Hvor religiøse er de europæiske muslimer?

Weekendavisens Jeppe Matzen skrev i fredags i en artikel med titlen ”Når troen forsvinder” om, hvordan apostasti blandt muslimer er ved at blive en synlig trend i Storbritannien. 70 % af de britiske muslimer er under 30 år, og organisationen Council of Ex-Muslims of Britain, der repræsenterer de ’frafaldne’ britiske eks-muslimer vurderer, at der eksisterer en stor gruppe nominelle muslimer, der faktisk ikke tror. Problemet for dem er, at de muslimske miljøer i landet – ligesom i Danmark – behandler apostater ekstremt dårligt. Det betyder ifølge Weekendavisen, at vi ved meget lidt om, hvor store gruppen af potentielle apostater og ikke-troende muslimer er i Europa.

Da jeg læste artiklen, slog det mig at vi faktisk kan få mere at vide om, hvor religiøse mange europæiske muslimer er. I det projekt, vi skrev om forleden, har vi svar fra en ganske stor gruppe indvandrere i the European Social Survey. Mens vi ikke har deres religion, ved vi at knap 6000 af indvandrerne er fra muslimske lande. De har alle svaret på spørgsmålet om, hvor religiøse de er på en skala fra 0-10, ligesom de andre 280.000 respondenter. Det giver os dermed et ganske godt indtryk af, hvor ’stærk’ deres religion er.

I figuren nedenfor illustrerer jeg fordelingen af religiøsitet blandt indvandrere fra muslimske lande, indvandrere fra ikke-muslimske, ikke-vestlige lande, etniske danskere, og andre europæere udenfor Norden. Kategorien ’lav’ dækker andelen af respondenter, der svarer 0-3, ’lav-mellem’ er andelen der svarer 4 eller 5, ’mellem-høj’ andelen der svarer 6 eller 7, og ’høj’ andelen, der svarer 8 eller højere.

religioese-muslimske-indv

Figuren afslører først, at de muslimske indvandrere typisk er væsentligt mere religiøse end både danskerne, ikke-nordiske europæere og andre ikke-vestlige indvandrere. At de er mere religiøse end danskerne er på ingen måde overraskende, da ingen er lige så sekulære som befolkningerne i de nordiske lande (inklusive Estland). Gennemsnittet er 6 blandt de muslimske indvandrere (og 6,7 blandt dem, der erklærer at de er medlemmer af organiseret religion), 5,5 blandt andre indvandrere, 4,9 udenfor Norden og 4,2 i Danmark. Overraskelsen ligger derimod i fordelingen, hvor hele 37 % af indvandrerne fra muslimske lande er stærkt religiøse. De er formodentlig dem, der tegner de muslimske miljøer udadtil.

Det særligt interessante er dog den anden ende af fordelingen. I undersøgelsen er en fjerdedel (ja, 25 %) af alle indvandrere fra muslimske lande mindre religiøse end gennemsnitsdanskeren. Tænker man på, hvor sekulært og ureligiøst, Danmark er, betyder det logisk, at der bogstaveligt talt må findes tusinder af ikke-troende muslimer i Europa – og sandsynligvis i Danmark – som hverken kan afsløre deres ikke-tro eller reagere på den. Samtidig er de tvunget til at høre på en europæisk debat, der monopoliseres af nationalkonservative, de afskyr Islam, og fundamentalistiske muslimer, der påtvinger alle deres repræsentation i offentligheden.

15 thoughts on “Hvor religiøse er de europæiske muslimer?

 1. Lars R. Hansen

  Der er formodentlig en metodisk fejl – når man måler på islam og andre lovreligioner og kristendommen og andre bekendelsesreligioner – for en muslim kan sagtens tro fuldt, fast og helt på islam og samtidigt erkende pågældende kun i ringe grad er praktiserende (altså overholder islams mange påbud og forbud), mens en kristen ville forstå spørgsmålet (hvor religiøs er du på en skala fra 0-10) helt anderledes.

  Der kan således sagtens være mange dybttroende muslimer i Jeres gruppe 0-3, hvor de så blot ikke er at finde i undergruppen nul, men 1, 2 eller 3, mens troende kristne ikke ville graduere sig på den måde, men opleve sig som troende eller ikke-troende – man kan i en kristen selvforståelse ikke tro på Gud lavt, mellem eller højt – enten tror man eller også tror man ikke.

  Det forekommer desuden påfaldende, at I har valgt at opgøre svargrupperne sådan – svaret nul burde have sin egen søjle, da dette svar på afgørende bedre vis ville fange den gruppe du i indlægget omtaler – altså frafaldende muslimer – end 0-3, hvor der som nævnt sagtens kan findes dybttroende muslimer under 1-3, der blot ikke er praktiserende.

  Det vanskeligt ikke at tilskrive valget – af den åbenlyst mangelfulde metode – et ønske om at puste andelen af frafaldne muslimer op.

  Svar
   1. Lars R. Hansen

    Men Westy, hvis du skulle undersøge, hvor mange muslimer, der er frafaldne – ville du da udrede det med spørgsmålet “hvor religiøs er du mellem 0-10?” og så ikke sætte nul-svarene i en gruppe for sig? I stedet for at slå dem sammen med 1, 2, og 3-svarene?

    Svar
 2. Anonym

  1) Lars R. Hansen har naturligvis en pointe, selvom fremtidsforskeren vil have “dokumentation”. Det er naturligvis en fuldt legitim kritik at et spørgsmål der skal måles på en skala fra 1 til 10 for alle religioner (eller ideologier) ikke nødvendigvis er fuldstændig perfekt, når nu religioner og ideologier kan variere så enormt.
  Hertil er det jo også almindelig kendt at der er kulturelle forskelle i forståelse af diverse begreber og fænomener.
  Og selvfølgeligt noget så banalt som sprogvanskeligheder – og repræsentativitet. Taget i betragtning hvor stor andelen af analfabeter eller ligeved er blandt visse indvandrergrupper, kan man jo godt tvivle på hvordan de har svaret på spørgsmålene.

  2) Det er da herligt, hvis der er en voksende gruppe med muslimsk baggrund som er ikke-troende. Men det forhold, at de åbenbart ikke tør tale derom, burde jo være en lærdom som liberale skulle tage til sig. Det er jo ikke blot i Europa, men endnu mere udtalt i mellemøsten m.m.
  Med andre ord; KULTUR betyder enormt meget, og kan være fuldstændigt undergravende for helt basale frihedsrettigheder. Dette er et tydeligt eksempel, men det gør sig jo også gældende i større eller mindre grad på alle mulige andre områder der er essentielle for at have et velfungerende, velstående og harmonisk samfund. Det er derfor pudsigt hvordan Christian er så ivrig efter at kritisere de fæle nationalkonservative i hver eneste blotindlæg – altså den gruppe der reelt som de eneste har turde påpege de åbenlyse problemer, mens de liberale debattører har stukket hovedet i jorden af angst for at få racist-stemplet. I sidste emne var Christian også efter de nationalkonservative, selvom der vist ikke var andre end ham selv der forstod hvad pointen bestod i (og han derfor også undlod at uddybe den), hvorefter han pudsigt nok så skrev et nyt indlæg der åbenbart viste det stik modsatte; muslimer som den store undtagelse. Det var ret morsomt, men Christian lod som ingenting.

  I burde sige tak, i stedet for det temmelig anstrengende hykleri, hvor I kritiserer dem der har haft modet til at gå forrest, mens I selv har taget ufarlige debatter – og endnu værre i nogle kredse fablet om f.eks. Open Borders
  Men positivt at I nu langt om længe anerkender problemerne.

  3) “der monopoliseres af nationalkonservative”
  Hi hi. Ja, hvis der dog bare var nogle venstreorienterede kulturrelativister der havde en stemme i offentligheden. Nogle muslimske offerrolle der fik taletid. Nogle liberale der kunne komme til ordet. Men nej – Familien Krarup og så en håndfuld konservative blogs har “monopoliseret” debatten.
  OMG – en så bizar analyse ville man forvente fra Georg Metz eller Carsten Jensen.

  Og nå ja – der er rigeligt med liberale stemmer der har rigeligt med klummeplads m.m. i medierne. I har bare bekvemt undladt at udtale jer om emnet. Velsagtens af to grunde; 1) I ville ikke risikere de møgfald alle andre har fået for at fortælle om virkeligheden, og 2) Virkeligheden stemte ikke overens med ideologien (og så er det jo med at holde kæft).

  Svar
  1. Christian Bjørnskov

   @Anonym: Dine uinformerede påstande og kritik af os ville virke en smule mere seriøs, hvis du ville stå frem med navn!
   Lars: Du skal være velkommen til at få hele datasættet med 0-10 kategorisering og det hele. VI har slået dem sammen i fire kategorier fordi det alt andet lige er langt lettere at illustrere på den måde.

   Svar
   1. Lars R. Hansen

    Men ville du dog ikke medgive, Bjønskov, at en ateist sandsynligvis ville svare nul? Hvorfor nul-svarene med fordel kunne få sin egen gruppe, hvis denne data skal bruges til at udrede, hvor mange med baggrund i islamiske lande som er ateister?

    Svar
    1. Christian Bjørnskov

     Jo da, det vil jeg gerne. Der er knap 500 af dem dem blandt indvandrerne fra muslimske lande i datasættet – 8 % – og cirka 11 % blandt danskerne. Men der er ikke meget forskellige fra de andre, der også svarer meget lavt. Ingen af dem kommer for eksempel i moskeer og andet, bortset fra helt specielle anledninger, og når det gælder tolerance overfor andre racer, kønslighed osv. er de ikke anderledes end europæerne generelt.

     Svar
   2. Anonym

    Fnis.
    Hvori består det “uinformerede”. Det er ret beset helt banale konstateringer, ikke engang kontroversielle påstande.

    Men sjovt som du igen viger uden om ligeså snart der kommer en smule kritik.
    Måske skulle du bare droppe dit korstog mod de fæle nationalkonservative, og måske skulle du generelt være en anelse mindre “skarp” i dine mange påstande, så undgår du ligesom i forrige tråd, at du er nødt til at ændre konklusionen fuldstændigt med få dages mellemrum.
    Du husker nok;
    1)vi bærer alle kultur med i rygsækken, uanset om vi vil eller ej. Og det er en konklusion der viser hvor gak gak de nationale er.
    2) muslimer slæber ingenting med i rygsækken.

    For derefter at lade som ingenting. Påstand 1 var meningsløs, og du gad da heller ikke uddybe den. Påstand 2 gør det så helt til grin, men igen veg du udenom.
    For så i stedet at skrive noget nyt dag tre der indeholder Georg Metz agtig paranoia om de nationalkonservatives enorme størrelse og indflydelse.

    Den form for useriøse julelege er ikke særligt hensigtsmæssige for jeres image. Og det er trist – tro det eller ej, jeg er sådan set enige med jer på lange baner, men forstår bare ikke denne noget latterlige tendens til at gøre masseindvandringen til en succes eller noget næsten uproblematisk.

    Og mit navn er selvfølgeligt ligegyldigt. Det har ingen betydning for nogen af mine påstande om jeg er kronprins af Norge eller førtidspensionist i Ribe. Det er bare et forsøg på at fjerne fokus fra dine egne særprægede påstande.

    Svar
   3. Anonym

    Mine påstande er vist af en sådan karakter, at det ikke giver meget mening at kalde dem uinformerede – det er ikke påstande der baserer sig på eller kræver faktuel viden eller statistik dokumentation eller lignende. Det er banale observationer af din og dine meningsfællers ageren i offentligheden. Måske din aggresive stil er en konsekvens af det åbenlyse hykleri – en slags flovhed.

    Og mit navn eller stilling er jo fuldstændigt irrelevant.

    Du viger bare uden om al kritik, sådan som du næsten altid gør.
    F.eks. i dit forrige indlæg, hvor du ændrede konklusion 180 grader i løbet af et par dage, og alligevel ikke havde nogle kommentarer til hvad det dog så havde af politiske konsekvenser, når nu du i første forsøg så hovent brugte det til at angribe end bestemt politisk gruppering.

    Svar
 3. Lasse

  Hej Christian. Er det muligt du kan linke direkte til det omtalte datasæt? Jeg har søgt på deres hjemmeside, men der er en del forskellige datasæt. På forhånd tak.

  Svar
  1. Christian Bjørnskov

   Det er den kombinerede wave 1-6 fil. Send mig en mail hvis du vil have hele datasættet med vores oprydning.

   Svar
 4. Christian

  Selvrapporteret religiøsitet siger i virkeligheden ikke særlig meget om ens adfærd og holdninger. En kristen, der angiver 7 er således ikke lige så religiøs som en muslim, der angiver 7. Man kan altså ikke bruge målet som proxy for hvordan man rent faktisk opfører sig i samfundet.

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.