Tag-arkiv: DØR

Årets specialer 3: Har vismændene haft reel indflydelse?

Den tredje installation i vores serie om interessante specialer fra Aarhus Universitet i det akademiske år 2014-15 handler om hvorvidt det Økonomisk Råd har haft egentlig indflydelse på dansk økonomisk politik. Specialet, som vores klumme i Børsen forleden handlede om, er den første undersøgelse af sin art i Danmark, og en af de meget få i det hele taget.

Udfordringen for Anne Kristensen i ”The Influence of the Economic Council on Danish Politics” er, hvordan man griber spørgsmålet empirisk an. Hun vælger at følge Bergh, Dackehag og Rodes approach (omtalt her) ved at kode anbefalinger i alle de halvårlige rapporter siden 1962 alt efter om de er almindelige eller særligt vigtige. Anne ender med at identificere seks områder, hvor Rådet med jævne mellemrum er kommet med klare anbefalinger: 1) Finanspolitik, dvs. skat og udgifter; 2) betalingsbalancen; 3) pengepolitik; 4) arbejdsmarkedspolitik, og i særdeleshed kontanthjælp og dagpengesystemet; 5) konkurrencepolitik; og 6) boligmarkedet.

Dette grundlæggende arbejde skaber derfor et unik datasæt, der kan bruges på flere måder. Anne bruger det naturligvis til at svare på hovedspørgsmålet i sit speciale: Hvis f.eks. der er en anbefaling om at rette op på betalingsbalancen – et ret permanent problem fra sidst i 60erne og frem til 80erne – betyder det så at politikerne gør noget, der alt andet lige retter op?

Svaret er, at det kommer an på hvilken type problem, Rådet retter anbefalingen mod. Der er intet, der tyder på at danske politikere lytter til Rådet, når det gælder konkurrencepolitik eller problemer i boligmarkedet. Mens vi havde en selvstændig pengepolitik (før 1982) var der heller intet, der tydede på, at Folketinget lyttede til de anbefalinger, ligesom betalingsbalanceproblemer øjensynligt var noget, som de var aldeles ligeglade med. Omvendt finder Anne solid evidens for, at anbefalinger om at stramme op på finanspolitikken – primært gennem skattepolitikken – og styrke arbejdsmarkedspolitikken faktisk har påvirket dansk politik.

Resultaterne er tankevækkende idet de to typer anbefalinger, som politikerne faktisk lytter til, begge handler om hvordan den offentlige sektors økonomi har det. Kan man undgå underskud ved at hæve skatterne eller få flere i permanent arbejde, så de skaber skatteindtægter, lytter man gerne. Omvendt er der intet, der tyder på at anbefalinger, hvis gavnlige konsekvenser ses på længere sigt, følges. Eller som vi konkluderede forleden dag i Børsen:

Når man således kan konstatere, at danske politikere faktisk har lyttet til disse anbefalinger, kan man stadig undre sig over, hvor deres gennemslagskraft har været mindst tydelig. Svaret ligger i, hvor hurtigt man kan se gevinster fra de anbefalinger, der ikke følges. Analysen viser at danske politikere i kortsigtspolitiken er opmærksomme på rådgivningen. Rækker anbefalingernes konsekvenser udover næste valg, lytter man lige så lidt til vismændene som til andre danske økonomer.

Den nye vismand

Forleden skiftede det Økonomiske Råd ud i sit formandskab. Det sker med jævne mellemrum, og begivenheden er vigtig, da formændene – i populær tale de økonomiske vismænd – tegner en del af den økonomiske debat i Danmark. Det er derfor ikke uden betydning, hvem der bliver valgt. Og i denne omgang har DØR taget et glimrende valg. Pilen har peget på professor Carl-Johan Dalgaard fra Københavns Universitet.

C-J er ikke bare mindre ortodoks i sin fremtoning og emnevalg end mange tidligere vismænd, men også både internationalt fremtrædende og en af de få, der har et klart fokus på konsekvenser på rigtigt langt sigt. Så mens DØR stadig kommer til at producere konjunkturanalyse, har man formået at bringe en vismand ind med reel indsigt i langsigtede udviklingsprocesser og produktivitetsudvikling. Hans faglige status er der ingen, der stiller spørgsmål ved. Med adskillige artikler i Journal of Economic Growth, The Economic Journal, og Review of Economics and Statistics, er han en af de bedst publicerede danske økonomer.

Ikke nok med det, har C-J – som en af de meget få danske vismænd nogensinde – egentlig kompetence i politisk økonomi, public choice, eller hvad man foretrækker at kalde feltet. Modsat en perlerække af ellers dygtige vismænd, burde han derfor ikke lide af en forestilling om, at bare man fortæller de flinke politikere hvad, der er op og ned, skal de nok gøre det rigtige. Uden at regne med, at institutionen ændrer retning med det samme, er udnævnelsen af C-J et skridt i den rigtige retning.