Drop økologiske varer og kræv mere GMO

Denne weekends klumme i 180grader er skrevet af undertegnede. Som overskriften indikerer er budskabet, at man bør droppe økologien – og det af lige præcis de årsager, som dens fortalere ellers anvender til at fortælle os, hvorfor vi netop bør købe økologisk. Et budskab, der hvis det skal formuleres på samme måde som øko- og ulandsflipperne holder af at promovere deres produkter, kunne lyde noget i retning af:

“Tænker du på andet end dig selv når du fortager dine daglige indkøb? Synes du også at jordens fattige bør kunne spise sig mætte? Ønsker du også det bedste for miljøet? Så drop de økologiske gulerødder og efterspørg flere genmodificerede fødevarer.”

En interessant diskussion med samme tema findes i to artikler i The Independent her i foråret. I “The great organic myths: Why organic foods are an indulgence the world can’t afford ” ,skrevet af Rob Johnston, søges en række myter om økologiens mange fremragende egenskaber demonteret. Den efterfølgende replik, The great organic myths rebutted, skrevet af en økologisk talsmand, Peter Melchett, har mere end svært ved at tilbagevise en del af Rob Johnstons pointer.Til gengæld gør Peter Melchett brug af et gammelkendt trick, nemlig kun at skrive om de stoffer der er gode for mennesker, men undlade at gøre opmærksom på de negative sundhedseffekter ved økologiske fødevarer. Eller som en af Danmarks fremmeste forskere, Birger Lindberg Møller siger i et interview;

”Økologisk producerede produkter indeholder generelt større mængder af farlige svampetoxiner, fordi der netop ikke er sprøjtet mod svampeangreb. Vi ved også kun meget lidt om giftigheden af de forsvarsstoffer – naturlige pesticider – som planter danner, hver gang de angribes af svampe. Det er et felt, vi burde koncentrere os mere om. Husk på, at planten ikke kan løbe sin vej som et dyr eller menneske, når der opstår fare. Den er bundet til det sted, hvor frøet tilfældigt slog rod. For at undgå at blive ædt, danner den i stedet giftstoffer – og det sker i øgede mængder for hver gang, den bliver angrebet. Det er en romantisk drøm at tro, naturen er god. Planter forsvarer sig selv, og ofte med uheldige følger for den mad, vi skal spise.” (hele interviewet findes her.

At Birger Lindberg Møller rammer plet, når han siger, ”det er en romantisk drøm at tro, naturen er god”, kan man forvisse sig om, når man bl.a. læser Landsforeningen Praktisk Økologis forslag til argumenter mod brugen af GMO.

Her kan man bl.a. læse, at GMO er noget skidt fordi, ” Enhver art er per definition sund. Den er i stand til at modstå det meste. Derfor eksisterer den fortsat. ” – Men indebærer det så, at man heller ikke må gøre noget for at redde dyrearter der er i fare for at uddø? – og hvor går grænsen for naturlighed? er moderne lægevidenskab også noget skidt?

Men det bliver endnu mere grotesk.

Et andet argument i mod GMO er som de selv skriver, at GMO er angestprovokerende, fordi:

”I alle folk og kulturer lurer der en angst for det ukendte. Alle de mest mareridtsagtige scenarier er digte om væsener, som har udviklet sig til ukontrollable livsformer. Psykologisk er mange følsomme overfor truslen om at forrykke den genetiske balance, der kontrollerer de enkelte arters udtryk. Svaret på denne angst er at holde sig fra at eksperimentere med indgreb i livets kode – DNA – udover hvad der kan gøres med kendte, nedarvede forplantningsmetoder. GMO er netop grænseoverskridende for vores bevidsthed om regulering af arveligheden. Derfor er GMO angstprovokerende.”

Det er jo velkendt, at folk gennem tiderne har været bange for alverdens ting; bange for natten, bange for solformørkelser, måneformørkelser, andres seksualitet – men først og fremmest har deres angst formentlig været drevet af deres uvidenhed. Noget der jo som bekendt har været til stor gavn for både politikere, magthavere og ikke mindst religiøse bevægelser gennem tiderne

Det er sigende, at man på den ene side fuldt ud accepterer brugen af fremavlede afgrøder, mens man på den anden side afviser brugen af moderne teknologi, der både kan øge fødevaresundheden, produktiviteten og samtidig mindske de negative effekter af vores landbrugsproduktion (økologisk eller ej) – og hvis vi i løbet af de næste 20 år skal kunne øge produktionen af korn med 40% og kød med 60% (hvilket er nødvendigt for at følge med efterspørgslen), kommer vi næppe ud over, at vi er nød til at bruge dén egenskab der mere end noget andet adskiller os fra resten af planetens arter, nemlig evnen til at bruge det der sidder mellem ørerne.

Og som det vist tydeligt fremgår af følgende svada fra Landsforeningen af Praktiske Økologer, skal man vist ikke forvente nytænkning fra den kant, for som de skriver,

”Blandt økologisk tænkende mennesker har der i mange år været en god tradition for, at vi er FOR, det vi GØR, og det er derfor vi er IMOD det, vi ikke vil.” – ja det skriver de skam.

6 thoughts on “Drop økologiske varer og kræv mere GMO

 1. nai

  Det kunne også være at man skulle holde op med lade bekymringer omkring verdens tilstand styre sine beslutninger i supermarkedet. Jeg køber personligt stort set kun økologisk men ud fra en streng æstetisk synsvinkel. De er pænere pakket ind, smager ofte bedre (men langt fra altid), det giver en lækker summen i maven at få bekræftet at man tilhører det segment som er villig til at betale for en ekstra oplevelsesdimension i maden, billederne af tremmekalve er ikke så rare at have på hornhinden når man spiser en bøf osv.osv.Erklærede økologer er ganske rigtigt noget af det mest uudholdelige (og i øvrigt også nogle af de mest hadefulde – men det er en anden historie) der kan opdrives. Men man må altså ikke slå forbrugernes købsoplevelser i hartkort med producenternes prædiken!/Nicolai

  Svar
 2. Peter Buch

  Som jeg argumenterer for i kommentarer til klummen på 180 Grader er der her tale om en klummeskriver, der ser stort på andres personlige initiativer med hadefuldt sprog i forfølgelse af hvad han ser som “den rette vej i vor tid og i fremtiden”.Der henvises til citatet øverst på hjemmesiden her hvor: ” …any man who takes the liberty of another…”.

  Svar
 3. Jesper Povlsen

  “Drop økologiske varer og kræv mere GMO” – det lyder da næsten som Landsforeningen Praktisk Økologi, bare med omvendte fortegn… Er fuld forståelig overfor pointen “…any man who takes the liberty of another…” – synes bare den pointe bliver lidt søgt her.

  Svar
 4. Jesper Povlsen

  Jeg er meget på linie med Nicolai. Og ja da, jeg køber stort set kun økologisk – af en tro på, at de produkter i ihvert fald ikke er dårligere (!) og at de er bedre ved miljø og dyreforhold (og det jo ikke kun tro, det er jo fakta!) – og desuden er jeg overbevist om, at økologi er en meget bedre konkurrence parameter for dansk landbrug end GMO eller konventionel landbrug. Skal man “redde” verden og “leve op til” fremtidens efterspørgsel, som pludselig betyder så meget for GMO tilhængere, så kæmp da for at få nedbrudt diverse kornlagre, kvoter og handelsbarrierer. Det er klart, at det er irriterende at høre på folks prædiken, men det gør jo ikke økologi til fjenden. Og sidst: hvordan kan man forvente en anden holdning fra Landsforeningen Praktisk Økologi? De hypper jo bare sine egne kartofler! Det vil jo være irrationel for den organisation at gå ud og prædike FOR GMO landbrug…

  Svar
 5. Niels Westy

  til Peter BuchJeg erkender, at jeg opfatter henrykkelsen over økologi, som den defineres på nuværende tidspunkt, det vil sige bl.a. GMO-frit, og påstandene om dets overlegne egenskaber med hensyn til sundhed og miljø – samt påstanden om at det kan lade sig gøre at brødføde jordens befolkning, som religiøst og politisk betinget – og uden videnskabelig grundlag. Men jeg kan ikke se hvorledes dette skulle være hadefuldt.Det kunne heller aldrig falde mig ind at forbyde folk at efterspørge økologiske produkter, lige så lidt som jeg vil blande mig i, at der er mennesker der absolut vil betale mere for kaffe, bananer eller T-shirts, fordi det sælges under fairtrade mærket, også selv om effekten af at købe fairtrade produkter er det modsatte af hvad fortalerne for dette påstår.Ovenstående på trods af, at jeg finder at markedsføringen af både fairtrade og økologi er på kanten af god markedsføringsskik, dels fordi man ikke kan underbygge alle de gode egenskaber, man påstår ens produkter indeholder og dels fordi man i sin markedsføring både mistænkliggør ens konkurrenter og de forbrugere der vælger ikke at købe ens produkt.Men jeg vedgør gerne, at jeg nok ikke har den største respekt i verden for mennesker hvor intentioner synes at betyde rigtigt meget, mens konsekvenser åbenbart er af mindre betydning.

  Svar
 6. Peter Buch

  Konsekvenser er hvad jeg beskæftiger mig med som den interesserede læser har set i mine kommentarer ovre på 180 Grader. Prioriteringen af egen dyrkning, selvinvestering, og ejer- respektivt medejerskab af fødevarerproducerende virksomheder er det jeg er fortaler for. Specifikt i sammenhængen med hensyn til økologisk dyrkning og investeringer i sådanne producerende virksomheder.At nævne intentioner og respekt står hr. Westy selv for.Fuld respekt for det!

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.