De gode, de onde og de grusomme

Så er vi oppe at køre igen efter et par dage, hvor bloggen af tekniske grunde ikke var tilgængelig – vi beklager.

Og så til dagens indlæg, der skal ses i sammenhæng med min klumme denne weekend på 180grader ”Onkel Danny, $torebror $am og kampen om kulturen ”.

Debatten om dansk kultur, indvandring og integration har de seneste årtier været domineret af to grupperinger – den ene er de kulturrelativistiske multikulturelle, med f.eks. dagbladet Politiken som bannerfører. Det er her man f.eks. kan gå op i, at vi sender hårdt belastede kriminelle tilbage til de lande de kom fra, og hvor man leder med lys og lygte efter årsager til den mildt sagt problematiske integration hos majoriteten, mens minoriteter oftes ligestilles med ofre. Lad os kalde dem ”de gode”, det er jeg sikker på, at de vil sætte pris på. De kan vel overordnet betegnet som liberale politisk og kollektivistiske økonomisk. Det vil sige at man er tilhænger af åbne grænser, synes det er fint med høje skatter og går ind for en omfattende velfærdsstat.

Heroverfor har vi – først og fremmest anført af Dansk Folkeparti -– de kulturkonservative. Lad os kalde dem de onde, det er jeg sikker på er opfattelsen på Politikens chefredaktion. Også ”de onde” er tilhængere af en omfattende velfærdsstat, men i modsætning til ”de gode” er de klar over, at et sådan system indebærer et krav om gensidig identifikation og homogenitet, altså en monokultur – assimilation er alts en nødvendighed.

I modsætning til ”de gode” er ”de onde” klar over, at velfærdsstaten bedst fungerer i en protestantisk kulturkreds med dens vægt på individuel ansvar og krav til den enkelte,. Hvad de dog har svært ved at erkende er selvfølgelig, at selve den universelle velfærdsstat er med til at nedbryde selv samme traditionelle protestantiske værdier, som udgjorde forudsætningerne for, at en velfærdsstat som den danske overhovedet kunne fungere.,

Den tredje gruppering, som ikke fylder meget i debatten er sværere at placere, og alligevel ikke. Den anser ikke den danske nationalitet eller kultur som en kvalitet i sig selv, men hylder heller ikke kulturrelativisternes lige så absurde minoritetsdyrkelse. Det er ikke et tilfælde, at visse lande og kulturkredse har vist sig andre overlegne til at skabe velstand og frihed. Vores verdensdels velstand og relative frihed, skyldes ikke vores hærgen i andre verdensdele, men at den vestlige kultur har været alle andre overlegen. Men det er jo ikke givet at det fortsætter på denne måde. Var det 20 århundrede præget af det amerikansk-europæiske mix overlegenhed, er det 21. århundrede mere end godt på vej til at blive det amerikansk-asiatiske århundrede økonomisk, om det også følges op af samme niveau for individuelle frihedsrettigheder, må tiden og ikke mindst Kinas fremtidige udvikling vise.

Vi kan kalde dette standpunkt og denne gruppe for ”de grusomme” – hvilket både ”de gode” og ”de onde” sikkert vil være enige om. I deres naivitet er de overbeviste om, at i en fri verden præget af markedsøkonomi vil de bedste kulturer overleve, mens de andre vil forgå.

I forhold til “de gode og de onde” kan man kort betegne forskellene med, at “de grusommes” motto kunne være, ata “døren står åben, men pengene bliver i pungen”. Med andre ord mener “de grusomme” at vi er nød til at vælge mellem vefærdsstaten og at være et åbent samfund, og at de sidste er at foretrække. “De onde” synes at foretrække det første.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg som liberalist  tilhører “de grusomme”, det kan ikke være anderledes. Jeg er således ikke i stand til at mobilisere en særlig form for samhørighedsfølelese for mit fædreland – det er blot et tilfælde, omend et på mange måder heldigt (for undertegnede) tilfælde, at jeg blev født som dansker. Jeg føler ikke nogen særlig samhørighed eller ansvar overfor andre, blot fordi de er udstyret med samme pas, det må komme an på om andres værdier er i overensstemmelse med mine egne.

Jeg tilslutter mig derfor fuldt ud Dan Turells måde at se tingene på, som han skriver i novellen $torebror $am, hvor han beskriver sig selv om amerikanerdansker og ikke begræder, hvis det danske sprog skulle forsvinde i løbet af et par generationer (hvilket der nu ikke er grund til at frygte). I lighed med Dan Turell tillægger jeg ikke det at noget er dansk en speciel værdi. Men det er ikke det samme, som der ikke er en række værdier knyttet til det at være dansker. Hvilket Christian Bjørnskov har skrevet om flere gange, for eksempel her.

13 thoughts on “De gode, de onde og de grusomme

 1. B

  Niels Westy skrev:”Jeg er således ikke i stand til at mobilisere en særlig form for samhørighedsfølelse for mit fædreland…”. Som den tyske jøde Ludwig Börne:»Ja, weil ich als Knecht geboren,darum liebe ich die Freiheit mehrals ihr. Ja, weil ich in keinem Vaterlandgeboren, darum wünsche ichmir ein Vaterland heißer als ihr,und weil mein Geburtsort nichtgrößer war als die Judengasse undhinter dem verschlossenen Tor dasAusland für mich begann, genügtmir auch die Stadt nicht mehr zumVaterlande, nicht mehr ein Landgebiet,nicht mehr eine Provinz; nurdas eine große Vaterland genügtmir, soweit seine Sprache reicht.«Tankevækkende, ikke?

  Svar
 2. B

  Det vil altså sige, at den slags holdninger, som Niels Westy her fremfører, kan man kun tillade sig at have, når man allerede har et trygt fædreland. Det er dette selvsamme fædreland, som tusinder af immigranter vil give deres højre arm for at bo i og som de frivilligt kaster sig i havet for at nå frem til. På deres nøgne, sorte fødder vandrer de gennem ørken, søer, skove og hav. Engang måtte danskerne tvinge afrikanerne til at arbejde for sig i kolonierne; nu kommer de ganske af sig selv til det gamle moderland. Det må da være det, der kaldes globalisering.

  Svar
 3. JR

  Niels Westy: “Vi kan kalde dette standpunkt og denne gruppe for ”de grusomme” – hvilket både ”de gode” og ”de onde” sikkert vil være enige om. I deres naivitet er de overbeviste om, at i en fri verden præget af markedsøkonomi vil de bedste kulturer overleve, mens de andre vil forgå.”Hvad forstår du ved “bedste kulturer”?Fra et darwinistisk synspunkt er de mest egnede kulturer, de kulturer som hurtigst formår at “vinde menneskelige markedsandele” og derved til stadighed udgøre en større del af menneskeheden. Hvis det er tilfældet må man konstatere, at kulturkredsene i halvmånens skygge er overordentlige succesfulde. Det samme gælder i øvrigt i endnu højere grad Amish-folket.Man kunne dog også se på et andet mål. Nemlig de forskellige kulturers magt. Et groft simpliceret mål for dette er deres samlede GDP (man kan naturligvis opstille bedre mål).I begge tilfælde har Huntingdon i sin Clash of Civilizations ikke overraskende påvist, at Vesten taber massivt terræn. Man kan så naturligvis argumentere for, at Kina m.fl. muligvis vil udvikle deres kultur mod mere respekt for frihedsrettighederne. Det tror jeg da også selv, at der er en god sandsynlighed for.Personligt kunne jeg godt tænke mig en analyse af “Freedom in the world” de sidste 35 år hvor man udregner en “gennemsnitsfrihed” for en verdensborger ved at vægte frihedsindeksene med befolkningens størrelse i hvert land. Data for begge dele er formentlig nemt tilgængelige:http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=15Hvis der er data for GDP fra de sidste 35 år for hvert land kunne man desuden lave et groft overslag over om “magten” i Verden er skiftet fra frie til ufrie lande eller omvendt.Er der nogen som ved hvor man kan finde frit tilgængelige data for befolkningstal eller GDP i Verdens lande (i elektronisk format) for de sidste 35 år?

  Svar
 4. Martin Rannje

  @JR:”Personligt kunne jeg godt tænke mig en analyse af “Freedom in the world” de sidste 35 år hvor man udregner en “gennemsnitsfrihed” for en verdensborger ved at vægte frihedsindeksene med befolkningens størrelse i hvert land. Data for begge dele er formentlig nemt tilgængelige:http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=15Hvis der er data for GDP fra de sidste 35 år for hvert land kunne man desuden lave et groft overslag over om “magten” i Verden er skiftet fra frie til ufrie lande eller omvendt.Er der nogen som ved hvor man kan finde frit tilgængelige data for befolkningstal eller GDP i Verdens lande (i elektronisk format) for de sidste 35 år? “Ja det kan man enten på Penn World Table eller via IMF International Financial Statistics. Sidstnævnte skal du dog have adgang til via en institution der betaler for abonnement. Men førstnævnte er også fin nok, og den fungerer rimeligt nemt (downloader enten som HTML el. CSV-fil, hvor sidstnævnte er at foretrække til databehandling). Der er vidst nok kun GDP pr. capita dog – hvis du skal bruge samlet GDP som færdigt tal må du nok til IMF IFS.Mht. Freedom Houses indeks kan du også som alternativ benytte POLITY IV indekset fra University of Maryland – det er ikke en direkte pendant (det måler autoritarisme over for demokrati), men det er bedre kvantificeret og måler i praksis på mange tilsvarende indikatorer.Mvh

  Svar
 5. Kasper F.

  “I deres naivitet er de overbeviste om, at i en fri verden præget af markedsøkonomi vil de bedste kulturer overleve, mens de andre vil forgå”Ja, naivt er det da ihvertfald. Hvordan kan voksne (og angiveligt intelligente og belæste) mennesker i vore dage seriøst deres politiske udgangspunkt i forudsætning der hedder “en fri verden præget af markedsøkonomi” Det lyder som en dårlig parodi på en 1.års økonomistuderende der lirer forudsætninger for et marked under fuldkommen konkurrence af, og derefter snakker som om disse forudsætninger gør sig gældende på alle markeder til alle tider.Niels Westy, kan du intet problematisk se i at ville konkurrere på “fri markedsøkonomi” hvis de andre benyttet sig af f.eks. vold.Westy. Er en kultur der har stabiliseret befolkningstilvæksten en “dårligere” kultur end de kulturer som har en kraftig tilvækst, og som eksporterer denne tilvækst fordi de ikke selv kan forsyne sig med mad m.m. Og mener du virkeligt at det er udtryk for “markedskræfter” når den sidst over tid udraderer den første ?

  Svar
 6. Superman

  Du glemmer en gruppe. Dem af os, der er det du kalder kulturkonservative, men som ikke er tilhængere af en omfattende velfærdsstat.Jeg tror vi er en hel del flere, end du regner med. Folk der sætter deres kryds ved Venstre / Konservative. Vi forsøger ikke at hævde os selv ved en eller anden småkomisk ide om at vi alle er kosmopolitter for hvem det lokale, historien osv. er uden betydning og vi forsøger ikke at benægte en sammenhørighed med og en form for ansvarsfølelse for vores land og dets folk. Vi deler ikke en eller anden idealistisk ide, men tager blot udgangspunkt i historien som den er, og altså ikke som vi synes den burde have været.Og hvad angår multikulti, så konstaterer vi at det sjældent fungerer, og selv i bedste fald kan det vist kun siges at fungere på trods af multikulturen fremfor i kraft af den. Et politisk fællesskab fungerer bedst såfremt det er baseret på hvad vi bredt formuleret kunne kalde et kulturelt fællesskab – og Danmark er et perfekt eksempel herpå.Istedet erfarer vi at vores eget og sammenlignelige monokulturelle samfund fungerer ganske fantastisk, og vi ser ingen grund til aktivt at tilstræbe at ødelægge dette på grund af vage idealer fuldstændigt løsrevet fra enhver historisk erfaring.Altså betyder dette heller ikke at vi vil tvinge alt muligt ned over hovedet på Niels Westy eller andre – du har din frihed til at gøre hvad du vil og vælge din livsstil som du lyster – men vi behøver ikke aktivt at søge at ødelægge homogeniteten, og for folk som kommer udefra og måtte ønske at få del i vores fantatiske velstand og samfund, ja der er vi naturligvis i vores gode ret til at stille krav og udvælge folk efter vores forgodtbefindende.Desuden mener vi ikke at vi er ansvarlige for at løse alle andre menneskers og samfunds problemer – ergo kan f.eks. Lykketoft selv betale for at redde guantanomo fangerne hvis han vitterligt er så bekymrede for dem – og er af den grund ikke meget for en indvandring der udgør en økonomisk byrde.

  Svar
 7. niels westy

  Til Superman:Jeg er ikke sikker på hvor uenige vi egentlig er. Hvis du mener, at det er i orden at forbyde bestemte trosretninger muligheden for at bygge deres “templer” mens andre må, at en majoritet kan kræve, at deres særlige religiøsitet har fortrinsret (selv om man ikke er medlem af folkekirken, så betaler man stadig til den i et vist omfang), osv. osv., ja så er vi meget uenige. Men hvis du mener er, at det kan være nødvendigt at indføre restriktioner overfor adgangen til at bosætte sig i Danmark, så er vi ikke uenige. en verden hvor idealet om at man kan bosætte sig hvor man vil er langt fra den virkelighed vi lever i i dag. Og jeg er enig i at den type af multikulturalisme vi ser mange steder, f.eks. på Nørrebro er meget problematisk, men en del af problemerne mener jeg nu kan henføres til den måde vi indrettet velfærdsstaten (en model jeg også mener er uhensigtsmæssig of problematisk uden vi havde problemerne med indvandrere). For eksempel er de rigelige velfærdsydelser med til at hæmme integrationen, i det den bremser den tilpasning til majoriteten, som ville komme naturligt i et land hvor det var et krav at bestille noget for at eksistere. Dels har eksistensen af et system med ringe incitament til at arbejde og høje skatter utvivlsom betydning for hvem der søger til Danmark – ikke nødvendigvis målt på formelle kompetencer (forskellen i uddannelsesniveau mellem indvandrere og amerikanere er større end forskellem mellem indvandrere og danskere), men i lige så høj grad de personlige kompetencer.Jeg mener at kultur har stor betydning – ikke som kulturrelativisterne der nærmest tillægger den ingen betydning – men det indebærer ikke at jeg definerer kultur med nationalisme. Min identifikation er vel snarere til vestlige værdier, som de f.eks. fremgår af FNs menneskerettighedserklæring ved dets etablering og den amerikanske forfatning, for nu at tage to fremtrædende eksempler.Og når jeg skriver at mit fædreland ikke har den store betydning, er det ikke det samme, som at jeg ikke identificerer mig med mange andre der er udstyret med et dansk pas – men det er en værdibaseret identifikation. Og en identifikation jeg også genfinder hos mennesker i andre lande.

  Svar
 8. Limagolf

  Jeg er lykkelig for at der stadigt er “grusomme” liberalister derude!Når man følger med i medierne, føles det nogen gange som om der kun er velfærds-multikulturalister og velfærds-antimuslimer i Danmark.Vi er dog en del, der mener at man må indrette sit liv som man vil så længe man svarer enhver sit!/Limagolf

  Svar
 9. Superman

  @ WestyOk, så er vi nok ikke så uenige som jeg umiddelbart opfattede det.Min pointe var blot at jeg ofte synes der er en tendens til (blandt andet herinde, hos 180grader, liberalisterne m.fl.) at ville lægge alle de “onde” ind i en gruppe; en gruppe der er tilhængere af den socialdemokratiske velfærdsstat. Og jeg mener at dette er en grov forsimpling. Man kan således sagtens på visse stræk dele synspunkter med f.eks. DF på udlændingeområdet uden også at abonnere på deres tilslutning til velfærdsstatens formynderi.Min pointe kan jo ganske let illustreres med udgangspunkt i de to dimensioner som du selv angiver og som Limagolf også nævner i sin malende beskrivelse; velfærds-multikulturalister og velfærds-antimuslimer.To dimensioner; velfærd/anti-velfærd og multikulti/anti-multikultiDet giver jo ialt fire kombinationsmuligheder, hvoraf både du og Limagolf omtaler de to herskende systemer og så jeres eget tredje alternativ. Men retteligt er der jo altså fire udfald, og personligt tror jeg at vi kan finde ikke så af VK’s vælgere i denne sidste og noget oversete gruppe.Eller sagt med lidt andre ord, er det en gruppe som i den grad tager udgangspunkt i den konstatering som du også gør dig;”en verden hvor idealet om at man kan bosætte sig hvor man vil er langt fra den virkelighed vi lever i i dag “Og derfor stiller sig noget skeptisk overfor al den fine snak om fri indvandring ala Ny Alliance, der i den grad synes baseret idealistiske drømmerier fremfor en ærlig erkendelse af vilkårene i den verden vi lever i. Og nok så meget som jeg ønskede mig betydelige ændringer af velfærdsstaten, så har jeg ingen forhåbninger om at de kommer i betydeligt omfang i en overskuelig fremtid, og følgeligt må man så også moderere sine indvandrerpolitiske synspunkter derefter når man vil diskutere realpolitik.

  Svar
 10. trane

  Superman: 1) Det, jeg hører dig sige er, at man godt kan være økonomisk liberal uden at være politisk liberal. Det er nok en god beskrivelse af dit standpunkt. 2) Det forekommer mig, at du hver gang du nævner Historien, Kendsgerningerne, Virkeligheden, Realpolitik tager en gratis omgang. Du konkretiserer ikke selv, men disser andre for at være ‘tabt i idealernes højder’ eller anden højstemt metaforik. Vhtrane

  Svar
 11. JR

  trane: “1) Det, jeg hører dig sige er, at man godt kan være økonomisk liberal uden at være politisk liberal. Det er nok en god beskrivelse af dit standpunkt.”Det er ikke min opfattelse. Jeg hører Superman sige, at med de forudsætninger der i dag og i overskuelig fremtid er i Danmark er det ikke realistisk at have fri indvandring. Han indretter derfor sin indvandringspolitik derefter. Man skal jo også huske, at der altid kommer en anden regering.Lad os for sjov skyld antage, at Ny Alliance sammen med Venstre og Konservative (det er ikke realistisk at andre partier vil stemme for en sådan lov) fik stemt en lov om fri indvandring men ingen ydelser fra den danske stat igennem. Hvad tror du der sker i det øjeblik DR interviewer en af indvandrerne fordi de ikke har råd til at sende deres børn i skole, til læge eller noget tredje? Hvad tror du der sker når venstrefløjen igen kommer til magten? Næh, lad os få den økonomiske frihed først og de holdningsændringer der skal til for det. Så kan vi diskutere lempelser i indvandringen (fra tilbagestående kulturer og lande).

  Svar
 12. Superman

  Trane; “2) Det forekommer mig, at du hver gang du nævner Historien, Kendsgerningerne, Virkeligheden, Realpolitik tager en gratis omgang. Du konkretiserer ikke selv, men disser andre for at være ‘tabt i idealernes højder’ eller anden højstemt metaforik.”Er ikke sikker på jeg rigtigt forstår hvad du mener. Men fair nok, jeg tog det for givet at andre også accepterede “kendsgerningen”; at den hidtige indvandring har medført en pænt stor økonomisk belastning plus andre problemer (f.eks. gør Westy det i sit indlæg).Men f.eks. konkretiserede jeg da så rigeligt i sidste tillæg, i og med at jeg gav Westy ret i at “en verden hvor idealet om at man kan bosætte sig hvor man vil er langt fra den virkelighed vi lever i i dag ” – det gælder både i DK pga. velfærdsstaten, og jo som bekendt i store dele af resten af verden hvor demokrati/frihedsrettigheder m.m. er en ukendt størrelse.Men vi kan da godt tage den en gang til; Nogle folk og partier snakker meget om fri indvandring, men under den forudsætning at de kan og skal klare sig selv.Jeg påpeger så at denne forudsætning jo ikke er opfyldt – vi har jo netop en stor velfærdsstat der også betaler til indvandrere – og jeg tror ikke (og tror heller ikke at du tror på) at den er lige på nippet til at forsvinde, eller at den kun stiller ydelser til rådighed for danske statsborgere. Og hvis forudsætningen ikke er opfyldt eller synes at blive opfyldt i en overskuelig fremtid, ja så må ideen om fri indvandring nødvendigvis også modereres. Det er det jeg kaldte realpolitik. JR har fanget det ganske godt ovenfor, og illusterer også nogle af de problemer der vil følge med den frie indvandring.1) Det, jeg hører dig sige er, at man godt kan være økonomisk liberal uden at være politisk liberal. Det er nok en god beskrivelse af dit standpunkt. Øhh, egentligt ikke. Det du burde høre mig sige er at man godt kan være økonomisk liberal (altså ikke en ond DF’er og velfærdsstatsstøtte) og politisk liberal, men samtidig ønske en stram udlændingepolitik, der regulerer indvandringen så det kun er dem man ønsker, der kommer hertil. Der er for mig intet “politisk uliberalt” over at en stat selv bestemmer hvem den ønsker at lukke ind i sit fællesskab. Tværtimod forekommer det mig “politisk uliberalt” at “vi” (i praksis staten/myndighederne) ikke skulle have retten til at bestemme hvem vi lukker ind i vores land. Så medmindre du mener at “politisk liberal” et er begreb der dækker over folk der ønsker nationalstaternes opløsning og en grænsefri verden, så vil jeg beskrive mig selv som “politisk liberal”.

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.