Hayek, Mises og Wikepedia

Jeg troede, at denne punditokrat var velbekendt med de fleste personalhistoriske, biografiske og idéhistoriske ting, der knytter sig til liberalismen som “bevægelse”.  Men denne historie, som fortælles af Mises Blog, kendte jeg godt nok ikke:

“The man credited with founding Wikipedia, Jimmy Wales — known to Wikipedians as “Jimbo” — was a finance major at Auburn University when the Mises Institute’s Mark Thornton suggested he read “The Use of Knowledge in Society,” a now-famous essay written by Austro-libertarian economist and Nobel laureate Friedrich von Hayek.

The essay argues that prices in the market represent a spontaneous order that results from the interaction of individuals with diverse wants, allowing them to cooperate to achieve complex goals. According to a June 2007 Reason magazine interview, this insight of Hayek’s is what led Wales to found Wikipedia. The rather lofty vision that inspired Wales? “Imagine a world in which every single person on the planet is given free access to the sum of all human knowledge. That’s what we’re doing.”

Som Hayek formodentlig ville sagt (med en tyk østrigsk accent): Ideas have consequences!

3 thoughts on “Hayek, Mises og Wikepedia

  1. Niels A Nielsen

    Hvor interessant! Men kan man ikke kalde Wales’ brug af Hayek for en lille smule paradoksal, i hvert fald hvis man alene ser på hans vision for Wikipedia?Er det ikke netop Hayeks pointe, at en enkelt person eller personkreds _ikke_ har eller kan få adgang til summen af al menneskelig viden, at viden nødvendigvis må være spredt ud på enkelte individer, og at man derfor må overlade det til markedets spontane orden at udnytte så meget af denne spredte viden som muligt?Nu stiller jeg et provokatorisk spørgsmål: Kan opfyldelsen af Jimbos vision ikke inspirere til socialistisk-utopisk tankegang: “Imagine a world in which every single person on the planet is given free access to the sum of all human knowledge. That’s what we’re doing.” ? Hvis det er muligt at få adgang til summen af al menneskelig viden, hvorfor så ikke lade centrale planlæggere tilrettelægge produktionen i samfundet og fordele goderne på en mere “retfærdig”, “samfundsmæssigt hensigtsmæssig” og “videnskabelig” måde? Jeg mener, enkeltindivider og virksomheder udnytter jo bare viden i deres egen, snævre interesse?Jeg synes, at Wikipedia er et fint projekt (når man er opmærksom på dets begrænsninger). Jeg kom bare til at tænke over, hvor indsigten fra Hayek helt præcist kommer ind.

    Svar
  2. scipio

    Glimrende kommentar.Man må jo sige at Wikipedia er et smukt eksempel på liberalisering af viden,og en viden som bliver opbygget meget demokratisk ved at mange menneskerskollektive indsats.Men samtidig opstår der et par problemer:- hvordan sikre man at faktuel viden ikke bliver påvirket af særinteresser ? (f.eks.holocaust har ikke fundet sted …)- hvem bestemmer hvad der er faktuel viden, som altså har et sikkert svar ?- og så selvfølgeligt et meget krisitsk spørgsmål: Hvad med betalingen? Hvis tingsom viden, sange, film kan kopieres let og billigt, hvad så med dem der faktisk”producerede” denne, hvordan skal de aflønnes ….Kommentarer ?

    Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.