Den demokratiske illusion ("Den vulgære ensrettende korrupte ubehagelige kapitalisme part II)

Søren Pinds grundlovstale har så sandelig givet en del efterdønninger – vist nok med startskud her på bloggen ved Altmanns indlæg “Ugens citat: Den vulgære, ensrettende, korrupte, ubehagelige kapitalisme“, som Christopher Arzrouni fulgte op med i et indlæg “Misforstået afmagt” i JP, skrevet i den særlig lune tone, som Arzrouni ofte har vist mestre til fulde.

Jeg er ikke overraskende meget enig i det Altmann og Arzrouni skriver, omend denne uges weekendklumme i 180grader, “Den demokratiske illusion” er skrevet med en anden indgangsvinkel, og hvis nogle sporer en hvis irritation i klummen, så er det helt korrekt.

Jeg skal blankt erkende, at jeg til tider har haft meget svært ved at finde ud af hvad Søren Pind egentlig mener og står for, måske fordi jeg i min vildfarelse troede at han var liberal, men har jeg ikke fattet det før, så gør jeg det nu. Hr. Pind er først og fremmest nationalkonservativ og så forstås glæden ved kollektivistisk begrænsning af det frie valg og den elitære væmmmelse ved konsekvenserne af almindelige menneskers “vulgære” preferencer. Der står dog så tilbage, at det undrer mig, at han fortsat gladeligt citerer Ronald Reagan. For et par år siden luftede Søren Pind at han ville skrive en biografi om Ronald Reagan, mon ikke sandsynligheden nu er større for at den bliver om Søren Krarup? Hvis Søren Pinds udlægning af venstres “guddommelige” rolle i dansk politik er udtryk for en bred selvforståelse hos partiet, vil jeg da også foreslå at man skifter navn til “Venstre – Danmarks nationalkonservative parti”, måske med sloganet “Din garanti for fortsat at blive behandlet som et pattebarn ”

Som jeg skriver i klummen er jeg ikke ude på at ligestille præstestyret i Iran med vores eget repræsentative demokrati. Men efter at have set og hørt  Ayatollah Ali Khameneis fredagsbøn i dag, at så adskiller demokratiske valg her i landet sig ikke meget fra et valg mellem Mousavi og Ahmadinejad, bortset fra den helt afgørende forskel (og tak og lov for det), at de fastsatte rammer for magtspillet er nogle helt andre.

24 thoughts on “Den demokratiske illusion ("Den vulgære ensrettende korrupte ubehagelige kapitalisme part II)

 1. Kasper Kyndsberg

  Jeg synes Niels sætter ord på noget jeg også har observeret. Jeg ville måske ligefrem gå så langt som til at fremstille en tese, der hedder at Pind har analyseret det politiske landskab og fundet ud af, at der er plads til en nationalkonservativ. Så som en politisk kamæleon er han nu ved at skifte farve til den nye gren har har fundet at side på.@SebastianMed ovenstående in mente og at flere andre i øvrigt har taget den klumme op – Niels henviser endda til to af dem i sit indlæg, men også på 180grader har den været oppe – så er det da tydeligt at der er sket en bevægelse i Pinds argumenter. Ellers må du forklare, hvorfor hans kritik af kapitalismen er i tråd med den Søren Pind vi har kendt hele tiden.

  Svar
 2. Søren Pind

  Jeg fatter ikke, hvorfra påstanden om, at jeg skulle have opgivet teserne stammer fra. Jeg har aldrig noget steds sagt, at jeg har ændret standpunkt. Jeg har aldrig på noget tidspunkt fraveget de politiske holdninger, der kommer til udtryk i dem. Jeg har på intet tidspunkt beklaget, den debat vi skabte – tværtimod er jeg stolt over den. Jeg måtte – set i lyset af at statsministeren truede med at gå af som Venstres formand – trække dem fra afstemning på Venstres Landsmøde; ja. Hvad i al verden ellers?! En afstemning ville i den sammenhæng have virket meningsløs. Fuldstændig. Oveni må jeg konstatere, på baggrund af min grundlovstale, at der tilsyneladende findes sekteriske afskygninger, der anskuer kapitalismen som religion og ikke “blot” som en fornuftig tilgang til tingene. Her kunne man passende genlæse det gamle testamentes udmærkede afsnit om dansen om guldkalven…Niels har åbenbart ikke haft behov for at linke til mit svar til Christopher. Det følger her. http://jp.dk/opinion/breve/article1728173.ece

  Svar
 3. Peter Kurrild-Klitgaard

  “Oveni må jeg konstatere, på baggrund af min grundlovstale, at der tilsyneladende findes sekteriske afskygninger, der anskuer kapitalismen som religion …”Kære Søren,Hvem tænker Du på her? Som jeg allerede har skrevet, kan jeg ikke komme i tanke om nogen, der siger/mener noget lignende. Kan Du ikke venligst uddybe? Lad os få navne og henvisninger på ordet m.h.t., hvem disse farlige, “sekteriske afskygninger” udgøres af?Faktisk synes jeg, at der har været adskillige–jeg selv, Ole Birk Olesen, Christopher Arzrouni m.fl. iberegnet–der bare har bedt Dig om at uddybe Dine noget besynderlige udmeldinger. Noget som Du indtil videre ikke har villet. Det er vel sådan set ellers et ret rimeligt ærinde, når nu Du selv eksplicit udtrykker Din forståelse for synspunkter, som–hvad var det Du skrev?–nok skal få nogen til at få kaffen galt i halsen?Det eneste, der her tangerer det religiøse, er vel, hvis man ikke må diskutere dén slags dogmer …

  Svar
 4. Søren Pind

  Nu står jeg lige med aftensmaden, men skal nok vende tilbage. Indtil da, så er min henvisning til det religiøs møntet på det faktum, at selv en konstatering af at kapitalisme ikke er perfekt, men har skyggesider, og hvor jeg nævner nogle af dem, der er evidente for mig at se – tilføjende et og hvad så, for det kan ikke være anderledes – udløser et religiøst hylekor. Det er hvad jeg mener. Som om Kapitalismen skulle være perfekt. Selvfølgeligt er den ikke det.

  Svar
 5. Auberon Herbert

  3: “Jeg fatter ikke, hvorfra påstanden om, at jeg skulle have opgivet teserne stammer fra. Jeg har aldrig noget steds sagt, at jeg har ændret standpunkt. Jeg har aldrig på noget tidspunkt fraveget de politiske holdninger, der kommer til udtryk i dem.” Næ næ da da – vel bare at kæmpe for dem:http://www.bt.dk/politik/soeren-pind-co.-dropper-omstridte-teser. . . . for så derefter at lefle for de stik modsatte synspunkter:http://sorenpind.blogs.berlingske.dk/2009/03/01/skat-reagan-og-reykyavik/http://www.180grader.dk/nyheder/CEPOS_Den_danske_regering_kan_l_re_af_den_svenske_regering.php

  Svar
 6. Niels Westy

  @SørenJeg skal naturligvis beklage, at jeg ikke fik flettet dit svar til Christopher ind i mit korte indlæg, omend jeg ikke kan se det gør den store forskel – med den skulle selvføgelig have været med. Samtidig må jeg afvise, at mit indlæg (eller de andre som du nævner for den sags skyld) lider under en religiøs forestilling om at kapitalismen eller markedet som jeg foretrækker at tale om, det er jo ikke helt det samme, er “god”. Markedet er – hverken mere eller mindre. Det er mennesker der er – og det er noget andet. Jeg ved ikke helt hvordan du kan gøre det til en eller anden form for religiøsitet. Ingen tvivl om at vi er meget uenige på afgørende punkter. Jeg kan kun tolke det du skriver som et udtryk for at du ikke skelner mellem dine egne preferencer (som jeg måske er enige i) og en eller anden højere form for bedømmelse af hvad der er vulgært, grimt osv. – Her ender du i en position der er at sidestilles med de autonomes, uden at jeg hermed vil beskylde dig for at være en alen ud af samme stykke – det mener jeg bestemt ikke. deres vandalisme er der formentlig en eller anden psykologisk forklaring på, og det er jo noget helt andet. Men din position ofrekommer mig at være i tråd med en særlig form for kritik af kapitalismen som traditionelt har trivedes i visse konservative kredse, hvor hårdt arbejde vist ikke ansås som noget man havde den store respekt for. Dermed mener jeg, at din kritik i sin grundsubstans er ekstremt elitær – og efter min mening, udtryk for foragt for “almindelige mennesker” – ikke mindst den forfærdelige middelklasse, hvis smag og forbrug jo mere end nogen anden er bestemmende for udbuddet af varer, butikker, tv-serier osv.Skulle det ikke være meningen vil det naturligvis kun glæde mig. Men som du har skrevet din tale, kan jeg ikke tolke det anderledes.

  Svar
 7. Søren Pind

  @Kurrild: Mht dine spørgsmål om ”en moralsk korrupt økonomisk mekanisme” – så undlader du at tage den sætning, der knytter an til beskrivelsen, nemlig ”Den psykologisk skabte markedsplads”. Jeg sigter her til den del af markedet, hvor aktører i højere og højere grad bruger helt moderne psykologiske mekanismer med henblik på at påvirke menneskets underbevidsthed til at vælge deres produkt til. Forudsætningen for markedet er vel at det er frie mennesker der vælger. Ikke noget andet. Det platte eksempel er slikket, stillet lige ved kassen, hvor børnene kan plage deres forældre mest. Men der er nu kommet langt mere raffinerede og mere direkte midler i brug, som jeg synes siger en del om de, der anvender dem. Hvorfor ikke lade produkterne vurdere på deres egne kvaliteter? Glubsk umådeholden grådighed? Spørger du mig virkelig om det? En Niels Valentin, der vælger at sælge sine optioner 14 dage før den bank, han har ledet går konkurs, og sikrer sig et tocifret millionbeløb? Gældskarrusellerne i ejendomsbranchen? Vil du virkelig forsvare disse ting i den hellige kapitalismes navn? Peggy Noonan skrev for nogen tid siden i en klumme, at kapitalisme forudsætter en eller anden form for anstændighed eller moral, om du vil. Det er jeg enig i. Det nytter i øvrigt ikke – jf. din sammenstilling af min kommunale ”indsats” – at du modstiller offentlige instanser og markedet. Jeg er da ikke blind for, at staten og det offentlige forvolder stor skade. Faktisk mere. Og hvad så? Det var ikke mit ærinde denne gang i min tale. Det har jeg skrevet stolpe op og ned om i årevis. Medierne? Jeg tænker på at petitjournalistikken er eksploderet de seneste år, og er trængt ind alle steder. Pudsigt nok, mens markedet øjensynligt ikke efterspørger det – kun niche(kvalitets)aviserne går frem for tiden…@Niels: Jeg foragter bestemt ikke almindelige menneskers arbejde. Mit synspunkt er snarere noget i denne retning, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/06/15/AR2009061502733.html´Jeg kunne ikke lade være med at smile over, at ganske kort tid efter vores debat gik i gang brugt FZ netop Churchills reference til det mindst ringe system om kapitalismen. Det er for så vidt min pointe. Vi kan være uenige om bestemte skyggesider ved kapitalismen eller ej. Det er for så vidt ikke så afgørende. Det vigtige er jo, at kapitalismen, friheden og folkestyret har fjender. Dem kan man kun bekæmpe, hvis man kender dem. “Genkender” deres argument – og ved hvorfor det ikke holder, og hvad der skal gøres ved dem. At man for så vidt da netop – i modsætning til, hvad jeg kan konstatere nogen her vil anerkende – selvfølgeligt ved, at kapitalismen har sine fejl. Og jo – du kan sige hvad du vil; naturligvis er kapitalismen – eller markedet om du vil – i nogle sammenhænge brutal. Det er den da. Men til det er kun at sige, at sådan er det altså bare. Jeg kan ikke lade mine “romantiske” længsler efter fortiden diktere, hvad andre skal vælge. Men jeg kan påstå, at kultur er den altafgørende faktor for at vi komme videre. Og jeg kan agere politisk efter det, ved at give folk mulighed for at beholde flere af deres egne penge og bruge dem på det. Således at truslerne mod kapitalismen, friheden og folkestyret kan udstilles. Elitært? Ja måske. Det kan jeg vel ikke helt afvise. Men det lever jeg så med.

  Svar
 8. Sebastian

  @ KasperNiels er skam ikke alene om at fare i blækhuset fordi Pind kritiserer ”en af den moderne kapitalismes skyggesider”, men Azrouni benytter ikke stråmandsargumentation, han moraliserer blot: ”I stedet burde han [Pind] glæde sig over de fremskridt, den moderne kapitalisme vitterlig har frembragt for almindelige mennesker.”I mine øjne øger det kun Pinds troværdighed som kapitalismens fortaler, at han ikke tilbeder den kritikløst, og udelukkende prædiker for de allerede omvendte.

  Svar
 9. Niels Westy

  @SørenBeklager, men jeg kan ikke dy mig. Du nævner Roskilde bank skandalen og Niels Valentin. Ifølge Dr2 udland til aften, så fik Tony Blair repareret sit tag 2 dage før han trådte tilbage for vist nok 70.000 kroner betalt af skatteyderne, er det så demokratiets skyggeside?Eller kunne det tænkes, at det blot viser at en del mennesker har det svært med almindelig anstændighed og rimelighed? Så kan vi tage diskussionen om, i hvilket samfundssystem tillid og hæderlighed fremmes mest en anden dag.

  Svar
 10. Søren Pind

  @Niels: mener du helt ærligt, at det at Tony Blair har gjort det beskrevne står mål med Roskilde Bank sagen og Niels Valentings adfærd? Jeg skal være den sidste til at forsvare det. Jeg har som bekendt rigelig på min egen samvittighed. Men jeg er nu alligevel nysgerrig efter dit svar.

  Svar
 11. Kasper Kyndsberg

  @ SebastianDet er som om man bare skal skrive” stråmand” om et argument – så er det pludselig ikke validt.At diskutere fordele og ulemper ved kapitalismen giver lige så meget mening som at diskutere fordele og ulemper ved evolution. Det giver det indtryk at man kunne vælge noget andet – det kan man ikke, fordi begge dele er teorier der beskriver fakta. Man kan ikke tilvælge socialisme og fravælge kapitalisme. At tale om kapitalismens skyggesidder giver derfor lige så meget mening som at tale om evolutionens skyggesidder. For begge dele er bare en beskrivelse af en funktion. Når det kommer til økonomien kan man så subjektivt sige at man ikke ønsker hint og andet og gribe ind i processen, hvis man er socialist af en slags.Det behøver måske ikke altid være den rene vare man kommer på flasken som politiker. Men, jeg synes det er besynderligt når man kommer med et decideret angreb på kapitalismen i en tid med finanskrise hvor den har brug for politikere med integritet til at forsvare den mod interventionslystne populister.

  Svar
 12. Niels Westy

  @SørenDet korte svar er, at det synes jeg helt bestemt. Det længere er, at jeg måske endda finder at det er værre, da jeg ikke erindrer mig at Niels Valentin har solgt sig på at være udstyret med en særlig høj moral (mend det ved jeg jo selvfølgelig ikke noget om). Men jeg erkender at dette nok mest skyldes min opdragelse til at der er noget særligt ærefuldt og at der påhviler en et særligt ansvar som folkevalgt – Min forstand (og 16 år i den offentlige sektor) siger mig jo at det selvfølgelig ikke er sådan, og derfor er jeg jo heller ikke synderlig overrasket – ligesom jeg forventer at det samme foregår i Danmark i den udstrækning, at man kan slippe afsted med det.

  Svar
 13. Sebastian

  Nu skal jeg nok pinde stråmanden ud for dig Kasper. Hvad Pind skrev om kapitalismens skyggesider, citerede Niels ham for som gældende for kapitalismen som sådan. Det svarer lidt til at du forklarer hvor højt du elsker alle figurerne i The Muppet Show undtaget Stattler og Waldorf, som du finder ”grimme og kiksede”, og at nogen herefter citerer dig for at alle figurerne i The Muppet Show er ”grimme og kiksede”. Det er i bedste fald misforstået, og i værste fald direkte løgnagtigt. Myrer er underlagt evolutionens love, men ikke kapitalismens. Jeg forstår ikke din sidestilling af de to begreber. Integritet er heller ikke synonymt med fanatisme. Pind kan se kapitalismens skyggesider uden at plædere for planøkonomi og for ophævelse af den private ejendomsret. Det er integritet. Det er Niels og Azrouni der fremstår som utopister.

  Svar
 14. Rasmus Sønderriis

  IKKE “ANSTÆNDIGHED OG MORAL” MEN “CHECKS & BALANCES”Kapitalisme og det liberale samfund er netop kendetegnet ved ikke at kræve “anstændighed og moral”. Dette står i modsætning til kommunisme og andre idealiserede totalitære modeller, der beror på voluntaristisk gas for at fungere efter den erklærede hensigt. I den tankebane opstod fx Che Guevaras “Nye Menneske”, der ofrer sig selv for kollektivet (reelt et forsøg på at omvende primater til myrer).Kapitalisme og det liberale samfund afhænger ikke af sådanne illusioner om den menneskelige natur, men er baseret på egeninteresse. Derimod kræves hårde og kontante “checks and balances”, herunder fx et forbud mod at sælge aktier med insider-viden, uafhængige domstole, begrænset magt til hver aktør osv. Det er når disse foranstaltninger svigter, at kapitalisme får et dårligt ry. Det er når der appelleres til “moral og anstændighed”, at samfundet går i en illiberal retning.

  Svar
 15. Kasper Kyndsberg

  @ Sebastian”Hvad Pind skrev om kapitalismens skyggesider, citerede Niels ham for som gældende for kapitalismen som sådan.”Jeg ved godt hvad du mener med stråmandsargument, men hvad Pind bliver citeret for at have sagt om kapitalismen har han jo rent faktisk sagt om kapitalismen. Det der bliver diskuteret er hvilke implikationer udsagnene giver – både af at de bliver sagt af en person der bliver anset som talsmand for liberale holdninger, og om de er valide. Det er faktisk det der er spændende, men som bliver stoppet ved at kalde den en stråmand.”Myrer er underlagt evolutionens love, men ikke kapitalismens. Jeg forstår ikke din sidestilling af de to begreber. “Jeg trækker kapitalismen som begreb op som en teori der, ligesom f.eks. teorien om evolution, beskriver fakta. Det er ikke fordi de to begreber er de samme eller fortæller noget om de samme forhold – det er fordi begge dele er teorier der beskriver fakta. Og så giver en kritik af “skyggesidderne” ikke nogen objektiv mening. Man kan sige at der er skyggesider ved folks frie valg – det er jo de beslutninger folk træffer, der er Pinds problem. I mangel af en bedre analogi svarer det til at give skylden for unge menneskers sprog til grammatikken – grammatikken er blot sprogets teoretiske fundats.

  Svar
 16. US

  (Det blev en lidt lang kommentar, håber det kan tilgives)Nu indeholdt min forrige post i den anden tråd for så vidt ingen spørgsmål til hr. Pind, mest fordi jeg ikke regnede med, at han ville tage debatten op. Om han så har gjort dette på nuværende tidspunkt vil jeg lade være et åbent spørgsmål, men det er i hvert fald klart, at han nu indgår i dialogen.Hr. Pind, som det måske også fremgik af min tidligere kommentar på blogenn, har jeg det sådan, at jeg mener det, De “brokker Dem over” og kalder “kapitalismens skyggesider” – ja, det har altså ikke noget med kapitalisme at gøre. At alle folk ikke kan få alt det de vil have, til den pris de ønsker – som eksempelvis den ungarske spegepølse, de har været vant til – ja, det er altså ikke kapitalismens skyld. Det har alle dage været venstrefløjens strategi at opsætte umulige mål for, hvad der skulle kunne opnåes i et kapitalistisk samfund, og når så målene ikke blev nået, skulle der (overraskende nok) rettes op på det, ved at politikerne rettede kapitalismens mange fejl. At alle ikke kan få det, de vil have i al evighed fremover er ikke kapitalismens skyld. At vi ikke lever evigt er heller ikke kapitalismens skyld. Det er ikke kapitalismens skyld, mere end det er vore geners skyld, eller for den sags skyld vore forfædre dinosaurernes skyld.Mit problem med Deres tale er primært, at det forhold, at De fremhæver alt det, De opfatter som “problemer” i et kapitalistisk samfundssystem, faktisk kun er interessant for mig, hvis De har nogle konkrete løsninger i tankerne på de pågældende problemer – ellers er den bare gratis – en kritik som overhovedet ikke adskiller sig fra den almindelige socialdemokrats, hvad enten denne så stemmer V, K, S, DF eller noget helt femte. Hvis ikke staten eller en anden regulatorisk myndighed kan gøre det bedre på de konkrete områder, hvor De ser problemer med kapitalismen, og De fremhæver de løsningsforslag, De finder relevante, så er Deres kritik ingenting værd, så er det bare almindelig politikersnak uden substans. Og det er lige netop, hvad det er. Deres kritik er uden indhold, den er symbolsk, meningsløs. Den får Dem til at føle Dem godt tilpas, fordi det lyder godt, det De siger, også selvom De intet siger, fordi de konkrete problemer De tilsyneladende så gerne vil knytte til kapitalismen (problemer som et “forkert udbud af spegepølse” og “grådige mennesker der er ansat i det private erhvervsliv” – ja, har man hørt mage, hvad skal det dog ikke ende med?), intet har med kapitalisme – eller mere generelt; styreformer, politik og økonomiske politikker i øvrigt – at gøre, og alt at gøre med, at jorden er befolket af _mennesker_….Nogle bankfolk var/er grådige og opfører/-te sig lumpent. Nogle politikere var/er grådige og opfører/-te sig lumpent. Jeg deducerer mig, måske lidt forhastet, frem til fra Deres kommentarer til Niels Westy, at De mener der er en betydningsfuld forskel på de to grupper på et generelt plan. Jeg har indtryk af, at De mener de private er værre. Så et par spørgsmål:i) Siger De dermed, at politikerne er bedre mennesker end folk ansat i det private?ii) Hvordan synes De selv, at politikerne har navigeret i forbindelse med krisen? Har de opført sig mere ansvarligt og mindre grådigt, mere langsigtet og mere omhyggeligt, end de mange korrupte, ubehagelige, ensrettede virksomhedsledere?iii) De svarede ikke på Niels Westy’s spørgsmål i #10 (“er det så demokratiets skyggeside”?). Svar udbedes også herfra. Hvis nej – hvorfor ikke?Til spørgsmål #2 vil jeg som en sidekommentar blot bemærke, at mens Niels Valentin slap væk med et tocifret millionbeløb fra _sine egne bankkunder_, har politikerne på nuværende tidspunkt i princippet lovet de danske banker 100 milliarder kroner, som de tilsyneladende intet problem har med at stjæle fra _samtlige landets skatteydere_. En anden sidekommentar til samme spørgsmål: Forestil Dem følgende. Antag en flok grådige og uansvarlige teenagere med et højt forbrug af designermøbler og flotte sportsvogne lever af deres forældres lommepenge (forældrene er velstillede) til de er 35, og så løber tør for penge, fordi forældrene ikke længere kan betale for deres dyre vaner. Det der efterfølgende sker, er at teenagernes onkel træder til. Han hyrer en flok rockere til at røve hele nabolaget, for at give de indkradsede midler til forældrene og de nu voksne teenagere. Hvem opfører sig mest moralsk i den historie?Nej vel?

  Svar
 17. Thomas Lindstrøm Jensen

  Nej, hvor er jeg ved at være træt af at høre at “Pind angriber kapitalismen”. Selv her på Punditokraterne hvor nivauet er ganske højt. Det er endnu værre andre steder.Så vidt jeg kan læse, så skriver han:1. Man støder jævnligt ind i ting som er så dårlig smag at man egentlig i et svagt øjeblik gerne ville nedlægge forbud imod dem (Elitært? Vi fra middelklassen mener sgu’ også at McDonalds “Gyldne Måge” skæmmer gadebilledet).2. Men det skal man ikke (pga. de sædvanlige argumenter for liberalisme).Jeg kan virkeligt ikke se hvordan man som liberalt indstillet kan være væsentligt uenig i den del af talen?

  Svar
 18. Rasmus Sønderriis

  Søren Pind har mange sådanne svage øjeblikke, hvor hans intolerance over for dårlig smag er illiberal. Fx da han som borgmester krævede at PostDanmark tilbagetrak et postkort med grafittikunst, eller rasede imod fuldt ud lovlig og faktisk også spændende og nyskabende grafitti i byrummet. Her mente Søren, som en anden svigeroldemors yndling, at det simpelthen var selve den grimme utraditionelle genre, der var den lige vej til ungdommens fordærvelse. Man får en klar fornemmelse af, at havde han istedet for Bygge- og Teknikborgmester i København været diktator af Pindestan, så ville hovedstaden være blevet et glansbillede af ulastelige nationale dyder.

  Svar
 19. Niels Westy

  @Lucky LibertasHvis jeg forstår din kommentar korrekt, så beskylder du mig og andre for at lide af nihilisme og holdningsløshed, hvilket må indebære at du lider under illusionen om at en afstandtagen fra at ville dømme andres frie valg af forbrug og levevis (så længe de ikke generer andre) skulle være ensbetydende med at man ikke mener at der er noget der er bedre end andet.Lad mig her fortælle dig en lille historie:For efterhånden mange år siden kom jeg tilfældigt til at sidde overfor Peter Rindal i toget fra jylland til København, og vi faldt i snak. Vi kom selvfølgelig til at snakke om kunststøtte og statens kunsfond, hvor han repræsenterede Fremskridtspartiet.Jeg var – ikke overraskende – ganske enig med ham i, at kunsttøtten skulle afskaffes. Men på et punkt skiltes vejene, for i sidste ende viste det sig, at et af hans hovedargumenter mod kunsstøtten var, at hans 5 årige barnebarn kunne male lige så godt som de der modtog støtte/hvis værker man købte til opmaganisering osv. Med andre ord endte han (til min bedrøvelse) af basere sin holdning ti lstøtten på hvad han mente var godt og skidt. En ting er at han selvfølgelig ikke besad nogen faglig ekspertise til denne dom, andet end uvidenhed (jeg besider heller ikke nogen særlig faglig ekspertise til at kunne foretage bedømmelsen, men uanset hvor uvidende jeg er om billedkunst for eksempel, så anerkender jeg dog denne uvidenhed, omend den vist var mindre end Peter Rindals).Jeg har intet imod at mennesker mener at de tilhører en eller anden elite eller udvalgt skare (det gør jeg jo også selv i og med at jeg bestemt ikke føler mig lige med alle andre, men tværtimod hævder retten af mene at vi ikke alle samme er lige), eller mene at andres smag er noget hø. Problemet kommer når man ser sig kaldet til at reagere på det. Og problemet kommer, når man kalder det en af kapitalismens skyggesider når andre menneskers forbrug ikke falder i ens egen smag.Virkeligt slemt bliver det, når man med dette rationale mener, at det er i orden at hive pengene op af andre folks lommer og “kompensere” for deres dårlige smag ved at bruge pengene på ting de ikke ville efterspørge selv.Der er i dette samfund – efter min mening – en udbredt mangel på respekt for andre menneskers penge/ejendom, der for de flestes vedkommende, al den stund de fleste af os er lønmodtagere, er lig med at man stjæler folks tid og dermed liv (og den er jo som bekendt begrænset) – og denne lethed ved at bruge andre folks penge, det vil jeg i hvert fald mene er udtryk for en mangel på grundlæggende værdi, som jeg ikke giver køb på, respekten for den private ejendomsret. Sidstnævnte er borgerligere politikere i lige så høj grad som de røde skyldige i – hvilket vi har set talrige gange gennem de sidste 8 år

  Svar
 20. LuckyLibertas

  Hey WestyEssensen af min mening ovenfor; “Værdidomme diskvalificerer ikke i sig selv for “liberal”; det er i trangen til, at finde alt for mange løsninger, for andre end sig selv, at man diskvalificerer sig som “liberal”.”Her står vist alt – og det kan du næppe være uenig i:)

  Svar
 21. Niels Westy

  Hvis du ved værdidomme mener at man blot fortæller hvad man selv bryder sig om, så har du ret – man kan så stille spørgsmåltegn ved hvor interessant det er at få læst og påskrevet om hvad der er gode husfacader og TV-programmer, det svare vist lidt til at tillægge Peter Rindal nogen særlig indsigt i billedkunsten – og så falder det hele vist sammen og ender i ligegyldigheder, og det tror jeg faktisk ikke var meningen med talen.

  Svar
 22. LuckyLibertas

  Westy:)Værdier, og især kommunikationen af dem, betyder da utrolig meget; også for liberale, som ikke ønsker, at trække “løsninger” ned over hovedet på andre.Jeg synes f. eks denne debat rammer noget ved siden af:)

  Svar
 23. LuckyLibertas

  Ja, længe leve nihilsmen:) Som “liberal” behøver man altså ikke, at være holdningsløs; den kloge af slagsen vil vide, at historisk viden, og dermed en vis grad af konservatisme, uværgeligt vil indgå i vurderinger i tiden.Værdidomme diskvalificerer ikke i sig selv for “liberal”; det er i trangen til, at finde alt for mange løsninger, for andre end sig selv, at man diskvalificerer sig som “liberal”.Ethvert “pip” man kommer med, er i sagens natur, værdier over historien, bragt i mere eller mindre dannet semantisk pakke.

  Svar
 24. Auberon Herbert

  Søren Pind har vist efterhånden både her & andetsteds fået demonstreret, at han ikke har mere intellektuel standhaftighed eller integritet end et barn, og at han ikke magter at svare, når folk stiller ham til ansvar for de forskellige ting, han uovervejet lukker ud fra tid til anden (som fx nu senest i går hans “empatiseren” med Jønke). Synd for ham, og synd for Venstre at der ikke var mere indhold i ham, når det kom til stykket.

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.