Ugens citat: Det socialdemokratiske projekt

Det skete i de dage, at denne Punditokrat sad og surfede lidt på nettet og så–næsten tilfældigt–faldt over en præcis ti år gammel kronik i Information af Ritt Bjerregaard.  Her kommer et par lange uddrag:

“På Socialdemokratiets særdeles vellykkede EU-kongres for nogle uger siden udnævnte jeg EU til at være et socialdemokratisk projekt med nogle værdier, der ligger i forlængelse af den (overvejende) socialdemokratiske velfærdsstat, der er normen i de nordiske lande. … EU kan selvfølgelig ikke opbygges af de socialdemokratiske partier alene. Alle er velkomne til at deltage i den videre udformning af projektet, og jeg er glad for, at vi nu alvorligt er begyndt at diskutere, hvad vi vil med EU.

[Jeg synes] rent sagligt, at det kan dokumenteres, at EU’s regelsæt i høj grad er præget af en socialdemokratisk måde at tænke politisk på.  Jeg tænker her ikke på det umoderne og ikke særligt miljøvenlige landbrugsstøttesystem, der for mange fremtræder som en cocktail af planøkonomi anvendt på et erhverv, der fortsat insisterer på at kalde sig liberalt.  Jeg tænker heller ikke på en stribe statsstøtteordninger til industrier, der ikke kan klare sig i den fri konkurrence. Jeg tænker derimod på EU’s omfattende beskyttelsesregler for forbrugere, for arbejdstagere, på arbejdsmiljøområdet, på ligestillingsområdet, på miljøområdet og seneste også på beskæftigelsesområdet i medfør af Amsterdam-Traktaten.
På en række af disse områder ville vi næppe have så veludviklede beskyttelsesforanstaltninger i Danmark, hvis ikke det var for EU. Hvorfor hører vi aldrig noget om det? Fordi det er socialdemokratiske mærkesager, og fordi Socialdemokratiet i næsten 25 år har måttet bruge for meget af sin tid på interne diskussioner om, hvad vi skulle synes om EU. Den tid er heldigvis forbi.

Lad mig nævne en anden ting. Hvad med Det indre Marked? De fleste kommer nok til at tænke på varenes fri bevægelighed og industriens interesser, når de hører om Det indre Marked. Det kan der selvfølgelig være noget om. Filosofien bag den fri bevægelighed, der jo også gælder for kapital, tjenesteydelser og arbejdskraft, er imidlertid ikke den utæmmede og selvregulerende frihed til at gøre lige, hvad man har lyst til.

Filosofien er derimod at regulere bevægeligheden og skabe fælles rammer herfor. Alternativet til Det indre Marked er fri og uhæmmet konkurrence. Hvornår har det skabt bedre levevilkår for almindelige mennesker? Alternativet til fælleseuropæiske regler er den fælleseuropæiske junglelov. Hvornår har det været en model for almindelige mennesker?

Alternativet til, at hele Europa er åbent for danske varer af høj kvalitet og værdi, er toldmure, beskyttelsesforanstaltninger og tilfældig administration af nationale regler. Hvornår har det været noget at samle på for almindelige mennesker? Det indre Marked må selvfølgelig ikke gå grassat. Derfor er det påkrævet med forbrugerbeskyttende lovgivning på en række punkter. Det kan være af miljømæssig, konkurrencemæssig eller anden karakter. Det kan omfatte regler om emballageaffald, mærkning af genmodificerede organismer, nikkelindhold i mønter eller meget andet. Set ud fra en miljømæssig betragtning er der selvsagt grænser for, hvad der kan accepteres i markedets navn. Kunsten er at finde balancen.

Det gælde i øvrigt også i politik i almindelighed. Så hvis jeg kan være med til at overbevise de socialdemokratiske vælgere om, at EU er et socialdemokratisk projekt og Per Stig Møller kan overbevise sine vælgere om at det er et borgerligt projekt så tror jeg flertallet er mere end hjemme. Jeg skal gerne fortsat gøre mit.”

Man behøver ikke være en stor beundrer af damen for at værdsætte det faktum, at hvis hun argumenterer for, at EU er et socialdemokratisk projekt, så mener hun det nok også.  Mig har hun overbevist.

10 thoughts on “Ugens citat: Det socialdemokratiske projekt

 1. JC

  Selvfølgelig har en socialdemokratisk politiker, som samtidig er EU-tilhænger, et behov for at fortælle sine vælgere, at unionen er socialdemokratisk. Ritt Bjerregaards kronik blev da også fulgt op af denne kronik i Information, som konkluderede, at unionen er såvel socialdemokratisk, liberal, konservativ, kristeligt-demokratisk som socialistisk:http://information.dk/12789At konkludere, at EU er specielt socialdemokratisk, svarer lidt til at reducere hele vores hjemlige styre til et socialdemokratisk projekt, blot fordi vi har haft skiftende socialdemokratisk indstillede regeringer de sidste tre-fire årtier.EU er bare et forum for europæisk politik, og hvis man synes, der udstedes mange socialdemokratiske regler (eller bare for mange regler), er det fordi, de europæiske politikere for tiden er socialdemokratisk indstillede, også mange af dem med medlemskort til partier, som bærer liberale eller borgerlige navne.Selvom der er meget regulering omkring forbrugerbeskyttelse, miljøbeskyttelse, arbejdsmiljø og arbejdstagerbeskyttelse, og selvom der er mange støtteordninger, så er kernen af EU dog stadig det liberale projekt med at fjerne handelsbarrierer.Uden EU havde vi haft toldmure mellem landene; nu har vi trods alt kun told over for tredjelande.Uden EU havde vi haft lang flere handelshindringer (som eksempelvis nationale særkrav til udformningen af produkter). Nu er hovedparten af disse fjollerier kun rettet mod tredjelande.Uden EU havde vi ikke frit kunnet vælge at forlade Danmark for eksempelvis at tage til Spanien og arbejde. Derfor agerer EU i øjeblikket også som en udvej for skambeskattede danskere.Uden EU havde vi ikke frit kunne placere vores investeringer i andre EU-lande.Uden EU havde vi ikke frit kunne oprette virksomheder i andre EU-lande.At de EU-interne handelsbarrierer til en vis grad er fjernet skyldes i høj grad EU-Domstolens brede fortolkning af traktatens fire friheder, som i slående grad minder om, hvordan den amerikanske Supreme Court har fjernet handelshindringer mellem de amerikanske stater ved en bred fortolkning af forfatningens Commerce Clause.At EU over for tredjelande agerer protektionistisk er ærgerligt, men jeg savner belæg for at tro, at det ville være bedre, hvis de enkelte lande selv skulle forhandle toldsatser m.v. på plads.Hvad ville være bedre uden EU? Hvis ikke EU var det forum, socialister kunne benytte til indførelse af direktiver til beskytelse af fugle eller forbrugere, ville de nationale parlamenter bare lægge lokaler til. Hvis ikke EU fandtes, ville de konservative i nationalstaterne bare indføre landbrugsstøtte og toldmure. Det er den samme gamle komedie, som spilles på et nyt teater.Socialister klager over, at EU er for kapitalistisk. Liberalister klager over, at EU er for socialistisk. Men det er ikke EU i sig selv, som er problemet. Det er EU-borgernes politiske overbevisning. Lige så lidt som vores hjemlige styre skal forkastes, blot fordi det har været forum for skabelsen af velfærdstaten, skal vi melde os ud af EU, blot fordi vi ikke kan lide den velfærdsstat, der kommer fra Bruxelles.

  Svar
 2. ML

  Jeg skulle lige til at kommentere, men JC har allerede gjort det så glimrende, så jeg kan gøre det lidt kort. Alternativet til Det indre Marked var ikke fri og uhæmmet konkurrence – men masser af protektionisme og smalle, kortsigtede interesser – som vi har set det i århundreder forinden.Det er jo nemt nok at få noget til at se socialdemokratisk/indsæt selv alternativer, hvis man bare kan håndplukke eksempler. Men det gør det ikke til en saglig og objektiv analyse.EU har resulteret i enorm bevægelsesfrihed for folk og varer. En frihed nok så mange socialdemokratiske regeringer nok næppe havde kastet efter folk af sig selv.

  Svar
 3. Per N

  PS:Jeg glemte at tilføje til de 2 herre, idioti behøver man ikke søge efter den kommer til en, helt uopfrordred.Godt Nytår til Punditokraterne.

  Svar
 4. Per N

  Gad vide om norge er ved at dø en stille død fordi de ikke kan komme af med deres vare, stakkels norge, men de har jo også kun ost og olie!99,999 procent af befolkningen i DK bliver i Danmark hele livet, den sidste brøk kan nok selv finde ud af at flytte uden EU hjælp.”men masser af protektionisme og smalle, kortsigtede interesser – som vi har set det i århundreder forinden.”Ok så fik vi den sat på plads, jeg har en hjerne der ikke har rykket sig de sidste par århhundrede, tak for den oplysning her gik jeg og troede at jeg var et oplyst menneske, men nu ved jeg at det er EU der er den kloge, vi overlever ikke uden den store farmand.

  Svar
 5. US

  JC’s kommentar fortjener nogle ord med på vejen, og eftersom ingen andre har taget staven op, vil jeg prøve. Det blev en længere kommentar, det beklager jeg, men det er en debat som er værd at bruge tid på:JC, jeg mener at læse ud af dit indlæg, at du mener befolkningen i EU generelt støtter op om ‘det politiske projekt’, for nu at bruge en slidt socialdemokratisk vending. Her er vi uenige. Vores udgangspunkt er forskelligt, i og med jeg ville sige det sådan, at postulatet om at EU har bred folkelig opbakning i medlemslandene er noget værre vrøvl. Hvordan kan man forholde sig meningsfuldt til noget, man ikke ved noget om? Hovedparten af befolkningen i de fleste lande aner intet om, hvad der foregår nede i Bruxelles, og dem der gør, er primært dem, der har direkte og betydelige økonomiske interesser i hvad der foregår. Det er trods alt stadig kun et fåtal. Jeg skal gerne indrømme, at jeg ikke selv er nogen undtagelse, når det kommer til denne uvidenhed, for bortset fra når dem med de rigtige meninger i racismekarrusellen prøver at indskrænke ytringsfriheden, eller når menneskerettighedshippierne træffer en ny tåbelig beslutning, er jeg som udgangspunkt ret ligeglad med, hvad der sker dernede….Du skriver i din kommentar:”Hvad ville være bedre uden EU? Hvis ikke EU var det forum, socialister kunne benytte til indførelse af direktiver til beskytelse af fugle eller forbrugere, ville de nationale parlamenter bare lægge lokaler til. Hvis ikke EU fandtes, ville de konservative i nationalstaterne bare indføre landbrugsstøtte og toldmure.”Den støder man tit på (sammen med klassikeren: Det europæiske samarbejde har forhindret krig), og jeg er ikke en af dem, der mener alt ville være rosenrødt uden EU. Blot to ting: a) Uden EU kan man rejse væk fra reguleringsglade politikere. Hvis næsten alle europæiske lande får de samme høje skatter og tåbelige reguleringer, så skal man rejse langt for at slippe væk. b) Min indflydelse på det danske folketing og de beslutninger den træffer er, selvom den er forsvindende lille, niveauer over den jeg har, når det kommer til beslutninger truffet i EU….Du lister nogle af konsekvenserne det europæiske samarbejde har haft, og jeg giver dig naturligvis ret: Det europæiske samarbejde har gjort meget godt. Har gjort. Førnutid.Jeg har svært ved at finde ud af, hvad du mener skuffede liberalister skal gøre. Skal vi acceptere, at EU nu fører socialdemokratisk politik og så konkludere, at det skam ikke er organisationen, ikke EU, der er noget i vejen med, det er befolkningerne der vælger politikerne der sidder i Bruxelles?Som sagt, efter min opfattelse er EU ikke en demokratisk institution (/en samling af demokratiske institutioner), så folkelig debat vil ikke have mærkbare konsekvenser. Selve traktatarbejdet har da i den grad tydeliggjort, hvor langt bureaukraterne er fra befolkningerne i medlemsstaterne: Det handler ikke om at få det EU befolkningerne ønsker, det gælder om at få det EU bureaukraterne ønsker, og hvis befolkningerne mener noget andet, så lader vi være med at spørge dem. Hvad fortæller det dig om opbakningen til EU, at de nationale politikere overalt i EU gør alt hvad de kan disse år for at undgå, at befolkningerne stemmer om en forfatning de underlægges, og tillige underkender resultatet når det ikke falder ud som ønsket? Forfatningsdiskussionen har da om noget vist, at spørgsmålet om hvad befolkningerne mener om EU er det helt forkerte spørgsmål at stille. Svaret er ligegyldigt, for dem der træffer beslutningerne, bekymrer sig ikke det mindste om det. Det jeg især finder skræmmende er det forhold, at mange EU-tilhængere i dag, også dem der ingen indflydelse har på processen, har en skræmmende ‘målet helliger midlerne’ tilgang til spørgsmålet, som går på, at selvom forfatningen måske ikke _teknisk set_ blev vedtaget på helt demokratisk vis, så vil vi være glad for den, når den er vedtaget. Der er lidt Stockholmsyndrom over den måde, visse danskere forholder sig til, hvad der foregår dernede for tiden.Hvordan adskiller EU sig så fra Folketinget, der også fører socialdemokratisk politik, ville man nok spørge. Mit svar ville gå på, at i Folketinget er der stadig ikke så langt til politikerne, at det er teoretisk umuligt at få nogle vælgere til at skifte holdning og vælge nogle mere liberale kandidater, som så igen, teoretisk set, kan få indflydelse på den førte politik. Jeg skriver teoretisk, for før vi har haft en gennemgående forfatningsreform, der begrænser politikernes magt betydeligt, og dermed holder de liberale politikere på deres ord, vil der ske meget lidt. Magt korrumperer….Jeg synes at læse mellem linjerne, at du mener liberalister er hyklere, fordi de støttede det europæiske projekt dengang organisationen gjorde mange af de ting de ønskede, men nu siger fra, fordi det går skidt og er blevet et socialdemokratisk miskmask (du bruger ikke ordet, det er jeg opmærksom på)?Hvis så kan jeg til dels give dig ret, om end jeg ikke vil gå helt så langt. Liberalisterne der bakkede op om projektet i 80erne var naive. Det kan jeg til en vis grad tilgive dem….En afsluttende bemærkning. Du skriver i dit indlæg:”At konkludere, at EU er specielt socialdemokratisk, svarer lidt til at reducere hele vores hjemlige styre til et socialdemokratisk projekt, blot fordi vi har haft skiftende socialdemokratisk indstillede regeringer de sidste tre-fire årtier.”Jeg er ikke essentialist, så hvad EU eller folkestyret ‘i virkeligheden’ er, det er jeg ret ligeglad med. Sådan tror jeg også Kurrild-Klitgaard har det, selvom jeg selvfølgelig ikke kan være sikker. Mit udgangspunkt er, at det danske demokrati ganske rigtigt ikke altid har været socialdemokratisk, men det ændrer altså ikke på, at det er det i dag. EU har heller ikke altid været socialdemokratisk (socialistisk/planøkonomisk/censurforhippet/…), men det ændrer heller ikke på, at det er det i dag.

  Svar
 6. US

  Ah, Per N havde startet debatten så småt, så skal jeg da ikke tage æren for det.I sin anden kommentar skriver JC:”Så er spørgsmålet selvfølgelig, om ikke man kunne forestille sig, at man nedlagde EU og i stedet oprettede et løst, mellemstatsligt frihandelsområde. Realpolitisk er svaret naturligvis nej inden for en overskuelig fremtid, men selv hvis vi ser bort fra det, savner jeg eksempler på andre frihandelsområder, som har skabt større frihed for varer, tjenesteydelser, mennesker, kapital og virksomheder til at passere grænserne.”Mit take må være: Hvis vi overhovedet kan, skal danskerne arbejde så hurtigt så muligt for at slippe ud af EU på egen hånd. EU bliver ikke nedlagt, og problemerne vil kun vokse over tid. Hvad vi sætter i stedet når den tid kommer, det er et mindre spørgsmål, og jeg skal gerne indrømme, min baggrund til trods, at økonomiske hensyn kommer i anden række her – vi skal ud af politistaten, før den etableres, tager over og til sidst umuliggør løsrivelse. På det økonomiske plan ville jeg foretrække, at vi grundlæggende bare slashede handelshindringer unilateralt og handlede med alle, der vil handle med os, også dem der ikke bor inden for EU. Hvis andre ikke vil handle med os, så er det deres problem, ikke vores.

  Svar
 7. JC

  Ja, EU er en interessant diskussion, og du har nogle gode indlæg :-)Jeg giver dig ret i, at mange danskere og andre europæere er imod det politiske projekt, som er ideen om et stadigt mere integreret Europa. Også de enkelte dele af EU, er der stor modstand imod, som f.eks. det indre marked, de åbne grænser, euroen osv. Om der så er et flertal for eller imod, ved jeg ikke. Det ligger jo ofte og vipper lige omkring de 50%.Men jeg tror ikke, man nogensinde kan vinde et valg på nedlæggelse af toldmure eller ophævelse af tekniske handelshindringer. Det interesserer simpelthen ikke den almindelige vælger. Adam Smiths usynlige hånd er som bekendt usynlig, og politikere og massemedier koncentrerer sig om det, den almindelige vælger føler noget stærkt for eller imod, typisk udlændinge, straffelovgivning og skat – tre politikområder som kun i begrænset omfang er reguleret af EU.Jeg er også enig med dig i, at de fleste af os ikke aner, hvad der foregår i Bruxelles. Og her vil jeg gerne tilføje, at hverken den måde, EU-reglerne bliver til på (dele af tilblivelsen af direktiverne og forordningerne er hemmelige), eller den måde de skrives på, bidrager til at lette forståelsen (direktiver og forordninger er fulde af højtravende betragtninger, EU-pral, gentagelser, referencer og til lejligheden opfundne definitioner).Men helt ærligt, hvor mange danskere kan gengive hovedtemaet i bare en enkelt lov fra foregående folketingssamling? Hvor mange danskere kan give et eksempel på én vigtig dom afsagt af Højesteret i de sidste 5 år? Hvor mange danskere kan beskrive det ressortområde, der henhører under Velfærdsministeriet? Hvor mange af os kan give et eksempel på indholdet af blot en enkelt paragraf i grundloven? Hvor mange københavnere aner, hvilke opgaver der varetages af Københavns “Borgerservicecentre”? Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt EU’s liberalistiske aktiviteter hører fortiden til, så synes jeg, det er værd at se på EU-domstolens aktiviteter, som stadig hjælper med at begrænse tekniske handelshindringer og som gør det muligt for borgerne at påberåbe sig liberale rettigheder fra traktater, direktiver og forordninger. Det er her hos Domstolen, de store slag for friheden slås, ikke i de højt profilerede topmøder og forfatningstraktater. Af nyere EU-liberaliseringer, som er iværksat af lovgivningsvejen, kan eksempelvis nævnes liberaliseringen af telemarkedet. Jeg kan stadig huske den gang KTAS fik lov at bilde os ind, at alt andet end de godkendte telefoner kunne forstyrre telenettet. Sådan er nationalstaten.At EU har adopteret rollen som forbruger-, arbejdsmarkeds- og miljøbeskytter, og dermed udsteder socialdemokratiske velfærdsregler, ser jeg mere som prisen for, at vi kan afskaffe handelshindringerne. Hvis der skal være regler om f.eks. uddannelseskrav til læger, krumningen af agurker, eller maksimalt indhold af giftstoffer i børnelegetøj, så er det bedre, at de som hovedregel fastsættes af EU end af hvert enkelt medlemsland, for de lokalt valgte politikere har det med at bruge sådanne regler til at favorisere egne indbyggere og industrier.Mit take ville snarere være at skrabe et lag eller to af den hjemlige administration, f.eks. kommunerne, og så i øvrigt begrænse centraladministrationen. Men jeg må indrømme, at der er mere urealistisk end en nedlæggelse af EU.Jeg synes ikke, det er hyklerisk, hvis liberalister er EU-modstandere. Grundlæggende er liberalister imod for meget stat, og EU er, hvis ikke en statsdannelse, så en overstatslig skabning. Men hvis man – i liberalismens navn – er mere sur på EU end på vores hjemlige velfærdsstat, så er jeg ikke enig:Der er ganske mange bureaukrater i EU, men hvor der i 2005 var godt 45.600 kommunalt ansatte i København til at passe, uddanne og administrere de ca. 502.000 borgere, var der i 2007 (kun) 38.775 ansatte til at administrere de godt 495. mio. EU-borgere. Altså 1 kommunalarbejder pr. 11 københavnere, mens der var 1 eurokrat pr. 12.770 europæere. Med andre ord er byrden af offentligt ansatte mere end 1.000 gange så stor i min egen kommune, som den er i EU.Ser man på budgetter, så var EU’s budget i 2007 af gigantiske dimensioner: Ca. 870 mia kr. I samme år var Københavns Kommunes budget blot på 25 mia kr. Set i forhold til indbyggertallene, koster EU imidlertid ca. 1.800 kr. pr. europæer, mens min kommune koster næsten 50.000 kr. pr. indbygger.Der er stor forskel på, hvilke opgaver EU og min kommune varetager, men hvis mit mål er at mindske andelen af “det offentlige”, så bruger jeg kræfterne bedre på at skære 10% af det lokale velfærdsspetakel end 10% af det internationale velfærdsmonster.Uden kommunerne ville den klassiske, liberale borger klare sig fint. Han har ikke brug for, at kommunen passer børnene, og da slet ikke at kommunen uddanner dem. Og han skal ikke have hverken socialhjælp eller pension. Uden EU er hans eksistensgrundlag derimod truet: Hans virksomheds eksport er underlagt folkevalgte danske, engelske og franske politikeres forgodtbefindende, han kan ikke købe billige importerede varer, han kan ikke trække udbytte skattefrit op i sit holdingselskab, og han kan ikke frit ansætte dygtige, tyske ingeniører.For liberale synes jeg stadig, der er mere godt at hente i EU end i nogen andre dele af det offentlige system.

  Svar
 8. Per N

  JC#Da jeg nævnte Idiotet var det ikke møntet som en fornærmelse, men som en tilstand, en tilstand som kan lægge 2 og 2 sammen og få 4, men er ikke istand til at lægge 1 til og få 5 (den sidste ene er en selvstændig tanke i hvordan facit også kan være)Jeg har en rimelig stor viden i hvordan autister/asberger tænker og ser verden ud fra deres viden, de ser detaljerne og er meget nøjregnene i deres system opfattelse og er fantaskisk i system opfattelse, jeg taler her om meget fornuftige mennesker, men er ikke istand til at se ud over systemet.Du argumentere som en sand beukrat, alle detaljerne og argumenter ud fra dem,men lægger ikke 1 til for at se hele sammenhængen overornet over system detaljerne, jeg kan ikke bruge nafta sabta eftag eller hvad der bruges om aftaler lande imellem, fint men det behøver jeg ikke EU til, jeg tror på lille regering i det enkelte land, og lad så dem om at lave aftaler med andre, jeg tror på at vi ikke tænker som for 200 siden, det er ikke alle som er idiot : – )US# har beskrevet nogle af argumenterne som er valid OG IND TIL NOGLE KERNE PUNKTER.En sidste, før EU hed det EF og det gik kun på fri marked derfor stemte vi ja, det har udviklet sig til EU en monstrøs beukratisk ting som vil have fingene i hele befolkningens liv og tanker, der er ikke langt til at tænke på USSR.

  Svar
 9. JC

  Norge er netop et eksempel på et land, som nyder godt af EU’s indre marked. Det er kun via Norges medlemsskab af EFTA og EFTA’s frihandelsaftale med EU, EEA, at Norge har fri adgang til at sælge varer i EU.EEA udvider det indre marked ved at kopiere de EU-regler, der omhandler det indre marked, og implementere dem for handlen med Norge, Island, Schweiz og Lichtenstein. Men i tillæg hertil, skal EFTA-landene også implementere EU’s forbrugerbeskyttelsesregler, miljøregler osv., da virksomhederne i EFTA ellers ville have adgang til at konkurrere med virksomhederne i EU på ulige vilkår. Dermed får de fire smålande adgang til det store europæiske marked, og omvendt. Bemærk dog, at EFTA-landene ikke har mulighed for at påvirke de regler, der gælder for dem, da de ikke har nogen poster i EU’s lovgivende institutioner. Den model er ikke at foretrække for Danmark.Så er spørgsmålet selvfølgelig, om ikke man kunne forestille sig, at man nedlagde EU og i stedet oprettede et løst, mellemstatsligt frihandelsområde. Realpolitisk er svaret naturligvis nej inden for en overskuelig fremtid, men selv hvis vi ser bort fra det, savner jeg eksempler på andre frihandelsområder, som har skabt større frihed for varer, tjenesteydelser, mennesker, kapital og virksomheder til at passere grænserne.Det er heller ikke rigtigt, at det kun er 54 af danskere, som på et tidspunkt forlader Danmark (0,001%). Faktisk udvandrede 26.249 danske statsborgere alene i 2005, heraf 12.593 til andre EU-lande og 2.011 til de fire EFTA-lande. Selv hvis vi ekskluderer udvandringen til landene fra den gamle Nordiske Pasunion, som man nok kunne finde ud af at fortsætte uden EU, giver det en udvandring af danske statsborgere til andre EU/EFTA-lande på 9.063 alene i 2005.Udvandringen er i øvrigt langt større nu, end før vores indmeldelse i EF i 1973. I tillæg til de officielle tal, kommer så antallet af danskere, som udvandrer uden at lade det registrere, og antallet af danskere, som tager på udvekslingsophold eller andre midlertidige ophold i andre EU-lande.Det ville indskrænke friheden for ganske mange af os, hvis man meldte Danmark ud af EU og EFTA, med mindre Danmark fik held til at indgå traktater om ret til at tage ophold i EU/EFTA-landene (hvilket vi jo eksempelvis ikke har med USA, som er et andet populært mål for danske udvandrere).

  Svar
 10. US

  @JC:a) “Men jeg tror ikke, man nogensinde kan vinde et valg på nedlæggelse af toldmure eller ophævelse af tekniske handelshindringer.”Hvis det er sådan vi tænker, hvordan skal det så nogensinde blive anderledes? Den usynlige hånd er ikke så usynlig endda, vi skal bare få folk til at kigge lidt efter den. Jeg tror i øvrigt godt der kan skabes flertal for fjernelse af toldmure rettet mod relativt fattige lande, jeg tror det er en af de få ting både ‘højre’- og ‘venstre’fløjen kan blive enige om – men så længe vi er med i EU, kan den enighed som bekendt være ligegyldig.b) At vi ikke ved så meget om, hvad der foregår i den hjemlige andedam har du ret i, jeg har ikke sagt andet. Men jeg mener stadig vi har et langt bedre beslutningsgrundlag at dømme ud fra, end når det gælder beslutninger truffet i EU.c) Du har sandsynligvis ret i, at EU stadig i dag har en vis eksistensberettigelse, også for liberalt indstillede. Men hvordan det går lige nu er jeg ikke så pokkers interesseret i; det jeg er bekymret for, er hvor EU er på vej hen. Her ser jeg ikke optimistisk på tingene. Udvandingen af menneskerettighederne, som Jacob Mchamgama flere gange har behandlet her på sitet, er blot et sted, af mange, hvor jeg kun kan se med dyb bekymring på udviklingen. Det er ikke længere afskaffelse af handelshindringer, der har førsteprioritet blandt EU’s beslutningstagere.d) Du skriver: “Uden kommunerne ville den klassiske, liberale borger klare sig fint. Han har ikke brug for, at kommunen passer børnene, og da slet ikke at kommunen uddanner dem. Og han skal ikke have hverken socialhjælp eller pension. Uden EU er hans eksistensgrundlag derimod truet: Hans virksomheds eksport er underlagt folkevalgte danske, engelske og franske politikeres forgodtbefindende, han kan ikke købe billige importerede varer, han kan ikke trække udbytte skattefrit op i sit holdingselskab, og han kan ikke frit ansætte dygtige, tyske ingeniører.”Enig i det første, til det sidste vil min indvending stadig være: Det kommer an på hvad vi sætter i stedet for EU. Jeg tror godt vi kan undvære både kommunerne og EU.Mht. til præferenceordningen gælder det, at jeg i dag er større modstander af velfærdsstaten end jeg er af EU. Men den smule begejstring jeg kan mønstre for EU har de senere år været på drastisk tilbagetog, og jeg er ret usikker på, om den samme præferenceordning også vil gælde om 15 år. Netop derfor vil jeg gerne være på forkant med udviklingen… Jeg kan måske til nød give dig ret, når du skriver: “For liberale synes jeg stadig, der er mere godt at hente i EU end i nogen andre dele af det offentlige system.”Men: 1) ‘mere godt at hente’ siger sandt at sige ikke ret meget. 2) Kodeordet her er ‘stadig’.

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.