Verden dummeste politik – den globale narkotikapolitik

Jeg har skrevet en kort artikel om omkostningerne ved både vores nationale og den globale narkotikapolitik “10 trillioner gode grunde til at legalisere narkotikahandlen” , der kan læses på liberator.dk. Som jeg altid gør, når jeg skriver om dette emne, prøver jeg at holde mig til nyttebaserede argumenter.

Som det også fremgår af artiklen, hvor jeg kommer frem til at den førte narkotikapolitik koster det danske samfund omkring 16 mia. kroner om året, eller jeg skulle måske snarere skrive mindst 16 mia. kroner, da ikke alle omkostninger er medregnet (herunder en beregning der tager højde for at en del narkomaner formentlig ville være selvforsørgende uden at ty til kriminalitet, hvilket både ville spare overførselsindkomst samtidig med at det ville forøge værditilvæksten) af den ganske simple årsag, at jeg ikke aner hvor meget det drejer sig om. Med en forudsætning om, at forholdet mellem markedsomsætning og samlede omkostninger nok er det samme globalt, som nationalt, kommer jeg herefter frem til at de årlige globale omkostninger er ca. 10 trillioner kroner, eller ca. 3% af BNP, et nærmest absurd tal (dog ikke mere absurd en at det vist svarer ca. til det offentlige underskud i USA i 2009). Hvor enormt dette tal end er, tror også at dette tal undervurderer de reelle omkostninger. F.eks. burde man jo rettelig medtage det resulterende væksttab, der næppe er ubetydelig – lande som Afghanistan og Colombia, hvor der er en lige linie fra narkotika til muligheden for fortsatte kamphandlinger er åbenlyse, men der er mange lande, hvor der er en direkte forbindelse fra den illegale narkotikahandel og til ustabile politiske og økonomiske forhold. Hvor meget dette betyder for de reelle globale omkostninger kan jeg ikke sige, det ville blive de rene skud i luften. Men at konsekvenserne er meget alvorlige er jeg ikke i tvivl om.

Når man betænker, at vi reelt, med FNs tal taler om at der globalt er 24 millioner mennesker der har alvorlige misbrugsproblemer, hvilket svarer til ca. 1/3 % af den globale befolkning, er det unægtelig svart at se den førte politik, som intet positivt har afstedkommet i hele sin levetid, som andet end udtryk for komplet idioti, eller som jeg skriver i artiklen, hvis man nogen sinde kunne tale om at at være dummere end politiet tillader……

Sådan er det selvfølgelig ikke. Hvis vi ser bort fra de fundamentalt religiøse grunde til at forbyder handel og nydelse af en række euforiserende stoffer, – religiøse grunde der senere blev pakket ind i besværgelse om sundhed, så er narkotikapolitikken et af disse områder hvor politikerne effektivt har kunne køre på menneskers angst – og har gjort det. Da man for gud hvilken gang skruede op for “The war on drugs” i slutningen af 1980erne i USA (inden det valg, hvor Bush senior blev præsident) skulle der efter sigende være udarbejdet en rapport i det amerikanske justitsministerium, der viste, at det var en kamp der ikke kunne vindes – men der var jo stemmer i skidtet.

Vurderet på denne led bliver den førte narkotikapolitik jo ganske rationel set fra højrefløjens side. Til gengæld er det også slående, at venstre side af det politiske spektrum, hvilket vi også ser herhjemme, bruger og misbruger visse menneskers ulyksalige afhængighed til at promovere deres yndlingsdagsorden, der er lidt i stil med “Se-mig-mor-er-jeg-ikke-et-godt-menneske-jeg vil-så-gerne-hjælpe-de-svage” – desværre altid kombineret med at det skal alle andre så betale for. Derfor kan man komme frem til at det er en fornuftig mulighed at lave en forsøgsordning med uddeling af heroin, til en pris af 200.000 per narkoman, hvilket skal betales af… ja vi kender historien.

Under alle omstændigheder så håber jeg at de, der i lighed med mig synes, at det som et minimum bør gælde at love bør have den tilsigtede effekt, og kan følge mig i at man ikke skal smide gode penge efter dårlige (og da slet ikke 16 mia. af dem året) kan bruge mine beregninger til noget. Og på trods af at man kan anføre at beregningerne er ganske usikre, så er de ikke mere usikre end ganske mange andre beregninger om alt mellem himmel og jord der refereres til og tages som givne i den daglige debat. Og under alle omstændigheder er det bedre at forsøge at foretage beregningerne end blot at “føle sig frem”, selv om det er vældigt populært. 

Og så en lille opfordring: skulle der være nogen af bloggens læsere der på deres vej er stødt på andre beregninger af omkostningerne i forbindelse med den førte narkotikapolitik, også gerne om omkostningerne ved en evt. legalisering, så må i hellere end gerne lægge links til det. 

5 thoughts on “Verden dummeste politik – den globale narkotikapolitik

 1. Garney

  iføge dr er mængden af hård narkotika faldet og prisen er også steget. FN ser det som at deres kamp imod narko virker, er du enig deri?

  Svar
 2. Niels Westy

  @HeinsterMine beregninger er meget simple, så der er mange effekter der ikke er taget højde for – det er en af grundene til at jeg selv er overbevist om at beregningerne, trods deres usikkerhed, viser minimumsomkostninger. Som beregningerne fremstår, indgår der en implicit forudsætning om at man sparer den del af politiets arbejde der er direkte relateret til narkotikakriminalitet væk – det vil sige at der ikke direkte kan tales om en effekt på anden form for kriminalitet.Er der et link til beregningerne af Steven Leavitt? – det ville være spændene at læse mere. For øjeblikket er jeg ved at tygge mig igennem FNs narkotikarapport 2009, der blev offentliggjort i forgårs og muligvis kommer der senere et indlæg om denne.Endelig tak for tippet om Gretchen Peters bog, jeg har hørt om den, men ikke læst den endnu.

  Svar
 3. Heinster

  @NWHar du regnet på hvad som sker med resten af kriminaliteten? Hvis politiet bruger 70% af deres tid på Narko kan de jo øge indsatsen på de sidste 30% med over 300%. Det i sig selv burde jo gøre det nemmere at begrænse anden kriminalitet. Steven Leavitt har vist tal på hvor meget kriminalitet falder i takt med at politi øges.Og da avancerne ikke er så høje på meget andet kriminalitet er der jo ikke råd til bagmænd på samme måde hvorfor det er nemmere at få dømt folk.Har FN ikke tidligere anslået at 12% af verdenshandelen er Narkotika?Hvis du har læst jeres sommerferie pensum kan jeg anbefale Gretchen Peters nye bog “Seeds of Terror”. Hun har boet 5 år i pakistan og researchet og interviewet alt fra bønder til taleban om opium – hun har tal på det meste omkring den del af regionen. Taleban tjener ca 0,5 MIA USD til våben osv på Opium – det ville være billigere at købe den opium direkte af bønderne og dermed hjælpe til at afvæbne dem end at miste så mange soldater til de bomber som opium betaler for.http://gretchenpeters.org/

  Svar
 4. Heinster

  @NWHej Niels – til det med kriminalitet har jeg tit joket med til receptioner at kriminaliteten ville forsvinde hvis narko var legalt fordi vi ville have så mange ressourcer til resten af de kriminelle. Jeg tror ikke på man kan opbygge samme kriminelle netværk ved små avancer på andre former af kriminalitet. Selvom menneskehandel dog synes godt på vej.For at kigge på sammenhængen mellem Politi og kriminelle skal man finde tidspunkter hvor der ansættes flere betjente hvor kriminalitet er status quo. Dette sker i forbindelse med valg hvor stemmehungrende politikere prøver at skaffe sig de konservative stemmer. Jeg kan ikke finde tal på det, men tjek :http://pricetheory.uchicago.edu/levitt/Papers/LevittUsingElectoralCycles2002.pdfEller Levitt Freakonomics under hans kapitel om fri abort.

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.