, det rene kurvetilpasning der foregår i øjeblikket, og med Enrico Fermi’s ord: “give me four parameters, and I can fit an elephant. Give me five, and I can wiggle its trunk”. Menneskeskabt global opvarmning – og især apokalyptisk global opvarmning – eksisterer udelukkende i klimamodeller og tiden (5-10år) må vise om de har ret. Jeg konstaterer polemisk – polemisk – at vi nærmer os 10 års jubilæet for ingen global opvarmning…og det er jo godt, eller hvad?

  Svar
 35. Werner W. Wunderbaum

  Jeg glemte lige: Mig bekendt var Steve McIntyre canadisk etter eller toer for sin årgang i matematik, eller sagt på en anden måde: hovedet fejler med garanti ingenting. Jeg mangler stadigvæk at se eksempler på at McIntyre ikke skulle være i stand til at diskutere statistiske og matematiske detaljer med hvem end man hiver frem fra Real Climate. Jeg mangler også at se McIntyre udvise enten manglede naturvidenskabelig forståelse, eller advokere uholdbare naturvidenskabelige opfattelser. Indtil da er enhver elitær henvisning til McIntyres utilstrækkelige skoling, blot sørgelig kamuflage af egen utilstrækkelighed til virkelig at diskutere substansen i et emne. Meget brugt, men ikke mindre ynkelig af den grund. Der findes ingen kompensation for rå-intelligens. Ingen. I øjeblikket arbejder jeg sammen med to russere der ingen formel træning har i transient bølgeudbredelse i irregulære hulrum, men de er hamrende skarpe, og om en 2-3 måneder er det mig der lærer fra dem. Hvorfor? Fordi de ganske enkelt er kvikkere. At appellere til autoritet, til eksamensbevis, formel træning, længden af ens CV, er simpelthen så sølle at man burde droppe ud af enhver diskussion hvis det er ens niveau. Og hvis det er ens grundholdning, at dem der har det længste CV og flest eksamensbeviser, er dem der pr. definition har ret, kan jeg kun advare om at man kommer ud for mange pinlige nederlag her i livet. Men jeg forstår hvorfor man ønsker at fremstille McIntyre som en småberuset høne der slingrer rundt og blot har været heldig at skvatte over et par guldkorn: for kors hvor må det være pinligt, at den samme person – en luset amatør, angiveligt – nu to gange fra sin lille kælder oppe i Toronto, har afdækket…hvad skal vi kalde dem? Unøjagtigheder?… med så negative konsekvenser PR-messigt, at jeg er sikker på, at Hæderkronede Klimaforskere Inc. gerne havde været dem foruden. Helt foruden. Der ER selvfølgelig morsomt at nogle af de samme fjolser, der kæfter op om at forløbet af jordens gennemsnitstemperatur er en “done deal” og at man er “moved on” til mere udfordrende opgaver, har ladet en triviel programmeringsfejl sive ned gennem alle kontrolinstanserne i 7 år (jeg antager at man har kontrolinstanser, men er muligvis en smule naiv hér). Og tilsvarende er det ikke uden morskab at de højrøvede skrigeballoner over på især Rabittes Run og Tamino – der har kastet en ikke ubetydelig mængde energi efter at latterliggøre hele ideen om at gå temperaturmålingerne efter i sømmene – nu må konstatere, at Steve McIntyre & Anthony Watts, ved blot at kradse lidt i overfladen, har fundet – om end ikke lig – så i hvert fald en kedelig karl med en grim hoste. Guderne må vide hvad der ellers dukker op hvis man går et spadestik dybere, og det er faktisk pointen hér, selvom visse debattører af politiske årsager er ude af stand til nogensinde at anerkende det.

  Svar
 36. Hans Henrik Hansen

  WWW skrev: “…mine muligheder for at deltage i denne tråd udrinder sådan ca. ved midnat. Og lidt før. Nu, faktisk.” – dét lyder ellers noget eksotisk! Men vi kan vel så passende ‘mindes’ dig med mottoet ‘vvv’ (venit, vidit, vicit)! 🙂

  Svar
 37. Niels A Nielsen

  Mange tak til WWW for de kølige, velvalgte og indsigtsfulde ord. De står i absolut kontrast til et nyligt brev fra NASAs James Hansen i anledning af McIntyre’s opdagelse. McIntyre, som han i brevet kun nedladende omtaler som ”a fellow”. http://www.columbia.edu/~jeh1/realdeal.16aug20074.pdfJames Hansen er ganske enkelt ideologisk besat. Der er gode og onde i Hansens verden. De onde vil ”ødelægge skaberværket” og de gode vil redde det fra den mest dramatiske undergang. Ingen kan undre sig over, at Hansen gør alt for at lægge hindringer i vejen for onde ”jestors” som McIntyre, der som musikanterne på Titanic blot spiller videre, mens skuden synker.Ideologen Hansen:“The deceit behind the attempts to discredit evidence of climate change reveals matters of importance. This deceit has a clear purpose: to confuse the public about the status of knowledge of global climate change, thus delaying effective action to mitigate climate change. The danger is that delay will cause tipping points to be passed, such that large climate impacts become inevitable, including the loss of all Arctic sea ice, destabilization of the West Antarctic ice sheet with disastrous sea level rise later this century, and extermination of a large fraction of animal and plant species (see “Dangerous”, “Trace Gases”, and “Gorilla” papers). Make no doubt, however, if tipping points are passed, if we, in effect, destroy Creation, passing on to our children, grandchildren, and the unborn a situation out of their control, the contrarians who work to deny and confuse will not be the principal culprits. The contrarians will be remembered as court jesters. There is no point to joust with court jesters. They will always be present. They will continue to entertain even if the Titanic begins to take on water. Their role and consequence is only as a diversion from what is important. ““There is still time to avert the most dramatic climate effects, if we promptly begin to address both CO2 and non-CO2 climate forcings. But just barely.”Læg i øvrigt mærke til de forskellige x-akser på de første grafer over USA’s og verdens temperatur – fra manden, der skriver: “What we have here is a case of dogged contrarians who present results in ways intended to deceive the public into believing that the changes have greater significance than reality.”Den morsomste sætning i brevet er dog denne: ”Criticisms, as always, are welcome.” ;-)Hvordan var reaktionen nu, da Griffin, James Hansens chef, stille og roligt sagde, at han ikke var sikker på, at den globale opvarmning er det store problem:”It’s an incredibly arrogant and ignorant statement, it indicates a complete ignorance of understanding the implications of climate change.” “It’s unbelievable, I thought he had been misquoted. It’s so unbelievable.” http://abcnews.go.com/Technology/story?id=3229696https://www.punditokraterne.dk/global-opvarmning—nasa-chefens-syn-post99573PS.Ak nej, Bugge, jeg føler mig bare ingen trang til at blive ved med at blive ved med at tilbagevise åbenlyse usandheder. Man kan more sig en tid ved at køre firehjulstrækkere igennem dine falske påstande og ”argumenter” for en tid (tak for det morsomme udtryk, WWW), men udfordringerne bliver hurtigt så latterligt små og tyndt spredt ud over det hele, at det bliver gabende kedsommeligt at køre rundt efter dem.

  Svar
 38. Christoffer Bugge Harder

  @Hr. Wunderbaum (interessant pseudonym – er det Mr.Brian/Heisenbergs Hest/FN übers Nobody osv.osv., der er på spil under et nyt navn fra hans kinesiske æskesystem af dæknavne?): Dine mange indlæg stritter i mange retninger – derfor blot nogle korte kommentarer.1: ID/klimaskepsis: Jeg siger udtrykkeligt, at klimaskepsis ikke i sig selv er et uvidenskabeligt fænomen (hvad ID er), men at en stor del af den klimaskepsis, der findes (især i USA), har rod i en generel antividenskabelig verdensanskuelse, hvor videnskab på en lang række områder ses som “uamerikansk” og “elitær”. Denne klimaskepsis er ikke videnskabeligt begrundet, og det har jeg gjort ganske udførligt rede for i det ovenstående. Jeg vil bestemt også hævde, at Punditokraternes klimadækning ikke er bundet i rationelle, videnskabelige overvejelser, ligesom det er tydeligt, at flere Punditokrater er forbløffende uvidende om ret grundlæggende forhold i klimadebatten.2: Spencer og ID: Jeg har flere gange skrevet, at han ikke skal affejes på dette grundlag – ligesom Pielke og HHH. Men med det ovenstående in mente og i en debat, hvor han selv kalder sine modstandere for “trosbaserede” forekommer det mig helt på sin plads at gøre opmærksom på, at Spencer kaster med sten fra et endog særdeles skrøbeligt glashus. Det er heller ikke en personlig, religiøs opfattelse, jeg kritiserer (og jeg har for den sags skyld selv fået en solid protestantisk/grundtvigsk opdragelse og går gerne i kirke) – problemet er, at Spencer direkte går ud og sidestiller kreationisme med evolution i en videnskabelig debat. Hvis du kan finde en fortaler for AGW, der vil sidestille hypoteserne om, hvorvidt Jorden eller Solen er universets centrum, vil jeg også med glæde anbringe ham på listen over folk med tvivlsomt forhold til videnskabeligheden.3. Konsensus eller ej: Se mit svar til HHH ovenfor omkring Bray og von Storch. Det forekommer mig helt useriøst, at du kalder Naomi Oreskes studium “fjollet”. Oreskes undersøgte 1000 peer-reviwede artikler fra verdens ypperste tidsskrifter, og det forekommer mig en langt mere solid metode at kigge på, hvad der rent faktisk er offentliggjort af hård videnskab på området, end – som Bray og von Storch – at spørge diffust om, hvad nogle anonyme forskere tror (og i øvrigt stille upræcise spørgsmål uden at tjekke ordentligt, om folk faktisk er klimaforskere eller svarer flere gange). 4. McIntyre er sikkert en fremragende matematiker. På den baggrund burde han kunne efterprøve korrektionerne for UHI-effekten med udgangspunkt i det datamateriale, han har fået adgang til, og de meget grundige metodebeskrivelser, der kan findes i artiklerne. Jeg kender som sagt ikke til praksis omkring kildekodeudlevering, men jeg har endnu ikke set én eneste her eller andre steder, der kan underbygge, at Hansen skulle opføre sig i strid med nogen almindelig videnskabelig praksis. Flere andre end Jones (bla. Peterson 2003 og Parker 2005, 2006) er kommet frem til det samme som han, men hvis McIntyre kan påvise grundlæggende fejl, vil det da være interesant. Hvis McIntyre ikke er i stand til at gentage en analyse med korrektion for UHI-effekten på den almindelige videnskabelige baggrund, kunne det måske skyldes, at det trods hans matematikkundskaber er for fysisk/geografisk besværligt for ham at gennemskue – hvem ved? Det er for mig at se en helt legitim overvejelse. Der er ingen, der snakker om “småberusede høns” her udover dig selv.4. Videnskabelig hæderlighed: Selvfølgelig er videnskabsmænd mennesker ligesom alle andre – igen: Der er ingen andre end dig selv, der taler om at glorificere videnskabsmænd som helgener. Der sker utvivlsomt armvridning og promovering af dårlig forskning mange steder – det kender jeg også udmærket fra flere biologiske fakulteter. Jeg beklager, hvis du har haft nogle særligt uheldige erfaringer. Men uanset hvad: I længden vinder de bedste forklaringer og hypoteser som regel. Det er at overdrive ud i det groteske at forsøge at så tvivl om videnskabeligt arbejde generelt på det grundlag, som du er på nippet til. Klimaforskningen foregår på en lang række institutioner verden over relativt uafhængigt af hinanden, og du kan næppe med alvor i stemmen påstå, at det, at de stort set allesammen når frem til, at mennesket påvirker klimaet signifikant, generelt skyldes forsøg på at obstruere forskning, der peger i anden retning. I så fald kunne vi afvise enhver videnskabelig hovedstrøm – som f.eks den om, at høj indkomstskat påvirker arbejdsmotivationen negativt, eller den om, at alle mennesker ikke er lige (rå)intelligente. AGW-fløjen kan reagere med en henvisning til tonsvis af evidens for sagen, og hvis Hr. Wunderbaum blot kan henvise til, hvordan noget banebrydende forskning indenfor elektrisk nedbrydning af isolationsmateriale blev lidt forsinket som argument for, at disse tonsvis af evidens skulle være suspekte, kan man roligt springe op og falde ned på Hr. Wunderbaums henvisning.5. “Alarmist-Fjolser”: Udover, at det altid virker latterligt at argumentere ved etiketter, har Hr. Wunderbaum sikkert ret i, at der er en sammenhæng mellem selverklærede “frihedsorienterede” og klimaskeptikere, samt at der er ret få af disse i Danmark. Jeg kan blot for mit eget vedkommende sige, at jeg ikke er interesseret i, at FN overtager verdensherredømmet, at jeg ikke forudsiger civilisationens sammenbrud eller er skeptisk overfor genteknologi – det ville også være mærkeligt, eftersom jeg til daglig beskæftiger mig med DNA-teknologi. Kan Hr. Wunderbaum ikke være så venlig at lægge alle mulige underlige stråmænd til side? Det er ret uinteressant. Jeg har heller intet ønske om at se en global totalitær stat. Hvis nogen kan komme med nogle realistiske liberale løsninger på den globale opvarmning, som ikke bare går ud på at lade stå til, er jeg lutter øren.

  Svar
 39. Niels A Nielsen

  En kort kommentar til http://WWW.Jeg er uenig i dit valg af adjektivet “fjollet” til beskrivelse af Oreskes’ “undersøgelse” i Science. Den er slet og ret forkert. Oreskes hævdede, at alle videnskabelige artikler med nøgleordet “klimaændringer” offentliggjort fra 1993 til 2003 falder indenfor den af IPCC proklamerede “konsensus”. Hun konkluderer således:”Of all the papers, 75% fell into the first three categories, either explicitly or implicitly accepting the consensus view; 25% dealt with methods or paleoclimate, taking no position on current anthropogenic climate change. Remarkably, none of the papers disagreed with the consensus position.”En sådan absurd konklusion kan man drage, hvis man er en troende, som på forhånd har bestemt sig for dette “resultat” – ellers ikke. Hendes essay (se link herunder) er et regulært partsindlæg til fordel for AGW-ideologien, ikke andet. Hun kan tage James Hansen i hånden med formuleringer som “our grandchildren will surely blame us if they find that we understood the reality of anthropogenic climate change and failed to do anything about it.”http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/306/5702/1686/Ikke bare er hendes inddeling af artikler i kategorier forkert. Hendes undersøgelse indeholder også den “lille” fejl, der udelukker mere end 9/10 af de artikler, som undersøgelsen angiveligt omfatter. Søger man i den af Oreskes angivne database med de angivne nøgleord får man vist 12.000 artikler – ikke 928. Oreskes har senere forklaret (Science bragte en rettelse med denne oplysning den 14. januar 2005), at hun brugte andre søgeord end de i essayet oplyste, nemlig “globale klimaændringer”.Lubos Motl dissekerer “undersøgelsen” her:http://motls.blogspot.com/2005/05/oreskes-study-errata.htmlDet er kun følgerigtigt, at Bugge kalder Oreskes’ metoder for solide…;-)

  Svar
 40. Niels A Nielsen

  Og hvad siger det ikke om redaktionen på Science (eller om AGW-ortodoksiens magt), at der ikke bare er én, der siger: “Ah, ved I nu hvad. Jeg er selvfølgelig enig i AGW og konsensus og nødvendigheden af, at vi må gøre noget og alt det der – jeg er jo ikke benægter [slår syv kors for sig] – men denne dames resultat er jo åbenlyst absurd. Jeg har altså kendskab til op til flere artikler, der ikke falder indenfor rammerne af konsensus”.

  Svar
 41. Christoffer Bugge Harder

  –> 37 Selv tak. Jeg vil blot – igen – klargøre, at jeg er helt enig med dig og Pielke i, at Spencers klimaforskning grundlæggende må vurderes på dens egne præmisser, men at jeg finder det helt berettiget at anholde Spencers kreationisme, når han i debatten om klima selv slynger etiketter som “trosbaserede ekstremister” mod sine forskningskolleger og andre. Hvad angår overgangsformer i de fossile vidnesbyrd er kun at sige, at de er meget talrige og helt ukontroversielle. F.eks kender man for fugles og hestes udvikling ganske nøje en lang række (hvis ikke alle) betydelige mellemformer, og når Spencer hævder noget andet, er det udtryk for en grotesk og formodentlig ganske “bevidst” uvidenhed. Omkring Brays og von Storchs studium er flere ting at sige: For det første kan man se, hvad de selv har at kritisere klimaskeptisk misbrug af deres undersøgelse for:http://blogs.nature.com/climatefeedback/2007/08/climate_scientists_views_on_cl_1.html“On the skeptical side, the survey has often been used to create the impression that most scientists were not in support of anthropogenic causes of ongoing climate change: Specifically, it was noted that “For example more climate scientists ‘strongly disagree’ than ‘strongly agree’ that climate change is mostly the result of anthropogenic causes.” This interpretation is certainly biased”. For det andet erkender de selv, at afgørende spørgsmål er upræcist formuleret. F.eks det centrale: “Climate change is mostly the result of anthropogenic causes.” Her spørger man sig uvægerligt: Taler vi 1) klimaforandringer generelt – eller 2) de aktuelle ændringer? I daglig tale handler klimaforandringer selvfølgelig om de indeværende, men når fagfolk hører et udsagn som dette, tænker de på klimaforandringer i al almindelighed (og vi er selvfølgelig alle helt enige om, at klimaet har ændret sig dramatisk i de sidste 4,5 mia. år af helt “naturlige” årsager). Alle fagfolk ville ubetinget svare NEJ til spørgsmålet for 1s vedkommende, mens langt de fleste ville sige klart JA til 2. For det tredje er der metodemæssige problemer med undersøgelsen. De blev rejst af datalogen Timothy Lambert, og de er genstand for diskussion i øjeblikket.http://timlambert.org/2005/05/bray/Problemerne er, at undersøgelsen var anonym, og at det ikke blev sikret, at kun klimaforskere kunne deltage i undersøgelsen. Desuden blev det heller ikke kontrolleret, om de samme mennesker deltog flere gange – andet end ved, at Bray kontrollerede, om der var flere helt identiske besvarelser. Endvidere blev en vejledning til udfyldning – med password og det hele – videresendt til den klimaskeptiske “climatesceptics.net” med 200 medlemmer, hvilket nok kunne risikere at trunkere en undersøgelse med kun godt 500 besvarelser. Den samme indvending kunne også bruges modsat – at “alarmister” kunne have deltaget flere gange – men det illustrerer blot, at der er brug for en grundigere undersøgelse med især mere specifikke spørgsmål og en klokkeklar adgangsbegrænsning, der kun tillader klimaforskere at besvare undersøgelsen – og kun én gang, før man kan være sikker på, at den kan bruges til at sige noget omkring en konsensus eller ej. Til sidst omkring Schneiders citat: Jeg kender det udmærket godt, og dets essens er, hvor besværligt det er at kommunikere videnskab ud til den brede befolkning. Selvfølgelig får budskaber sommetider en overdramtiseret drejning, men det er lige så ofte dårligt journalistisk arbejde, der er problemet. At stræbe efter at være ærlig og effektiv samtidig er et absolut hæderligt mål efter min mening. MvhChristoffer

  Svar
 42. Christoffer Bugge Harder

  Niels,hvis vi for en stund prøver at lægge det gensidige råberi på hylden, må jeg så stille dig nogle ganske oprigtige spørgsmål omkring Oreskes? For det første: Er du – ved nærmere eftertanke – uenig i, at det rent a priori er mere “solidt” at kigge på, hvad der rent faktisk er offentliggjort i peer-reviewede tidsskrifter, end at spørge (anonymt) om, hvad nogle ikke-specificerede forskere tror? Hvad folk som f.eks Lubos Motl tror uden at kunne underbygge det i undersøgelser og peer-reviewede artikler, er ikke så interessant. At von Storch og Bray derudover erkender, at deres undersøgelse yderligere indeholder upræcist formulerede spørgsmål og ikke kunne kontrollere, om kun den ønskede gruppe svarede, eller om folk kun svarer én gang, er vel tæt på at gøre den helt ubrugelig – efter dine egne kriterier? Men det skal bestemt blive interessant, hvad de finder frem til i den forbedrede version. For det andet: Jeg er enig i, at det var en klar fejl, at Oreskes først tilkendegav, at hun havde brugt “climate change” og ikke “global climate change” som søgeord i artikelresuméerne. Men eftersom sagens kerne er “globale klimaforandringer”, er det i sig selv et ganske rimeligt søgeord. Der er lokale nedkølinger, mangel på forandringer og andre forhold – som f.eks status quo i store dele af USA, Kilimanjaros isafsmeltning, der viste sig ikke at være relateret til global opvarmning osv. – men dette er jo ikke argumenter mod GLOBAL opvarmning (hvad forfatterne til artikler om dette jo også har gjort klart).Hvis du kan gennemføre et lignende studium med søgeordet “climate change”, der kan dokumentere, at der ingen konsensus er, vil jeg bestemt være meget interesseret. Jeg er ikke i tvivl om, at du kan finde nogle fuldgyldige, legitime og videnskabelige artikler af f.eks Svensmark, Lindzen og Spencer, der rejser berettiget tvivl om dele af AGW, men jeg kan vanskeligt se, hvordan dem, jeg kender til, med nogen rimelighed kan betegnes som en eksplosion, der indvarsler et paradigmeskift. Når jeg ser udover de seneste 7-8 år, hvor jeg har fulgt debatten, kan jeg konstatere, at- Svensmarks teori har fået talrige skud for boven i de seneste år, – Christys og Spencers satellitmålinger også er blevet alvorligt korrigeret (hvad d´herrer selv nølende har erkendt), samt – at Lindzen har måttet revidere holdning flere gange – først sagde han, at der slet ikke skete opvarmning, så mente han, at opvarmningen ikke var menneskeskabt, og endelig mener han nu, at den menneskeskabte opvarmning ikke vil overstige 1C ret meget. Så vidt jeg kan se, er Lindzens “iris-effekt” det bedste håb for skeptikerne. Jeg er helt åben overfor, at den vil vise sig signifikant i fremtiden – og jeg vil skam glæde mig meget, hvis sensitiviteten skulle vise sig lavere end de ca. 3 grader (langt de fleste undersøgelser har fundet frem til en sensitivitet i området 1,7-5,8C ved co2-fordobling). Men uanset hvad er iris-effektdebatten et spørgsmål om, HVOR meget opvarmning, AGW vil give – ikke, om AGW er korrekt eller ej. For det tredje: Jeg forstår vitterligt ikke, hvorfor du (og Motl) vil henvise til Benny Peiser som en relevant kritik af Oreskes – han blev så slemt miskrediteret i sit første forsøg på at tilbagevise Oreskes artikel, at han endda selv trak de fleste af sine påstande tilbage. Det viste sig i processen, hvor han gentog Oreskes studium, at han både inkluderede ikke-peer-reviewede artikler og heller ikke var i stand til at læse og forstå artiklernes konklusioner ifht. AGW. Han påstod først at have fundet 34 artikler, der var skeptiske eller afvisende overfor konsensus, men reviderede efterhånden sin opfattelse til, at kun én (1) artikel afviste konsensus – og det var en ikke-peer-reviewet ledende artikel fra “American Association of Petroleum Geologists” – ikke imponerende, vel?http://gristmill.grist.org/story/2006/11/14/1511/4868http://www.abc.net.au/mediawatch/transcripts/s1777013.htm“So how many of the 34 articles does Benny Peiser stand by? How many really “reject or doubt” the scientific consensus for man-made global warming?Well when we first contacted him two weeks ago he told us:[Peiser:]”Only [a] few abstracts explicitly reject or doubt the AGW (anthropogenic global warming) consensus which is why I have publicly withdrawn this point of my critique”. — Email from Benny Peiser to Media Watch.And when we pressed him to provide the names of the articles, he eventually conceded – there was only one:Ad Hoc Committee on Global Climate Issues: Annual report, by Gerhard LC and Hanson BM, AAPG Bulletin 84 (4): 466-471 Apr 2000) Peiser says he withdrew his criticism in March this year”. Det er måske forståeligt, at Peiser misforstod artiklerne, eftersom han er humanist (socialantropolog), men så skulle han måske hellere overlade sager, han ikke forstår, til naturvidenskaben? Til din oplysning om Naomi Oreskes kvalifikationer: Hun er ikke “historielektor”, men derimod professor i VIDENSKABShistorie og er skam geolog af uddannelse…… ;-)Tjek selv hendes hjemmeside: http://historyweb.ucsd.edu/oreskes/pages/profile.html“EducationB.Sc., First Class Honours: Mining Geology, The Royal School of Mines, Imperial College, University of London, England. 1981Ph.D. Graduate Special Program in Geological Research and History of Science, Stanford University, 1990” Endelig kan jeg blot slutte med at citere Peiser selv:http://www.abc.net.au/mediawatch/transcripts/ep38peiser.pdf“I do not think anyone is questioning that we are in a period of global warming. Neither do I doubt that the overwhelming majority of climatologists is agreed that the current warming period is mostly due to human impact. […] But it is vital for the health and integrity of science that critical evaluation and scepticism are not scorned or curbed for political reasons”. Jeg er helt enig. Jeg kan blot tilføje, at det er endnu mere vitalt, at klare videnskabelige konklusioner og veldokumenterede kendsgerninger heller ikke bortforklares af politiske grunde – som det sker på Punditokraterne.dk. MvhChristoffer

  Svar
 43. Niels A Nielsen

  Hvad Oreskes og Science-redaktionen nok ikke har tænkt på er, at AGW-ideologiens løgnagtige bue slår smertefuldt tilbage. For hvis Oreskes’ “solide” undersøgelse står til troende, (og Science har ikke tilbagekaldt den), så kan jeg med den største lethed påvise, at der siden 2003 er sket en _eksplosion_ i antallet af offentliggjorte, videnskabelige peer-review artikler, der anfægter eller står i modstrid med IPCC’s proklamerede konsensus. Et nybrud, et paradigmeskift i klimavidenskaben er under opsejling!Og Oreskes fastholdt sit “resultat” på trods af fremlæggelse af uigendrivelig dokumentation i form af artikler, som falsificerede det. I et helt igennem ubegavet forsvar for sin artikel, som hun fik trykt i Washington Post, gentager hun artiklens konklusion og skriver barnagtigt: “There have been arguments to the contrary, but they are not to be found in scientific literature, which is where scientific debates are properly adjudicated. There, the message is clear and unambiguous.” Den ærede historielektor er helt sikker i sin sag, så kan disse kontrære benægtere dog ikke bare holde mund: “The chatter of skeptics is distracting us from the real issue: how best to respond to the threats that global warming presents.” http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A26065-2004Dec25.html

  Svar
 44. Niels A Nielsen

  Vi har set Bugge forsvare den ideologisk besatte James ”tipping-point” Hansens obstruktion af videnskaben. En klassiker, der fortjener gentagelse:”Hvis det var sandsynligt, at den globale opvarmning var et artefakt eller blot signifikant overdrevet på grund af Hansens kildekode, SÅ kunne det selvfølgelig retfærdiggøres at kræve, at Hansen brugte sin kostbare tid på straks at rykke ud med alle detaljer om alting. Sådan ligger landet jo slet ikke – og det er såmænd blot dette, jeg hentydede til mht. de “alvorlige implikationer”, der ikke er dokumenteret (men derfor ville det stadig glæde mig, hvis han alligevel rykkede ud med det, så man kunne slippe for antydninger om sammensværgelser og skrig og skrål omkring banaliteter).”Stephen Schneiders opfordring til videnskabsfolks deltagelse i gement bedrag af den offentlige mening i den gode sags tjeneste kan Bugge heller ikke se det forkerte i. Naturligvis ikke, fristes man til at sige: “Each of us has to decide what the right balance is between being effective and being honest”. Bugge har fundet fundet “balancen” langt fra det sidste punkt ;-)Nu er det så Oreskes, der har brug for en hjælpende hånd til at kneble “the chatter of skeptics”, der, som hun siger, “is distracting us from the real issue: how best to respond to the threats that global warming present”. Artikelen i Science er ikke andet end politik belagt med et tyndt lag af absurd videnskab. Man behøver egentlig bare at lytte til hendes konklusion i Science: “This analysis shows that scientists publishing in the peer-reviewed literature agree with IPCC…” Dette udsagn er ganske enkelt absurd og kan afvises umiddelbart uden noget som helst kendskab til damens undersøgelse i øvrigt. At hun med sin undersøgelses ”resultat” i hånden mener sig i stand til at fremsætte påstanden hviler på et logisk brud så indlysende, at det burde diskvalificere hende til videnskabeligt arbejde. Men lektor i videnskabshistorie, N. Oreskes, er avanceret til professor, lærer vi. Man græmmes!Efter den målestok, som Oreskes bruger i sin ”analyse”, så er Lubos Motl, (i øvrigt sammen med Nir Shaviv, Roger Pielke Sr/Jr, S. McIntyre, Richard Lindzen.. etc.) en af dem, der er enig med IPCC! Hvad behager!De to standpunkter, som i Oreskes’ undersøgelse skal gøre det ud for selve essensen af IPCC’s konsensus, har Lubos Motl således ikke problemer med: “Human activities … are modifying the concentration of atmospheric constituents … that absorb or scatter radiant energy. … [M]ost of the observed warming over the last 50 years is likely to have been due to the increase in greenhouse gas concentrations” Motl afviser således ikke, at det forøgede indhold af CO2 i atmosfæren er medvirkende til den observerede opvarmning i sidste århundrede. (selvom han ikke regner CO2 for nogen særlig vigtig såkaldt “climate driver”). Faktisk viser hans teoretiske kalkulationer af den såkaldte klimasensitivitet, at den ekstra CO2 i atmosfæren, som industrialiseringen har medført indtil nu, skulle give en temperaturstigning på ca. 0,7C, og han påpeger, at dette resultat sjovt nok svarer meget fint til den temperaturstigning, som er observeret.Motl er altså enig med IPCC, Q.E.D! eller…Ikke bare lider Orestes’ konklusion af et logisk brud, hun viser også med sin artikel og undersøgelse, at hun fuldstændig har misforstået, hvad videnskab er, og hvad den videnskabelige debat på dette område går ud på. I et indlæg i Los Angeles Times, “Global warming — signed, sealed and delivered”, sammendrager hun resultatet af sin ”undersøgelse” således:”Not a single paper in a large sample of peer-reviewed scientific journals between 1993 and 2003 refuted the consensus position, summarized by the National Academy of Sciences, that ‘most of the observed warming of the last 50 years is likely to have been due to the increase in greenhouse gas concentrations.” http://www.energybulletin.net/18545.htmlMen hvis der virkelig fandtes bare én enkelt artikel, som rent faktisk teoretisk eller eksperimentelt viste, at den observerede opvarmning de sidste 50 år (bemærk i øvrigt at temperaturen kun er steget i 20 af de 50) _ikke_ primært kan skyldes forøget indhold af drivhusgasser i atmosfæren, altså ”refuted the consensus position”, så var konsensuspositionen falsificeret, og den ville ikke længere kunne hævdes – videnskabeligt set. En sådan artikel findes ikke, og det er også meget usandsynligt, at en sådan artikel nogensinde vil blive skrevet, tror jeg.Hvad der derimod findes er alternative ikke-antropogene og antropogene forklaringer på temperaturstigningen, primært solære (Det er dog ikke Lindzens, for eksempel), der rejser tvivl om størrelsen af den CO2-inducerede temperaturstigning. Og debatten har bredt sig i de senere år. Der findes efterhånden mange alternative teorier til den CO2-inducerede opvarmning i literaturen. En af de små og mere kuriøse, som også blev nævnt på Motls blog for nylig, er en teori om, at ”sort sne” ,altså støv of snavs, der aflejres på sneens overflade, skulle kunne forklare en ikke ubetydelig del af den opvarmning, som vi har set! Debatten divergerer stadig mere snarere end konvergerer hen imod en enkelt forklaring, som Oreskes og co. ellers gerne vil bilde os ind. Men viser disse alternative forklaringer (som sætter spørgsmålstegn ved størrelsen af CO2-forklaringen) sig i Oreskes’ undersøgelse? Nej, det gør de selvsagt ikke.Som Motl forklarer det i et link ovenfor: “AGW is not one question and only very simple people think that it is. In reality, it is a complex system of millions of quantitative questions, and I am constantly changing my opinions about them as new data arrive.”Enhver kan afgøre med sig selv, om Oreskes hører til disse “very simple people”. Jeg gør. At Benny Peiser har uret i _noget af_ sin kritik af Oreskes, gør ikke hendes sag meget bedre.PS Se i øvrigt denne: http://www.signonsandiego.com/uniontrib/20070713/news_lz1e13oreskes.html:-))

  Svar
 45. Niels A Nielsen

  “Enhver kan afgøre med sig selv, om Oreskes hører til disse “very simple people”. Jeg gør.” hmmm ;-)Jeg mente selvfølgelig, at jeg betragter Oreskes som en af dem….Men der skal nok være nogen, der mener, at jeg kom til at afsløre mig selv der 😉

  Svar
 46. jp

  Hvis det er et problem at Ray Spencer har ytret positive holdninger til intelligent design og afarter, må det selvfølgelig også være et problem at James Hansen, Judith Currry og et par andre prominente naturvidenskabelige forskere har skrevet under på følgende religiøse bavl:”We believe that the protection of life on Earth is a profound moral imperative. It addresses without discrimination the interests of all humanity as well as the value of the non-human world. It requires a new moral awakening to a compelling demand, clearly articulated in Scripture and supported by science, that we muststeward the natural world in order to preserve for ourselves and future enerations a beautiful, rich, and healthful environment. For many of us, this is a religious obligation, rooted in our sense of gratitude for Creation and reverence for its Creator.”…men hvorfor har jeg på fornemmelsen at vi vil få at vide at det er to heeeelt forskellige ting der slet ikke kan sammenlignes? -:)http://chge.med.harvard.edu/media/releases/documents/call_to_action.pdf

  Svar
 47. Christoffer Bugge Harder

  Niels,for det første: Jeg kender ikke til proceduren om kildekodeudlevering fra NASA eller andetsteds – og det gør du tydeligvis heller ikke. Jeg kan blot sige, at det i den biologiske forskning er almindelig praksis, at man giver adgang til publicerede data på forespørgsel, og at man derudover kan finde metoder og procedurer i publikationerne. Hvis du ikke desto mindre kan dokumentere for mig og andre, hvordan Hansen forbryder sig mod almindelige videnskabelige principper, er jeg som sagt lutter øren. Det forekommer mig indtil videre meget billigt at drage alle mulige vilde slutninger om “ideologisk besathed” og forudindtagethed på baggrund af din egen totale uvidenhed omkring disse processer. For det andet omkring ideologi generelt i klimadebatten: Du bruger “ideolog” som et uunderbygget skældsord mod alle, der mener noget, du ikke bryder dig om. mens du fremstiller skeptikere inklusive dig selv som modige sandhedsvidner, som “most seniour scientists who dare to stand up against alarmists”, der “motiveret af nysgerrig sandhedssøgen” “ønsker at gå videnskabens vej”, som “want to lobby for honesty, decency and modesty”. Dene floromvundne karikatur er naturligvis let gennemskuelig for alle, men ikke desto mindre kan det være interessant at kigge rent objektivt på ideologiske og økonomiske interesser i konsensusfolk overfor skeptikere. Her kan vi se, at for USAs vedkommende er de fleste videnskabelige skeptikere – hvis ikke alle – tilknyttet forskellige stærkt ideologiske tænketanke (der modtager millioner fra forskellige selskaber med interesser i klemme) eller har udført lobbyarbejde for olieselskaber.Robert Balling – CATO, CEI og mange flereFred Singer – SEPPDavid Legates – National Center for Policy AnalysisRoy Spencer- TCSPatrick Michaels-CATOTim Ball-“Friends of Science”Ross McKittrick-“Fraser-Instituttet”Sherwood Idso – “CO2science”, “Marshall-instituttet”Sallie Baliunas – Marshall-instituttetWillie Soon – Marshall-instituttet Richard Lindzen – er betalt konsulent og ekspertvidne for Exxon, Western Fuel og OPEC (til 2.500$ om dagen) Bortset fra Lindzen er alle disse folk selverklærede ideologer for stærkt liberale/konservative tænketanke, der har modtaget millioner af dollars fra Exxon. Derudover er der talrige stærkt ideologiske, klimaskeptiske organisationer og hjemmesider som Steven Milloys Junkscience.com, cei.org, techcentralstation, aei.org, heartland osv. osv. osv. Lubos Motl er efter eget udsagn en “reaktionær konservativ” ideolog. James Hansen er derimod efter eget udsagn registereret som uafhængig vælger og ville have stemt på republikanernes John McCain, hvis han havde haft muligheden:http://logicalscience.blogspot.com/2007/05/james-hansen-is-bought-by-john-kerry.html Kort og godt: Selv du kan ikke bortforklare den kendsgerning, at ideologi er et helt gennemgående element i både den videnskabelige og populære klimaskepsis, mens “konsensussiden” efterhånden kan mønstre et hav af videnskabsmænd med formodentlig højst forskellige politiske synspunkter, politikere fra højre og venstre samt endda fornuftige mennesker hos olieselskaberne BP og Shell! Jeg nærer ingen forventning om, at du kan overbevises med rationelle argumenter, og du gider (kan?) tydeligvis ikke forsøge at dokumentere dine anklager eller besvare mine ovenfor stillede meget konkrete spørgsmål, men du kan måske i det mindste bringes til liige at skrue ned for den allermest groteske, skingre retorik om ideologisk forudindtagethed ved et kig på kendsgerningerne.Endelig omkring Oreskes: Du glipper sådan set det centrale i Oreskes undersøgelse, når du siger, at Motl, Lindzen og Pielke kunne være enige med IPCC i, at mennesket påvirker klimaet: Det handler om, hvad folk har kunnet eftervise videnskabeligt – ikke om, hvad de udokumenteret går rundt og tror eller skriver på weblogs. Motl kan f.eks ikke medtages i Oreskes undersøgelse, da han så vidt jeg ved ikke har offentliggjort én videnskabelig linie om klima. Desuden er der faktisk flere skeptiske videnskabsfolk – som f.eks Tim Ball, Patrick Michaels, Idso´erne og Friederich Singer – der har påstået både, at der slet ikke skete opvarmning, at det blev koldere, at opvarmningen skyldtes hvad som helst andet, at den stoppede i 1998, at det ikke betød noget fordi det korrelerede med BNP – eller hvad de nu lige kunne trække op af hatten, der lød mindst besynderligt i øjeblikket. De har dog ikke forsøgt at publicere noget af dette videnskabeligt – måske fordi, de godt ved, at de ikke kan dokumentere noget af det? Jeg tror derudover rent ud sagt ikke, at du er i stand til at fortælle Oreskes (eller nogen anden) noget om, hvad videnskab er, der kan påkalde sig interesse. Hvis du ved så meget om videnskabsteori anvendt på klimaområdet, som Oreskes som geolog og professor i videnskabshistorie på University of California ikke ved, og derudover kan tilbagevise artiklen i Science “med største lethed” både metodisk og indholdsmæssigt, så er det bare med at komme i gang. Men du er måske tilfreds med at være en af den slags værtshusfilosoffer eller mandagstrænere, der mener at vide alting meget bedre end de ansvarlige, men blot ikke selv har lyst til at stå til ansvar for sine egne udmeldinger? Jeg noterer mig foreløbig, at du i indlæg 50 hævdede “med den største lethed” at kunne “påvise, at der siden 2003 er sket en _eksplosion_ i antallet af offentliggjorte, videnskabelige peer-review artikler, der anfægter eller står i modstrid med IPCC’s proklamerede konsensus”, mens du et indlæg senere forbeholdent konstaterer, at kun “very simple people” mener, at konsensus om AGW er ét enkelt spørgsmål, og nævner – korrekt – at Lindzen, Pielke, Motl og andre ikke er uenige i, at temperaturen takket være co2 stiger. Hvis du nu har opgivet at påvise din første erklæring, kan du måske i stedet forklare, hvordan von Storch og Bray kan finde 25-30%, der faktisk vil være uenige i, at “Climate change is mostly the result of anthropogenic causes”, når nu selv Lindzen, Pielke og andre er enige i dette – hvis altså ikke du da er enig i, at von Storchs og Brays undersøgelse er tæt på ubrugellig……….? Bortset fra det har du ret i, at Lindzens sysnpunkt ikke er så langt fra IPCCs – han mener blot, at sensitiviteten er mindre. Men det er et synspunkt, han har udviklet meget indenfor de sidste 10-15 år – han sagde først, at der slet ikke skete opvarmning, dernæst, at opvarmningen ikke var menneskeskabt, og nu mener han så, at den menneskeskabte opvarmning ikke bliver så kraftig. Om nogle år vil han måske påstå, at den kraftige menneskeskabte opvarmning bliver en fordel for os – hvem ved? Jeg kan ikke lige få øje på, hvordan Lindzens (og mange andres) gradvise tilnærmelse til konsensussynspunkter motiverer dig til at konkludere, at et “stort nybrud, et paradigmedskift” skulle være under opblomstring, men det vil du utvivlsomt fortælle mig?

  Svar
 48. Niels A Nielsen

  Mange tak til dig, JP, for linket til dokumentet – An Urgent Call to Action:Scientists and Evangelicals Unite to Protect Creation (sic). Jeg har flere gange set det nævnt, men jeg har ikke fået det læst før nu. Jeg vil gerne opfordre andre til at gøre det. Det er mere end almindeligt oplysende. Dokumentet er faktisk langt _værre_ end den mest ulækre, fromme, hændervridende vækkelsesprædiken; for hvor de klamme amerikanske TV-prædikanter dog vist mest holder sig til den personlige ”vækkelse” (det er min fornemmelse), så vil James Hansen og co inddrage hele menneskeheden i deres selvretfærdige, moralistiske bestræbelser og guddommeligt sanktionerede politik. Tag et brækmiddel! som Kierkegaard sagde.I al dets skamløse, selvretfærdige sammenblanding af Guds og kejserens rige er dette afslørende dokument gennemført ukristeligt.Se også dette indlæg på Punditokraterne om Al Gore:https://www.punditokraterne.dk/gimme-that-ol–time-religion-post100397PS McIntyre har en interessant artikel på sin blog, der begynder således: “Here’s a discussion of replication policy posted up in the relatively early days of the blog, which I’ve re-posted in light of NASA spokesman Gavin Schmidt’s attempts to justify Hansen’s refusal to provide the source code used in his temperature calculations. It seems that these calculations are important enough to prompt a concern over the “destruction of Creation” but apparently only the elect will be permitted to see these calculations.”http://www.climateaudit.org/?p=1952

  Svar
 49. Niels A Nielsen

  Dette link indeholder en rigdom af links til peer-review artikler og andet materiale “distracting us from the real issue: how best to respond to the threats that global warming present”. ;-)http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Minority.Blogs&ContentRecord_id=84e9e44a-802a-23ad-493a-b35d0842fed8&Issue_id=

  Svar
 50. Niels A Nielsen

  Meget kort:Bugge: – hvordan du mener at kunne konstatere, at et nybrud er under opsejling (ved Lindzens (og mange andres) gradvise tilnærmelse til konsensussynspunkter?),”For hvis [læg mærke til det hypotetiske biord] Oreskes’ “solide” undersøgelse står til troende [læg mærke til gåseøjnene, der antyder, at jeg betragter hendes undersøgelse som BS], (og Science har ikke tilbagekaldt den), så[!] kan jeg med den største lethed påvise, at der siden 2003 er sket en _eksplosion_ i antallet af offentliggjorte, videnskabelige peer-review artikler, der anfægter eller står i modstrid med IPCC’s proklamerede konsensus.” Bugge: – hvordan ideologi styrer konsensussiden, men åbenbart ikke skeptikersiden, Det har jeg ikke skrevet. Ja, jeg betragter Hansen som ideologisk/religiøst besat. Hans inddeling af mennesker i gode og onde er et umiskendeligt tegn derpå. Jeg føler mig i øvrigt mindre end tryg ved, at denne mand har nogen som helst indflydelse på, hvordan “temperaturen” på verden kalkuleres.Bugge: – hvordan du med største lethed kan tilbagevise Oreskes Science-artikel, Hypotetisk sætning, du ved 😉 Jeg synes i øvrigt, at det er temmelig pinligt, at du i din jagt efter at fange mig i selvmodsigelser ikke opdager (eller er du bare uhædelig), at jeg skelner imellem IPCC’s mange konsensusproklamationer (der for eksempel også inkluderer klimasensitivitet og klimaforudsigelser) og så de to sætninger, som Oreskes lader repræsentere konsensus. De skeptikere, som det er relevant at lytte til, er i de store hele enige i de to sætninger, men de er mildt sagt uenige med IPCC. At placere Lindzen i nærheden af IPCC-konsensus er…forkert. Hans bedste estimat for CO2-klimasensitivitet er 0,5-1,0C.Bugge: – samt hvordan James Hansen skulle have forbrudt sig mod almindelig videnskabelig praksis?Det har McIntyre foklaret meget mere tydeligt og udførligt end jeg kan gøre. Hvis du ikke forstår det, så kan jeg ikke hjælpe dig, desværre.PS Om Freeman Dyson kan man sige: Så gammel, og alligevel så ung. Om Bugge må vi ulykkeligvis sige det modsatte…

  Svar
 51. Niels A Nielsen

  “hvis Spencer modsat skrev under på en erklæring om, at han ud fra sin opfattelse af den kristne tro mente, at det ville være at sammenblande Kejserens og Guds Rige at føre klimapolitik, ville det være fuldt ud respektabelt.”Respektabelt? Nej. Det ville være en helt tilsvarende sammenblanding af Guds og kejserens rige, som den, der er indeholdt i Hansen og co’s vækkelsesprædiken. Det overrasker mig sådan set ikke, at Bugge ikke kan se det.Ved genlæsning finder jeg Hansens og co’s tekst decideret uhyggelig og ildevarslende: “We agree not only that reckless human activity has imperiled the Earth—especially the unsustainable and short-sighted lifestyles and public policies of our own nation—but also that we share a profound moral obligation to work together to call our nation, and other nations, to the kind of dramatic change urgently required in our day. We pledge our joint commitment to this effort in the unique moment now upon us. […]We believe that the protection of life on Earth is a profound moral imperative. It addresses without discrimination the interests of all humanity as well as the value of the non-human world. It requires a new moral awakening to a compelling demand, clearly articulated in Scripture and supported by science, that we must steward the natural world in order to preserve for ourselves and future generations a beautiful, rich, and healthful environment. For many of us, this is a religious obligation, rooted in our sense of gratitude for Creation and reverence for its Creator.”It requires a new moral awakening to a compelling demand, clearly articulated in Scripture………….

  Svar
 52. Christoffer Bugge Harder

  Niels, Det ville generelt styrke dine indlæg, hvis du skruede ned for etiketterne og den billige retorik – vi kommer alle til at lade finker ryge af panden lejlighedsvist, men det er efter min opfattelse få, der så tydeligt og konsekvent som dig argumenterer vha. følelsesladet ordvalg på Punditokraterne.dk – “green nut”, “idiot”, “BS” osv. osv.Blot kort:1. At James Hansen melder ud, at han anser skeptikere for at handle uforsvarligt ved at ignorere de alvorlige problemer, vi efter hans vurdering står overfor, har jeg svært ved at se kan retfærdiggøre din påstand om, at han skulle inddele mennesker i “gode og onde”. Hvad angår kildekodedeling er der åbenbart forskel på samfunds- og naturvidenskabernes krav – det er ikke i naturvidenskabelige tidsskrifter kotume at offentliggøre kildekode (nogle journaler vil ligefrem ikke have det), mens jeg kan forstå, at det er generel praksis for samfundsvidenskabelige tidsskrifter. At Hansen følger praksis for naturvidenskaben kan jeg ikke se noget odiøst i, ligesom det burde være muligt at reproducere studier alene på baggrund af detaljerede metodebeskrivelser og adgang til rådata. Men jeg er ikke uenig i, at det kunne være udmærket, hvis Hansen frigav kildekoden – hvis det altså er muligt.2. At ideologiske motiver og/eller truede økonomiske interesser er et helt gennemgående træk ved skeptikersiden, mens det i bedste fald er et mindre del af konsensussiden, er en kendsgerning, som du så (klogeligt) ikke benægter. Eftersom du tydeligvis også selv er ideologisk motiveret, klinger dine stadige og genkommende anklager mod dine modstandere om ideologi og religiøs motivation uendeligt hult – som Spencers.3. Omkring “nybruddet” må du meget gerne påvise denne “eksplosion”. Jeg kender godt en række artikler omkring sensitiviteten, hvor konsensus som bekendt siger ca. 3 grader (95% konfidensinterval – 1,7-5,8 grader) for fordobling af co2-indholdet, og hvor Lindzen og Spencer sætter sensitiviteten lavere pga. manglende eller negativ nettofeedback fra vanddamp. Dette er som sagt en legitim videnskabelig uenighed, men at der skulle være sket en eksplosion i antallet af artikler, der dokumenterer iris-effektens realitet, vil jeg meget gerne se. Hvad jeg derimod selv kan konstatere er, som sagt, at Lindzen har skiftet standpunkt markant i de sidste 10-15 år – og mere og mere i retning af konsensus. Samtidig er en lang række tidligere fremførte skeptiske indvendinger – mht. satellitmålinger og kosmisk strålings indflydelse – blevet afgørende svækket. For mig at se går bevægelsen snarere i modsat retning af den, du tror.4. Oreskes og skeptikere, der er værd at lytte til: Det påstås faktisk ganske ofte i populærpressen, at der ikke er konsensus om, at co2 skaber opvarmning – det har Bjørnskov bla. påstået her på bloggen. I denne sammenhæng er det godt, at du nu slår fast, at de “skeptikere, det er relevant at lytte til”, også anerkender dette”. Måske kunne du så informere Bjørnskov og andre mindre oplyste om dette? Det er da også godt at se, at du åbenbart ikke mener, at det er relevant at lytte til Patrick Michaels, Robert Balling, Timothy Ball, Willie Soon, Sallie Baliunas, Sherwood Idso, Fred Singer og en lang række andre skeptikere? For de er faktisk uenige i Oreskes to påstande – som Richard Lindzen også var det for 10-15 år siden (de har så bare ingen videnskabelig dokumentation for deres holdning, men det forlanger deres finansielle støtter i truede industrier jo heller ikke).5: Omkring “Refuting the consensus position” jvfr. Oreskes: Der ER faktisk skrevet en sådan artikel, der påstår helt at modbevise konsensus – af to oliegeologer, Chilingar og Khilyuk:http://schwinger.harvard.edu/~motl/usc-climate.htmlDen kom faktisk gennem peer review – forbløffende, i betragtning af, at deres hovedargument var dette: “The total anthropogenic carbon dioxide emission throughout the human history is estimated at about 2.81×1011 metric tons of carbon. Recalculating this amount into the total anthropogenic carbon dioxide emission in grams of CO2, one obtains the estimate 1.003×1018 g, which constitutes less than 0.00022% of the total CO2 amount naturally degassed from the mantle during geologic history. Comparing these figures, one can conclude that anthropogenic carbon dioxide emission is negligible (indistinguishable) in any energy-matter transformation processes changing the Earth’s climate”. !!! Det er vel overflødigt at påpege, at forfatterne har glemt at medregne, at den naturlige afgasning fra jordskorpen har fundet sted gennem 4,5 mia. år, mens de menneskelige udslip er sket gennem 200 år – hvorfor de menneskelige co2-udslip ikke er 0,00022%, men 30% af atmosfærisk co2 – og at artiklen derfor burde være fanget i reviewprocessen. Jeg tillader mig at gå ud fra, at du selv kan se, at argumentet er værdiløst. Men dette forhindrede ikke Lindzen i at citere Khilyuk og Chilingar som begrundelse for en påstand om, at menneskelige co2-udslip måske kun var ansvarlige for mindre end 0,01 C af den konstaterede opvarmning, (hvilket også strider lodret imod Oreskes kriterier for konsensus):http://www.staff.livjm.ac.uk/spsbpeis/WE-STERN.pdfVi kan vel godt blive enige om, at Lindzen udmærket kan se, at Khilyuk og Chilingars argument er helt håbløst. Hvorfor citerer han så noget, han umligt selv kan tro på? Har han ikke læst det – eller er han ligeglad med, om hans påstand er sandt eller ej, bare det tjener den gode sag? Er Lindzen så åbenbart heller ikke relevant at lytte til ifølge dine kriterier? Eller hvad?

  Svar
 53. Christoffer Bugge Harder

  ……og du glipper sådan set pointen i mit eksempel om Spencer/Guds og Kejserens rige. Det handlede ikke om, hvad der er respektabelt ud fra luthersk toregimentelære, men om, at der er forskel på 1) at inddrage religion som en motivation for personlige holdninger og overbevisninger OG 2) på at hævde en religiøs jurisdiktion over noget, der klart falder indenfor videnskabens domæne. Det første er respektabelt, det andet ikke. Om denne religiøse motivation for ens personlige, politiske holdninger så derudover bruges til at blande Kejserens og Guds riger sammen eller ej, er et andet spørgsmål. Det har Kai Sørlander, som jeg ved, at du sætter pris på, jo skrevet en hel del ganske udmærket om – men det udtaler jeg mig overhovedet ikke om i det ovenstående. Læs ordentligt indenad en anden gang.

  Svar
 54. Niels A Nielsen

  Fascinerende essay af den respekterede fysiker Freeman Dyson med et budskab diametralt modsat Oreskes’ arrogante “Global warming — signed, sealed and delivered”:http://www.edge.org/documents/archive/edge219.html#dysonfHan forklarer for eksempel hvorfor, vi overhovedet lytter til en idiot som Oreskes (undskyld “etiketten”, men jeg mener, at hun har fortjent den ;-).”The public does not have much use for a scientist who says, “Sorry, but we don’t know”. The public prefers to listen to scientists who give confident answers to questions and make confident predictions of what will happen as a result of human activities. So it happens that the experts who talk publicly about politically contentious questions tend to speak more clearly than they think. They make confident predictions about the future, and end up believing their own predictions. Their predictions become dogmas which they do not question. The public is led to believe that the fashionable scientific dogmas are true, and it may sometimes happen that they are wrong. That is why heretics who question the dogmas are needed.”

  Svar
 55. Christoffer Bugge Harder

  –> 57 Nej, jeg aner oprigtig talt ikke, hvad der er af misforståelser eller meningsløsheder i indlæg 56, og jeg kan ikke se noget i det, du har skrevet, der kan oplyse sagen. Jeg er nok bare lidt tungnem – måske kunne du kort redegøre for- hvordan du mener at kunne konstatere, at et nybrud er under opsejling (ved Lindzens (og mange andres) gradvise tilnærmelse til konsensussynspunkter?),- hvordan ideologi styrer konsensussiden, men åbenbart ikke skeptikersiden, – hvordan du med største lethed kan tilbagevise Oreskes Science-artikel, – samt hvordan James Hansen skulle have forbrudt sig mod almindelig videnskabelig praksis? Men det er du måske ikke sådan lige i stand til at svare på? Indtil jeg hører andet, må jeg jo gå ud fra, at alt det, du kommer med, bare er mavefornemmelser fra en Rasmus Modsat-type, der ikke ved, hvad han taler om, og at den “eksplosion” af artikler, du refererer til, foreløbig mest kan konstateres i aviser og på weblogs (skrevet af den samme håndfuld skeptikere), hvor man er lykkeligt fri for ubehagelige videnskabelige krav til dokumentation og peer review. Samtidig kan jeg jo glæde mig over, at både almindelige mennesker, videnskabsmænd og politikere i stigende grad ignorerer det mere og mere desperate skrigeri fra et heldigvis beskedent og svindende mindretal af frustrerede ideologer, der kompenserer for deres mangel på videnskabelig dokumentation ved at skrue op for lyden og slynge om sig med etiketter.

  Svar
 56. Christoffer Bugge Harder

  –> 54 (JP) Jeg kan overlade til netop den nævnte Freeman Dyson at besvare dit spørgsmål om forskellen på den erklæring, du henviser til, og Spencers forsvar for kreationisme på linie med videnskab:”Science and religion are two windows that people look through, trying to understand the big universe outside, trying to understand why we are here. The two windows give different views, but they look out at the same universe. Both views are one-sided, neither is complete. Both leave out essential features of the real world. And both are worthy of respect. Trouble arises when either science or religion claims universal jurisdiction, when either religious dogma or scientific dogma claims to be infallible. Religious creationists and scientific materialists are equally dogmatic and insensitive. By their arrogance they bring both science and religion into disrepute. The media exaggerate their numbers and importance. The media rarely mention the fact that the great majority of religious people belong to moderate denominations that treat science with respect, or the fact that the great majority of scientists treat religion with respect so long as religion does not claim jurisdiction over scientific questions”. Problemet er IKKE, at folk har religiøse overbevisninger, der har betydning for, hvordan de mener, at vi bør handle. Vi er alle motiverede af mange forskellige mere eller mindre subjektive følelser, og hvis Spencer modsat skrev under på en erklæring om, at han ud fra sin opfattelse af den kristne tro mente, at det ville være at sammenblande Kejserens og Guds Rige at føre klimapolitik, ville det være fuldt ud respektabelt. Det helt utilstedelige er, at Spencer præsenterer sin religiøse overbevisning som en fuldgyldig forklaring på et videnskabeligt problem – han hævder religiøs “jurisdiction over scientific questions”. Hvis Hansens og Curry f.eks havde hævdet, at afsmeltningen fra den vestantarktiske indlandsis burde tolkes i forlængelse af historien om Syndfloden, ville det være en lige så utilstedelig sammenblanding.Men sådan gør Hansens og Currys erklæring på ingen måde – og det er faktisk en meget væsentlig forskel, som jeg godt tror, at du kan se ved nærmere eftertanke.

  Svar
 57. Christoffer Bugge Harder

  Det er en interessant tilbagevisning af Schwartz artikel om sensitiviteten. http://julesandjames.blogspot.com/2007/08/schwartz-sensitivity-estimate.html#commentsDen er – igen interessant – skrevet af klimatologen James Annan, som selv Lubos Motl har omtalt i omend ikke rosende toner, så dog med ikke nær så opblæst bedrevidenhed som den attitude, han normalt lægger for dagen, når han påstår at vide alting om klima bedre end alle dem, der rent faktisk er uddannede indenfor feltet. 😉 Annans bedste vurdering af klimasensitiviteten for co2-fordobling ligger på knap 3 grader – som IPCCs bedste vurderinger også gør det. Hvis det er korrekt – hvad det meste tyder på – holder ingen af Lindzens eller Spencers indvendinger (og heller ikke Motls – men Motls blog er ikke original tænkning eller forskning, men et opkog af Lindzens arbejde tilsat lidt grovkornet retorik så den eneste grund til at nævne den i denne forbindelse er, at nogen åbenbart tillægger den vægt).

  Svar
 58. Niels A Nielsen

  Det er svært at undgå hykleriet, når man er så enøjet som Bugge. Modstandernes fejl er tydelige, vennernes helt usynlige.James Annan, som Motl kalder en “alarmist who believes all kinds of unreasonable things about the dangerous global warming”, er en mand, der kalder sine modstandere i klimadebatten for “septics” – en virkelig original latrinær omskrivning af “skeptics”.Og fra den “interessante” post Bugge linker til: “Usually, I am happy to let RealClimate debunk the septic dross[!] that still infects[!] the media. In fact, since I have teased them about their zeal in the past, it may seem slightly hypocritical of me to bother with this. However, this specific paper..” Jeg holder mig stadig til den mere sobre Motls vurdering af Schwartz….;-) Hvis man er overfølsom overfor “etiketter”, så er “septics” og “septic dross”, ligesom for eksempel det omsiggribende “denier”, temmelig grove skældsord, ment slet og ret nedsættende.”Dum”, “ubegavet” eller “idiotisk” er heller ikke pæne ord, men de kan dog være ment som en konkret karakteristik eller vurdering af et udsagn eller en tekst eller en person, som det er muligt at være uenig i og imødegå med argumenter.

  Svar
 59. Christoffer Bugge Harder

  Den “mere sobre Motl” strør i stort set enhver post om sig med pejorativer “green nuts”, pseudoscientific fools”, “crazy loonies” osv. osv. – det er af samme ret kedsommelige grund, at Realclimates forskere lejlighedsvist sletter hans kommentarer (selvom han naturligvis foretrækker at tro, at hans indvendinger er så farlige for de sammensvorne, at de ikke tør lade ham skrive ;-)Man sige meget om Motl, men en sober omgangstone har han rent objektivt ikke. Men jeg vil da gerne klart erklære, at Annans sprogbrug heller ikke lader Motls meget efter – måske er det derfor, Motl tilsyneladende trods alt alligevel er mere på bølgelængde med ham end med Realclimates gentlemen? 😉 Jeg er i øvrigt ligeglad mht. dine etiketter – du må skrive, hvad du vil. Jeg tror blot ikke, at det overbeviser andre end de i forvejen frelste, når du f.eks helt typisk besvarer nogle meget specifikke spørgsmål med følgende tirade:”Dine mange ord er en skøn blanding af ubegavede misforståelser, meningsløsheder og ligegyldigheder”. Du er velkommen til at kalde mig og alle andre konsensusfolk for “enøjede”, “religiøse”, “crackpots”, “virkelig dumme biblethumpere” osv. osv., hvis du finder det morsomt. Jeg kan blot sige, at jeg følger de overordnede konklusioner, der er videnskabelig enighed om, i de fleste af livets forhold – især, hvis det er noget, jeg ikke ved noget særligt om. Også, selvom det ikke passer til mit grundlæggende politiske standpunkt omkring centrum-venstre. Klassekvotient-elevpræstation, Islam/demokratiproblemet, indkomstskat/arbejdsmotivation – og co2/global opvarmning. Og jeg skal ikke på nogen som helst måde tale på vegne af naturvidenskaben generelt (mit felt er DNA, og jeg er klimatologisk lægmand), men jeg tror da sådan set, at min tilgang er helt repræsentativ for de fleste naturvidenskabsfolk jvfr. dit tidligere tankeeksperiment. Jeg synes, at du skulle prøve på lige at se på din egen baggrund, som den ser ud for enhver udefrakommende iagttager: Din indfaldsvinkel til hele sagen er en stærk personlig og politisk motiveret modvilje mod politisk regulering; du har ingen særlig personlig viden om grundlæggende naturvidenskab; dine primære kilder til oplysning er nogle blogs af ikke-fagmænd, som uden undtagelse er selverklærende konservative/liberale ideologer og/eller betalte af industrier med interessekonflikter; og du affejer rask væk næsten samtlige peer-reviewede artikler, der ikke passer i dit kram, med en håndbevægelse. Samtidig beskylder du de allerfleste af verdens klimaforskere og forskningsinstitutioner for at være både uhæderlige, politisk motiverede, religiøst besatte, have interessekonflikter og jeg ved ikke hvad, ligesom du mener dig i stand til at vurdere logik og konsistens på området bedre end selvsamme fagfolk. Vi har alle vore kors, fordomme og blinde punkter, men når man fra dit udgangspunkt kommer med anklager om “enøjethed”, er det næsten ikke til at finde en grimasse, der kan passe. Jeg tror ikke, at du ville acceptere den tilgang, du selv lægger for dagen i klimadebatten, fra en debatmodstande I NOGEN ANDEN SAMMENHÆNG – og jeg tror også, at du er helt repræsentativ for Punditokraterne i så henseende. Måske er det derfor, at “hysteriet” fortsætter for fuld skrue i andre medier med et mere realistisk forhold til klimaspørgsmålet………..?

  Svar
 60. Niels A Nielsen

  Hansen: “Our procedure does not throw out data because it looks unrealistic, as that would be subjective.” Kommentarer vist overflødige 😉

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.