Andreas Bergh om tillid – i Lund i morgen

Skulle der være nogen af vores læsere, der er så heldige at være i nærheden af Lund i morgen aften, holder min ven og kollega Andreas Bergh en offentlig forelæsning. Titlen (på dansk) er “Velfærdsstat, tillid og migration.” Andreas, der er en af de mest vidende forskere i feltet, holder forelæsningen fra klokken 19 på Lunds Universitet. Emnet er af særlig skandinavisk interesse og han ikke blot en dygtig forsker, men også en fremragende kommunikator. Stærkt anbefalet!

2 thoughts on “Andreas Bergh om tillid – i Lund i morgen

  1. Gunnar

    For alle os der ikke var i nærheden af Lund, er der så nogen der kort vil opsummere konklusionerne?

    I hvor stort omfang ødelægger velfærdsstaten tilliden?
    Hvor marginal indflydelse har migration på tilliden?

    Svar

Leave a Reply to GunnarCancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.