Hvorfor har man ikke anvendt temperaturmålinger dækkende 40% af Rusland?

Der kommer hele tiden nye dimensioner til i climategate, der vel efterhånden har miskrediteret de involverede videnskabsfolk i en sådan grad at de rettelig bør udelukkes for al fremtidig forskning indenfor klima. Det seneste i den fortsatte føljeton om forsøgene på at fremme et helt bestemt billede af temperaturudviklingen er, at man kun har brugt udvalgte russiske vejrstationer, hvis resultater understøttede tesen om global opvarmning, og har fravalgt målinger fra 40% af Rusland.

Nu viser det sig, at man konsekvent har valgt kun at anvende tal fra 25% af de russiske målingsstationer. Når man ser nedenstående figur der viser udviklingen i temperaturerne (jeg beklager de russiske bogstaver, den er “sakset” direkte fra den originale russiske rapport), forstår man måske godt hvorfor. Ikke meget opvarmning at hente der. Det ser heller ikke ud til, at der er en umiddelbar fare for optøning af tundraen, som ellers var et af de utallige skrækscenarier MSM har underholdt os med gennem de seneste år (en optøning skulle indebære udslip af enorme mængder af CO2).

kilde: Institut for økonomisk analyse, Moskva

kilde: Institut for økonomisk analyse, Moskva

Mistanken om at man ikke inddrog russiske vejrstationer i fornødent omfang har været fremsat tidligere (helt tilbage i 1990erne). Denne mistanke synes konfirmeret med rapporten fra IEA.  Målingerne i ovenstående graf stammer fra en række vejrstationer placeret 70 grader nordlig bredde, og ifølge den russiske rapport eksisterer der ingen objektive argumenter for ikke at medtage dem. Udstyret er i orden og kvalitet og præcisionen af målingerne skiller sig ikke negativt ud fra de målinger fra Rusland man har anvendt. Hvad der adskiller dem fra de anvendte er primært, at de ikke er placeret i nærheden af større bysamfund (og som det fremgår ikke viser stigende temperaturer).

Hvorfor HADCRUT har fravalgt at bruge temperaturmålinger dækkende 40% af Rusland (svarende til ca. 5% af verdens landsmasse) kan så føje sig til rækken af de mange spørgsmål som de lækkede/hackede e-mails har rejst.

Intet af ovenstående indebærer naturligvis at man kan afvise tesen om global menneskeskabt opvarmning per se, – der kan jo være en god forklaring, og den kan vi så se frem til, men der skal nok lægges vægt på ordet forklaring, og ikke blot (endnu) en bortforklaring. Indtil da må den foreløbige konklusion være, at de forhåbentligt har hygget sig i Bella Centeret og forhåbentlig ikke bliver enige om noget som helst, for IPCCs rapporternes værdi som beslutningsgrundlag må på nuværende tidspunkt anses for at være ikke eksisterende.

Se også James Delingpole’s blog

Opdateret: Betydningen af om man bruger 121 målestationer (hvilket man gør ifølge IEA) eller alle 476 fremgår af nedenstående. samlet skulle det give en “overvurdering” af den samlede temperaturstigning fra 1870 på ca. 0,64 grader, hvor der sker en undervurdering af temperaturen i starten af perioden og en overvurdering i 1990erne.

forskel

16 thoughts on “Hvorfor har man ikke anvendt temperaturmålinger dækkende 40% af Rusland?

 1. Christoffer Bugge Harder

  Måske kan Tim Lamberts analyse af de udvalgte 25% (121 stationer) og hele datasættet på 476 stationer kaste lys over sagen, inden Niels kommer alt for godt i gang? 😉

  The problem here is the IEA report does not support the claims made in the news story. I’ve reproduced the final graph from the report below. The red curve is the temperature trend using the 121 Russian stations that CRU has released data for, while the blue hockey stick is from a larger set of 476 stations. I’ve put them on top of the CRU temperatures for northern extratropics. The red and blue curves agree very well in the period after 1950, thus confirming the CRU temperatures. Well done, IEA!

  The red and blue curves do diverge in the 19th century, but the one that provides more support for anthropogenic global warming is the blue hockey stick. The red curve shows warming in the 19th century before there were significant CO2 emissions, so it weakens the case that global warming is man-made. If CRU (not HAdley as claimed in the Russian news story) have “tampered” with the data, it would seem that they must have been trying to make a case against AGW.

  The IEA analysis is, in any case, misguided. CRU has not released all the station data they use, so the red curve is not the CRU temperature trend for Russia at all. If you want that, all you have to do is download the gridded data and average all the grid cells in Russia. You have to wonder why the IEA did not do this.

  Kort og godt: Hele datasættet viser særdeles fin overensstemmelse i hele den periode, hvor opvarmningen vurderes til at have været primært menneskeskabt (efter ca. 1950). Den afvigelse, der er i det 19. århundrede mellem CRUs 25% frigivne data og hele datasættet, er tilmed mindre favorabel overfor AGW.

  Hvad skal man konkludere på denne baggrund. Måske er det et gunstigt klima for tiden for at udslynge anklager i sikker forvisning om, at der nok skal være nogen derude, der tager dem alvorligt (ligesom på Ny Zealand for nylig)? Det er helt sikkert ikke det sidste forsøg, vi har set.

  Svar
 2. Niels Westy Munch-Holbek Forfatter

  @Christoffer

  Det grundlæggende spørgsmår er hvorvidt man har brugt det fulde datasæt, det har man ifølge Tim Lambert og ikke ifølge IEA. Datasættet med 121 målestationer (i forhold til det fulde antal på 476 giver en forøget temperaturstigning i perioden på ca. 0,6 med lavere temperaturer indtil 1871 – 1960 – herefter sammenfald frem til ca. 1990, hverefter der er overvurdering i 1990erne og starten af dette årti.

  Og så må man spørge sig selv, hvad er meningen med at offentliggøre nogle men ikke alle datasæt som man anvender? (ifølge Tim Lambert) det forekommer mig temmelig besynderligt.

  Det svarer vel nærmest til at offentliggøre en beregning af vækstraterne i det globale BNP sammen med 1/4 af verdens lande uden at gøre opmærksom på at også de restererende 3/4 indgår.

  Svar
 3. Niels A Nielsen

  Jeg ved ikke, om rapporten fra IEA har noget på sig. Det vil vise sig. Interessant er det dog, at der i de såkaldte Harry-filer fra CRU-mails står en del om kvaliteten af de russiske CRU-data:

  “So.. should I really go to town (again) and allow the Master database to be ‘fixed’ by this program? Quite honestly I don’t have time – but it just shows the state our data holdings have drifted into. Who added those two series together? When? Why? Untraceable, except anecdotally.

  It’s the same story for many other Russian stations, unfortunately – meaning that (probably) there was a full Russian update that did no data integrity checking at all. I just hope it’s restricted to Russia!!

  Here, the expected 1990-2003 period is MISSING – so the correlations aren’t so hot! Yet the WMO codes and station names /locations are identical (or close). What the hell is supposed to happen here? Oh yeah – there is no ’supposed’, I can make it up. So I have

  You can’t imagine what this has cost me – to actually allow the operator to assign false WMO codes!! But what else is there in such situations? Especially when dealing with a ‘Master’ database of dubious provenance (which, er, they all are and always will be).


  This still meant an awful lot of encounters with naughty Master stations, when really I suspect nobody else gives a hoot about. So with a somewhat cynical shrug, I added the nuclear option – to match every WMO possible, and turn the rest into new stations (er, CLIMAT excepted). In other words, what CRU usually do. It will allow bad databases to pass unnoticed, and good databases to become bad, but I really don’t think people care enough to fix ‘em, and it’s the main reason the project is nearly a year late.”

  Bugge er sikker på, at IEA-historien ikke holder vand. Men hvilken grad af “råhed” har de data, som IEA’s baserer deres kurve på? Det ved jeg ikke. Bugge ved det heller ikke.

  I hvert fald er det er klogt at være særdeles skeptisk overfor disse overfladedata og især de forskellige justeringer af data, der er af nogenlunde samme størrelse som den temperaturtrend, der proklameres. GISS’ UHI justeringer især af data udenfor USA er ikke troværdige, og stationerne i resten af verden er mest bystationer eller stationer i lufthhavne (asfalthelveder).

  Bugge har måske nu en forklaring (fra Tim “Bingo” Lambert?) på den pyramideformede justering for Darwin, New Zealand

  http://wattsupwiththat.com/2009/12/08/the-smoking-gun-at-darwin-zero/

  Det lyder sådan.

  Svar
 4. US

  Niels, du lader til at have læst en del om dette emne, og jeg ved at et par stykker mere med stor viden (i fht. mig) om emnet læser med. Jeg har længe ønsket at få svar på netop disse spørgsmål, uden at skulle bruge bogstaveligt talt mange døgn på at læse op på det (jeg ville heller ikke vide, hvor jeg skulle lede), og eftersom spørgsmålene også er relevante i forhold til den oprindelige post, vælger jeg at stille dem nu:

  71% af jorden er dækket af hav. Hvor mange målestationer dækker dette areal, og hvor stor er forskellen i målestationer/km2 mellem hav og eks. USA? Med hvor stor vægt indgår disse data i IPCC’s klimamodeller og hvordan foretages eks. målinger ude midt i Stillehavet?

  Godt 1/3 af jordens landareal er, hvis vi medtager de polare egne, dækket af ørken. -ll-

  Svar
 5. JR

  US: “71% af jorden er dækket af hav. Hvor mange målestationer dækker dette areal, og hvor stor er forskellen i målestationer/km2 mellem hav og eks. USA? Med hvor stor vægt indgår disse data i IPCC’s klimamodeller og hvordan foretages eks. målinger ude midt i Stillehavet?”

  Du kan se dækningen fra Global Historical Climatology Network på figurerne der linkes til her:

  http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/ghcn-monthly/index.php

  De lange tidsserier fra havet er formentlig ofte fra fyrskibe (der er faktisk også en nylig analyse af danske fyrskibsdata som viser en opvarmning på 1C per århundrede for de indre danske farvande – http://www.gfy.ku.dk/~kristine/thesis/). Dækningen til havs er ikke særlig god i forhold til dækningen til lands. Til gengæld er variabiliteten heller ikke så stor som til lands (havet er fladt og består af det samme overalt undtagen hvor der er is – og der måler man ikke med fyrskibe).

  Data indgår for så vidt ikke direkte i modellerne undtagen evt. til at generere en begyndelsestilstand som ligger så tæt på det observerede som muligt. De anvendte modeller fremskriver en række fysiske ligninger (bla. Newtons love) i tid. Disse love er naturligvis forsøgt falsificeret til ukendelighed. Der anvendes dog også observationer til at kalibrere/validere en række såkaldte “bulk formulas” hvor man har lavet en statistisk beskrivelse af processer som modellerne ikke opløser (f.eks. rumligt eller tidsligt).

  Eller sagt på en anden måde: De modeller som forudsiger klimaet bygger ikke på (simple) rekonstruktioner af 2 meter temperaturen. Når man laver en klimakørsel bør* man faktisk som output få en langt bedre rekonstruktion af f.eks. 2 meter temperaturen end hvad CRU eller NASA præsterer med deres simple metoder.

  *) Under forudsætning af, at modellerne anvender state-of-the-art “data assimilation” – altså korrigerer modelfelterne med observationer for at få det bedst mulige temperaturfelt. Man kan sige, at klimamodellerne så virker som en avanceret (fysisk baseret) interpolator mellem observationerne. Jeg er dog ret overbevist om, at man ikke har anvendt disse metoder i de IPCC-modeller som anvendes i den seneste rapport. Men de er formentlig anvendt i nogle af de IPCC-modeller som kører i dag.

  Svar
 6. Hans Henrik Hansen

  “71% af jorden er dækket af hav. Hvor mange målestationer dækker dette areal…” – jeg går ud fra, det er temperaturmåling, du hentyder til(?) Men er det vand- eller lufttemperaturer??
  Hvis det er vandtemperaturer, er der flere end 3000 af de s.k. ‘Argo’-bøjer fordelt over størstedelen (~80%) af verdenshavene, jf.:
  http://www.argo.net/
  Hvis det er lufttemperaturer, bliver jeg dig nok svar skyldig! 🙂

  Svar
 7. Christoffer Bugge Harder

  Bugge har måske nu en forklaring (fra Tim “Bingo” Lambert?) på den pyramideformede justering for Darwin, New Zealand

  http://wattsupwiththat.com/2009/12/08/the-smoking-gun-at-darwin-zero/

  Det lyder sådan.

  Jeg havde ikke læst om denne lille historie, men siden du ligefrem spørger, så har Lambert da en efter min beskedne mening ganske god forklaring her……

  Eschenbach, however, simply declares the NOAA’s adjustments “blatantly bogus” that created a “false warming”. This isn’t a strong argument, but maybe there is a way to check the NOAA’s work?

  Oh look, here’s the Australian Bureau of Meteorology’s high quality climate data for Darwin aiport. Their notes state:

  A change in the type of thermometer shelter used at many Australian observation sites in the early 20th century resulted in a sudden drop in recorded temperatures which is entirely spurious. It is for this reason that these early data are currently not used for monitoring climate change. Other common changes at Australian sites over time include location moves, construction of buildings or growth of vegetation around the observation site and, more recently, the introduction of Automatic Weather Stations.

  The impacts of these changes on the data are often comparable in size to real climate variations, so they need to be removed before long-term trends are investigated. Procedures to identify and adjust for non-climatic changes in historical climate data generally involve a combination of:

  – investigating historical information (metadata) about the observation site,
  – using statistical tests to compare records from nearby locations,
  – and using comparison data recorded simultaneously at old and new locations, or with old and new instrument types.

  And full details of the procedure are described in this paper.

  I suppose the next argument is that the NOAA and the BOM are conspiring together to fasify the temperature record.

  Eschenbach, by the way, has cooked temperature records before.

  Svar
 8. Christoffer Bugge Harder

  I hvert fald er det er klogt at være særdeles skeptisk overfor disse overfladedata og især de forskellige justeringer af data, der er af nogenlunde samme størrelse som den temperaturtrend, der proklameres.

  Nogenlunde samme størrelse? Her er en lille analyse af de forskellige justeringer af CRU-datas indvirkning på den generelle trend:

  Not surprisingly, the distribution of adjustment trends is a quasi-normal3 distribution with peak pretty much around 0 (0 is the median adjustment and 0.017 C/decade is the average adjustment – the planet warming trend in the last century has been of about 0.2 C/decade). In other words, most adjustment hardly modify the reading, and the warming and cooling adjustments end up compensating each other.
  I am sure this is no big surprise. The point of this analysis is not to check the good faith of people handling the data: that is not under scrutiny (and not because I trust the scientists but because I trust the scientific method).
  The point is actually to show the denialists that going probe after probe cherry picking those with a “weird” adjustment is a waste of time. Please stop the non-sense.

  Som det ses, er justeringerne i alle mulige retninger – nogle nedad pga. de velkendte UHI-effekter, nogle opad pga. flytning af målestationer og atter andre pga. udskiftning af måleapparatur og diverse kalibreringsforhold. Den generelle gennemsnitstrend for alle CRUs datasæt, der skyldes justeringer, er altså 0,017C/årti – eller 8% af den totale på 0,2C/årti.
  Er dette to trends af “nogenlunde samme størrelse”, eller er det blot mere af den slags nonsens, som vor italienske ven indtrængende beder diverse skeptikere om at holde inde med?
  Hvad angår skepsis overfor bystationer overfor landbaserede stationer, så er den bedste metode til at afgøre diverse trends holdbarhed ifht. denne indvending jo ret enkel: Sammenlign trends fra de angiveligt suspekte bynære stationer med landbaserede stationer. Og det er der jo heldigvis forsket en hel del i. En klassiker er jo Peterson et al. – den er fra 1998, men den indeholder jo også intervallet omfattende langt størstedelen af den menneskeskabte temperaturstigning. 🙂 Og den finder mht. forskellen mellem land- og bystationers trends følgende:

  Using rural/urban land surface classifications derived from maps and satellite observed nighttime surface lights, global mean land surface air temperature time series were created using data from all weather observing stations in a global temperature data base and from rural stations only. The global rural temperature time series and trends are very similar to those derived from the full data set. Therefore, the well‐known global temperature time series from in situ stations is not significantly impacted by urban warming.

  Ellers er der jo denne interessante artikel af (gys) Philip Jones som førsteforfatter om by- og landtrends – og hvis man ikke bryder sig om Jones, kan man måske forlige sig med kineseren Li, der har stået for den del af artiklen, der har lavet sammenligninger af trends i byer og på landet i Kina for at se, om opvarmningen skulle være et resultat af den hastige urbanisering der. Og det var det ikke.

  Svar
 9. JR

  CBH skriver: “Den generelle gennemsnitstrend for alle CRUs datasæt, der skyldes justeringer, er altså 0,017C/årti – eller 8% af den totale på 0,2C/årti.”

  Men trenden for det seneste århundrede er da 0.1C/årti. Er det ikke rigtigt?

  Så taler vi om en justering på 17%. Derudover er der ingen som siger, at den samlede justering har en nedre grænse på 0C/årti. Det kan jo godt være, at korrektionen samlet set i virkeligheden burde være (hiver tal op ad lommen) -0.5C/årti. Og hvis det er tilfældet vil det naturligvis have en vis indflydelse på analysen (50% mindre opvarmning).

  Personligt _tror jeg_ nu ikke, at man vil finde så store fejl i metodikken og koden. Men jeg synes, at arbejdet har godt af at blive set igennem med en tættekam (men det er mest fordi jeg som nævnt i tidligere posteringer synes at klimavidenskaben skærer for mange hjørner af den videnskabelige metode og at dette har konsekvenser for kvaliteten af arbejdet og af forskerne).

  Svar
 10. Christoffer Bugge Harder

  JR: Du har ret – der er ved nærmere eftertanke også noget, der undrer mig: Mon ikke vor italienske ven med de 0,2C/årti referer til temperaturstigningen siden CO2 trådte frem som den vigtigste drivkraft (ca. 1970)? Det er jo denne temperaturstigning, der optager begge sider. Jeg må lige skrive en kommentar.

  Personligt _tror jeg_ nu ikke, at man vil finde så store fejl i metodikken og koden. Men jeg synes, at arbejdet har godt af at blive set igennem med en tættekam (men det er mest fordi jeg som nævnt i tidligere posteringer synes at klimavidenskaben skærer for mange hjørner af den videnskabelige metode og at dette har konsekvenser for kvaliteten af arbejdet og af forskerne).

  Jeg er helt enig i, at det er fint at se arbejdet igennem med tættekam – der er nu masser af forskergrupper, der allerede gør dette, og jeg synes bestemt ikke, at det er en korrekt anklage mod “klimavidenskaben” som sådan, du fremfører. Men uanset hvad har CRU-hackeriet vist utvetydigt vist, at forskningen og forskerne kun kan tabe på, at alle CRU-data ikke er frit tilgængelige.

  Jeg vil dog også tilføje, at det med at “cherry-picke” enkelte angiveligt mystiske justeringer som f.eks på Ny Zealand eller Darwin-lufthavnen og gå direkte til en beskyldning om fusk, som det gøres på denne og mange andre sider, er netop den type spielverderberisk “skepsis”, som får forskerne til at behandle skeptikere med hån, foragt og arrogance. Det virker på mig mest som et forsøg på at udnytte de gunstige klimaforhold for hvad som helst af anklager i håbet om, at ingen vil tage aldrig så gode naturlige forklaringer på en justering – f.eks at man har flyttet en målestation 120 meter op – for gode varer.

  Mange af dem, der i sin tid skreg højlydt op for at få NASA til at udlevere sin kildekode, havde jo aldrig i ramme alvor tænkt sig at bruge den til noget – og siden den faktisk blev frigivet, har der jo stort set heller ikke været nogen af de højrøstede skeptikere, der har brugt den til noget som helst videnskabeligt arbejde. Hvis man læser føromtalte Eschenbachs redegørelse på WUWT, er det for mig at se tydeligt, at forskerne har betragtet talrige amatørskeptikeres talløse FOI-forspørgsler som et målbevidst forsøg på at spilde forskernes tid.

  Svar
 11. Niels A Nielsen

  Ang. Darwin, NZ.
  Vi har altså stadig ikke fået skyggen af en mulig forklaring på det, som Eschenbach kalder en en “smoking gun”.

  Tim Lambert forsøger sig med at skrive om en justering for et pludseligt temperaturfald i begyndelsen af århundredet, som kan skyldes et ændret “skjul” til termometret, en begivenhed som også Willis E diskuterede i sin artikel. Hvad så med pyramiden, Tim? Det Bugge kalder en ganske god forklaring, er i virkeligheden ingen som helst forklaring. Bugge kan nøjes med meget lidt, når det støtter hans sag.

  Det, der skal forklares er:

  “We have five different records covering Darwin from 1941 on. They all agree almost exactly. Why adjust them at all? They’ve just added a huge artificial totally imaginary trend to the last half of the raw data! Now it looks like the IPCC diagram in Figure 1, all right … but a six degree per century trend? And in the shape of a regular stepped pyramid climbing to heaven? What’s up with that?”

  Ang. justeringer:
  Jeg har set en graf fra NOAA, der viste de _gennemsnitlige_ justeringer af amerikanske temperaturer, der havde forøget trenden ca 0,3C siden 1940. Mon ikke det svarer meget godt til den proklamerede trend siden 1940 i USA.

  Som man kan se, er justeringen i Darwin enorm, og min pointe er såmænd blot, at størrelsen af justeringer på individuelle stationer er meget store – nogle gange voldsomt store. De kan være en stor fejlkilde, hvis de ikke er troværdige. Som JR påpeger er det forkert, hvis den gennemsnitlige trend i justeringerne er 0, hvis den retteligt burde være -0,15C for eksempel. Det har faktisk betydning, hvis temperaturstigningen er for eksempel blot en femtedel lavere end proklameret. Så små temperaturstigninger taler vi om.

  Jeg er helt overbevist om, at UHI har større betydning end Jones, Peterson og IPCC vil vide af (se for eksempel McKitrick).

  Svar
 12. Christoffer Bugge Harder

  Jeg er helt overbevist om, at UHI har større betydning end Jones, Peterson og IPCC vil vide af (se for eksempel McKitrick).

  Er det McKitrick & Michaels her, du henviser til? 🙂

  McKitrick & Michaels stod også bag én af de to artikler i Climate Research, der var fremme i forbindelse med de “Peer review failures”, som tidligere havde fået von Storch til at trække sig som redaktør i protest. Det var den, hvor hver eneste udregning, de havde lavet, var forkert, fordi de havde byttet om på radianer og grader…….

  Ikke, at noget af dette selvfølgelig vil have den store effekt, når du nu er så fuldstændig overbevist om, at McKitrick har ret. Men jeg undrer mig dog over, hvordan den økonomiske aktivitet skulle kunne give en så enorm falsk trend for Longyearbyen på Svalbard, som de påstår…….. 😀

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.