Evigtaktuelt citat

Tirsdag i P1 Debat kunne man høre Villy Søvndal debattere med Søren Pind, og blandt førstnævntes vanligt indsigtsfulde bemærkninger var bl.a. (her i parafrase), at det er forkert at give skattelettelser, fordi det kan føre til “overophedning”, og derfor skal pengene snarere bruges i den offentlige sektor med henblik på at “skaffe flere hænder”.  Det lå så lige for at spørge hr. Søvndal, hvorfor det sidste ikke vil føre til mindst lige så megen “overophedning”, at den gode, Reagan-beundrende Søren vist overså, at selveste “The Gipper” allerede havde drillet hr. Søvndal–omend for et kvart århundrede siden.

Her er ihvertfald, hvad han i 1980 sagde i præsidentkandidat-debatten med daværende Præsident Carter:

“I would like to ask the President why is it inflationary to let the people keep more of their money and spend it the way they like, and it isn’t inflationary to let him take that money and spend it the way he wants?”

11 thoughts on “Evigtaktuelt citat

 1. Farmer

  Hvis “overbeskatningen” bruges til at øge afdragene på statsgælden -det er vel det, som er sket i DK de senere år- kan en øget/sænket beskatning med deraf følgende tilsvarende øgede/ svækkede afdrag vel ikke siges at være inflationspåvirkende?Det må være at ligestille med en lønmodtager, som bruger sin lønforhøjelse 100 pct. på øget opsparing.

  Svar
 2. RasmusE

  “Det lå så lige for at spørge hr. Søvndal, hvorfor det sidste ikke vil føre til mindst lige så megen “overophedning””Men så må det vel betyde, at Villy Søvndal og hans større offentlige sektor og Søren Pind og hans skattelettelser er præcis lige uansvarlige med hensyn til den økonomiske politik og risikoen for overophedning?

  Svar
 3. RasmusEEEE

  RasmusE:”Men så må det vel betyde, at Villy Søvndal og hans større offentlige sektor og Søren Pind og hans skattelettelser er præcis lige uansvarlige med hensyn til den økonomiske politik og risikoen for overophedning?”Forkert. Offentlige investeringer har en større aggregeret effekt samfundsøkonomisk end skattelettelser.Det optimale for at undgå inflation ville nok være at skære i det flomme fede offentlige og om et par år indføre massive skattelettelser når lav konjukturen kommer.

  Svar
 4. Peter Kurrild-Klitgaard

  There you go again, RasmusE …Vi har tidligere behandlet “overophedning” her på stedet (https://www.punditokraterne.dk/overophedet-post55787). Sågar vismændene har været enige i, at evt. farer er langt større ved offentligt forbrug end ved skattelettelser. Det er kun socialdemokrater i forskellige partier, der ikke kan forstå det.Så også HTS kører videre i samme spor, her fra åbningsdebatten (via http://www.180grader.dk/nyheder/St_jberg_Thorning-Schmidt_er_virkelighedsfjern.php):” “Vi er meget bekymrede for, at Danmarks økonomi risikerer at tippe. Med så lav en ledighed er der ikke plads til skattelettelser på 10 milliarder kroner. Det kan ende med at blive historiens dyreste skattelettelser,” sagde Thorning-Schmidt under debatten.”There you go again, Madam …

  Svar
 5. Christian Lindhardt-Larsen

  Jeg har sågar set i visse medier at man har problematiseret at forbrugskvoten på skattelettelser ikke er 100….I øvrigt er det skuffende i debatten, at når man taler om nedsættelser i beskatningen af arnejdsindtægter, så skal de finansieres med andre skatter.Har nogen hørt medierne og ‘eksperterne’ hævde at hvis der være øgede offentlige udgifter på et område, skal der skæres ned på et andet??

  Svar
 6. RasmusE

  > 4Ja, så læste jeg den post om overophedning og blev så forvirret på et højere plan. Så på den ene side er overophedning i grunden en myte, som diverse socialister opfinder for at opfinder for at argumentere mod skattelettelser, og på den anden side skal vi sørme lytte til vismændene, når de siger, at risikoen for overophedning er langt større ved offentligt forbrug end ved skattelettelser??? Den argumentation er da lidt mærkelig.Og så synes jeg i øvrigt ikke karrieremordforsøget på “Bankens røde Bocian” i Berlingske Tidende på nogen måde sømmer sig for en professor på et dansk universitet.

  Svar
 7. David

  Ad 6: Er helt enig – det “karriere-mordforsøg” grænser til det små pinlige.. Især at inddrage hvor Bocian er vokset op.. Har man læst og lyttet til hans udtalelser de sidste mange år, ville det vel være synd at kategorisere manden som venstreorienteret.. Kan huske at en professor på Aalborg Universitet havde en kronik i Information, hvori han skarpt kritiserede Bocian for at være højreorienteret – altså med modsat fortegn… Sjovt hvordan det er “analyse” når man udtaler sig på linje med egne holdninger, men idealisme når man ikke gør.. Tyndt PKK.

  Svar
 8. Jacob Lester

  Det er jo helt utroligt, at Helle Thorning kan stå og modsige sig selv og ganske normal fornuft så fuldstændigt åbenlyst. Både fordi, at den borgerlige fløj ikke slår hårdt nok ned på det, og fordi, at det lugter langt væk af det politikere gør bedst: Lyve for at få magt. Thorning er jo kvik, og hun må jo udemærket godt vide, at når hun går ud og prædiker økonomisk ansvarlighed og vil have fjernet skattelettelserne, samtidig med, at hun vil forøge det offentlige forbrug ENDNU mere end vores nuværende regering allerede har sørget for at det gør, jamen så hænger det simpelthen ikke sammen. Det lugter langt væk af magtliderlighed og vælgerbedrag.

  Svar
 9. Martin Rannje

  @6: Mht. overophedning – det er egentlig ikke så kompliceret igen. Nu er jeg ikke kvalificeret til at kunne bedømme hvorvidt at overophedning er en reel fare eller ej, men jeg ved i hvert fald så meget at den bedste måde at fremskynde en såkaldt overophedning af økonomien på, er at øge det offentlige forbrug, fordi så meget af det går direkte til konsum (i modsætning til skattelettelser hvor, afhængigt af samfundets gennemsnitlige opsparingsrate, kun en del bliver sendt direkte i cirkulation i økonomien og dermed har en katalyserende effekt på efterspørgsel). Derudover er der den fordel ved skattelettelser at de, hvis de bliver målrettet korrekt, også i reglen har en effekt på arbejdsudbuddet (og eftersom at overophedning opstår som følge af et misforhold imellem bl.a. arbejdsudbud og efterspørgsel, har det også en dæmpende effekt på det område). Derfor er skattelettelser langt “billigere” at gennemføre i forhold til makroøkonomiske omkostninger, end penge til det offentlige er.Begrebet er i øvrigt, så vidt jeg ved, nært beslægtet med ideen om de “dynamiske effekter”, som venstrefløjen tilsyneladende ikke tror på eksistensen af – men de tror stadig på at overophedning er en fare ved skattelettelser…? Det er vidst lidt af en gåde hvordan begge udsagn kan være sande i samme verden.Mvh

  Svar
 10. Jonas Petersen

  At offentlige udgifter har en større aktivitetseffekt (multiplikatoreffekt) på økonomien end skattelettelser er 1. års økonomiteori, og det må undre at politikere, hvoraf mange er uddannede økonomer, ikke ved dette. @Martin RannjeDynamiske effekter har ikke så meget med overophedning at gøre. Dynamiske effekter ved skattelettelser henviser til en effekt på arbejdsudbud og produktion og handler om, at kapaciteten i økonomien bliver øget. Overophedning handler tværtimod om, at økonomien overstiger sin nuværende kapacitet, hvilket vil førre til høje løn- og prisstigninger. Som du selv bemærker, vil skattelettelser således både have mindre aktivitetspåvirkning og samtidig rykke ved kapacitetsgrænsen i økonomien, så der er altså noget mindre risiko for overophedning ved skattelettelser ift. øgede offentlige udgifter, selvfølgelig afhængigt af hvordan de udformes.Så man kan altså teoretisk godt mene, at der er risiko for overophedning, men at dynamiske effekter ikke eksisterer. Man modsiger bl.a. bare den main stream økonomiske empiriske forskning…

  Svar
 11. Christoffer Bugge Harder

  I anledning af Kurrild-Klitgaards karrieremordforsøg på Steen Bocian føler jeg mig fristet til at bringe et andet citat af PKK, fremsat som svar på en beskyldning mod Uffe Ellemann-Jensen om, at hans synspunkter i Muhamedkrisen skyldtes, at hans datter havde giftet sig med en muslim:Kurrild-Klitgaard: “Det er ikke god tone, heller ikke her på stedet, at bringe den slags ind i debatten: Det er simpelthen dybt irrelevant, hvad UEJ’s svgersøn er eller ikke er, hvor han bor eller kommer fra, o.s.v. Og jeg synes her–som andetsteds–ikke, at det tjener nogen til ære at bedrive motivanalyse på et sådant grundlag. Det eneste, der er relevant her, er, hvad UEJ (eller andre) siger, de selv mener, og hvad konsekvenserne af deres forslag er”. Men det er åbenbart dybt relevant for en vurdering af Bocians vurdering af boligbeskatning, at han er vokset op på Christiania? Eller er det at angribe denne quisling, der trods sin ansættelse i en bank tillader sig at sige noget kritisk om skattesænkninger, så vigtigt for PKK, at hensynet til, hvad der tjener ham til ære, må vige? Eller er problemet måske snarere, at det eneste, der er relevant for “Groft sagt”, er det, man kan angribe under bæltestedet? 😀

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.