Hvad skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om banker, regulering og konkurrence?

I august 2022 udgav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen rapporten ”Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder”. Det er en god moppedreng på knap 150 sider og dermed noget de færreste vil tygge sig igennem.

Jeg har studeret den lidt nærmere for at se, hvad de konkluderer om regulering. Det korte af det lange er, at rapporten bekræfter det, som alle, der interesserer sig for regulering af den finansielle sektor, har sagt meget længe.

Nedenfor er et par udpluk.

”[regulering bidrager] til at begrænse eksisterende aktørers muligheder for at konkurrere effektivt med hinanden.”

“Bankerne skal bl.a. vurdere nye kunders kreditværdighed mv., og de har derfor behov for at modtage en række privatøkonomiske oplysninger, fx lønsedler eller skatteoplysninger, før de kan afgive tilbud og flytte nye kunders engagement. Det kan være besværligt for mange forbrugere at fremskaffe alle relevante oplysninger, hvilket kan begrænse forbrugernes motivation til at være aktive på markedet. Næsten halvdelen af bankerne peger på, at regulering gør det vanskeligere for kunderne at skifte bank.”

Konsekvensen af mindre konkurrence er højere priser, dårligere service osv. (og højere profitter eller mere ineffektivitet i banksektoren).

“Derudover kan den omfattende regulering, herunder af bl.a. kapitalkrav og hvidvaskbekæmpelse, gøre det dyrere at drive en mindre bank i forhold til at drive en større bank.”

Det betyder kort fortalt, at reguleringen bidrager til, at vi får få store banker (hvilket isoleret set øger samfundsrisikoen i den finansielle sektor, fordi de afledte problemer ved en bank, der krakker, afhænger af bankens størrelse)

“Den omfattende regulering og øvrige etableringsomkostninger udgør en adgangsbarriere, som er med til at begrænse muligheden for, at nye aktører kan træde ind på markedet, hvilket mindsker det potentielle konkurrencepres på de eksisterende aktører.”

Det er stort set umuligt at starte en ny bank op i dag, bl.a. fordi du populært sagt skal starte med at opbygge en stor juridisk afdeling, som kan sikre, at du overholder reglerne, før du kan tage din første kunde ind. Konsekvensen er, at de eksisterende banker kan konkurrere (svagt, jf. tidligere) uden for alvor at skulle bekymre sig om nye konkurrenter.

”Regulation is the Friend of the Incumbent!”

PS: Der er naturligvis også andet end regulering, der er med til at bestemme graden af konkurrence på bankmarkedet for kunder. Asymmetrisk information om kunderne og problemer med at sammenligne (prisen på) produkterne er nogle af dem.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.