Man skal ikke kaste med tal, når man bor på Rådhuspladsen

Hvordan ved man, at et forslag formodentlig har noget rigtigt i sig? Hvis det på en og samme tid betegnes som "bindegalt" af SF's Morten Homann, som asocialt af Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, afvises af en borgerlig skatteminister og hånes i en leder i Politiken. Så kan man ikke være gået helt galt i byen–og tillykke med det til CEPOS' flat tax-udspil.

Men når man nu taler om at gå helt galt i byen, bør det halvthundrede cand. og stud.scient.pol.'er, der gemmer sig i Politikens redaktionslokaler, måske lige lære at gøre deres research en smule bedre. I lederen betegner de CEPOS' "flat tax"-forslag som en "nitte" og en "sommerbalon" og med dette ræsonnement:

"SOMMERBALLONEN blev naturligvis opsendt af Cepos, en såkaldt 'flad skat' efter østeuropæisk forbillede på 43 pct. af al indkomst og finansieret gennem en nulstilling af de offentlige udgifter. Det skulle øge de udenlandske investeringer og øge arbejdsglæden for de rigeste 25 pct., der får gavn af skatteprogressionens afskaffelse, så de får lyst til at skabe flere arbejdspladser til de 75 pct., der skal betale mere i skat. Intet under, at ballonen omgående er punkteret af samtlige partier i Folketinget – bortset fra de konservative."

Til gengæld er det måske lidt af et under (eller er det ikke?), at Politiken ikke lige kunne gennemskue, at man her faktisk blander to forskellige forslag sammen: A) Skatteministerens karikatur-forslag, som går på at afskaffe alle fradrag, inkl. personfradrag, og beskatte alle lønindkomster med en ensartet trækpct. i midt-30'rne (hvis konsekvensberegninger man så her refererer), og B) CEPOS' forslag som går på at beskatte al indkomst med 43 pct. men uden at pille ved alle fradrag (herunder f.eks. ikke personfradraget).

At der vil være en voldsom fordelingsmæssig forskel på de to forslag siger sig selv–spørgsmålet er bare, om man på Rådshuspladsen ikke kan eller ikke vil gennemskue det?

1 thought on “Man skal ikke kaste med tal, når man bor på Rådhuspladsen

  1. Christian Lindhardt-Larsen

    Tja, de her journalister fra Berlingske Tidende blader så også tingene sammen.http://www.berlingske.dk/grid/indland/artikel:aid=595186En “flad skat” uden fradrag tolker jeg som ren bruttoskat – så er der ikke fradrag for nogen driftsomkostninger.Dansk Industri beregnede for nogen år siden at topskatten kunne afskaffes uden provenumæssige tab for statskassen. Der var mindre tab ved mellemskatten.Hvad man dog oftest glemmer er at den reelle marginalskat er størst for mange lavindkomstgrupper.Uden for diskussion er også visse politikeres tanke om at afskaffe børnechecken for ‘rige’ familier. For disse familier ville det betyde en yderligere marginalbeskatning.

    Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.