13 thoughts on “NA ja

 1. Per N

  Jesper, den analyse/historieskrivning af NA, kunne jeg også have skrevet, til trods for at du er (ærlig og positivt ment) langt klogere en mig ud i at skrive, men når det er sagt efter den lange smøre om Dagen og NA og din stadig fasanation af NA,er der noget der står for mig helt lysende, dit citat fra Na. “at partiet var skabt for at gøre op med højre/venstre opdelingen og i stedet skabe noget “nyt”.Jeg har læst det og hørt det utallige gange FRA Obama, ikke just borgerlig snak men vrøvl og sludder.Hvor er det spesielt højredrejet/borgerlig eller hvad man nu kan kalde det, lige er hos NA. er mig lidt gådefuldt? fx. vi skal se om vi (NA) kan få en mere human indvrandrepolitik? ren RV. hvis det er borlig politik at vi ikke har økonomiske og sociale problemer med indvrandring, ja så stem på NA.

  Svar
 2. Niels A Nielsen

  Mr Law: “Khader kan det, som Farshad Kolghi har gjort til en kunst, nemlig at bryde caffelatte-segmentets fordomme om, hvad en god indvandrer bør sige.”???Khader er da tværtimod nærmest inkarnationen af café-latte-segmentets fordomme. Hvorfor tror du, de i så stort et tal var parate til at stille op for hans parti – og stemme på ham i diverse meningsmålinger?Hædersmanden Farshad Kholgi er derimod café-latte-segmentets afgjorte modstander og vice versa, som han i øvrigt har redegjort for ved enhver given lejlighed.

  Svar
 3. Peter Buch

  Som allerede nævnt i kommentarerne på 180 grader er det ikke borgerlig – som jeg ser det- politik NA vil føre på flygtningeområdet. Hvordan det kan opfattes som borgerligt hvad NA er ude i på flygtningeområdet overgår min forstand. Hvilket vel ikke kræver så meget.

  Svar
 4. Mr Law

  @ Per NEnten misforstår jeg dig eller du mig. Men min pointe er ikke, at man skal gøre op med højre/venstre delingen. Tværtimod, så giver den opdeling stadig mening (at jeg så har en lidt anderledes opfattelse end gængs af, hvem der egentlig er venstre og højre i begrebernes oprindelige betydning er en anden sag).Min pointe er, at NA er i Folketinget (endnu da), og har tilkendegivet af være et borgerligt parti. Da jeg desværre ikke har den store tiltro til, at andre borgerligt-liberale protestpartier kan klare spærregrænsen, bør vi overveje at tage Khader på ordet og give partiet vores støtte, hvis de vel at mærke leverer en overbevisende borgerlig-liberal holdning i perioden frem til næste valg. At de så næppe kan opnå nogen større resultater, er for mig at se ikke afgørende, men skyldes mandatfordelingen. Her vil jeg m.a.o. nøjes med ord og ikke handling.Det er vel også tilstrækkeligt for et protestparti: at levere argumenter for en bedre politik med henblik på at opnå en anden og mere gunstig mandatfordeling.Om de kan gøre det, både levere argumenterne og opnå mandaterne, er højst tvivlsomt. Men jeg har svært ved at se et alternativ i det nuværende politiske landskab.Under alle omstændigheder tror jeg, at hvis man kun vil stemme på partier, der 100 pct. modsvarer ens egne holdninger, så gør man klogt i at investere i en god og slidstærk sofa. Var det i øvrigt ikke Sct. Ronald Reagan der en gang sagde, at hvis man er enig med en person i 80 procent, så er vedkommende en ven og allieret?Om NA når de 80 pct. er usikkert, og måske kan mindre også gøre det. Men jeg er — indtil videre — parat til at lade tvivlen komme dem til gode.@ Niels A NielsenJeg skal ikke skjule min begejstring for Fashad, og det gør jeg vist heller ikke i klummen, men jeg synes nu, at du undervurderer Khader.@ Peter BuchNu skal man aldrig undervurdere sig selv; det kan man trygt overlade til andre.Som nævnt til Per ovf. må vi se, om NA faktisk kan levere en fornuftig udlændingepolitik og alt det andet, som også betyder noget, f.eks. sikkerheds- og udenrigspolitik. Jeg er personligt ikke sikker på, at balancen mellem et gavmildt velfærdssamfund og fri indvandring bør ligge, hvor den ligger nu. Lad os se.

  Svar
 5. nai

  Tja, så hurtigt kan en kommentar også bliver irrelevant. Jeg delte ellers forhåbningerne om at nogen kunne presse V og K fra den liberale fløj, men nu er det håb vist slukket. Måske Anders Samuelsen bærer den flade skat med ind i Venstre når han kommer så langt :-)/Nicolai

  Svar
 6. Per N

  Kære JesperUddyb gerne hvad det er du mener med denne sætning, fordi jeg forstår den overhoved ikke? : – )”om NA faktisk kan levere en fornuftig udlændingepolitik og alt det andet, som også betyder noget, f.eks. sikkerheds- og udenrigspolitik. Jeg er personligt ikke sikker på, at balancen mellem et gavmildt velfærdssamfund og fri indvandring bør ligge, hvor den ligger nu. Lad os se”Venligst Per N

  Svar
 7. Mr Law

  Kære Per N,Normalt er jeg ikke meget for at svare på kommentarerne. Det er tidskrævende og navnlig så forpligter det en til at holde øje med kommentarerne, hvad jeg ikke altid har tid eller lyst til. Men da du nu spørger pænt, og jeg alligevel er forbi bloggen, så vil jeg prøve at opfylde din anmodning.For mig at se skyldes en stor del af balladen omkring indvandringen, at vi har opbygget et velfærdssystem, der må betegnes som meget gavmildt. Det betoner ikke den gamle borgerlige moral om, at man skal yde, før man kan nyde, og at man kun bør søge hjælp, når man vitterlig ikke kan selv. Tværtimod synes formålet med systemet at kappe forbindelsen mellem at nyde og yde, og gøre op med trangskravet. Det kan der være gode argumenter for, bl.a. at man undgå den fordømmelse, som tidligere var knyttet til det at modtage bistand, selvom det var helt uforskyldt. Men det åbner også for en række risici, der alle synes at være blevet realiseret i løbet af de sidste par generationer, bl.a. en hæmningsløs vækst i krævementaliteten og en korresponderende forkrøbling af folks evne til at tage et ansvar for sig selv og løse egne problemer.Man kan drøfte, hvornår vores samfund kørte af sporet. Fonsmark pegede på folkepensionen, der blev gjort generel, og det er sikkert et godt mærkepunkt, men uanset hvornår det gik galt, så er vi endt med et samfund, hvor det er utroligt let for en meget stor del af befolkningen at få penge fra Staten.Det kan lige løbe rundt, så længe den gamle moral stadig efterleves. Men over tid eroderes denne moral, og folk begynder i stigende grad at opfatte ydelserne som velerhvervede rettigheder, man har betalt for over skatten, og ikke som “hjælp” til nødlidende. Helt galt bliver det, når man så har et progressivt skattesystem, der i realiteten straffer folk for at gøre en ekstra indsats. Der sker en vækst i sort arbejde, andre igen søger udenlands for at tilfredsstille deres skabertrang, og værst af alt, en stor del af befolkningen bliver afhængige af Staten først økonomisk og så mentalt. Der var for snart længe siden en fyr ved navn Anders, der skrev om denne slavementalitet, men det er en anden sag (og dog).Jeg er ikke blind for, at omfordeling i et vist, mindre omfang, kan være fornuftig også uden et egentligt trangskrav, f.eks. som et alternativ til forsikringsordninger. Men den nuværende indretning af velfærdssamfundet synes at have passeret et bristepunkt, hvor systemet er begyndt at give efter for sin egen vægt. Der er jo ikke bare tale om, at de 90 pct rigeste omfordeler til de 90 pct. fattigste, men at der er så mange med snablen nede i statskassen, inkl. mig og sikkert også dig, at der ikke er penge til de virkelig svage, som har vanskeligt ved at klare sig i konkurrencen om statsmidlerne. Det er jo forbløffende, at de rigtig svage, syge, gamle og handicappede, ikke har bedre kår trods det faktum, at vi har verdens (næst-)højeste skattetryk.Det er i denne tunge og for mig at se uholdbare fase af velfærdsstaten, at indvandring bliver et problem. De fleste indvandrere kommer for at arbejde og arbejde hårdt, for de kender ikke andet hjemmefra, men de bliver hurtigt korrumperet af et velfærdssystem, hvor man får goder gratis af Staten uden at skulle yde noget til gengæld. Hvis man selv er i en situation, hvor midler fra Staten er afgørende for ens økonomiske situation, kan jeg ærlig talt godt forstå, at man enten ønsker indvandringen stoppet eller i hvert fald begrænset til folk, der er så velstillede, at de ikke bliver konkurrenter til midlerne.Min reference til balancen mellem velfærdsstat og indvandring angår denne afvejning mellem velfærd og indvandring fra verdens fattige egne. Som det er populært udtrykt: hvis man lader sin tegnebog ligge fremme på bordet, bør man ikke lade døren stå åben.Mens jeg således er enig i, at der er behov for at nå en balance mellem enten et gavmildt velfærdssamfund og nul indvandring eller et rent forsikringssystem og fri indvandring, så er jeg ikke sikker på, at balancen burde ligge dér, hvor den ligger i dag. Jeg ville foretrække lidt mindre velfærdsstat og lidt mere indvandring.Jeg er også godt klar over, at den opfattelse gør mig til en multikulti i nogle læseres øjne. Det er jeg ikke glad for, men det er til at leve med.Håber, at det besvarede dit spørgsmål.

  Svar
 8. Per N

  Jesper:Ja, det besvarede mit spørgsmål, nogenlunde, men jeg troede at det var en selvfølgelighed, i og med at vi sikkert har samme udgangspunkt i at være borgerlig/højerdrejet, hvordan det nu skal forklares i en forståelses ramme!Et sidste lille opstød, jeg er måske naiv eller krævende, men når en skriver om sin mening på/i , et sted der har komentare til det der er skrevet, gik jeg ud fra at det var en debat der var åben fra andre og den der oprindelig kom med sit udsagn, i dette tilfælde en blog.Når jeg læser NOMOS ved jeg, at jeg kun læser, ingen komentare.Det udgangspunkt er lagt.At få at vide, det er ikke noget at jeg (skribenten) normalt vil beskæftige mig med, er for mig uforståelig og dybt nedværdigene i lyset af at det er en menings kamp/værdi diskurs der jo lægges op til.Men jeg er måske bare en der bare brokker sig!Men tak for svaret.Venligst Per N

  Svar
 9. Peter Buch

  NA ´s politikoplæg kan ses på:http://nyalliance.dk/show/213/Nye_tanker_om_integration_og_udl__ndinge.htmhttp://nyalliance.dk/show/131/Integration__udlaendinge_og_vaerdier.htmhttp://nyalliance.dk/group/politikSom jeg læser det har det intet, fraset enkelte bemærkninger som: “… Vi mener, at den bedste indsats sker i nærområderne, hvor 90 procent af verdens 33 millioner flygtninge og fordrevne opholder sig…” med borgerlig politik at gøre.

  Svar
 10. Peter Kurrild-Klitgaard

  @9: Jeg tror ikke, at skribenterne her på stedet har mere fritid end de fleste–og ingen kan meningsfuldt forvente, at enhver blogger skal svare på alle kommentarer, eller blot nogle af dem. Hvis man gør det–respekt. Hvis ikke–ja, så har man nok brugt tiden på noget, der er højere i ens præferenceorden …

  Svar
 11. Per N

  Ok, så er den afklaret, det er en `stort set envejs kominikation, fint, men jeg vil dog have lov til at sige at jeg også har andet at lave indimellem, men da det er for det meste, interasante spørgsmål, forvetede jeg dog lidt mere en, at man køre træt efter ca. 6 komentare.Snak om parnasset`s hovmod! Det skal ikke gentage sigMen venligst Per N

  Svar
 12. Mr Law

  @ Per NBeklager, hvis jeg har såret dine følelser.Men som Peter allerede har sagt, og pænere end jeg har gjort det, så er kommentarspalten ikke kun til dialog.Den er til kommentarer.Så kan den, der har postet, eller andre læsere, vælge at kommentere på en kommentar. Eller de kan lade være.Det var blot det, jeg ville udtrykke.Derfor vil jeg gerne se kommentarer, helst fra folk, der er utroligt enige med mig, men da det bliver en begrænset kreds, også gerne fra andre.Men jeg vil helst have det i kommentarform, så jeg ikke behøver at holde øje med bloggen hele tiden. (at jeg så gør det mere regelmæssigt i disse dage kan jeg takke Khader for). Hvis man synes, at jeg skriver for kryptisk, så lad det være kommentaren, men helst ikke en opfordring til at forklare nærmere.Kort sagt: kommentarer – ja tak. Dialog – helt i orden. Opfordringer – helst ikke.

  Svar
 13. Per N

  Tak Jesper: Jeg havede opgivet og slettet bloggen på min putter fordi jeg er åbenbart ikke er i sync. med hvad der er tilladt her på bloggen/god opførsel ?? ect.Nogle sidste bemærninger.Nej jeg har ikke som sådan såred føelser, du er ærlig og skriver det som du har det, det kan ikke være anderledes, at jeg så måtte bide mig i læben over din udtagelse, er noget der kan klares med en læbepomade.Hvad der fik mit blodtryk til at stige, var P.K.K`s indstik, som var helt unødvendig og uden for hvad jeg vil opfatte som rimlig argument, her skal man sige sit eget argument, men ikke andres, uanset at man kender den anden, derfor Parnasset.Til sidst, der er ingen grund til at tærske lang halm på dette, men, jeg har ofte set at i udfordre hinanden, det være sig statastikker- økonomi- global obvarmning og så videre, mit mål var at prikke til din klumme i 180 grader, som jeg har beskrevet ovnf. for mig handler det om klarhed og realitet.Men igen, jeg sætter stor pris på din ærlighed og vilje til at svare mig.Mange hilsner Per N.

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.